Projekt optymalizacyjny w fabryce okien Mirox

Fabryka Okien i Drzwi MIROX w 2018 rozpoczęła produkcję w nowej hali w Pobiedziskach pod Poznaniem. Znakomite możliwości lokalowe oraz nowoczesne linie produkcyjne nie przełożyły się na oczekiwaną przez zarząd firmy poprawę wydajności. Analiza procesu produkcyjnego i pomiary czasowe poszczególnych czynności, przeprowadzone przez specjalistów Winkhaus Polska, wskazały na wąskie gardła i bufory w toku produkcji. Poprzez zmianę organizacji pracy na stanowiskach okuwania ram i skrzydeł z produkcji gniazdowej na liniową uzyskano zadowalający efekt optymalizacyjny. Firma poszczyć może się 15-20%-owym wzrostem wydajności. Dodatkowym efektem wdrożonych zmian jest poprawa ergonomii pracy oraz jakości produkowanej stolarki.

Więcej: Optymalizacja w firmie Mirox

Zapraszamy do obejrzenia filmu:


Zapytaj specjalistę

Adrian Pożegowiak

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 661 340 063

F +48 65 52 55 800

Zapytaj specjalistę

Adam Cop

Dział ds. rozwoju technicznego

T +48 603 115 467

F +48 65 52 55 800