Termo Profil: kompleksowe wdrożenie programu WH OKNA

Iwona i Adam Dulakowie, właściciele Termo Profilu z Wodzisławia Śląskiego, produkcją oraz sprzedażą stolarki z PCW zajmują się od 15 lat. Ich przedsiębiorstwo jest obecnie liderem nowoczesności w branży okiennej. Jak działa zakład produkcji okien na miarę XXI wieku?

W ostatnich latach nasza branża przechodzi istotne przeobrażenia: technologia produkcji, jakość wyrobu oraz sposoby sprzedaży i obsługi klienta na rynku krajowym i za granicą stoją na coraz wyższym poziomie. Jak twierdzi pan Adam Dulak, znalezienie dostawcy okuć i akcesoriów do produkcji stolarki otworowej nie jest dziś problemem. „Większość firm dostarczających okucia posiada produkt bardzo wysokiej jakości.

Przyszedł czas, by oczekiwać od dostawców czegoś więcej niż tylko dobrego produktu – wyspecjalizowanego doradztwa w różnych dziedzinach związanych z produkcją i dystrybucją stolarki.”

Właściciele Termo Profilu we współpracy z Winkhausem od lat konsekwentnie realizują strategię ciągłej modernizacji i unowocześniania firmy w oparciu o rozwiązania informatyczne.

Informatyzacja po śląsku

W połowie zeszłego roku podjęliśmy się wdrożenia w wodzisławskiej firmie sterowania nowoczesną linią technologiczną. Był to kolejny krok w automatyzacji procesów produkcyjnych. Poprzednio zrealizowaliśmy w oparciu o oprogramowanie WH OKNA sterowanie centrum obróbczym, piłą do profili, a także piłą do wzmocnień oraz wdrożyliśmy wersję dealerską on-line. W tym samym czasie wprowadzany był też system WH NET oraz moduł integracyjny dla programu magazynowo-księgowego Symfonia. Sporo wdrożeń jak na jeden – nawet duży i nowoczesny - zakład produkcji okien.

WH Net zapewnia tak zwany „bezpapierowy obieg dokumentów produkcyjnych”. Jest też źródłem informacji on-line dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją. Wykorzystując technologię kodów kreskowych i skanerów, pozwala rejestrować i analizować każde istotne zdarzenie związane z etapami produkcji okien. Bywa również używany jako baza danych na potrzeby kalkulacji kosztowych lub rozliczenia produkcji.

Moduł integracyjny pozwala na współpracę systemów WH OKNA i Symfonia na każdym etapie. Obniża pracochłonność przygotowywania zamówień i dokumentów magazynowych. Ułatwia zarządzaniem stanem zapasów materiału. Dużym ułatwieniem jest przyjmowanie gotowych okien z produkcji poprzez skanowanie kodów kreskowych w magazynie wyrobów gotowych. Moduł integracyjny dostarcza danych do kalkulacji kosztów wykonania pojedynczego okna, zlecenia czy grupy zleceń. Jest więc także ważnym narzędziem analizy zyskowności przedsiębiorstwa.

Wdrożenie wersji dealerskiej programu WH OKNA upraszcza i przyspiesza współpracę z siecią biur handlowych - zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. Komunikacja pomiędzy producentem a dealerem odbywa się drogą elektroniczną. W ten sposób trafiają do zakładu zlecenia sporządzone przez sprzedawców w formacie WH OKNA. Funkcja DB Trans umożliwia przygotowanie bazy danych w innym języku niż ten, którym posługuje się producent i zapewnia spójność obcojęzycznej wersji dealerskiej z bazą danych producenta.


Wszystkie dane na jednym serwerze

W nowo wybudowanej hali Termo Profilu stanęła latem 2006 roku nowoczesna linia produkcyjna. Znalazło się w niej wiele maszyn nowej generacji, min: piła z automatycznym podajnikiem, centrum obróbcze Multifab 3000, zgrzewarki 4-głowicowe. Najtrudniejszym wyzwaniem było dopasowanie standardu sterowania do maszyn, które już funkcjonowały w zakładzie, tak aby mogły działać w ramach jednej bazy danych. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność dopasowania kodów sterujących maszynami do 14-znakowego kodu kreskowego, którym posługuje się system WH Net. Nie jest to rozwiązanie stosowane standardowo przez producentów maszyn, więc nasi informatycy musieli włożyć w tę pracę naprawdę dużo wysiłku.

Tomasz Mika, informatyk odpowiedzialny za system w firmie Termo Profil: - Splendoru całemu przedsięwzięciu dodaje fakt, że cała informatyczna integracja firmy odbywa się przy pomocy jednego serwera SQL. Zawarte są w nim wszystkie informacje o zleceniach, postępie realizacji (WH Net) oraz system Symfonia, którego baza oparta jest na tej samej platformie. Jądrem systemu jest oczywiście program WH OKNA. To jego możliwości sterowania maszynami, wielojęzycznej wersji dealerskiej oraz integracji z zewnętrznymi systemami są kluczem do sukcesu.

Zadanie nie było łatwe – wspomina pan Tomasz Mika. – Wdrożenie trwało wiele dni i „zmuszenie” nowych maszyn do tego standardu nie szło gładko. Opracowanie programów sterujących, znalezienie odpowiednich algorytmów zajęło wiele godzin intensywnej pracy. Pamiętam, że testy odbywały się w najgorętszych dniach lipca, co nie ułatwiało zadania. Jednak dzięki zaangażowaniu informatyków z Winkhausa przedsięwzięcie się udało.

Jak funkcjonuje zintegrowany system?

Spróbujmy prześledzić cały proces.
W pierwszej kolejności do działu obsługi dealerów trafia zlecenie, które zostaje przyjęte i zarejestrowane. Już w tej fazie kluczową rolę odgrywa program WH OKNA. Zastosowanie programu DB Trans pozwala na obsługę kontrahentów zagranicznych, wyposażonych w program WH OKNA. Dzięki odpowiednio przetłumaczonej bazie danych sprzedawcy władający innymi językami mogą współpracować ze śląskim zakładem w taki sam sposób jak krajowe biura handlowe. Standard obsługi jest identyczny.

Uzupełnieniem działu obsługi dealerów jest biuro obsługi bezpośredniej, gdzie trafiają klienci indywidualni. Oferty z wizualizacją okien i umowy przygotowywane są – rzecz jasna – w programie WH OKNA.

Kolejny etap to dział przygotowania produkcji. Zarejestrowane zlecenia są tu sprawdzane pod kątem zgodności technologicznej, następnie planowane i optymalizowane. Na tej podstawie przygotowywane są pliki sterujące dla maszyn. Pliki te za pomocą sieci komputerowej przesyłane są do maszyn w obydwu halach produkcyjnych.

Automatycznie generowane jest też zapotrzebowanie na materiały. Tutaj włącza się Moduł Integracyjny, który kontroluje stany magazynowe, rezerwuje je oraz rozchoduje.

Zlecenia, dla których nie ma odpowiedniej ilości materiału, nie mogą otrzymać statusu produkcyjnego i są wstrzymywane do czasu przyjęcia materiału do magazynu. Nie trzeba więc się obawiać, że podczas produkcji zabraknie surowca. W programie Symfonia powstaje wówczas raport braków i na tej podstawie dział zakupów wystawia w programie WH OKNA zamówienia na profile, okucia i szyby.
Zleceniom, które otrzymały odpowiedni status i zostały zoptymalizowane, nadawany jest identyfikator w postaci ciągu liczb. Jest on zgodny z kodem kreskowym, drukowanym na etykietach optymalizacyjnych. Kod kreskowy jest jak odcisk linii papilarnych. Pozwala przyporządkować kawałek profilu do konkretnego okna, zlecenia oraz grupy zleceń. Będzie on wykorzystywany zarówno do sterowania maszynami jak i identyfikacji zleceń oraz przyjęcia wyrobu gotowego na magazyn.

Cykl produkcyjny rozpoczyna się od cięcia profili – tu poszczególne odcinki profili otrzymują etykiety z kodem kreskowym. Przed rozpoczęciem kolejnych czynności produkcyjnych najpierw skanuje się etykietę. Maszyna kojarzy kod z zaplanowaną czynnością technologiczną i automatycznie ją wykonuje.

O czynnościach, które trzeba wykonać ręcznie, informują raporty wyświetlane na ekranach komputerów, ustawionych na każdym stanowisku produkcyjnym. Zastępują one dotychczasowe papierowe raporty. Funkcjonalność systemu WH NET jest jednak znacznie większa. Po każdym zeskanowaniu kodu, informacja trafia do bazy danych, gdzie jest rejestrowana. Dzięki temu można śledzić potok zleceń, postęp realizacji zamówienia, kontrolować czasy pracy oraz wydajność produkcji. Dane te służą też dealerom, korzystającym z programu WH OKNA w trybie on-line, do przeglądania postępu realizacji ich zleceń za pomocą strony www.

I tak dochodzimy do magazynu. Na końcowym stanowisku hali ustawiony jest komputer z czytnikiem kodu kreskowego. Po zeskanowaniu etykiety program automatycznie przyjmuje okno do magazynu w systemie Symfonia i teraz można już je sprzedać.

Taka organizacja i automatyzacja pracy daje wymierne korzyści. Dzięki pełnej informacji można optymalizować obłożenie produkcji, udzielać informacji o stanie realizacji, kontrolować stany magazynowe. Automatyczne sterowanie to oszczędność czasu oraz powtarzalność wykonywanych operacji, która bezpośrednio przekłada się na jakość wyrobu.

Pomimo tak zaawansowanych rozwiązań informatycznych w Termo Profilu już myślą o nowych wdrożeniach. Jak stwierdził pan Adam Dulak: „dzisiaj osiągnęliśmy wspólnie pewien etap, z którego jesteśmy dumni. Jednak mamy pewność, że przed nami jeszcze sporo wyzwań, które przyniesie czas.”

Wdrożenia

Centrum obróbcze Multifab 3000 spełnia wiele funkcji: przykręca wzmocnienia do profilu, frezuje odwodnienia, odpowietrzenia i otwory pod klamkę, wierci otwory pod zawiasy, markuje pozycje zaczepów i łącznika słupka stałego.

Wdrożenia

Cała informatyczna integracja firmy odbywa się przy pomocy jednego serwera. Nad systemem czuwa Tomasz Mika.

Wdrożenia

To tu trafiają zlecenia od dealerów z kraju i z zagranicy: od lewej Michalina Kucza i Michalina Kremzer.

Wdrożenia

W dziale przygotowania produkcji zlecenia sprawdzają i optymalizują: od lewej Waldemar Pieron i Barbara Łoś-Obarska.

Wdrożenia

„Skanowanie” okien po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Okna opuszczające halę przyjmowane są w ten sposób do magazynu wyrobów gotowych.