WH Timer

Projekt WH Timer to normowanie poprzez ustalenie norm czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych czynności na stanowiskach produkcyjnych. W efekcie uzyskujemy dane do precyzyjnego tworzenia planów produkcyjnych i rzeczywistego rozliczania pracowników z wykonanej produkcji.

Etapy projektu
 1. Inwentaryzacja wdrożonego projektu optymalizacji – sprawdzenie zgodności ustawienia maszyn i przebiegu procesu produkcyjnego z dokumentacją WH Optima
 2. Wykonanie pomiarów czasu:
  • pomiar czasów głównych i pomocniczych,
  • określenie stopnia wydajności pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych,
  • wprowadzenie wyników do tabel.
 3. Analiza obliczeniowa norm:
  • sprawdzenie poprawności pomiarów i obliczeń,
  • ustalenie normy czasu wykonania czynności na każdym stanowisku.
 4. Realizacja projektu w programie WH OKNA – wprowadzenie norm do programu w celu określenia czasu potrzebnego do wykonania zaprojektowanej konstrukcji okiennej.
Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800