Historia

6.3.5.300
Nowa reguła obliczana w pozycjach tekstowych.
Poprawki w wyświetlaniu rysunków w wizardzie rolet.
Dodatkowe pola w mechanizmach i sterowaniach na potrzeby zamówienia.

6.3.5.200
Skrypty sterowania jako skrypty wyceny, poprawka.
Prace nad ukrywaniem kolorów.

6.4.5.102
Umożliwienie używania kolekcji oraz wyrażeń lambda w skryptach do dynamicznych.

6.3.5.100

Poprawki znaczenia zaczepów ze schematów.

6.3.4.900

W Centrum Zamian nie dało się zmienić listew przyszybowych.
W dynamicznych dla kolory profili łączących mogły się pojawiać nieprawidłowo.
Prace nad możliwością ukrywania wszystkich kolorów (oprócz okuć).

6.3.4.801
"Okenie jedinici" ir rptPlugin.
Poprawka błędu z nadpisywaniem nipu dilera w cloudzie.

6.3.4.800
Znikające pole konstrukcji po wciśnięciu Anuluj lub No Choice w oknie wyboru z Galerii. Przy okazji błąd w Undo w takiej sytuacji.
Okno sprawdzenia dokumentu nie pojawiało się przy braku opisu w kolorach lub gdy były powtarzające się wpisy w tabelach.
Centrum Zamian nie pamiętała się inwersja okuć dla innych niż R i UR co powodowało zmianę inwersji w suwankach.
Zrzucanie do rep_osciez pozycji zawiasów (pole ZAWIASY).
Rolety cd
Możliwość ustawienia przy rolecie i parapecie atrybutu "Montowany".

6.3.4.700
W centrum zamian nie da sie podmienić koloru listew. Wyskakuje błąd.
Centrum zamian - inny kolor listwy przyszybowej niż jest w ofercie (dla wypełnienia).
Filtr w systemach, dla grupy dealerów nie działa.
Algorytm do tworzenia opisu pakietu na rysunku.
Przenoszenie cv_cols do dilera.

6.3.4.600
Poprawka w dzieleniu na paczki w aproksymacji.
Poprawka w parapetach.
Modyfikacja barcode pod maszyny Fimtec
Wykluczenie odwracania profili otwieranych na zewnątrz na podstawie pola dodatkowego w bazie.
Poprawianie numeru maszynowego słupka.
Zabezpieczenie listwiarki w przypadku braku szkleń w pliku.
QuickInsert: bugfix - glasspacket selection when more glazing bead sets are defined; removed unnecessary code.
Kolejny etap w roletach i wizardzie.
Możliwość podłączania rysunków we wszystkich bazach posiadających reguły.
Ikonka koszyka pojawiała sią w pozycji inny artykuł kalkulacja.

6.3.4.500
Wyświetlanie i edycja ceny artykułu w dostępnych kolorach w drugiej tabelce zależności od koloru uszczelki.
Zmiany w zapisie i odtwarzaniu AR3. Na jednym serwerze SQL nie można było puszczać więcej niż jednej operacji na raz. Prace nad przesyłaniem tabeli cv_cols do dilerów.
Dołączone podstawowe pluginy do exeków z wersja.

6.3.4.201
Czynności dotyczące przymyka zapisywały się do rep_czynnos3 bez numeru skrzydła.
Dobór zaślepki okapnika. Inna korekcja na zaślepkę od strony przymyka.

6.3.4.200
Obsługa 2-giego zestawu loginu/hasła do Sesama.
Nowy parametr w maszynie ograniczający długość powstałego odpadu użytecznego.
Algorytm tworzenia nazwy koloru dynamicznego do wyświetlania w interfejsie.
Klamki dodane jako zamienniki ogólnych nie pojawiały się, po wyczyszczeniu cache'a były. Błąd w buforowaniu ogólnych użytkownika.
Wydłużenie buforów na polecenia SQL, uszczegółowienie relacji do kolorów w tabelach związanych z roletami.
Usunięte kolejne braki w nawigacji w Bazach.
Dopracowanie wyświetlania listy zamian doborów specjalnych.
Komunikaty o braku elementów do zamiany także dla doborów specjalnych z zamiana wszystkich wystąpień.
Prace nad uwzględnieniem kolorów dynamicznych dla krótszych zamienników i w obliczaniu współczynników odpadów.
WHDrawings - zapis jako bmp.

6.3.4.101
Tłumaczenie w pluginie ModyfikacjeRolet.
Dodanie drugiej wersji funkcji wysyłającej maile z serwera sql w formacie html.
Przy imporcie xml z programu aluminiowego diler nie widział później dokumentu i nie mógł go wysłać.
Błędy w kalkulacji skośnych łączników.

6.3.3.901
Poprawki w walutach.
Brakowalo szukania zamienników dla ogólnych pochodzących z doborów specjalnych.
Dopracowanie edycji rozwinięcia po ogólnych po dl. trzpienia klamki.

6.3.3.900
Poprawka błędu budowania zapytań w gridach WPF z włączonym cache'owaniem. Nie pokazywały się m.in. kolory okuć w Centrum Zamian.
Długość trzpienia klamki jako parametr rozwijania ogólnych. Słownik i obsługa w profilach okuć i skrzydłach.
Wskazywanie w typach profilowych (zakładka 'Inne') czy dany typ jest nadrzędny przy łączeniu ościeżnic (szaszłyki).
Opcja technologiczna (zakładka 3) pozwalająca kalkulować listwy przyszybowe na podstawie koloru pozbawionego zewnętrznej składowej.
Kolejne zmiany w Centrum Zamian dla obslugi kolorów listew przyszybowych.
Dynamiczne. Poprawienie sprawdzania czy artykuł jest neutralny.
Bazy. Przyspieszenie rozwijania gałęzi z towarami.
Szerokość nawietrzaka nadszybowego była wyświetlana jako polówka wymiaru.

6.3.3.806
Poprawiony błąd zapisu do tabeli sztukipoz gdy są zdefiniowane grupy materiałowe.
Błąd w łączeniu zmian w OKNADOC.CPP.
Błędy w inicjowaniu ustawień w okienkach od optymalizacji i podziału w optymalizacji na pozycje.
Prace nad obsługą kolorów listew przyszybowych dla dynamicznych i klasycznych jednocześnie.
Ulepszone rozwijanie zaślepek przymyka dla dynamicznych.

6.3.3.805
Niepotrzebnie pokazywało się okienko zmiany terminu realizacji (z identyczna data).
Dostosowanie działania listew przyszybowych dla dynamicznych i klasycznych jednocześnie.
Nawigacja w okienkach kolorów profili głównych.
Zmiany w Undo

6.3.3.804
Poprawki w dynamicznych pod współprace ze starymi bazami.

6.3.3.803
Poprawki liczenia długości nawietrzaka naszybowego dla skrzydła.
Nie działała galeria przez zmiany z pobieraniem materiału z profilu okuciowego dla pozycji 'Okucie'.

6.3.3.802
Błąd w edycji doborów wzmocnień - nie zapamiętywała się grupa kolorów gdy wybrane było "ograniczenie".
Poprawka w inicjowaniu cache'a dla okien WPF.
ConfView: posibility to refresh cached data
Poprawki, optymalizacja i aproksymacja z użyciem krótszych zamienników
Poprawki w skrypcie włączającym ograniczona widoczność klientów i ofert

6.3.3.801
Dobory na 2 klamki vs dobór okuc z pozycji okucia - umozliwienie zmiany opcji przymyka.
Zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 przy sprawdzaniu limitów okuc.
uaktualnienie komponentów WebInfo.

6.3.3.800

Przeróbki w Undo - próba rozwiązania pętli Undo gdzie program zaczyna "mrugać"
U dilera doszła nowa tabela dealinfo
Nowe wersje komponentów w plugin3d

6.3.3.700
Często nie działały komunikaty o braku rozwinięcia ogólnego.
Ustawianie listwy czołowej w profilu okuciowym nie zawsze działało.
Błędy w sprawdzaniu zależności ogólnego od materiału profili.
Zakryty pasek przewijania w dolnym oknie elementów ogólnych.
Buforowanie kolorów w oknach WPF z wykorzystaniem wcześniej istniejącego cache'a z Wizard.dll.
Robocizna\Systemy brakowanie zakladki Cargi

6.3.3.601
Błędy w wyborze łączników słupka (prostopadły/skośny lewy/skośny prawy).
Sposób łączenia listew przyszybowych nie zmieniał się po wymianie listew - dla szklenia w ramie.
Nawigacja do doborów listew.

6.3.3.600
Wartość domyślna dla klasy ciśnienia 800 pascali
Walidacja czy słupek nadaje się do skosu.
Nawigacja w kompletach.
Rozszerzono pokazywanie zakładek o systemy oraz systemy+reguły
Dodano możliwość posortowania elementów w systemach (przydzielanie elementów do systemu).

6.3.3.502
W „Otwórz istniejący dokument” poprawki.
Podniesione wersje komponentów w pluginie 3d.
Przerobiony przykładowy dxf z zaznaczonymi kolorami wewn, zewn, bazy i wrębu.

6.3.3.501
SearchGroupedDialog bugfix
Maksymalna powierzchnia pakietu sprawdzana wg maksymalnego prostokąta opisanego.

6.3.3.500
Możliwość pominięcia wyceny pozycji po aproksymacji dla np. technologa. Konfigurowane w obiegu dokumentów.
Zmiana koloru tla pola Lp w liście pozycji jeśli numeracja rozbieżna z automatyczna.
By uniknąć przypadkowej zmiany parametrów optymalizacji program sprawdza czy istnieje plik WHOpt.dll.master.config, jesli tak parametry idą z niego.
Doszly odwrócone strzalki dla suwanek do listy rysunków TXS.
Wykrywanie strony zasuwnicy i zawiasu na podstawie kierunku strzałki (TXS) - ma to wpływ na liczenie wysokości klamki i rysunki. Dla suwanek należy zdefiniować osobny rysunek klamki odwrócony o 180 stopni.
Przy dodawaniu profili głównych sprawdzanie czy nr artykulu nie powtarza sie wsród innych profili glównych.
Prace nad łącznikami słupków dla skosów prawych i lewych.
Nawigacja dodana dla łączników i grup kolorów w regułach.
Wydłużenie tekstów komunikatów.

6.3.3.400
Combo Rodzaj konstrukcji w zakładce definiującej typ było schowane dla typów bez nakładek aluminiowych
Poprawki w wizardzie rolet (porządki w wyborze rodzaju zabudowy)
ConfView: grid+toolbar component for DataTable
Siódma linia produkcyjna.
Brakowało odszukiwania domyślnego pakietu przy tworzeniu konstrukcji w testach API.
Wybieranie domyślnych profili i grup okuciowych
Import cen z CSV [cena sprzedaży]
Wywołanie poleceń z tabeli postindx również gdy zachodzi konwersja tabel w bazach (Rafał)
Informacja o guidzie ze zlecenia w dokumencie zbiorczym na potrzeby WHNet. Były problemy w przypadku powtarzających się guidów w zleceniach.
Poprawka optymalizacji wzmocnień w przypadku cięcia profili na dwie bele.
Podmiana automatyczna elementów ramy mogła powodować blokowanie się programu w przypadku nietypowych kształtów.

6.3.3.301

Metrodesktop.xml prośba o poprawkę.
Centrum informacji nie mnoży przez ilość sztuk w pozycji
CzesciZsumowane w InfoCenter
InfoCenter: possibility to add custom columns to custom views
ConfView: added configuration of timeout for reading all rows in grid (during print or export)
Nowa wersja 3DGeneratora
Automation do interfaceu IArea możliwość wyciągnięcia elementów obwodowych
Ogólnie używane pluginy w projekcie, podkatalog CommonPlugins. Budują się one używając bieżącej wersji UserExtContract i mogą być dystrybuowane przez mechanizm automatycznego builda.


6.3.3.300
Poprawa wydajności zamówień zbiorczych w rozbiciu na grupy materiałowe. Dodatkowo zmniejszenie ilości odwołań do bazy danych.
Nowe własności w skrzynce z ręki i wysokość skrzynki z doboru automatycznego na potrzeby dopłat .
Uaktualnienie Webinfo.
Znikł wybór koloru moskitiery z kreatora rolet.
Dodanie do własności rolety informacji o skrzynce.
Okucia znikały po modyfikacji doboru.
Dalsze prace nad przeniesieniem doborów okuć na klienta (także usunięcie niektórych procedur SQL).
Robot do szyb - konstrukcje z wieloma łącznikami.
Przy kalkulacji z opcją 'Wycena przez skrypt' program się zamykał (szczególnie przy odtwarzaniu statystyk).
Drugi błąd gdy szła próba zapisania nieliczby do pola (także w czasie statystyk).
Stuerz - uwzględnienie sprzężonych operacji.

6.3.2.803
Poprawka w otwórz istniejący dokument .
Dostosowanie do nowego WinkhausGenerator.
Poprawka w czytaniu grubości ramy w RamaXML.
Poprawkiw typie szklenie .
Możliwość wielokrotnego wywołania funkcji NarzutKwotowy w regule na potrzeby wyceny szyb.
Poprawki w i pod plugin ModyfikacjeRolet.
Nie działał mechanizm walidacji danych w zakładkach dodanych przez pluginy.

6.3.2.802
Zamienniki elementów ogólnych użytkownika zależnych od grup dealerów –poprawki.
Powtarzały się operacje z okuć- poprawka.
Robot do szyb (Rotox). Uwzględnianie wypełnień oraz profili z płetwą.

6.3.2.800
Ceny indywidualne.
Przeróbki w oknie otwierania dokumentu i zmiany w pluginie AdditionalFields.
Zamówienia zbiorcze na szyby obsługują grupy materiałowe.
Ciężar rolety dodany do statystyk.
Kolejne informacje dla robota do szklenia.
Własność w profilach łączących do doliczania robocizny za połączenie profili ze sobą.

6.3.2.705
Przeróbki w automation pod rolety
Plugin modyfikacji rolet
Znaczenie zaczepów - przeniesienie kodu rozwijającego warianty położeń z SQLa do Okien.
Rysunki okuć i parametr rygluj_co. W wyrażeniach zmienna r_co.
Nr artykułu w handlowych VIRTUAL jest pomijany w kalkulacji, ale ma znaczenie w rozwijaniu ogólnych.
Bazy: Obsługa nawigacji w kolejnych zakładkach.

6.3.2.704
Nie wszystkie dllki pakowały się do wersji aktualnej.
Disappearing of exterior sill name in the dialog box for sill adding and changing.
QuickInsert: bugfix when QuickInsert.dll.config is missing; typo fix.
QuickInsert: loading of spacer color bugfix; glasspacket dialog bugfix.
Przeróbki pod plugin modyfikacja rolet.
Centrum Zamian: brak możliwości grupowania po „Kolorze typu”.
Centrum Zamian - wyłączenie zasobów Objects oraz Materials z tłumaczenia w Alize.
Nie da się zamieniać pakietów w centrum zamian u dealera.
Początek pracy nad obsługą tabeli dla cen indywidualnych.

6.3.2.703

Uszczegółowienie błędu w przypadku nieobsłużonego wyjątku. Źle działało odszukiwanie zlecenia po pozycji dokumentu zbiorczego.

Feature Możliwość zmiany zawartości pola 'wzdodatek' w tabeli 'nhandlo' w interfejsie Baz.

Feature Wycena przez skrypt - prośba o dodanie obsługi przez „wykrzykniki informacyjne”.

 

6.3.2.702

Poprawki w Automation.

Program Steruj.exe pozwalający z linii poleceń sterować maszyną i zakończać optymalizacje.

Zmiana katalogu w którym buduje się Steruj.exe.

Nie działał plugin Summary. Jego włączenie powodowało cykliczne przeliczanie wartości pozycji.

Program czasami przestawał działać przy raportowaniu.

 

6.3.2.701

RptPlugin nie współpracuje z AR 2.5.0.7 poprawka.

Nowy OM.dll.

Nie budował się projekt Okna.Documents.Plugin.Gallery

QuickInsert.dll.config nie pakował się do paczki z wersją, przez co nie ładowały się poprawnie grupy i schematy.

Wchodzenie do okna galerii (edycja) poprawki.

Rozwijanie ogólnych z doborów specjalnych. Rozwijanie nie działało gdy nie było zdefiniowanego przypiętego "artykułu" komunikatu dla braków.

Kolumna z warunkiem występowania w szablonach od sterowania. Doszedł parametr WGS (waga skrzydła). Razem pozwala to obsłużyć sterowanie dla różnych zawiasów (100kg, 130kg).

Dobory na 2 klamki vs dobór okuć z pozycji okucia.

Niepotrzebnie zachodził zapis przenikalności złożeń przy przechodzeniu pomiędzy rekordami. Część większych poprawek dotyczących tych danych.

Poprawione (zamienione skrzydła z adaptorami) i unowocześnione skrypty GenerowanieZłożeń.sql GenerowanieZłożeńZRamkami.sql

Wejście w cenniki rolet niestabilność dla pewnych danych.

 

6.3.2.607

Saving windows' images from gallery

Okna.Documents: srcdoc as optional column where possible

Błąd w rozwijaniu ogólnych z doborów specjalnych.

Przyśpieszenie wczytywania niektórych gałęzi drzewa w Bazach.

 

6.3.2.606

Nowa metoda przekazywania listy okuć do Sesama.

Optymalizacja z podziałem na paczki w zamówieniu zbiorczym.

Przekalkulowanie dokumentu nie zmieniało dat kalkulacji pozycji tekstowych i inny artykuł.

Poprawki  przy podglądzie raportu z bazy.

Źle liczyła się reguła powierzchni skrzynek i pancerzy w rolecie.

Metody umożliwiające pobranie paczki, stojaka i przegrody w automation.

Zmiany w projektach.

 

6.3.2.605

Bug #2832 Sash and glass dimensions in construction with welded impost.

 

6.3.2.604

Zmiana w dekodowaniu layoutu gridu podczas odczytu.

 

6.3.2.603

Kod rozwijania elementów ogólnych przeniesiony na klienta + buforowanie.

Bazy. Tabela z zasuwnicami. Przeszukiwanie oraz edycja w tabelce.

Bazy. Mechanizm przechodzenia (i powracania) do zakładek z elementami wybranymi w comboboxach i gridach. Na razie podpięte w wybranych miejscach.

Bazy. Nawigacja (Ctrl+prawy myszy) działa już w połowie miejsc.

Wycena przez skrypt w zależności od grupy kolorów. Narzut procentowy ustawiony ze skryptu. doliczał się tylko na pierwszy podelement kalkulacji zamiast np. na całą ościeżnicę.

Modyfikacja listy zleceń zbiorczego wywalała program.

Próba rozwiązania problemu kalkulacji oklein dla profili po aproksymacji. Po aproksymacji okleiny są dodawane w ilości odpowiadającej procentowi odpadu poszczególnych profilu. Do testów.

 

6.3.2.602

Załączniki do dokumentu, który nie jest jeszcze zapisany w bazie.

 

6.3.2.601

Poprawka w wyciąganiu obiektu aplikacji.

Okna.Documents: loading of okna document only once (for images and detail window); alternative galery.

InfoCenter: fixed permissions for save/delete of custom view.

[O+] Za długie teksty w generowaniu plików WHP i dane.csv dla WH Piły. Obcinanie nr-ów artykułów i nazw kolorów do długości jakie plik WHP może pomieścić - łata, bo nie można przekompilować whpila.exe.

Znaczące przyśpieszenie wczytywania danych do Excela w edycji tabel w Bazach.

Zastosowanie ograniczeń w postaci rysunku w doborze wzmocnień - do testów.

Optymalizacje kodu w optymalizacji - cd.

Kolejne walki ze skryptem w Profiline.

 

6.3.2.600

W kreatorze pozycji typu parapet zmiana koloru zerowała wybraną szerokość blatu.

Wkopiowane wartości w okienku edycji wartości pól dodatkowych nie powodowało zapisu do bazy.

Drobne optymalizacje w kodzie od optymalizacji ;)

InfoCenter: edit/save/delete of custom view definitions (własne views w InfoCenter szczegóły wkrótce).

Tabela cv_custom na potrzeby Centrum Informacji.

Tabela ogranipr z ograniczeniami dla innych elementów niż okucia.

Dodano CalculateFromPricelist w Automation

Przebudowa wywołania w AttachmentsManager (Potrzebne było IOknaApplication)

Poprawka w DisplayedImage dla CentrumZamian.

Improvements for managing file attachments.

Udostępnienie uniwersalnych funkcjonalności GridToolbara w ViewModelu do użycia w innych dialogach.

 

6.3.2.500

Poprawki wczytywania starych dokumentów optymalizacji.

W indeksowaniu usuwały się niektóre reguły doboru wzmocnień.

Uprawnienia do defdodatki

Systemy w częściach skrzynek powodowały wywalenie programu

Dodana obsługa inwersji w zamianach klamek, bo w suwankach są prawe i lewe klamki. Działa tylko dla ustalonej inwersji, gdyż po zmianie inwersji nie wiadomo jaką klamkę zastosować.

Pole KOLOR_OKZW w rep_osciez - nazwa zewnętrznego koloru okuć.

Pozycja "Szklenie" wywala komunikaty o braku koloru dodatków. Do dziury wstawiał się pierwszy dostępny kolor. Działo się gdy ten kolor nie miał domyślnych kolorów listew.

 

6.3.2.401

Skrypty do identyfikacji najczęściej używanych cenników/wymiarów/kolorów

Moskitiera korekcja wymiarów. [KZ]

Do dilera nie przenosiła się tabela SKRPSTER ze skryptami sterowania służącymi też do wyceny.

Próba rozwiązania 'Braku uprawnień'.

 

6.3.2.201

 

3 tematy z dodawaniem poszerzeń do istniejącej konstrukcji:

Profile dodają się wprost do obiektu dziury. Dzięki temu działa ustawianie 'Mocowany do', ale tylko dla nowych dokumentów.

Doszła możliwość dodawania skośnych poszerzeń.

Przy okazji wyszło czemu czasami to wstawianie nie wychodziło - w zależności od kolejności klikania.

Informacje o szybach dla robota w pliku xml dla zgrzewarki.

Optymalizacja wczytywania klasy bezpieczeństwa typu okuciowego.

Skrypt dla robota do szyb ROTOXa.

Dodatkowa tabela na dodatki.

 

6.3.2.103

Poprawki aproksymacja.

Doszło pole zablokowany w gridzie od klientów.

W oknach z szaszłykami w trakcie update'u tymczasowo zmniejszały się skrzydła i wypadały okucia lub szły komunikaty.

 

6.3.2.101

Dzielenie na paczki w aproksymacji ciąg dalszy - do testów.

SetFields - wyłączone.

Zmienione wyświetlanie wypełnień nakładkowych.

Nie uaktualniała się długość pola nr_art_han w infocr - okucia na czerwono po przegraniu archiwum.

W doborach specjalnych usuwanie do zera elementów mimo, że jest w doborze mniej towarów niż dobór specjalny chce usunąć.

Sortowanie nazw użytkowników w oknie przydzielania do uprawnień SQL.

Importując z clouda dokument i dane klienta nadpisuje się pole klienci.autor nazwą użytkownika u dilera- poprawka.

Poprawka w zapisie do pola "PIERW_ODEB".

Poszerzenie wstawione (nowym sposobem) obok skopiowanej ościeżnicy nie miało wzmocnienia.

Nie działało uzgadnianie numeracji pozycji.

 

6.3.1.901

Dodatkowe kolumny w dokumencie "Oferta/Zlecenie".

Możliwość zmiany ceny z części technicznej programu Bazy.

 

 

6.3.1.900

Poprawki w automation pod plugin (był problem z dodawaniem i usuwaniem pozycji dokumentu, nie dawało się dodać pozycji typu szklenie).

Poprawki w zamówieniu z optymalizacją.

Poprawki dotyczące aproksymacji z wykorzystaniem krótszych zamienników.

Źle działała metoda SetFields, póki co rozwiązanie tymczasowe ( we właściwościach dokumentu i nie rozwijały się gałęzie artykułów handlowych w bazach).

W niektórych sytuacjach nie aplikował się nip przekazywany w rejestrach w cloudzie.

Indeksowanie czyści niepotrzebne wpisy w regułach i tabelach je wykorzystujących. Poza tym czyszczą tymczasowe wpisy w tabeli definicji pól dodatkowych

Przy zatwierdzaniu optymalizacji zapis statystyk szedł wdwukrotnie w transakcji co powodowało blokadę w sieci.

Wymuszanie maksymalnej długości tekstu w celkach gridów WPF dla pól dodatkowych.

Przeniesienie testów konstrukcji API do osobnego exe - projekt TesterService.

Pola W15 w ościeżnicach i W16 w skrzydłach - głębokość osadzenia szyby. Robot do szkła i rysowanie 3D.

Dodanie informacji o szybach do XMLa zgrzewarki - w rozwoju.

 

6.3.1.800

Jeszcze poprawki kreatorze (dodawanie artykułów) - po testach.

Blokada edycji schematów ryglowań, zestawów narożników oraz doborów schematów jeśli zostały zrobione przez nadzorcę.

Wrong mullions armoring after changing of the armoring class.

Dodałem odrejestrowywanie bibliotek w regwh.bat

Dopracowanie tworzenia konstrukcji. Wywołanie testu konstrukcji (z shiftem) dla algorytmów konstrukcji.

Poprawki we wczytywaniu na starcie definicji pól tabel.

Przywrócenie działania SetFields ze względu na opóźnienia w raportowaniu zbiorczych - do testów.

Nowy artykuł i brak kopiowania opisu.

 

6.3.1.703

Jest problem z komunikatem o za wąskim słupku. Gdy włączone buforowanie nie pozwala dobrać okuć i nie widać dlaczego. Pierwsze próby poprawy.

Rozbudowanie kreatora towarów. Alternatywny sposób na określanie zmiennych, więcej zmiennych.

Zmiana nr artykułu w towarach zamienia towary we wszystkich odwołaniach (w zamierzeniu), oprócz skryptów.

Zmiana nr artykułu technologicznego w klamkach jednak nie uaktualniała powiązań z kolorami.

Poprawka w obsłudze parametrów dla skryptów sterowania użytych do wyceny.

Błąd w UmiescArtykul i UmiescArtykulTech z parametrami domyślnymi.

 

6.3.1.702

Ankieta poprawki.

W skryptach sterowania UmiescArtykul i UmiescArtykulTech - można podać ilość (w zamyśle długość uszczelki).

ColorsLoader dodany do Solution.

Informacja o przypisanych do systemu art/czynnościach i narzutach (dodatkowo również wszędzie gdzie są reguły).

Używanie Tab podczas dodawania klientów.

 

6.3.1.700a

Istotna poprawka w procedurze ZamiennikOgolnego.

 

6.3.1.700

Property Nakladka dostępne w skryptach sterowania.

Nie działało przestawienie linii w optymalizacji dla elementów okleinowanych.

Doszła możliwość podkładania zamiennika ogólnego w zależności od profilu okuciowego. Różne klamki podstawowe dla profili lepszych i mniej lepszych.

W skrypcie sterowania-wyceny możliwość uzależniania od koloru rdzenia. Chodzi o zaślepienia rowków pod skrzydłem.

Zmiana numeru artykułu klamki do zamiany nie zmieniała powiązań w profhand.

Dodane pole parent2 do listy cięć - identyfikacja profilu, z którego pochodzi wzmocnienie cięte na 2 bele.

 

6.3.1.600

Problem z żaluzjami i moskitierami (i nie tylko) - brakowało ustawiana pierwszego dostępnego koloru.

Wysokość klamki źle się rysowała dla profili z płetwą.

Doprecyzowanie rozróżniania pasujących dynamicznych w kalkulacji.

Wycena dla skryptu do wkrętów

Dodanie atrybutu WysokośćBezProgu do XMLa od zgrzewarki - wymaga ustawienia 'próg' w dolnym profilu.

 

6.3.1.500

Visitor się gubił w szczególnych przypadkach.

Zmiany w wizardzie rolet i w skryptach.

W wizardzie parapetów nie był aktywny przycisk zakończ.

Kolory klasyczne i dynamiczne - poprawki w edycji i raportowaniu, brakowało ukrywania kolorów klasycznych.

Złe lub brak rozpoznawania dochodzących numerów artykułów łączników do słupka.

 

6.3.1.400

Poprawka w kopiowaniu cenników i cenników rolet.

Property SystemRolet dostępne w skryptach wyceny elementów rolety.

Próba zmiany wysokości pozycji typu roleta wywołuje właściwości skrzynki.

Przeróbki w imporcie xml alu.

Poprawka w wizardzie rolet.

Poprawka błędu w kalkulacji mechanizmów rolety (po zmianie koloru mechanizmu).

Possibility to deactivate old replacement tools.

Poprawka "dublowania" łączników w optymalizacji z Planera.

Źle kopiowały się cenniki w bazach.

Poprawka w property SystemRolet.

ColorsLoader - zmiany na potrzeby importu typu towaru w dynamicznych.

Okna - przywrócenie kolumn z jednostkami opakowań, a także dostosowanie szerokości kolumn w widokach.

Bardziej szczegółowe informacje z liczenia statyki.

Przy wstawianiu wypełnień kolor bierze się z ościeżnicy jeżeli jest jedna na widoku.

Wydłużenie pól korekt przy łączeniu 3 profili.

Odpalanie plugina w Bazach - na sztywno BazyExtension.dll

Nie działało poprawnie kopiowanie w gridach - szczególnie dla kopiowania całych obszarów.

Jeszcze poprawki w pokazywaniu sztywności.

Obsługa wirtualności listew przyszybowych (także dla zestawów) - działało tylko dla kolorów dynamicznych.

ConfView: default column width (for shared columns), settings in InfoCenter.

Odpalanie pluginu w Bazach przez Ctrl+P.

Poprawka powodującego brak informacji o stojakach i paczkach listew przyszybowych.

Dodano kolumnę idx_reklam oraz obsłużono w widokach menagera załączników.

Udostępniono zmienną IsFileStreamAvailible w Automation.

Dodano kolumnę z ilością załączników w OknaDocuments dla zleceń i ofert, jeśli funkcjonalność filestream jest włączona.

Zwiększono liczbę znaków w kolumnie długości napowietrzenia.

Dokończone raportowania rozkładania na bele w aproksymacji (przy włączonej opcji w technologiczne 3).

Nie zawsze działało kopiowanie w cennikach rastrowych (O+).

Poprawka wywołania skryptów aproksymacji (wołały się czasem mimo braku cięć).

Poprawki w wizardzie rolet.

Zmiany by dało się jednocześnie obsłużyć typy z kolorami dynamicznymi i kolorami "klasycznymi". Przejście wymaga zmian w bazach dla listew przyszybowych.

Dynamiczne. Zmiana systemu profili we własnościach wstawianego typu filtruje także drzewko (wcześniej tylko filtr w lornecie).

Wstawianie nawietrzaków od razu na wybraną pozycję (zawsze wrzucało na górę).

Kolejne zmiany w comboboxie z kolorami by korzystać z cache'a.

Odznaczanie i zaznaczanie wszystkich kolorów w grupach kolorów (Shift + 'Odznacz', Shift + 'Zaznacz').

Część okienek właściwości do wstawiania tworzyła się dwukrotnie ze względu na zmianę aktywnej warstwy słupków.

 

6.3.1.201

Możliwość wyboru trybu doboru skrzynki w rolecie .

Poprawka wyboru koloru we właściwościach rolety .

Możliwość zdefiniowania i wyboru w wizardzie docieplenia skrzynki.

Nośniki tynku/zabudowa do wyboru z możliwością wyboru koloru.

Poprawki w imporcie xml alu .

Dodane reguły części skrzynek.

Poprawki w wizardzie tworzenia rolet.

Poprawka w regule "twardy wieszak".

Icons for undo / redo.

InfoCenter: custom view composer.

 

6.3.1.101

Dodano język Serbski w tłumaczeniu programu bazy.

Na prośbę poprawione logo w oknie AboutApp.

Import z 1C może uaktualniać nazwy towarów. Do testów po przeróbkach.

ColorsLoader - można wybierać typ tworzonych artykułów handlowych w Excelu.

Możliwość sprawdzania skryptów API czy się kompilują.

Po dodaniu sposobu łączenia trzech elementów przestały właściwie łączyć się wzmocnienia w szaszłykach.

Raportowanie profili łączących - pole było osc <> 0.

Prace nad tworzeniem plików WHPiła.

 

6.3.1.100

SVG icons in checks; DevExpress theme finetunning in InfoCenter.

Dodanie do Centrum Zamian możliwości zamiany typów i pakietu szybowego na domyślny jeśli zamieniany pakiet nie pasuje do nowego typu.

Błąd przy wejściu w zakładkę "Czynności" w centrum informacji.

Operacje\Kontrola dokumentu - wywołanie okna z Okna.Documents.Checks.

Problem z wysokością klamki w oknach dwuskrzydłowych (łuki/skosy/trójkąty).

Program się wywalał po skasowaniu skrzydła z przymykiem.

Poprawiony skrypt do centrum Stuerza.

 

6.3.1.0

Poprawka w optymalizacji rolet.

Kod sprawdzający długość parapetów powodował usuwanie parapetu.

Możliwość wyboru innych schematów kolorów dla okien w DevExpress (NewProp, Designer).

Możliwość wpisywania ceny z części technicznej programu Bazy.

Poprawka w funkcji IsCorrectLengthForMontage().

Nie wychodziła konwersja widoków od wielojęzykowości - zmiana sposobu zapisu definicji w SQLu.

Przekazanie do skryptów wyceny profili łączących, słupków i przymyków informacji o kolorze zewnętrznym i wewnętrznym.

Dokończenie obsługi wstawiania nawiewników do profili łączących i słupków.

Po skopiowaniu nie zapamiętywała się zawartość tabelki doboru wzmocnień.

W definiowaniu przenikalności cieplnej kasowała się ościeżnica po wyborze słupka

Invocation of "Document checks".

Options "Wyswietlanie" - "Wysokosc klamki od ramy" and "Opcje wyceny" - "Raportuj ceny dodatków u dealerów" are bounded.

Projekt APIInsertCore - przeniesiona i przemianowana dllka do tworzenia konstrukcji dla API w cloudzie. W trakcie rozwoju.

Po zmianie listwy przyszybowej nie odszukiwał się sposób łączenia zdefiniowany w doborze listew i uszczelek, z którego pochodzi listwa.

Pole "Zabudowa", property Zabudowa w rolecie w skryptach.

Obsługa w wizardzie i właściwościach.

Poprawka w zapamiętywaniu opcji doboru skrzynek/wałków.

Ukrywanie koloru wewnętrznego we właściwościach jeśli roleta jednokolorowa.

po wyborze mechanizmu wskakuje pierwszy kolor z listy.

W wizardzie rolet przy wstawianiu podziałów rolety wyłączane przyciąganie do "równych" proporcji.

 

6.3.0.900

Poprawka obliczania długości pancerza dla rolet nad oknem.

Brakowało uprawnień do rep_czynnos3.

Zabezpieczenie przed zapętleniem grup technologicznych w dźwiękochłonności.

Program wysyłający info do ankiet.

Zwiększenie ilości znaków opisu artykułów technologicznych

Zmiany pod optymalizację rolet z Planera.

Poprawki w wysyłaniu ankiet.

Nie działało raportowania 'tylko na bieżącą pozycję'.

Brakowało zerowania nowych parametrów od mocowania profili łączących - wyskakiwało okienko przy wstawianiu typu z łącznikiem.

Poprawione zapisywanie ręcznych parametrów fizycznych pakietu).

Pierwsza wersja skryptu dla centrum Stuertza

 

6.3.0.800
Pole 'zgody' w 'oferty', właściwość Consents w IOknaDocument.
Dostosowany plugin ankiety.

6.3.0.700
Poprawki z rozwijaniem oklein dla listew przyszybowych przy kolorach dynamicznych.
Reset buforów nie obejmował powiązań technologiczny-kolor-handlowy. Przeniesienie buforowania do cache'a kolorów.
Bazy. Zakładka 'Dostępne kolory'. Przypisanie artykułu do koloru kasowało przypisaną okleinę.
Kolumna TNIJ_LINIA dla rep_opt_cie, rep_listacie, rep_listaci2.
Rozbicie raportowania czynności na poszczególne elementy konstrukcji. Doszła tabela rep_czynnos3. Rep_czynnos2 została zmieniona na views agregujący dane tak by format się nie zmienił.
Poprawka w doborze wałków - w mechanizmach dawało się ustawić 6 możliwych wałków.
Możliwość typu zmiany pancerza i lameli wieńczącej z poziomu właściwości rolety.

6.3.0.600

Poprawione kalkulowanie oklein listew przyszybowych w wersji bez kolorów dynamicznych - wybieramy artykuł zależny od koloru listew.
Dodane w IleCzesci (i FindParts) odszukiwanie nawietrzaków.
Drobne korekty w sprawdzaniu długości łączników mocowanych.
Bazy. Pokazywanie właściwej zakładki 'Dostępne kolory' dla listew przyszybowych w zależności czy kolory dynamiczne są włączone w opcjach.

6.3.0.505
Automatyczny dobór wzmocnień-poprawki.
Przy imporcie dokumentu nie były dostępne ewentualne procenty odpadów z aproksymacji.
Przeróbki w automation pod 3D, wyciągnięcie generatora do osobnego interfejsu.
Dodany plugin3d do głównego projektu.
Użycie kupionych komponentów i włączenie licencjonowania.
Dodanie pola guid w repach rolety i skrzynki.
Poprawka w procedurze włączającej funkcjonalność subdilerów.
Możliwość ograniczenia maksymalnej dlugosci lacznika, ktory mozna oznaczyc jako "mocowany do".
Dodanie języka Serbskiego.

6.3.0.504
W nowych zmianach w serializacji brakowało wersjonowania zapisu.
Błąd przy imporcie dokumentu - ze zmian wczytywania wsp. odpadów.
Nie dało się skasować ogranicznika - efektywna grubość była zero. Poprawione dla nowych konstrukcji.
Zmiany pod ręczne wprowadzane parametrów szyb spowodowały, że źle się liczyła przenikalność cieplna po staremu - nie uwzględniało się psi szyby.
Buforowanie ograniczeń.

6.3.0.503
Przeróbki w pluginie 3D.
wczytywanie z pominięciem pliku
poprawione pozycjonowanie względem siatki
odszukiwanie klikniętego słupka
Optymalizacje w czytaniu info o towarach.
Uproszczenie kodu aproksymacji jako przygotowanie do kolorów dynamicznych.
Poprawka w sprawdzaniu ograniczeń (zmiana algorytmu testu czy punkt zawiera się w wielokącie).
Dodano cztery nowe reguły przy pozycji tekstowej.

6.3.0.501
Centrum sterujące PBZ HOLINGER.
Zmiana kolorów dla nieaktywnego okienka z kolorami w grupie kolorów.
Rozbieżności w wyliczeniach ceny materiału. Wkręty nieokuć doliczały się nadmiarowo. Ilość wkrętów zależała od sposobu wstawiania artykułu z wkrętami.
Dobór wzmocnień poprzez opcję "dobór automatyczy" - grupy kolorów. Dobór wzmocnień nie zauważał niektórych zmian koloru np. biały->mahoń\biały.
Błędne liczenie dzwiękochłonności. Okazuje się, że w starym algorytmie powierzchnia ościeżnicy zaokrąglała się błędnie do pełnych metrów kw. Przeszedłem całkowicie na nowy sposób doboru.

6.3.0.500
Brakujące pliki w WebInfo.
Pole Hash w rep_bele na potrzeby odnajdywania identycznego rozłożenia kawałków na beli.
Poprawka w wywołaniu Autostart.
Plugin AdditionalFields.
Poprawki w WebInfo.
Blokada doboru okuć poza wybranym zakresem.
Rysunki ukryte pod ramą konstrukcji otwieranych na zewnątrz. Okucia rysują się później niż rama niezależnie od otwierania.
Możliwość modyfikacji parametrów fizycznych pakietu podczas wyceny.
Informacja o przymyku w pliku do sterowań. XML zgrzewarki - przy słupkach i przymykach LewyGuid i PrawyGuid.
Różna cena jednostkowa w rep_czesci –poprawki.
Prace nad algorytmami konstrukcji do API.

6.3.0.400
Opcja wywoływania polecenia command line na starcie programu- użyteczna np. przy odpalaniu w Cloudzie synchronizacji raportów...
Możliwość wyboru innych schematów kolorów dla okien w DevExpress
Nowe okienka WPF niepotrzebnie wchodziły do paska zadań.
Sprawdzanie uprawnień czy zapisywać ceny w czasie raportowania zachodziło wielokrotnie, ale niespójnie. Przeniesione do jednego miejsca.
Liczenie dźwiękochłonności po stronie klienta.
Blokada doboru okuć poza wybranym zakresem.
Brak określonej kolejności czytania reguł w zakładce Reguły mógł prowadzić do niepoprawnych danych w bazie.
Ustawianie języka zasobów dla okienek WPF.
Plugin3D - przezwany projekt (z EmptyPlugin) by uniknąć pomyłek.
W skryptach nie działały niektóre własności moskitier.
Propozycja ujednolicenia nazewnictwa uszczelek w Bazach, w Oknach i w Centrum Zamian.
Opcja nakładki w parapetach

6.3.0.301
Nowsze logo Winkhaus w oknie AboutApp.
Okienko w konstruktorze Whokna nie skaluje się prawidłowo.
Grupy okuciowe - ograniczenia doboru pojawia się komunikat "Attempted an unsupported operation".

6.3.0.300
Nie działa przycisk "Anuluj optymalizację".
Nakładki aluminiowe: korekcja wymiaru, wybór nakładki przy wstawianiu ościeżnicy, uproszczenie kodu.
Edycja i przypisywanie do grup lub typów okuć.
Skrypcie dla centrum Prezmetu. Przymyk i słupek w jednej linii były źle oznaczane.

6.3.0.201
Rozszerzenie pól dodatkowych o typ boolean.
Kwota zaliczki udostępniona przez automation.
Kwota zaliczki przepisuje się z Calendara do Automation.
Okno "Kosztorys/Rysunek" - poprawa ergonomii skalowania.
Zmiana opisu na "Przygotowany do wstępnego montażu".
Prosta lista z artykułami przy przypisywaniu towarów do podziałów producenta.
Omijanie tabeli zalacz przy wczytywaniu pól gdy niedostępny filestreaming.
Kolejne prace nad 3D.

6.3.0.200
3D - względne położenia (w osi Z...)
Obsługa jednym przymykiem okuć na jedną i dwie klamki.
Dźwiękochłonność –poprawki.

6.3.0.100
Poprawka w FindParts.
W rep_czesci dla okuć zawsze było 0 w polu osc.
Kontynuacja modelowania 3D.

6.1.2.600
Model 3D cd.
Nowa opcja, do zaznaczenia dla łączników jako "wstępne przegotowanie do montaż".

6.2.1.502
Przejście na .net 4.6
Podłączenie WHGeneratora (model 3D okna).
Zmiana z blokad na uprawnienia w uprawnieniach z InfoCenter oraz głównego okna załączników.
Poprawka w zasobach Winkhaus.ConfView.DxExt.dll.
Dodano plik WinkhausGenerator do bat'a tworzącego paczki.
Dodano rejestrację WinkhausGeneratora w whreg.bat.

6.2.1.501
Wyłączenie znacznika 'wirtualny' w elemencie technologicznym nie kasowało znacznika w tabeli profhand - pusta lista kolorów, niemożność kalkulacji. Trzeba było włączyć i wyłączyć.
Raportowanie do rep_dostawcy pomijało dostawców szkła.

6.2.1.500
Poprawka zasobu IDS_AUT_FAKTURZYSTA.
Dodanie uprawnień blokujących InfoCenter.
Dodanie uprawnień blokujących główne okno załączników.
Pole wariant miało za mało miejsca.
W dokumentach powstałych u producenta kolumna pierw_odeb z tabeli oferty jest równa dacie utworzenia dokumentu.


6.2.1.401
Błędne zaokrąglanie wymiarów w nowym doborze okuć, dobory pod obniżoną klamkę źle działały dla środkowej klamki.
Jeżeli w rastrze okuć powtarzał identyczny wpis (taka sama ilość, wariant itd.) to liczył się tylko raz.
Poprawione liczenie powierzchni i obwodu dla szaszłyków.
Raportowanie do rep_dostawcy pomija dostawców szkła- poprawka.

6.2.1.300
Nie wstawianie" listew montażowych do wyboru w właściwościach dokumentu.
Wymiarowanie żaluzji jako roletka materiałowa dla skrzydeł.
Inny artykuł - nie wyświetlały się nazwy artykułów.
Zmiana wymiarowania dosuniętych profili łączących (poszerzeń). Wymiarowanie kończy się na korekcji na ramę. Jeżeli jest więcej niż jedno poszerzenie pokazuje się suma ich szerokości.
Prace nad wskazywaniem w Bazach sposobu łączenie trzech profili.
Pole funkcja w rep_skrzydla było za krótkie.
Wycofanie zmiany długości pola m_flagi w COpcjeDybli.
Updawnienie do aproksymacji artykułów optymalizowanych i możliwość wyłączenia tej opcji dilerom.
Przy komunikacie undo dotyczącym innej pozycji niż bieżąca pojawi się dodatkowo numer pozycji.
Próba rozwiązania problemu generowanego przez zmianę algorytmu numerowania ram cd...
Pasek z adresem strony w WebInfo.

6.2.1.200
Rolety cd.
Brak informacji XML w IPart w CurrentCalculationTrace dla słupka ruchomego.

Ankieta.
Stany magazynowe w zamówieniach.
Rolety, zmiany w rysunkach.
Zmiany w przypisywaniu rysunków rolet.
Zmiana w obsłudze wyciągania pliku FileStream w AttachmentsManager.


6.2.1.100
Lamele - ukryj i ukryj u dilera.
Dalsze prace nad roletami.

6.2.0.900
Prace List of standard static fields to add to existing documents.
Poprawki w WebInfo.
Zmiana sposobu liczenia "nawijalnej" długości pancerza wchodzącej do doboru skrzynki.
Dodatkowe opcje dla WH Piły.
Opcje doboru skrzynek rolet w 'Opcje technologiczne 3'.
Dobór okuć. Nie działało obniżanie klamki. Nie działo zapamiętywanie wagi.
InfoCenter: custom view composer
Możliwość ustawienia w rolecie zależności tylko od koloru zewnętrznego.
Ukrywanie koloru wewnętrznego i prowadnic w wizardzie w zależności od rolety i podziałów.

6.2.0.800
Integracja z Sesam przeniesiona z v5.6 do v6.2.
Drobne zmiany w WebInfo (integracja z Sesam), zapisywanie ciasteczek powodowało złe działanie strony.
Zmiana ikony dodawania do koszyka.


6.2.0.700
W optymalizacji nie pamiętały się operacje po sterowaniu jeśli występowała więcej niż jedna linia.
Grupy materiałowe i możliwość podziału zamówień zbiorczych wg tych grup.


6.2.0.604
Possibility to change panels in "centrum zamian" UWAGA: Centrum Zamian korzysta z widoku dbo.parapetyExt. Aby on się utworzył konieczne jest podniesienie wersji bazy aby wykonało się "Indeksowanie".
Cerber - okucia pojawiały się na czerwono dość losowo. Przy dostępie przez .NET natywnie do SQLa, w zależności od wersji SQLa lub providera SQL, numery artykuły zwracały się ze spacjami na końcu albo bez.
Sortownik szkła po testach.
Kolorowanie rysunków okuć włączało się przypadkowo- poprawki.

6.2.0.602
Dobór okuć do trójkątów.
Nie można wkleić skryptu dla grupy dealerów.
Wysyłanie zamówienia na okucia na strone wh.de.
Możliwość wyświetlenia karty towarowej z niemieckiej strony bądź sklepu (w oknie zamówienia, doboru okuć i nowym oknie wyboru towaru). Wywoływane z menu kontekstowego.
Możliwość wywołania kart informacyjnych przez automation.
Możliwość wymuszenia statystyk przez ini na potrzeby cloud.
[Opcje]
ForceStats=1
Webinfo
dodawanie do koszyka wielu artykułów na raz.
nie działało wywołanie karty towarowej bez wypełnienia użytkownika/hasła
W Bazach w zakładce 'Dobór wzmocnień' szedł zapis za każdym wejściem.
Nie zmienia się cena podczas zamiany pakietu na wypełnienie dla konstrukcji z poprzeczka z cennika. Liczenie ceny szkła idzie wg średniej ważonej powierzchni szkleń.
Skrypt do sortownika szkła.

6.2.0.600
Niepotrzebne dublowanie reguł przy oknach z nakładkami (tandemy).
Przejście na dobór okuć po stronie klienta.
Usunięte zasoby PL-PL z NewProp.
Centrum Informacji, nie działała zakładka "Kalkulacja dokumentów".
Projekt" - włączenie jako opcja w programie.
Potwierdzenie zamknięcia programu WH Okna jako opcja.
Osobne korekcje na zgrzew w "Parametry technologiczne 2" dla zgrzewu doczołowego i zgrzewu na 45 stopni dla łączenia na zakładkę (wyglądającego jak łączenie na 90 st). Gdy zero bierze się z profilu.
W przymyku można ustawić czy skrzydło bierne może być z klamką. Potem przy wstawianiu przymyka wybieramy konkretny wariant co ma wpływ na SWO i dornmass w skrzydle biernym.
Dla szaszłyków: obsługa przerwy w ościeżnicy - umożliwia tworzyć wklęsłe ramy o kształcie U.

6.2.0.500
Poprawki
Centrum Zamian kolor typu.
Centrum zamian łączniki.
Rastry cenowe w v6.

6.0.2.402
Próba wysłania wielu artykułów na raz w integracji WebInfo.
Poprawka w numeracji własności w regułach typu
Obsłużony kolejny wariant pliku xml z alu (LiczOkno)
Rozszerzenie typu profilowego o parametr ilości dni produkcji i uwzględnienie tej wartości w dacie realizacji.
Zmiana ustawień .net w projektach pluginów i nowy UserExtContract.dll
Przy ładowaniu dokumentu wyłączana była aktualizacja technologii.
Próba rozwiązania problemu numeracji ościeżnic w oknie z roletami i poszerzeniami.
Laminacja poprawki.
Szersze kolumny w oknach cenników.
Niedokończone - załatany problem odszukiwania klienta w oknie MergeClient.
Nie działało wstawianie parapetów.
Przeróbka funkcjonalności dodawania dni roboczych do terminów w oknie właściwości dokumentu
Przy zamianie typów nie podmieniały się elementy wirtualne.
Poprawka w wysyłaniu stanu w obiegu dokumentu na serwer dilerski
Poprawki w okienku otwierania dokumentów przy wczytywaniu starych schematów widoków.

6.2.0.300
Centrum Informacji, nowe funkcje.
Edycja wysokości pancerz + skrzynka (z kopiowanie rzędów).
Rysowanie wysokości klamek - ulepszenia.
Brakowało miejsca na pasku statusu na wersję bazy w Bazach.
Brakowało prawidłowego kodu zapisu „CHandlowy” - handlowych z regułami.

6.2.0.201
Po zmianie .NETa był problem z wymiarami w galerii.
Rysowanie (na opcji) wysokości klamki od ramy.
Alternatywny sposób zgrzewania (załatwione jak plug-in).
Nie działał import towarów z XMLa gdy nie było wielojęzykowości.
Exe4.bat - domyślnie ściąga tłumaczenia z Alize.

6.2.0.200
UWAGA: pierwsza "oficjalna" wersja z serii 6.2. Zastosowaliśmy przeskok wersji z uwagi na zmiany w narzędziach i komponentach:
- Aktualizacja .Net do 4.5.2
- Aktualizacja DevExpress do 20.1
Podczas instalacji proszę zwracać uwagę na aktualizację komponentów!!!
Inne zmiany:
Nie przepisywało się ustawienie 'zawsze dobieraj prowadnice dwustronne' do konstrukcji.
Rysowanie pancerza i prowadnic w pozycji Roleta.
Ograniczenie długosci konkretnego parapetu do X m.
Reguła najmniejszego promienia łuku.
Poprawka w import1c z csv.
Poprawka w procedurze tworzącej filtry w bazie SQL u subdilerów
Dodawanie załączników do obiektów WH Okna.
Projekt WebInfo.
Tryb cardview w gridach
Wywalone warunkowe zamienianie nvarchar(max) na ntext przy tworzeniu tabel
Poprawka optymalizacji.
Przerobione podziały rolety w wizardzie i możliwość wyboru koloru boczków (Pagen)
Obsługa w ładowaniu rysunków i EMF, i PNG.
Zakładka "Rysunki" w Bazy\Rolety z przypisaniem rysunku wg opcji z kreatora rolet.
Obsługa "położenia" skrzynki w kreatorze rolety. Zmiany w rysowaniu.
Wybóru koloru w Centrum Zamian. Ustawiał się inny kolor, który był w okienku pod spodem, pod klawiszem OK.
Plugin. Obsługa drzwi "uniwersalnie" otwieranych.
Poprawki w wyświetlaniu rysunków przekrojów rolet.
Uruchomienie wersji producenckiej w cloudzie pod SBO.
Dodano do Toolbaru przycisk edycji załączników z poziomu dokumentu, oraz przeglądu wszystkich załączników bez edycji z poziomu głównego okna
Przyspieszenie działania pokazywania strony w Webinfo. Zapamiętywanie stanu, np kliknięcia zgód na cookie. Obie karty pokazują się teraz w 2-3s
Poprawka w interpretacji odpowiedzi serwera przy dodawaniu do koszyka (integracja)
Automatyzacja pobierania i wysyłania tłumaczeń do Alize.
Pole 'oklejanie' w rep_bele - znacznik czy własne oklejanie.
Poprawka w pluginie ModyfikacjaTypu - zawieszanie.
Prace nad wprowadzaniem wysokości pancerzy rolet.

6.0.9.101
Poprawki w aproksymacji/optymalizacji pozwalające na to, aby aproksymacja i optymalizacja zwracała podobne rezultaty przy zastosowaniu tych samych parametrów.
Program zawiesza się przy tworzeniu optymalizacji, gdy zastosuje do wyceny skrypt od dybli.
Zmiana ustawień dybli w dokumencie nie wpływała od razu na kalkulację.
Szprosy klejone nie pokazują się na liście cięć, ani w optymalizacji poprawka.
Błąd przy dodawaniu doboru specjalnego przy pozycji typu okucie.
błąd podczas importu z XML.
Lokalizacja obróbek na przymyku - korekta w drugą stronę.

6.0.9.100
Zapamiętanie w dokumencie dodatkowego współczynnika odpadu wynikającego z pełnych bel (aproksymacja).
Nowa reguła promień łuku.
Poprawki w roletach.
Dodanie tabeli 'zalacz' z obsługą pod FILESTREAM - tworzy się gdy serwer i baza obsługują filestreaming.
Do rep_slupki nie zrzucały się kolory napowietrzeń naszybowych.
Brak informacji o stronie zasuwnicy/zawiasu w xml'u do sterowania przy cieciu na dwie bele.
Nowy parametr „Szerokość prowadnicy” - pole W2.
Nie zwalniała się cała pamięć przy zmianie obrazka rolety w kreatorze.
Poprawki w aproksymacji/optymalizacji

6.0.8.900
[Cenniki okuć] Błąd dla doborów z inwersją.
Dodanie do procedur SQL od sterowania nowych parametrów rozwijania elementów ogólnych.
Grupy dla zestawów schematów i zestawów narożników - precyzyjne nazwy grup.
Komunikat w rozwinięciu - artykuł dobierany gdy rozwinięcie jest puste.
Możliwość określenia liczby sztuk dla doboru specjalnego - z shiftem okienko krotności.
Zaznaczenie tabeli 'dornmass' jako wysyłanej do dilera.
Lornetka w narzędziach.

6.0.8.800
Lista dokumentów optymalizacji dostępna do podglądu po zakończeniu optymalizacji
Okno dodawania artykułu nie mieściło się na monitorze
Błąd w szaszłykach w łączeniu trzech lub więcej kawałków ościeżnicy w jeden. Program wywalał się w raportowaniu.
Poprawki w doborze okuć dla cenników. Błędne zliczanie miejsca między narożnikami, "rygluj co" było stale 800.
Dla cenników okuć doszła wysokość klamki.
Przeniesienie do profili okuciowych parametrów rozwijania ogólnych - wypadły z okienka parametrów cennika.
Rozwiązane poprzez dodanie dodatkowych kodów narzędzi dla inwersji skrzydła (Sterowanie/Narzędzia).

6.0.8.600
Dobór okuć z pozycji okucia poprawki.
Brakowało generowania cennika w galerii dla dynamicznych kolorów.
Grupy dla zestawów schematów i zestawów narożników.
Ukrywanie ukrytych grup, typów, profili i kolorów w oknie od cenników okuć.
Skrypt odwodnień na słupku gdy wypływ na przyldze.
Dołączone skrypty do rejestrowania i odrejestrowywania programu.

6.0.8.500
W WHPile, cięcie podwójnie (z jednej strony) można zamienić na cięcie 90 stopni.
Przeniesienie do szaszłyków obsługi łączeń na 45 stopni profili o różnej szerokości.
Buforowanie odczytu dopłat do cenników dla klamek i wypełnień.
Poprawki w rozwinięcie w elementach ogólnych.
Nowe słowniki wartości (wrąb okuciowy, grubość przylgi, odległość wrębu od przylgi). Doszła gałąź Słowniki do Baz Okuciowych.
Uwzględnienie tych słowników w oknie parametrów cennika okuć.

6.0.8.400
Wkręty do okuć - artykuły handlowe lub elementy ogólne.
Nowe okna WPF w Bazach do wyboru schematów ryglowań w zestawach schematów krawędziowych i narożnikowych.
Wyświetlenie rozwinięcia elementu ogólnego poniżej definicji w profilu okuciowym.
Parametry dla rozwórki w definicji elementu ogólnego.
Rozwinięcie w elementach ogólnych wzbogacone o nowe parametry: wrąb okuciowy, materiał profili, rodzaj listwy czołowej (słownik w Bazach okuciowych\Listwy czołowe, przypisany w skrzydle), W15-W10.
Cenniki okuć: usuwanie pustych rzędów i kolumn z rastra, nowe parametry do wyboru przed generowaniem.

6.0.8.302
Znikające skrzydła na rysunkach z ruchomym słupkiem. Funkcja użyta do rysowania kolorowanych okuć powodowała błąd dla małych obrazków (etykiety, podgląd pozycji).
Opóźnienie wyliczenia położenia rysunków okuć do momentu rysowania.
Ułatwienie kalkulacji moskitiery gdy artykuł handlowy liczy się na sztuki.
Nie wczytywały się uprawnieńia do zakładek w obiegu dokumentów.

6.0.8.301
Poprawka we wczytywaniu ar3 z raportami
Przy odtwarzaniu statystyk zdarzały się pomieszane numery artykułów i nazwy. Algorytm od numerów dynamicznych był nieodporny na użycie w wielu wątkach na raz.
Poprawki w wyborze okleinowania m.in. powrót do 'u dostawcy'.

6.0.8.300
Zamówienia zbiorcze z optymalizacji poprawki
'Wybór okleinowania' - dostępne tylko dla zleceń.
Wywołanie zastosowania domyślnych sposobów oklejania niezależnie czy ktoś wejdzie w okienko.
Kalkulacja wypełnień mogła nie iść jeżeli kolor był wybrany przez 'definiuj'.
Próby uodpornienia procedury pobierania odpadów na kolory uszczelek.

6.0.8.201
Błędny komunikat brak zdefiniowanych kolorów dodatków.

6.0.8.200
Poprawki w generowaniu rastra cennika okuć (chodzi o cennik którego używają handlowcy WH oraz dealerzy).
Poprawki w działaniu szprosów wiedeńskich z kolorami dynamicznymi.
Usunięcie nieużywanego parametru 'KolorOslon' z procedur SQL od doboru okuć.
Usprawnienie odczytywania uprawnień w obiegu dokumentów.
Tworzenie rastra cennika okuć działa - prace nad doborem.
Przenoszenie reszty tabel z raportami w ar3 dla OM
Rolety (funkcje w skrypcie pod uwzględnienie wieszaków, korekcji, wybór strony rewizji i wyprowadzenia przewodów, uwzględnienie wyboru koloru moskitiery)
Tabela z rysunkami do rolet.
Nie zrzucały się listwy przyszybowe do rep_listacie i optymalizacji.

6.0.7.900
Cenniki okuć do testów (dla handlowców WH)
Dodawanie obrazków do "ramek szkleń" oraz "kolorów ramek" wzorem kolorów uszczelek w Bazach (API)
Brakowało wpisów do pola nr_art_dyn w rep_czesci dla większości okuć.
Bug #1303 - AMOKNA - widoczne ceny zakupow w oknie WPF w pozycji "Inny artykuł (kalkulacja)" w wersji dealerskiej.
Zabezpieczenie cen.
Schowanie kolumn - attrybut DisallowUse w definicji kolumn w nowych gridach - pozwala ukryć kolumnę w danym kontekście.
Feature #1297 - Dodawanie obrazków do "ramek szkleń" oraz "kolorów ramek" wzorem kolorów uszczelek w Bazach (API). Plus zabezpieczenie przed nieprawidłowymi obrazkami.

6.0.7.801
Rysowanie otwieranych na zewnątrz przymyków.
Rysunki klamek na oknie z ruchomym słupkiem.
Ukrycie cen zakupów w oknie WPF w pozycji "Inny artykuł (kalkulacja)" w wersji dealerskiej.
Odświeżanie rysunku po zmianie koloru okuć we własnościach ościeżnicy.

6.0.7.800
Zapisywanie do logu systemowego informacji o błędzie zapisu statystyk.
[API] obrazki w kolorach ramek.
Program nie dolicza ciężaru słupka ruchomego do ciężaru skrzydła biernego. Teraz przymyk kalkuluje się jako część skrzydła.
Zmiana typu pola nr_art_han z tabeli InfoCR.
Cenniki okuć cd. (cennik dla handlowców, nowy standard SBO).

6.0.7.701
Zrzucanie w Oknach pod nadzorcą pliku z wszystkimi cena z nhandlo - do śledzenia problemów z szyfrowaniem.
Dopracowana edycja rozwinięcia ogólnych - np. uzupełnianie kombinacji parametrów.
Podgląd rysunków z wymiarowaniami w Bazach.
Prace nad cennikami okuć dla WH.

6.0.7.700
Reguły wałków nie były uwzględnione w systemach
Źle wywoływały się kolorowe reguły dla prowadnic
W optymalizacji zawierającej przemieszane elementy z różnymi kątami cięcia zdarzał się komunikat o brakujących elementach co skutkowało pominięciem niektórych cięć
Sprawdzanie dla wzmocnień czy kolor w grupie przestało działać dla kolorów złożonych. Dla wstecznej zgodności sprawdzam i kolor zewnętrzny, i kolor złożony.
Poprawka nie zawsze na czas aktualizował się obwód skrzydła.
Brakowało zapisu łączników słupka do progu. Ponownie otwarty dokument mógł się źle kalkulować.
Do rysowania pobiera się dornmass z zasuwnicy. Gdy zero to z profili.
Schowanie przypisywania rysunków dla nie okuć.
Dokończony wybór wartości dornmassu z listy w skrzydłach i przymykach.

6.0.7.600
Zakładka 'Rozwinięcie' w elementach ogólnych i ogólnych użytkownika. Pozwala uniknąć kopiowania gdy brak zależności od profilu okuciowego.
Doszła jeszcze zależność od dornmassu,W14 - dornmass i W15 - podział wkładki (położenie rowka okuciowego w osi Z) w skrzydłach oraz W8 - dormass w przymyku. Dornmass z przymyka ma pierwszeństwo, chyba że jest wpisane 0.
dmass - wartość dornmassu w definicjach rysunków okuć.
Pomijanie barwienia dla czarnego RGB(0,0,0) wypełnienia w kolorowanych rysunkach okuć.

6.0.7.501
Poprawka w okienku własności wypełnień.
Odświeżanie rysunku po zmianie koloru okuć z własności pozycji.

6.0.7.500
Zestawy rysunków okuć w danych handlowych.
Odfiltrowanie typów okuć otwieranych tylko na zewnątrz dla skrzydeł otwieranych do wewnątrz.
- Zestawy rysunków w typach - sortowanie wg Lp zestawu.
Opcja kolorowania rysunków okuć kolorem z tabeli - 'Koloruj' w definicji rysunku.

6.0.7.400
Optymalizacja wyświetlania systemów.
Poprawka w regułach kolorowych rolet.
Reguły w wałkach, więcej wałków w mechanizmie rolety, więcej skrzynek i wałków w rolecie.
Okno zbiorczej edycji reguł poprawki.
Możliwość wspomagania optymalizacji/aproksymacji cloudem (opcja w WHOpt.dll.config)
Wprowadzony parametr minimalnej długości odpadu międzypaczkowego.
W wersji cloudowej splash screen po 5s znika (zasłaniał komunikat o błędzie).
Przeróbka programu ReOptymalizacja na wywołania optymalizacji z amazona.
Poszerzenie domyślnej szerokości pierwszej kolumny w listach rozwijalnych.
Poprawki w mechanizmie subdealerów.
Opcja "Pokaż okno komunikatów" nie zapisywało się.
Zmiana kolejności wyświetlania grup i systemów podczas wyboru typów okuć w systemach.
Wstawianie z galerii z kolorami dynamicznymi.
Dostosowywanie czcionki w kontrolce wyboru koloru dynamicznego do okna, w którym jest osadzona.
W okienku reguł doszło sortowania podłączonych systemów po nazwie.


6.0.7.300
Lornetki w wszystkich typach szprosów.
Przestało działać uzależnienie reguł od grupy kolorów.
Prace nad algorytmami do konstrukcji API.
Lornetka dla szprosów klejonych .
Buforowanie komunikatów, numer pozycji w oknie komunikatów (Lp). Do tej pory był tylko numer wewnętrzny (Lp. wewn)
Przy ustawianiu dilera przez automation przepisywało się tylko część ustawień w stosunku do interface'u.
Korzystanie z cache'a kolorów w galerii.
Prace nad kolorami dynamicznymi w galerii.

6.0.7.200
Brakowało pustej opcji w listach ościeżnic w typach.
Za mało miejsca na skrypt do wyceny pakietów - zwiększone do 16k znaków.
Kolejne wykorzystanie cache'a w Centrum Zamian.
Błędne kalkulowanie szprosów klejonych w kolorach złożonych (różnych z dwu stron).
Rozpoznanie łącznika słupka do progu
Dodawanie obrazków do kolorów uszczelek wzorem innych kolorów w Bazach (API)
Kolory dynamiczne w Centrum Zamian. Dla okien z galerii z cennikiem trzeba jeszcze dodatkowo obsłużyć.

6.0.7.201
Lornetka przy łącznikach.
Brakowało odświeżenia rysunków po zmianie wys. klamki. W definicjach rysunków doszły krawędzie 'z zasuwnicą' i 'z zawiasem' upraszczające definiowanie. Buforowanie EMFów.
Stal pod nawiewnik dobiera się osobno dla AutoMax.
Brak wyboru koloru dla okien z cennika w oknie WPF.
Przy tworzeniu przez automation pozycji niepotrzebnie tworzyły się obiekty od kreatora pozycji.

6.0.7.101
W Centrum Zamian po zamianie koloru w typie usuwa sie wczesniej zastosowany nawiewnik
Dokończenie przejścia na kolory dynamiczne w mechanizmach.
Inne zmiany w rysunkach okuć.
Błędnie był liczony maksymalny moment siły dla typu okuć - długość była w cm zamiast m.

6.0.7.100
Zmiany w wzmocnieniach.
Dla dynamicznych, gdy był tylko ustawiony kolor rdzenia, nie zawsze wyciągały się kolory okuć. Skutkowało to brakami w zamówieniu.
W zakładce Rysunki od typów okuć doszły opcje 'Nie rysuj klamek', 'Nie rysuj zawiasów'.
Doszła opcja 'Bez inwersji' do definicji rysunków okuć.
W definicji rysunków doszła zmienna typu logicznego outer - prawda gdy skrzydło otwierane na zewnątrz.
Uwspólniony kod edycji rysunków w zakładce Rysunki i Zestawach rysunków + drobne poprawki, bo zostawały wiszące wpisy po kopiowaniu i kasowaniu.
Zmieniony na "Settings61" klucz rejestru od toolbarów.

6.0.6.901
Wyłączenie optymalizacji kodu dla oknadoc.dll.

6.0.6.900
Rozszerzenie listy reguł w mechanizmach rolet i skrzynkach.
Dla WHPiły opcja 'Zamień klinowe i podwójne na 90°'.
Typy ukryte w grupach.
Doszły Bazy okuciowe\Zestawy rysunków. Można je potem podłączyć w zakładce Rysunki w typie okuciowym.

6.0.6.800
Kopiowanie rysunków w okuciach pomiędzy doborami oraz kopiowanie rysunku z głównej zakładki typu okuciowego.
Sterowanie - kopiowanie szablonów.
Ujednolicenie kolejności zestawów wykończeń w bazach i oknach.
Poprawka, brak ilości elementów okuciowych w zbiorówkach - zmiany w liczenie w okienku 'Lista wystąpień artykułu' i w tworzeniu zamówienia do WH.
Możliwość określania kolejności wyrysowania rysunków okuć (lp).
Nowe okno do wyboru typu okuciowego w Bazach.
Prace nad kolorami dynamicznymi w Centrum Zamian.
Uszczelnienie kopiowania szablonów po feedbacku.
Nie tworzyła się procedura dbo.OdpadyUzyteczne.
Edycja zestawów rysunków symboli okuciowych.
Po zmianie dotyczącej kolejności rysowania okuć w ogóle nie było rysunków gdy dochodziły rysunki wprost z handlowych.

6.0.6.602

Przeróbki w roletach (uzależnienie ciężaru pancerza od szerokości wałka, parametr minimalnej długości wałka przy napędach).

Poprawki w optymalizacji.

Centrum Zamian zamiana typów i kolorów.

Prace nad okienkiem wyboru dynamicznych w Centrum Zamian.

Rozpoznanie profilu dochodzącego do słupka z poziomu skryptów do sterowania dla słupka.


6.0.6.601

Problem z wczytywaniem dokumentów poprawki.

Zbyt ciemny piktogram nawiewników, gdy mamy ustawione ciemnie kolory profili w bazach.

W zależności od opcji statystyk "Zapamiętuj listy cięcia” poprawki.


6.0.6.400

Zmiany w imporcie xml.

Skalowanie rysunku z dokumentu integracyjnego w oknie pozycji tekstowej.

Filtrowanie zleceń, które są w optymalizacji.

Zmiany dotyczące doboru okuć.

Zaczęło działać rozbijanie profili i oklein do zamówienia.

Poprawione odwracanie profili otwieranych na zewnątrz dla dynamicznych.


6.0.6.300

Nowe pola do rep_osciez SZER_OTWOR, WYS_OTWOR z wielkością bez płetw, wyłączone SZER_ZEWN, WYS_WEWN.

Działa odwracanie inwersji okuć dla typów, które można stosować i do otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz.

Dalsze prace nad oklejaniem ręcznym.


6.0.6.201

Własność w el. ościeżnicy, słupkach i przymykach "Długość wzdłuż moskitiery" do kalkulacji mocowań moskitiery.

Zrzucanie nr_art_dyn dla okuć w 3 miejscu.

Dokończenie z wymuszaniem kategorii dodatków.

Brakowało kolorów uszczelek w rep_osciez.

Początki importu xml z aluminium.

Usunięcie opcji z ustawień piły "pojedyńczy naddatek przy cięciu V".

Symbole zawiasów wskazują stronę zawiasów w sterowaniu.

Dodane sterowanie dla profili łączących.

Możliwość dodawania artykułów z kalkulacją przez automation do listy 'profili' dodatkowych.

Wyróżnienie oklein spośród 'innych zależnych od koloru profili'.

Możliwość pomijania okleiny w kalkulacji kosztu - będzie ona jednak potrzebna w optymalizacji i zamówieniach.

Ukrywanie wykreślonych elementów w bazie.

Rozszerzenie tabel rep_aproksym i rep_bele o informacje o krótszych zamiennikach.

Zamienniki w aproksymacji poprawki.

Optymalizacja poprawki.

W tabeli konstrukcji wizarda Silverokien/API nie można było dodawać pól dodatkowych.

Blokada krotności w oknie inny artykuł.

Kalkulacja łącznika słupka zależna od koloru, gdy kolor dynamiczny nie był wprost wskazany.

Program się zamykał po zastosowaniu niektórych doborów specjalnych.

W edycji tabel w gridzie w Bazach nie zapisywały się zmiany.

Prace nad obsługą wybierania oklejania do zamówienia - okienko, zmiany w kalkulacji.

Tabela ceny_ind dla cen indywidualnych towarów dla danej grupy dilerskiej.

Zrzucanie wysokości rolety (max. z wysokości dla poszczególnych skrzynek) do rep_rrolet.

Dodane pole mazaslepki do rep_slupki - czy parapet ma zaślepki.

Ustawianie kolorów dynamicznych przez automation.


6.0.5.800

Poprawka w kursach tymczasowych.

Pola w kolorach i łącznikach pod API.

Tabela KONSTRWZD przenosi się do dilerów.

Zabezpieczenie przed pustymi (tNull) listwami przyszybowymi.

Wymuszanie, by artykuł był traktowany jako dodatek wybranej kategorii, niezależnie czy pochodzi z konstrukcji, czy dodany z ręki.

Przygotowania do obsługi inwersji okuć w zależności od adaptora oraz typów okuć, które mogą obsługiwać drzwi otwierane i do środka, i na zewnątrz.6.0.5.700

Zmiany w raportowaniu, optymalizacji i sterowaniu, magazynie odpadów pod kolory dynamiczne.

Za krótkie pole dealer w rep_oferty.

Kilka innych poprawek w oknie optymalizacji.

Nie pojawiały się klamki do podmiany przez Centrum Zamian, gdy jeden artykuł był użyty dla kilku kolorów.

Dodawanie kategorii wzmocnień.

Dodane okno wyszukiwania dilerów i lornetka we własnościach dokumentu.

Wyciąganie obiektu cache'a kolorów przez IOknaApplication.


6.0.5.502

Automation - możliwość wstawiania IMultiColor do parametrów AddChild i AddBar.

Poprawki w optymalizacji (filtrowanie artykułów w widoku głównym).

Przy wywołaniu z api poprawki łączniki.


6.0.5.501

Nieprawidłowe działanie flagi oznaczającej błędy (komunikaty) w dokumencie.

Kolor uszczelki może być zdefiniowany albo na poziomie koloru złożonego, albo jest brany ze składowych.

Prace nad kolorami dynamicznymi w centrum zamian.

Prace nad edycją w magazynie odpadów w WPF.

Zabezpieczenie przed brakiem dokumentu w kodzie od buforowania komunikatów.

Blokady interfejsu dla ręcznej podmiany szyb dla konstrukcji z cennika.

Skrypty sterowania jako skrypty wyceny poprawki.

Aktualizacja cen zamienników

Ustawianie domyślnego klienta po wybraniu dilera.

Inwersja rysunków wypełnień wraz z inwersją okuć.

Prace nad filtrowaniem typów po systemie profilowym.

Prace nad dynamicznymi kolorami w centrum zamian.

Rolety - Sterowniki mechanizmów.

Przygotowanie automation pod kolory dynamiczne.

Tabela pod zamienne okleiny - do sprawdzania odpadów użytecznych.

Skrypt do zerowania galerii - KasowanieGalerii.sql

Dynamiczne także w regułach kolorowych.

W szablonach sterowania można się powoływać na położenia i szerokości puszek zasuwnic.

W regułach kolorowych obsługa także kolorów dynamicznych.

5.6.4.303

Ustawianie pierwszego koloru dla ramek pakietów i rolet.

Poprawki z v6 dotyczącej wyświetlania cen w cennikach w Bazach.


5.6.4.304

Wybieranie pierwszego koloru przy wstawianiu ościeżnic.


6.0.5.402

Włączenie budowania.

Przy pierwszym użyciu doboru okuciowego nie widać dobranej klamki, ani zastosowanego automatycznego doboru specjalnego.

Przeniesione z v56 kilka miejsc gdzie ustawia się pierwszy kolor w liście.

Dalsze prace nad edycją odpadów (DevExpress).

Poprawka w tworzeniu optymalizacji przez Planer.

6.0.5.401

Prace nad nawietrzakami na słupkach i łącznikach.

Różne drobne poprawki i optymalizacje.

Poprawka zamieniania dwóch profili ramy na słupek dla różnych grubości profili.

Poprawka zapisu do sztukipoz (pomijanie raportowania ram w optymalizacji na łączniki).

Poprawka użycia krótszych zamienników w aproksymacji.

Poprawka zapisu rejestrów do bazy na cloudzie.

Poprawka obsługi optymalizacji na łączniki z Planera.

Zmniejszanie szerokości skrzydła dla wybranego typu okuciowego.

Poprawka ze zmianą wysokości skrzydła.

Prace nad oknem WPF odpadów.

Zablokowana edycja okuć dla skrzydeł bez okuć pochodzących z cennika.

Update ościeżnicy przy anulowaniu wyboru okuć.

Nie wczytywała się autoryzacja okuć, gdy plik zawierał nazwę języka.

Polskie zasoby dla Okna.Documents.

Poprawka w optymalizacji z materiału.

6.0.5.204

Filtrowanie pominiętych w optymalizacji artykułów, w głównej liście i w oknie szczegółów cięcia.

Aproksymacja pobierała długość cięcia z innego pola niż optymalizacja.

Możliwość wyboru autora w klientach.

Nowy typ pozycji, Brama.

Wydłużenie pola nazwy typu profilowego do 150 znaków.

6.0.5.203

Różne drobne optymalizacje kodu.

Pozostawały wartości w polach dkolory, dtypy i dsystemy w tabeli oferty gdy usunięto z dokumentu wszystkie pozycje z ościeżnicami.

Niepotrzebnie przydzielały się stojaki dla wirtualnych ościeżnic z usuniętymi elementami.

Własności napowietrzenia naszybowego.


6.0.5.202

Sprawdzania kolorów w Info Ceter.

Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła - dokończenie.


6.0.5.201

Błędne łączenie ościeżnic o różnej szerokości w ogrodach.

Obsłużone wgrzewanie słupka w złączenie dwóch ościeżnic o różnej szerokości.

Ceny zakupu z nhandlo w gridzie DevExpress.

Dobór okuć nie zachodził po zmianie rozmiaru gdy była wyłączona opcja 'Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne'.

6.0.5.200

Uwzględnienie krótszych zamienników w optymalizacji. Przy okazji przyspieszenie optymalizacji.

Wydłużenie okresu przesyłania wybranych pól przy transmisji dilerskiej

W skryptach do sterowania dodano własność "Napowietrzenie" - edycja w menu Element. Użycie: If Napowietrzenie Then...

Wsparcie w edycji skryptów sterowania dla Komunikat i TekstKomunikatu.

Kopiowanie kolorów wraz z zawartością koloru.

Nawietrzaki położenie - sterowanie. Centrowanie względem wybranej kwatery.

6.0.5.101

Klamki do zamiany: zmiana w filtrowaniu.

Uwzględnienie filtru w Centrum Zamian.

Wyciągnięcie kolumn informujących o typie klamki w widokach.6.0.5.100

Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany.

Nie pakowało się InfoCenter do paczki z wersją.

Metrodesktop: vector icons, new icon for Infocenter, responsive mode.

Kreator multikolory - ustawiał się przypadkowy kolor z historii.

W rep_szklenia brakowało informacji o listwach przyszybowych dla dynamicznych.

W skryptach sterowania KolorZew i KolorWew nie były obsłużone.

6.0.5.2

Uwzględnienie istniejących tłumaczeń wielojęzykowych po wybraniu „Kopiuj” z menu kontekstowego w bazach.

Lista baz w oknie logowania - nie działało jeżeli w jakiejś bazie była tabela parametr w innym schemacie niż dbo.

Poprawki w cenie materiału z ręki, podświetlanie na czerwono jeżeli cena < cena materiału.

Poprawka - 'OK' zostawało zablokowane mimo wybrania prawidłowego doboru.

Wydłużenie pól od opisów i nazw w tabelach rep - zrobione przez zablokowanie długości tekstu w tabelce tłumaczenia.

Dynamiczne - błędy w doborze profili względem koloru uszczelek - załatane.


6.0.5.0

Przyspieszenie działania mechanizmu "wycena jak" dla okuć .

Poprawka w "wycena jak" - w przypadku zestawu balkonowego z różnymi typami profilowymi mającymi narzut procentowy w regułach nie zgadzały się wyceny.

Dodanie opcji wymuszania aproksymacji przed oknem podsumowania.

Poprawka w anulowaniu dokumentu od dilera.

Możliwość wpisywania krotności w pozycji inny artykuł.

Gdy nie wybrano w wizardzie koloru przy wstawianiu ram i profili łączących nie wybierał się żaden kolor. Zmiana na 1-szy z listy.

Reguły od kolorów zewn., wewn., rdzenia .

Poprawka- zachowanie się programu podczas dobierania okuć.

Poprawki w okienku przypisywania wzmocnień do kategorii.

Pomocnicze skrypty SQL - wyszukiwanie nieprzetłumaczonych tekstów, odszukiwanie profili z systemu bez przypisanych kolorów.

Ręczne wprowadzanie cen dla półproduktów obcych.

Zły dobór stali w skrzydle w przypadku przymyka i okucia bez klamki. Jeżeli nie ma zasuwnicy w skrzydle biernym bądź zasuwnica ma oznaczenie 'Bez klamki' to nie wchodzi do doboru wzmocnień jako pozycja 'Klamka'.

Problem z rysunkami konstrukcji otwieranych na zewnątrz i ich interpretacja od wewnątrz.


6.0.4.906

Brakowało pamiętania wyboru systemu profili w kreatorze pozycji.


6.0.4.905

Niepotrzebnie rezerwowała się półka dla ościeżnic/skrzydeł z usuniętymi wszystkimi elementami.

Druga etykieta w skrypcie od maszyny.

Prace nad szprosami w kolorach dynamicznych - przełączanie trybów wyboru koloru w okienkach.

Szprosy klejone w kolorach dynamicznych.

Kolejne poprawki w wyborze w interfejsie kolorów dynamicznych.


6.0.4.904

Zmiana obsługi listew przyszybowych dla dynamicznych.

Kalkulacja parapetów za powierzchnię gdy wybrany artykuł z jednostką m2.


6.0.4.903

Ustawienie szerokości nominalnej profilu gdy ręcznie zmodyfikowana szerokość poza zakresem nowego artykułu.

Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w ROZBICIE.CPP.

Zamówienia/zbiorcze dla profili z kolorami dynamicznymi.


6.0.4.902

W procedurze zamówień zbiorczych oraz w kosztorysie - zakładka okucia widoczne są ilości jednostek opakowaniowych zaciągniętych do bazy poprzez LPT.

Dodano również pola 'Ilość do zamówienia' oraz 'Sposób zaokrąglenia', ta druga w formie listy. Póki co nie ma algorytmów zaokrąglających.

Import parametrów z excela zmieniony na bardziej poprawny tekst->Import pliku LPT(.xlsx).6.0.4.901

InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll.

Kolory dynamiczne:

obsługa profili łączących,

obsługa kolorów "złożonych" z jednego koloru,

obsługa koloru "neutralnego".

Czyszczenie cache'a - dopisanie map.


6.0.4.900

Ustawiania pierwszego koloru ramki przy wstawianiu pakietu.

Zmiany pod kolory dynamiczne dla szprosów klejonych.

InfoCenter: restore reference in demo app

InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll


6.0.4.801

Dodano możliwość podpięcia linków dla słupków, przymyków, paneli i profili łączących oraz ich wyświetlenie podczas doboru w lornetce.

Poprawka zapisu do sztukipoz.

Poprawka w wycenie, podmiana okuć z cennika.

6.0.4.800

Przy wstawianiu słupka/przymyka do konstrukcji z różnymi kolorami ościeżnic/skrzydeł brał się kolor z pozycji - teraz zeruje się kolor w takiej sytuacji.

W wizardzie wstawiania pozycji szklenie automatyczne wybieranie pierwszego koloru ramki.

Listwy przyszybowe działają z kolorami dynamicznymi.

Obsługa cofania zamiany szklenia na wypełnienie.

Nie nagrywały się z dokumentem ilości bel z aproksymacji przez co rep_aproksym się nie napełniała.

Składowe kompletu dodane do CalcTrace.

Buforowanie komunikatów poprawki.

InfoCenter: documents calculation view

Zabezpieczenie dla duplikatów w profhand (klamki do zamiany).

Błędne położenia zakresów między słupkami w sterowaniu dla słupków.

W sterowaniu maszynami nie zrzucały się informacje o zaczepach gdy były w użyciu automatyczne dobory specjalne.

Nie aplikowały się szablony z automatycznych doborów specjalnych.

Nie działały lornetki do wypełnień - brak aliasu w zapytaniu.

Skrypt zaczepy_v2.vbs do maszyny znaczenia zaczepów - sortowanie operacji i obsługa odwracania słupka.

Prace nad dynamicznymi kolorami.

Uzależnienie szprosów klejonych od kolorów uszczelek - edycja w Bazach.

Nie działało kasowanie w gridzie zależności od kol. uszczelek.

6.0.4.700

Lornetki do wyboru wypełnień.

Wybór grup w okienku wypełnień.

Wypadło pole 'zbior' z tabeli sztukipoz.

Udostępnienie w WH Oknach informacji o jednostkach opakowaniowych (Aktualizacja danych w nhandlo + nowa kolumna faza_okuwania) + aktualizacja oraz import brakujących danych parametrów zasuwnic.

Aktualizacja oraz import klamek do zamiany.


6.0.4.601

Zmiana wersji NewProperties.

Poprawka w wykonywaniu skryptów z systemów.

Wycofanie zmiany w raportowaniu zbiorczych z Planera.6.0.4.600

Listwy przyszybowe zależne od koloru profili dla dynamicznych.

Ulepszenia w imporcie kolorów z szablonu XLS (m.in. obsługa listew).

Modyfikacja zapisu ostatnio użytej bazy do ini (bez wersji) - po konwersji trzeba było rozwinąć listę baz i na nowo wybrać bazę, aby wyświetlała się jej poprawna wersja - co było mylące.

Export PW do Optimy.

Poprawka ładowania obrazków w NewProp.QuickInsert.

Okienko wyboru wypełnień WPF. Można by podłączyć lornetki.

Łączenia na czop nie działały po zmianach pod nowe sposoby łączenia.

Nie wybierał się kolor ramki przy wstawianiu pakietu - teraz działa, ale tylko gdy jest domyślna szyba w typie profilowym.

Nie można było zmienić typu okna przez własności jeżeli nie znajdował się wcześniej wybrany kolor.

Prace nad zamianą pakietów na wypełnienia w Centrum Zamian. W automation doszło ReplaceBy. Jeszcze nie działa cofanie.

W starym sposobie zamiany pakietu na wypełnienie program wpadał w pętle undo gdy wypełnienie było poza zakresem.

Rozszerzenie tabeli sztukipoz o łączniki.

Łączona optymalizacja (początki).
6.0.4.500

W bazie dla zakładki Własnosci 2 przy okuciach doszła opcja kolorowania okuć "Pasuje do obu" Elementy te importowane są z pliku LPT, kolorowane na żółto podczas doboru okuć.

Poprawki w aproksymacji.

Poprawione HttpProxy do instalki.

Brakowało czyszczenia bufora tabel dopłat.

Okno WPF nie przenosi nazwy pozycji z galerii do opisu notatki.

Poprawka w zaokrąglaniu.

Wywołanie optymalizacji przy tworzeniu zamówienia zbiorczego przez Planer.

Zamieniona domyślna kontrolka w edycji artykułów handlowych by sobie przypadkiem nie zmieniano typu artykułu.

Filtrowanie kolorów w nowym oknie galerii u dilera .

Opis do notatki i wiersza pozycji po wstawieniu z galerii.

Poprawka w wymiarowaniach.

Odfiltrowanie listy baz w oknie logowania do WH Okiem, Baz.

Zapamiętywanie checkboxów dotyczących wstawiania elementów krzyżowych w rejestrze.

Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła.

Import zamówienia na okucia .xmlzam - brak był wielojęzykowości w zamow.dll.

DealerGroupID poprawki grupy dilera ustawionego we własnościach dokumentu.

Brak ostrzeżenia - kolor. Przywrócono stare działanie.

Doszła opcja "Ukryj kolumnę ""Do zlecenia""" w Ustawieniach (wyświetlanie). Opcja jest globalna w obrębie serwera.


6.0.4.400

Poprawka ładowania moskitier z galerii.

Import pliku LPT (Logistyczny Plik Transferowy) z SAP z danymi logistycznymi i technicznymi.

Dołożone pola w Nhandlo opisOpak1,opisOpak2,opisOpak3 (sposoby pakowania danego artykułu).

Opcja w bazach -> Narzędzia "Import danych z Excela".

6.0.4.303

Rozwiązanie problemu z odtwarzaniem statystyk.

Przekroczenie bufora w zakładce Wycena (szyby).

Poprawki związane z wydłużeniem numeru artykułu.

Za krótkie kolumny w gridzie dla nr artykułów.


6.0.4.302

Przestalo buforowac komunikaty.

Buforowanie komnikatów i Z+R.

Poprawka w czyszczeniu powiązań dla odfiltrowanych kolorów.

Poprawki w nadawaniu indeksów okuć (typy, dobory, elementy itd) użytkownika ponad 1000000.


6.0.4.301

Problem wywoływania skryptów i alokacji pamięci przy odtwarzaniu statystyk.

Unowocześniony skrypt wykrywający skrzyżowane reguły.

Ładowanie z Excela dynamicznych kolorów gdy artykuł handlowy jest podpięty w różnych kategoriach technologicznych.6.0.4.300

Poprawka w nagrywaniu pakietów.

Wydłużone pola kod i kod2 w kolorach.

Poprawki w serializacji pakietów.

Usunięte kolumny od kolorów uszczelek z okna „Magazynu Odpadów”.

6.0.4.201

Poprawka w HttpProxy.

Zmiana formatu serializacji pakietów szybowych.6.0.4.200

Wydłużenie numerów artykułów do 50 znaków.


6.0.4.101

Poprawki w "wycena jak".

Poprawki w tworzeniu optymalizacji z Planera.

Zmiany pod obsługę koloru okleinowania\lakierowania wrębu (wewnętrznej części profilu).

Możliwość wstrzymania aproksymacji dla wybranego dokumentu by zapobiec zmianom cen.

Rozszerzenie kalkulacji sztucznych pozycji.

Poprawka algorytmu zaokrąglania.

Program nie czytał dokumentów z parapetem z 0 w kolorze.

Zostawały w pamięci elementy wykończeń.


6.0.4.1

Możliwość tłumaczenia komunikatów skryptów.

Błąd w odczycie skrzydeł z cennikiem.


6.0.4.0

"Centrum zamian" poprawki.

6.0.3.900 niepotrzebny komunikat przy pierwszym przejściu przez kreatora dodawania nowej pozycji.

Pierwsze próby dodawania repozytorium galerii WH do QuickInsert.

Rozszerzony log z tworzenia optymalizacji i zbiorówek przez automation.

Po zmianie waluty dokumentu nie zmieniała się waluta pozycji tekstowych.

Dodane pole waluta do rep_poz_tekst.

Poprawka w rabatach kaskadowych.

Poprawka w "wycena jak" - mogła zostawać w konstrukcji dopłata nawet po usunięciu wycenianego elementu.

Poprawka numerowania ościeżnic.

Usunięcie COLLATE database_default dla zdefiniowanego typu przez użytkownika NrArtTyp.

Nie da się użyć typu NrArtTyp dla tymczasowych tabel, bo typ użytkownika zawiera collate a musiałby być w modelu - nie działał dobór okuć.

Szablon sterowania na górnym elemencie skrzydła.


6.0.3.900

W okienku wyceny cena dodatków 'x sztuk' pojawiała się bez VAT.

Poprawka w tłumaczeniu przekroju trzpienia.

InfoCenter: workflow states; refactoring.

Indeks doboru okuć - próba zwiększenia dostępnych wartości indeksów użytkownika typów okuć i innych tabel związanych z okuciami - brakuje obsługi wczytywania dokumentów.

Schematy montażowe - drobne poprawki.

Obsługa dopłat do cenników za wymianę na niski próg.

 Jeżeli w typie nie był zdefiniowany zakres klamki to program nie pozwalał obniżyć klamki poniżej 230 mm. Niemniej technicznie można obniżyć do 115 mm. Aby nie musieć zmieniać typów w bazie zmieniłem w kodzie.

 Wycena rolety przez skrypt nie "woła" się za pierwszym razem.

  Indeks doboru okuć - serializacja.

Poprawka  (Zapamiętywanie rabatów kaskadowych pozycji faktury).

  Dodano ScrollViewera oraz kilka innych poprawek w kodzie XAML.

 Zmiany w kodzie by jednym (ostatecznie trzech) miejscu zmieniać długość numeru artykułu - wprowadzenie typu sql NrArtTyp.


6.0.3.801

Strona z opiekunami klienta.

Zmiany pod klientów/oferty w viewsach.

Edycja opiekunów (pole whitelist) w klientach.

Role 'Kierownik opiekunów' (edycja opiekunów) i 'Ograniczony dostęp do klientów'.

Pojawiało się okno z błędem przy kliknięciu na pustą listę wybranych doborów specjalnych.


6.0.3.601

Dodano wyszukiwanie w stanach magazynowych.

Montage schemas don't work properly after change in document properties

Cena artykułów w starym oknie wyboru w Oknach była niepotrzebnie przemnażana przez kurs.


6.0.3.600

 Przeróbka w projekcie ReOptymalizacja - przetwarzanie przerobione tak, by dawało się wrzucić do chmury funkcję zamiast serwisu i by nie trzeba było przydzielać ręcznie serwera/serwerów.

 Zmiana wersji w NewProp.dll nie dało się używać kilku wersji programu na tym samym komputerze.

 Prace nad zamianą progu z wyceną z cennika.

 Listy profili nie działały bez ustawionej grupy dilerskiej.

 Poprawka (przydzielanie na stojaki wrzucało słupki do ram nie do skrzydeł).

 Dalsze prace nad podmienianiem progu.

 Ładowanie z galerii mogło się wywalać program po poprzednich zmianach z podmienianiem.

 InfoCenter: polishing of "Bars" view.

 Komunikat w centrum zamian.

 Udostępnienie aproksymacji w Automation.

 Poprawka (błąd kopiowania pozycji).

 InfoCenter: polishing of "Glasspackets" view.

 InfoCenter: "Parts" view; resources refactoring.

 Zmiany pod filtrowanie widoczności klientów i ofert.

 Z każdą kalkulacją powiększała się cena moskitier pobierana z cennika.

 Nie działały skrypty algorytmów nazw dla kolorów dynamicznych.

Kolory dynamiczne - przywrócenie opcji jako globalnej (w bazie).

 Początki ręcznego wpisywania własności fizycznych pakietów.


6.0.3.502

Poprawki w zapisach parametrów.

Obsługa jpg w wyciąganiu etykiet z WHP.

Liczenie Uw - obsługa dosuniętych słupków w skrzydle.

6.0.3.501

Komunikat z kalkulacji pojawiał się 4 razy.

Przestała działać funkcja wyciągająca dokument automation w raporterze.

Poprawka błędu wyświetlania cenników w bazach.

Poprawki błędu w aproksymacji.


6.0.3.500

W module WHOpt zdarzało się odwołanie poza tablicę

Przestała działać funkcja GetDocument() w raporcie wyciągająca interface automation

InfoCenter – cd. prac.

Grupy kolorów szprosów wewnątrzszybowych.

komunikat o przekroczeniu wagi skrzydła przy zmianie z typu na typ.

Poprawki w dopłatach do cenników .

Kasowanie obróbki szyby po zmianie pakietu.


6.0.3.301

Szukanie w polu dostępne kolory.


6.0.3.300

Grupy kolorów napowietrzeń (bez grup w grupach).

Udostępnienie napowietrzenia naszybowego przez Automation.

Doliczanie dopłat do cenników dla napowietrzenia naszybowego - dokończone.


6.0.3.200

Rozszerzenie informacji o narzutach kwotowych w rep_wyc_param.

Przy braku dostępu do katalogu c:\export program Bazy zamykał się przy indeksowaniu.

Zrzucanie wagi do rep_szklenia.

Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany. Filtrowanie klamek do zamiany po przekroju trzpienia (pole w zasuwnicach).

Zwiększenie do 6 liczby kategorii w tabelach dopłat.

Potencjalnie komplety warunkowe mogły się, źle rozwijać w zamówieniu.


6.0.3.105

W oknie otwórz istniejący dokument zlecenia przesłane do dilera nagrane w nowszej wersji programu wyświetlały się jako odrzucone a nie uszkodzone.

Wydłużenie listy 'Wykonaj przed' we właściwościach optymalizacji.

Poprawka w wymiarowaniach. W oknie z poszerzeniem na górze, na dole i słupkiem poziomym w ramie przykrywały się wymiarowania.

Opcja pomijania sprawdzenia dat wyceny pozycji wysyłanego dokumentu.

Przy wydruku zamówienia nie można było ograniczyć towarów po dostawcy.

Odfiltrowanie z kreatora kolorów zaznaczonych jako 'Nie wyświetlaj w programie okiennym' + odfiltrowanie w 'Dostępne kolory'.

Obsługa obliczania U dla złożeń ościeżnica-adaptor szybowy.


6.0.3.104

Dodano nową formę wyszukiwania wzmocnień z możliwością filtrowania.


6.0.3.103

Przy tworzeniu zamówienia zbiorczego z Planera nie uruchamiała się optymalizacja.

6.0.3.102

InfoCenter: polishing of "Positions" view, refactoring.

Spora zmiana wewnętrzna z parametrami programu. Powiązanie SWycena i STechnologia.

Opcje techologiczne 3 - Wycena przez algorytmy dla okien z cennika (odblokowanie interfejsu). Odblokowanie zmiany szyb i ramek pakietów z cennika także w Centrum Zamian.

Umożliwienie zmiany położenia nawiewnika dla okien z cennikiem.

Aktywne okienko typu w danych handlowych i scroll myszką.


6.0.3.101

Atrybut w obiegu dokumentu UaktualniajTechnologie. Na poziomie elementu Stany UaktualniajTechnologie (0 lub 1) oznacza domyślną wartość dla wszystkich stanów. Można też specyfikować na poziomie każdego elementu Stanu.

Opcja eksportu w formacie 5.6 plus Odsylaj56 w okna.ini.

Przycisk edytuj i nowy w gridzie z klientami (Dev Express).

Wywołanie procedur TriggersDown i TriggersUp przed i po indeksowaniu/odtwarzaniu ar3.

Pomijanie pozycji tekstowych przy ustalaniu najstarszej daty wyceny w dokumencie.

Poprawiona edycja domyślnego klienta dilera.

Możliwość blokady combo z klientami by zmusić do korzystania z lornety.

Komunikat o zmianach w polach po transmisji dilerskiej.

Możliwość wymuszenia rabatów procentowych dla kaskadowych.

Edycja cennika rastrowego w Excelu powoduje jego wyzerowanie – poprawka.

Do komunikatu o nieudanym zapisie dodano treść komunikatu o błędzie

Selektywna blokada możliwości zmian w kolumnie Rodzaj dla Inny artykuł (kalkulacja).

Tabele dopłat - edycja w bazach i możliwość wykorzystania w algorytmach dopłat. W rozwoju.

Uwzględnione zmiany sugerowane przez Prezmet w projekcie ReOptymalizacja

Poprawki w oknie galerii.

Errata 6 i 7 przeniesiona z 5.6

Praca nad okienkiem własności nawietrzaków naszybowych.

Poprawki w łączeniach zgrzewanych dla VEKA NL.

Zabezpieczenia przed zerową grubością profilu łączącego.

Ulepszanie edycji tabel dopłat.

6.0.3.0

Zmiany w serwisie dilerskim, httpproxy i oknach pod obsługę przesyłania pól

Nowe ikony/ekran startowy

uprawnienia do rep_doplaty dla AUT_MINIMUM

próba wypełnienia tabeli sztukipoz dla planerowej optymalizacji łączników

zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 w rabatowaniu pozycji faktury

Towary dealera – problem przy dodawaniu.

Obsługa łączenia słupek-ościeżnica-próg.

Własność - Liczba łączeń słupek-próg.


6.0.2.905

Nie działało wstawianie nakładek w zestawach pvc+alu.

W trakcie edycji okna program pokazywał komunikat o zdublowanym kluczu w kolorach.

Automatyczne dodawanie numeru optymalizacji do sciezki katalogu podczas sterowania pila

Dodanie informacji w IDD_PILA na jakich liniach jest włączona opcja rozszerzająca ściężkę zapisu.

Refactoring - move some classes and resources to Okna.Documents.Base

Poprawka "Nie działa tłumaczenie baz danych w oknie galerii WPF"
6.0.2.903

Poprawki w kalkulacji obróbek z cennika.

W automation, zmiany w „centrum zamian” dla "ogrodów".6.0.2.902

Obsługa w doborze wzmocnień strony Klamka, Zawiasy dla słupków oraz szaszłyków.

Powiększenie starych okienek wyboru artykułów technologicznych w Bazach.

6.0.2.901

Tabela SYS_PROF (systemy profilowe) nie przesyłała się do dilera.

Problem przy otwieraniu dokumentu z pozycjami tekstowymi z obliczaniem własności.

Filtrowanie wypełnień dla cenników (czy ustawione pole ZA_POLE_CN).

Dopłaty za okucia, dobory specjalne i klamki zrzucane do algorytmów dopłat.

Dyble w sterowaniu.

Mocowany do – zaznaczenie, wymusza kalkulację.


6.0.2.900

Lepsza obsługa zamiany w Centrum Zamian typów z nakładkami (pojawia się stosowny komunikat).

Dopłaty do cenników zaczynają działać (za pole z cennika, i za szprosy).

Projekt ExportToCloud do migracji dokumentów do clouda.

Zmiana sposobu tworzenia zbiorówki z Planera (z v5.6).

Dodanie obsługi cięcia czołowego i zmiana konwencji nazywania plików w Reoptymalizacja.

Dodatkowa opcja wyłączająca przeliczanie powierzchni szkła przy zamianie z cennika.

Zmiany pod dopłaty.

Odblokowanie zmiany podcięcia płetwy i zakresów dybli dla konstrukcji z cennikiem.

6.0.2.700

Pierwsza wersja programu ReOptymalizacja na piłę Prezmet: chodzi o umożliwienie na piłach Prezmetu odpalenia naszej optymalizacji z programu WH Okna (odpalonej w chmurze) zrobienia reoptymalizacji istniejącej listy cięcia (przygotowanej też na innych programach). Może ona uwzględniać dodane ręcznie kawałki profili...

Przeróbka pluginu ModyfikacjeTypów. Dodany przegląd wszystkich pozycji dokumentu plus możliwość definiowania wartości domyślnych dla dokumentu.

Nowe piktogramy okuć = oraz Z.

Wielojęzykowość komunikatów wywoływanych w skryptach.

Udostępnienie profili łączących przez automation. [WHNET] Ma to na celu obsługę czynności związanych z mocowanymi do ościeżnic poszerzeniami i łącznikami.

Wyłączenie reguł dla ościeżnic podrzędnych (szaszłyki).

Prace nad skryptami dopłat do cenników.

Błąd w buforowaniu skryptów sterowania jeżeli artykuł miał podwójną rolę (tu: ościeżnicy i słupka).

Kolejne praca nad dopłatami do cenników.

Uwzględnienie przekroju trzpienia w danych klamek.6.0.2.500

Information center – prototyp.

Nie działało pokazywanie wymiarów z płetwą dla pojedynczych ościeżnic.

W Bazach odpalanie PackageImport.exe do importu informacji technicznych o towarach. (początek projektu importu danych z SAP do WH Okna za pomocą pliku Excell, mają tam się znaleźć informacje wzbogacające WH Okna na różne potrzeby...).

Tabela sztukipoz nie wypełniała się w momencie zamiany dokumentu dilerskiego na produkcyjny.

Poprawki w optymalizacji łączników z planera.

Poprawka w odczycie/zapisie cen kodowanych.

Poprawka w odtwarzaniu ar3.

Nie działało kopiowanie pozycji pomiędzy dokumentami.

Przy kopiowaniu pozycji z ręcznie dobranymi okuciami- poprawki.

Zabezpieczenie w funkcji FindNearestSlupek.

Projekt ReOptymalizacja - optymalizacja na maszynę PREZMET.

Możliwość ukrywania opisu okucia na kawałkach skrzydła w obrazkach listy cięcia.

Prace nad wymianą progów.

Dla wygody wprowadzania nazwy miasta na karcie klienta, pole wejściowe „miasta” zmienia się przez analogię z polem wprowadzania „kierunku” (lista rozwijana).

Wyłączenie 'Zastosuj dyble' we własnościach oferty nie działało. Nadal zrzucał się zakres dybli do rep_listci2 i do sterowania.

Dyble w konstrukcjach tzw. "szaszłykach".

Pole SKROT_OKUC w rep_skrzydla było za krótkie. Wcześniej była zmiana w tabeli typy.

Niektóre pola z nazwami kolorów w repach były za krótkie.

Doszła tabela rep_doplaty na dopłaty z cenników.

Prace nad dopłatami i podmianami progów.6.0.2.311


PoczatekLaczenie, KoniecLaczenie - wartość "V" dla zacinanych dwukrotnie.

OtwieranyNaZewnatrz w xmlu sterowania.

Poprawka w sprawdzaniu kierunku otwierania dla "ogrodów".

Skrypt na FAB w C#.

Uwzględnianie cięć na V przy liczeniu początku przedziału w sterowaniu.
6.0.2.302


Poprawki w liczeniu wzmocnienia w szaszłykach.

Poprawki w ładowaniu skryptów wyceny.

Zrzucanie do rep_dostawca tylko użytych dostawców.

Przeniesione zmiany z 5.6

Poprawki w indeksowaniu.

Poprawki w pozycji tekstowej (+dodane 2 nowe reguły).

Funkcja LaczOscieznice wywalała się przy łukach.

Znikała zawartość zmiennej w skryptach sterowania po wyciągnięciu danych z pluginu - błąd przydzielania pamięci.

Prace nad: nawietrzakami na ramowymi, przerobieniem ModyfikacjiTypów na poziom dokumentu, przeniesieniem skryptów ościeżnicy i skrzydła do systemów.

OtwieranyNaZewnatrz - własność do skryptu sterowania maszyn.

Poprawka z wyceną list transportowych.

Dalsze prace nad skryptami w systemach.

Edycja napowietrzeń naszybowych, naramowych w Bazach.

Prace nad przeniesieniem skryptów do systemów.


6.0.1.900

Przygotowanie do obsługi opcji 'ExtRect' (wymiarów ościeżnicy z płetwą na obrazku w raporcie) w AR 2.5.0.6.

Sterowanie maszynami dla adaptorów.

Kontynuacja tematów.

 


6.0.1.804

Po dodaniu ościeżnicy, skrzydła itd. za późno ustawiał się rodzaj wzmocnienia.

Możliwość rozróżnienia dla skrzydła biernego w raportach zastosowania przekładni od zastosowania zasuwnicy, doszło pole bez_klamki do zasow i rep_skrzydla.

Poprawka w optymalizacji przeniesiona z 5.6.

W debugu pojawiał się ASSERT na starcie.

Dodatkowe informacje w rep_osciez o szerokości i wysokości ramy z uwzględnieniem zachodzenia na mur

Zaczyna działać wycenia ogrodów z galerii.

Własność 'Liczba łączeń V w ościeżnicy', pole IL_V w rep_osciez, przekazywanie tej własności do sterowania maszynami.

Nie nadawały się stojaki i paczki – dodanie przydzielania stojaków i w IleCzesci dla ogrodów.
6.0.1.600

Konstrukcje szklone na zewnątrz. Doszły znaczniki 'Listwa przyszyb. na zewnątrz' w ościeżnicach i słupkach [dla słupka także 'Listwa na zewnątrz (po prawej)'].

Kopiowanie pozycji - dokument docelowy ustawiał się za późno.

Optymalizowanie odwołań do obiektów graficznych (pens, brushes, fonts).

Przeróbki w roletach i frezowanie pod mechanizm sterowania w ramie (do testów).

Centrum Zamian nie działa zamiana pomiędzy łącznikami mającymi różne indeksy kolorów (np. różni producenci profila).

Centrum Zamian i myląca podpowiedz nowego koloru podczas podmiany listew przyszybowych.

W kilku miejscach bufor był za mały i nadpisywał się stos.

Zagęszczenie wymiarowań w trybie rozszerzonym.

Wstawianie poszerzeń bez usuwania ramy.

Komunikat "czy zmienić termin realizacji na ... wyjęty z buforowania.

Alternatywne rysunki okuć .

Dalsze prace nad ogrodami .

Przeróbki w oknie wstawiania z galerii i w cennikach pod WND (inwersja powinna działać, kolor skrzydła jeszcze nie).

Poprawka wstawiania profili łączących pod istniejącą ramę - po przejściu do nowej pozycji nie działało wstawianie.

Do testów, ciągle szaszłyki, rama z kawałków otwieranych naprzemiennie, na zew i do wew.


6.0.1.401

Kantówka dla złożeń drewno + aluminium – dodana szerokość.

Przy wstawianiu nakładek ALU nie uwzględniały się ograniczenia słupków (tylko poziomy, tylko pionowy) co prowadziło do zawieszenia programu.

Błąd przy sterowaniu maszynami na skryptach.

Buforowanie złożeń ościeżnic.

Statistics for tools. Zapisywanie wyników sterowania maszynami razem z dokumentem optymalizacji.

Obcinanie nazw szablonów w atrybucie 'Komentarz'.

Z 5.6 Dobierają się grupy doborów specjalnych.

Poprawki w kopiowaniu.


6.0.1.400

W cloudzie nie ukrywały się elementy z ustawioną flagą - nie_dealer.

Uwzględnianie korekcji na zaślepkę przy położeniu operacji na przymyku. (Do testu).

Rozszerzenie długości pola skrót w bazach okuciowych. Do 8 znaków.

Bazy potrzebowały uprawnień admina przy indeksowaniu.


6.0.1.302

Początki walidacji w rensonach.

Błąd po undo przy zmianie szyby .

Nie dało się odznaczyć opcji uproszczonego kreatora rolet. Dodatkowo diler mógł tę opcję przestawić.

Kolory domyślne okuć- poprawki.

Poprawka uprawnień w pozycji tekstowej.

Poprawka w dodawaniu pozycji przez Automation.

Szprosy wiedeńskie - inny artykuł w rep_slupki niż w dokumencie.

Skrypt pozwalający przenosić dobory specjalne użytkownika do "zwykłych" specjalnych.

Poprawka (akceptacja oferty zamienionej w zlecenie u dilera).

Poprawka opcji "Odsylaj48". Przestały się wczytywać wyeksportowane w ten sposób dokumenty.6.0.1.301

Błąd po zmianie aktywnego języka zaraz po wejściu do programu.


6.0.1.300

Parametry wyceny nie zrzucały się do rep_wycparam dla pozycji inny artykuł(kalkulacja).

Nie zrzucały się czynności do rep_czynnosc - brakowało kopiowania czynności w CCalkContainer.

Poprawka w wymiarowaniach .

Dodanie w Centrum zamian możliwości zamiany kategorii wzmocnienia i typu wzmocnienia .

Uproszczony kreator rolet (do testów) .

Nie ustawiała się data pierwszego odebrania dokumentu dilerskiego .

Poprawka w kopiuj/wklej .


6.0.1.200

Zmiana wysokości klamki nie działała gdy były automatyczne dobory specjalne.

Obsługa rekurencyjnego uruchamiania skryptów - dokończone. Rezygnacja z globalnego CScriptRoot.

Prace nad rensonami.6.0.1.100

Poprawki pozycji tekstowej .

Ważność oferty uzależniona od grupy dilera.

Cache'owanie odczytów w Centrum Zamian.

Kolejne wykorzystania cache'a kolorów.

Obniżanie klamki w typie - początek.

Szlify w edycji list profili.

Rozszerzenie wymiarowań o ramy/łączniki. Poprawki w przesuwaniu słupków/zmianie rozmiaru ram.

Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego.

Do trace'a zrzucały się narzuty kwotowe nie przemnożone przez rabat dilera.

Przejście na odczytywanie nazw kolorów związanych z roletami na funkcję GetNazwa - przyśpieszanie generowania opisu konstrukcji.6.0.1.3


Doczytywanie zakresów klamek.

Kolejne optymalizacje odczytów: indeksów reguł z systemów, nieznalezionych towarów, grup łączników, wyłączenie aktualizowania konstrukcji dla podglądu, niepotrzebne zaczytywanie dostawców w oknie raportów.

Cache kolorów czasami tworzył się wielokrotnie.

Zapętlało się liczenie wagi.

Wyciąganie reprezentacji z cache'a kolorów.


6.0.1.2


Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego. Działa, ale wyszedł problem, że zakresy klamki się nie pamiętają po wgraniu dokumentu.

Była różnica w długości pola i długości parametru zapytania w COknaDoc::OnFileSave.


6.0.1.1


Optymalizacja odwołań do SQLa - wczytywania nazw towarów, kategorii wzmocnień, itd.

Ilość z reguł w pozycji tekstowej.

Optymalizacja wczytywania rysunków okuć, klasy bezpieczeństwa, skryptów wyceny.

Obsługa zamiany górnego elementu ościeżnicy jeżeli roleta - początek.

Optymalizacja zapytań sql .

Uwspólnianie cache'a dla kontekstów z tym samym connection stringiem.

Ograniczenie wymiany elementów ościeżnicy/skrzydła.

Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego - po stronie Baz, początek w Oknach.

Uzależnienie doboru stali od nawiewnika - w trakcie.

Jeszcze trochę poprawek w synchronizacji w cache'u kolorów.

Błąd w sprawdzaniu nawietrzaków.

Edycja w 4 zakładce kończyła się wywrotką programu.


6.0.0.901

Wyszarzanie opcji certyfikatu nie działało po ponownym otwarciu okna/dokumentu.


6.0.0.900

Lokalna waluta dilera (do testów).

Zmiany w indeksowaniu.

Przeróbki pod hub dilerski.

Poprawki w obsłudze subdilerów w cloudzie.

Szerokość i wysokość szyby w świetle w rep_szklenia.

Prace nad przypisywaniem zestawów schematów montażowych do dilerów i klientów.

Zmiany w szablonach wypełnień i skrypcie do RapidE2000.

Przy problemach w okna własności, szły niepotrzebne dziesiątki zapytań do dbo.klienci.

Dowiązywanie zestawów schematów wyceny do klienta/dilera - zaczyna działać.

Przeniesienie raportowania niektórych pól z rep_szklenia do bazowej klasy.

Skrypt zamówienia GEALAN.

Poprawki w sterowaniu.

Ważność oferty.

Ukrycie lub "wyszarzenie" opcji "Szyby z certyfikatem CEKAL".

Dokończenie funkcji dobierania okuć z uwzględnieniem wagi.

Buforowanie terminów dostaw - szybszy odczyt danych o towarach.

Dokończenie - resetowanie kaskady rabatów po zmianie w pozycji 'Inny artykuł'.

Szprosy wiedeńskie nie zawsze wyświetlają się w grupach.

Kopiowanie pozycji "Inny artykuł kalkulacja".
6.0.0.800


Poprawka w automation, wyszedł problem przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu .

Brakowało obsługi ramek w systemach reguł.

Brakowało pola GRUPASUB w rep_wyc_param .

Wymiarowanie i wyrównywanie w świetle po nowemu. Teraz bierze pod uwagę wszystkie warstwy na raz.

Podcięcia płetw ramy - zamiana wymiarowania na pozostałą część wysokości płetwy.

W klientach i dilerach stawka vat dla 'Innych'.

Jeszcze poprawka w świetle.


6.0.0.700


Obsługa podcięć ościeżnic renowacyjnych - własność 'Długość podcięcia', rep_slupki - pole 'podciecie'.

Pomijanie w raportowaniu rep_laczenia u dilera - zmniejszanie repów m.in. w chmurze.

Dalsze prace nad rensonami.


6.0.0.602


Początek "rensonów" po stronie Okien nazwanych w programie Nawietrzak naszybowy. Uwaga nowa ikona w toolbarze może wymagać resetowania toolbara...

Przeróbki pod hub dilerski:

w dodawaniu rekordów (obsługa pola autor) .

w nadawaniu nowych numerów dokumentów .

symbol grupy w maskach dokumentów .

kasowanie security rules przed kasowaniem/konwersją tabel .

Poprawka w ustalaniu indeksów dla tabel rep .6.0.0.601


Obsługa kopiowania danych pluginów.

Stojak szybowy na etykiecie do Rapida.
6.0.0.600


Wstawianie do galerii - poprawka .

CalculationModifier w IPart - możliwość modyfikacji ceny pakietu lub wypełnienia przez Automation.

Event BeforeReporting - powiadomienie przed raportowaniem (powiadomienie do Automation).

Nie zwracała się nazwa koloru profili w skryptach kalkulacji.

Plugin wypełnień cd. (jest to ciekawy plugin: umożliwia specyfikowanie dodatkowych elementów lub atrybutów do wybranego obiektu konstrukcyjnego, w tym przypadku są to wypełnienia. Plugin ma też "logikę" która zapewnia scenariusz wyboru elementów w zależności od poprzedzających ją wyborów. Czyli jest to jak gdyby konfigurator, uwzględniający dobór elementów i atrybutów oraz ich wycenę i dodawania do kalkulacji obiektu głównego. Warte zainteresowanie w przypadku innych obiektów, np. rolet. Konfiguracja odbywa się poprzez plik xml, i używa dodatkowych tabel programu...)

Przeróbki pod hub dilerski: HUB dealerski umożliwi (tylko w WH Okna Cloud definiowanie SUBdealerów i podłączania ich do HUB-a, dopiero administrator HUB-a przesyła dokumenty dalej do producenta. Jest to obecnie rozwijane.

Dzielenie opt. na paczki ze względu na liczbę szyb: zostało dodane nowe kryterium podziału na paczki - ilość szyb.


6.0.0.501

Ulepszenia w przypisywaniu towarów do podziałów producenckich.

Poprawka raportowania z polem grupasub.

Zmiany w pluginie i importach.


6.0.0.500


Przy raportowaniu do rep_osciez kalkulacja nie uwzględniała systemów montażowych.

Znaczniki dla czynności nie działały.

Edycja narzutów do ceny sprzedaży w zależności od grupy dilerskiej.

Opcja blokowania wyboru CEKAL.

Wypełnienia cd.

Notatki z dbo.notatki nadpisywały notatki wpisane w trybie EdycjaMimoZbiorczego.

Podmiana elementu skrzydła biernego zachodziła tylko gdy była zdefiniowana podmiana dla skrzydła czynnego.

Przygotowania po stronie Okien do obsługi narzutów na ceny sprzedaży .

Zmiany pod subdilerów w cloudzie.

Uzależnienie ceny artykułów handlowych od grupy dilerów .

Prace nad ważnością oferty.
6.0.0.400

Poprawka w automatycznym doborze wzmocnień.

Napowietrzenia naszybowe - edycja w Bazach.

Do IFrame doszła metoda CalculatePhysicalProperties do liczenia U, Rw, tau, g i dzwiękochłonności.

Znaczniki dodatków także w czynnościach.

Jeszcze poprawka do wzmocnień - tylko klasa bezpieczeństwa ma zależeć od skrzydła.


6.0.0.300

Początki rensonów.

Zrzucanie znaczników do rep_osciez dla dzielenia na linie w Planerze.

Tabele dodatkowe - początek.

Plug-in dla wypełnień.

Przeniesiona poprawka z 5.6 - brak danych do sterowania wkrętakiem.

Odwracanie rysunku wypełnienia.

Poprawka by wyświetlały się plug-iny wypełnień.

Plug-in do wypełnień - pierwsza działająca wersja.

Skrypty i przeróbki pod hub dilerski.

Przeróbka SafeAppend

Certyfikat CEKAL .

Wykorzystanie cache'a kolorów w funkcji GetNazwa.

Niespójność kosztorysu po podglądzie wydruku.


6.0.0.200

Ukrywanie rolet względem rynków.

Po zmianie języka bazy nie resetował się cache kolorów.

Optymalizacja odwołań do serwera SQL:

Wykorzystanie cache'a kolorów zamiast części odwołań do tabel z kolorami.

Dodatkowy odczyt domyślnego widoku w okienkach WPF był niepotrzebny.

Grupy schematów okuć były pomieszane z grupami galerii.

Możliwość wyłączenia wyświetlania listwy przyszybowej - pierwsze podejście.

Resetowanie się rabatów kaskadowych przy pozycji Inny artykuł.

Blokada zamiany szyb dla okien z cennika w interfejsie uniemożliwia podmianę na wypełnienie - propozycja rozwiązania.

W Bazach w drzewku z parametrami zasuwnic brakowało nazwy co utrudniało edycję.

Kolejne zmiany w skryptach.


6.0.0.101

Poprawka w imporcie ar3.

Ukrywanie grup towarów w oknie SelectArticles.

Przeniesienie poprawek z 5.6.3.900.


6.0.0.100

Przeniesienie zmian z 5.6.

Filtrowanie klamek do zamiany względem rynku.


6.0.0.0

Powstała pierwsza kompilacja 6.0

5.6.4.301

W module WHOpt zdarzało się odwołanie poza tablicę.

Poprawka w funkcji GetDocument().

Zapamiętywanie rabatów kaskadowych pozycji faktury.


5.6.4.208


Edycja cennika rastrowego w excelu powoduje jego wyzerowanie.

Errata 6 i 7 na potrzeby odtwarzania wpisów w optskl.


5.6.4.207

Selektywna blokada możliwości zmian w kolumnie Rodzaj dla Inny artykuł (kalkulacja).

Do komunikatu o nieudanym zapisie dodano treść komunikatu o błędzie.

Wywołanie skryptu mogło powodować podwajanie ilości dodatków w optymalizacji.


5.6.4.206

Pokazywanie ukrytych parapetów w systemach.

Program Okna czasem zawieszał się przy zamianie typu.

Checkbox galeria zaznaczał się lub odznaczał przy każdym wywołaniu wizarda.


5.6.4.205

Poprawka Buga (po wczytaniu optymalizacji program się zamyka).

5.6.4.202

Zamiana kolorów przez Centrum Zamian zmieniała kolor tylko w ościeżnicach/łącznikach a nie na poziomie pozycji.

Dyble w sterowaniu - mieszały się rodzaje dybli z różnych dokumentów.

 

5.6.4.201

Tabela sztukipoz nie wypełniała się w momencie zamiany dokumentu dilerskiego na produkcyjny.

Poprawki w optymalizacji łączników z WH Planera.

Obsługa artykułów jednorazowych w zamówieniu na okucia.

Drobne poprawki w dyblach z V6.

5.6.4.116

Funkcja mierzenia światła źle działała dla okien z nakładką aluminiową.

Przeniesiona z v. 6 poprawka w CKwatera::ApplyRules.

Kilka zmian porządkujących odwołania do m_update_rules.

Drobne poprawki:

dokumenty.

Kopiowanie pozycji Lukowej z modyfikacją okuć.

Bazy u dealera.

Szkukipoz.

5.6.4.114

Poprawka w dacie ważności bazy i dacie licencji na program.

Znikały obróbki w sterowaniu maszynami, gdy w konstrukcji jest okucie.

5.6.4.113

Nowe okno wyboru dokumentów do optymalizacji automatycznie rozbijało dokumenty mające w którejś z pozycji ponad 120 sztuk.

Źle wyświetlała się lista optymalizacji utworzonych ze zlecenia.

Poprawki w doborach specjalnych.

Poprawki w imporcie pozycji z xmla wykorzystujące galerię.

5.6.4.112

Poprawka w roletach

Zabezpieczenie przed zapętlaniem przy liczeniu wagi.

Poprawka w optymalizacji przy elementach łukowych nie działało pomijanie cięć.

5.6.4.111

W Centrum Zamian nie działa zamiana pomiędzy łącznikami mającymi różne indeksy kolorów (np. różni producenci profilu).

Centrum Zamian i myląca podpowiedź nowego koloru podczas podmiany listew przyszybowych.

Poprawki dotyczące długości buforów z 6ki.


5.6.4.110

Podmiana szyby ma inną w pakiecie nie uwzględnia ograniczeń szyby po podmianie oraz zabezpieczenie przed zapętlaniem w wyniku cofania szyby do pierwotnej.

Otkosy wewnętrzne i zewnętrzne - niespójne wymiary pomiędzy tabelami a wyświetlanymi długościami w WHOKNA.


5.6.4.109

Błąd raportowania dokumentów z zerową ilością pozycji.

Możliwość pomijania w optymalizacji przez automation wybranych elementów i ich części składowych.

Poprawka w kopiowaniu pozycji.

Poprawka w skrypcie dopłaty za szyby ze skryptu wyceny dla innej waluty dokumentu.


5.6.4.108

Nie zrzucały się ustawienia dybli przy eksporcie dokumentu.

Poprawka problemu serializacji.

Poprawka w grupach doborów specjalnych.

Poprawka czyszczeniu cache'a. Podwójne zwalnianie obiektów skryptów sterowania użytych w kalkulacji.

Poprawka w kodzie zamykania połączeń do bazy danych.

Błąd przy kopiowaniu niektórych konstrukcji.


5.6.4.107

Skrypt pozwalający przenosić dobory specjalne użytkownika do "zwykłych" specjalnych.

Poprawka akceptacja oferty zamienionej w zlecenie u dilera.

Poprawka opcji "Odsylaj48". Przestały się wczytywać wyeksportowane w ten sposób dokumenty.

Rabat i narzut w pod sumie(sigma) - rabat i narzut liczyły się od wartości przemnożonych przez ilość sztuk pozycji a w tabelce były wartości dla pojedynczych sztuk.

Prócz tego opis uprawnień do tabel ma rozszerzone pola w nowszych wersjach SQL – rozszerzenie w programie.

Skrypty sterowania używane w kalkulacji - puste pole parametrów było źle intepretowane.

Poprawka w odtwarzaniu ar3.

Uwzględnienie optymalizacji dzielonej na pozycje w raportowaniu do rep_kosztory.

Poprawka uprawnień w pozycji tekstowej.

Poprawka w dodawaniu pozycji przez Automation.

Szprosy wiedeńskie - inny artykuł w rep_slupki niż w dokumencie.

5.6.4.106
• Poprawka w kopiuj/wklej
• Poprawka błędu doboru okuć.


5.6.4.105

Parametry wyceny nie zrzucały się do rep_wycparam dla pozycji inny artykuł(kalkulacja)

Nie zrzucały się czynności do rep_czynnosc - brakowało kopiowania czynności w CCalkContainer.

5.6.4.104

• Ogólne poprawki w skryptach

• Poprawki w wyciąganiu etykiet z plików whp.

• Poprawki w skrypcie WHNet dla wielu paczek.

• Poprawki związane z zamianami klamek.

• Poprawki w cennikach rastrowych.

• Poprawka w cache'owaniu normatywnego procentu odpadu.

5.6.4.103

• Sterowanie - pomijanie wirtualnych zgrzewów.

• Poprawka w rozkładaniu na stojaki.

• Zmiana tekstów ostrzeżeń przy 'No choice..'

5.6.4.102

Poprawki w skryptach sterowania.

Nieprawidłowa dopłata za wypełnienie w konstrukcjach z galerii po podmianie domyślnego szklenia.

Poprawka wyceny klamki przez cenniki.

Poprawki w "no choice" - program wyświetlał błąd przy wydruku.

5.6.4.101

Poprawka resetowanie kaskady rabatów po zmianie w pozycji 'Inny artykuł'.

Szprosy wiedeńskie nie zawsze wyświetlały się w grupach.

Kopiowanie pozycji "Inny artykuł kalkulacja" nie przenosiły się dane do nowej pozycji.


5.6.4.100

Obsługa kopiowania konstrukcji z nakładkami.

Nie działały cenniki zależne od grup kolorów.

Poprawka w przeliczaniu wszystkich pozycji.

Poprawka uwzględniania rezerwy długości odpadu użytecznego.

Poprawka we wstawianiu pozycji do galerii.

Sterowanie do RotoxFBA641.

Brakowało obsługi ramek w systemach reguł.

Zmiany w skryptach sterujących.

5.6.4.0

Nawietrzaki - niepoprawna relacja do kolorów.

Nowe uprawnienie AUT_APROKSYMACJA_MENU - możliwość ręcznego wyboru rodzaju aproksymacji

Aproksymacja przed zapisem (opcja)

Poprawka w szyfrowaniu cen (powinno zapobiegać podobnym przypadkom, gdzie rekord klucza szyfrowania w parametrach pochodził z innej bazy)

Poprawa wydajności importu AR3 dilerskiego przy wywołaniu z linii poleceń (cloud)

Zakładka ze zgodą na przetwarzanie danych i nowe pozycje w menu

Sprawdzenie czy dokument zaproksymowany przed wydrukiem z poziomu okna „otwórz istniejący dokument „

Przy zmianie ilości sztuk pozycji nie była wymuszana ponowna aproksymacja

Poprawka wstawiania konstrukcji z galerii - przycisk wyboru sposobu wyceny mógł się aktywować, mimo iż nie było żadnych elementów z cennika w konstrukcji

Opcja "Zamówienie na okucia w rozbiciu na pozycje zleceń" - mnożyło wpisy dla ręcznie zwiększonych ilości.

Przeniesione poprawki ze wzmocnieniami z v6.

Notatki z dbo.notatki nadpisywały notatki wpisane w trybie EdycjaMimoZbiorczego.

Podmiana elementu skrzydła biernego zachodziła tylko gdy była zdefiniowana podmiana dla skrzydła czynnego.

DlugoscWeWrebie w ImpTowTech.xsd.

5.6.3.902

Poprawki w skryptach.

Nie generowały się dane o okuciach dla wkrętaka w XMLu zgrzewarki.


5.6.3.901

Poprawka w imporcie ar3 (cloud)

Grupy schematów okuć były pomieszane z grupami galerii.

Możliwość wyłączenia wyświetlania listwy przyszybowej.

Resetowanie się rabatów kaskadowych przy pozycji Inny artykuł.

Blokada zamiany szyb dla okien z cennika w interfejsie uniemożliwia podmianę na wypełnienie.

W Bazach w drzewku z parametrami zasuwnic brakowało nazwy co utrudniało edycję.

Kolejne zmiany w skryptach.


5.6.3.900

Centrum zamian – poprawki.

Archiwum dilerskie odtwarzało się wiele godzin przy uruchomieniu z linii poleceń (poprawka pod clouda).

Dodatkowa informacja o cięciu zrzucana do pola Guid_org na potrzeby optymalizacji łączników z planera. Chodzi o to, by była możliwość odszukania dodatkowych informacji np. o wzmocnieniu danego kawałka.

Sterowanie dla cetrum tnąco-obróbczego SCHTEC SMC 320 .

Próba przyspieszenia działania galerii (cloud).

Zapamiętywanie daty pierwszego odebrania dokumentu dilerskiego i przepisywanie do zlecenia.

Brakowało niektórych relacji w bazach okuciowych - eksport do XML.

Dalsze prace nad siatkami do cenników okuć.

Brakujące tłumaczenia.

5.6.3.801

Przydzielanie do stojaków nie działało dla profili łączących( niezainicjowana zmienna).

Pozmniejszane pola w tabelach od okuć (ilość, pozycja, typ w nhandlo).

Pozycja okuciowa dokumentu - możliwość ustalenia rygluj_co (kreator) oraz wagi (okno wyboru okuć).

Przygotowania do cenników okuć z siatki.


5.6.3.700

Ustawianie języka bazy danych nowym gridom spójnie z ustawieniami programu. Do tej pory były tylko próby dopasowania na podstawie języka interfejsu.

Profile z nakładkami i zastosowanymi adaptorami - wymaga adaptorów w warstwie nakładki.

Zabezpieczenia przed znikającymi okuciami.

Systematyczne usuwanie ostrzeżeń w czasie kompilacji i uruchomienia - niektóre wskazywały na rzeczywiste błędy.

Złe tłumaczenie pól kraj i województwo w oknie otwarcia dokumentu.

ExtractLabels - zapis obrazków w EMF.

Nie ustawiała się domyślna waluta dokumentu wynikająca z grupy użytkownika.

ExtractLabels - obsługa bitmap monochromatycznych.

5.6.3.600

Opcja 'Zamówienie na okucia w rozbiciu na pozycje zleceń' w 'Opcjach technologicznych 3' wraz z obsługą.

Poprawki w przeliczaniu procentów i kwot rabatów w oknie 'Dodatki w rozbiciu'.

Przy konwersji nie uaktualniała się procedura zachowana OptimizationChain.

Eksport baz do XML - obsługa relacji zapisanych jako lista wartości po średniku lub po przecinku (systemy reguł, automatyczne dobory specjalne).

Kolejne przygotowania do zmniejszania skrzydeł ze względu na okucia.

Timeout przy odszukiwaniu kolorów, poprawka

Korekta wymiaru skrzydła w zależności od użytego typu okuciowego i pewnych warunków.

Import baz z XML - obsługa relacji zapisanych jako lista wartości po średniku lub po przecinku.

Zmiana typu dla powyższych list wartości z nvarchar na varchar.

Profile z nakładkami i mylący komunikat o błędzie w doborach okuć.


5.6.3.500

Komunikat o bledzie podczas zamiany koloru ramki.

Poprawka przy wstawianiu kilku ram z cennikiem z galerii.

Dodatkowy parametr connection string przy wywołaniu odtwarzania bazy dilerskiej z ar3 z linii poleceń (na potrzeby clouda).

Poprawka w HttpProxy (pole nazwa było za krótkie).

Poprawka w procedurze OptimizationChain.

Dodatkowa opcja technologiczna wpływająca na kolor moskitier/żaluzji przy zmianie koloru profili.

Doszła metoda AddSillExternal - nie dawało się dodać parapetu zewnętrznego przez automation. Wersja 1.2.0.1 UserExtContract.

Prace nad rozbudową ExtractLabels.

5.6.3.400

"Encountered an improper argument" podczas zmiany statusu- naprawa błędu.

Próba wstawienia reguły "kolorowej" skutkowała zerwaniem połączenia SQL na jednej z baz - CDataGrid nie był odporny na powtarzający się nr artykułu.

Jeszcze 3 pola w tabelach rep* można było zmienić z nchar na char - oszczędzanie miejsca.

Korekta wymiaru skrzydła w zależności od użytego typu okuciowego i pewnych warunków - początki - edycja w Bazach + obsługa dla pojedynczego skrzydła.

Zgrzewarka Stuertz obsługa własności profili.

Ostatnie szlify w wyciąganiu etykiet z WHP.
5.6.3.301

Nie zapisywała się wersja bazy w edycji dilerów.

W okienku Faktura, w zakładce Pozycje, procent ujemnego rabatu nie był widoczny.

Korekta parapetów W3 nie działała bez zaślepki.

Znikający opis zamienników elementów ogólnych.

Lista wystąpień artykułu w zamówieniu zbiorczym nie działała dla towarów zależnych od kolorów. Przy okazji przyśpieszenie działania dla wywołań listy dla innych artykułów.

Jeszcze ulepszenia w generowaniu etykiet dla szkła
5.6.3.300

Kopiowanie user data w pluginie.

Do rozwijania się elementów ogólnych użytych w doborach specjalnych nie przekazywały się grupa dilerów i czy typ jest otwierany na zewnątrz.

Uproszczenia w ładowaniu uaktualnień wersji.

Tabela obieg dostępna do wyboru przy tworzeniu AR3

Ujemny rabat w podsumowaniu faktury

Poprawki w rozkładaniu na paczki optymalizacji ze zleceń dzielonych na pozycje.

Poprawki w napełnianiu tabeli rep_bele.

5.6.3.200

Odejmowanie elementu ogólnego przy typie otwieranym na zewnątrz (nie odejmował się)

Znikające narzuty z doborów specjalnych przy modyfikowanych doborach okuciowych (poprawka)

Poprawka niepoprawne zamienniki elementów ogólnych bez wybranego w dokumencie dilera.

KodKoloruRamek w skryptach od pakietów.

5.6.3.101

Plik WHP był blokowany po stworzeniu.

Programik do wyciągania etykiet z pliku WHP i zapisujący w formatach PNG i ZPL (Zebra).
5.6.3.100

Okna wyboru ścieżki otwierają się domyślnie na zdefiniowanym w configu katalogu. Na potrzeby clouda można ustawić katalog na dysku lokalnym.

Możliwość zdefiniowania w cenniku sposobu działania standardowy/alternatywny.

Centrum Zamian: Dodano możliwość usuwania dodatków

Naprawa błędu skos, łuk (wzmocnienia).

Kolejne poprawki w zamiennikach ogólnych.
5.6.3.0

Zapis zmian w rysunkach okuć nie wychodził po bezpośrednim wyjściu z programu (niepotrzebnie otwarta transakcja).

Poprawka: próba skasowania parapetu= błąd programu (odwołanie do skasowanego obiektu).

Quick Insert oznacza schematy jako zmodyfikowane.

Quick Insert - nie działa aplikowanie profilu podpararapetowego.

Błędne parametry przekazane do RozwinOgolne.

Dalsze prace nad zamiennikami elementów ogólnych w zależności od rynku.

 

5.6.2.900

Menu w Narzędzia->Galeria - pod prawym przyciskiem brak opcji ukrywania dla dealerów i inne.

Usuwanie parapetów, moskitier i żaluzji przez automation na potrzeby centrum zamian.

Poprawka w ładowaniu cennika w skryptach wyceny (nazwa była ograniczona do 25 znaków zamiast 40)

W starym oknie galerii ładowało się niewłaściwe menu kontekstowe.

Wydłużenie działania erraty dla uzupełnianie tabeli sztukipoz.

Poprawka sterowania piłą dla łączników z osobnej pozycji, gdy była włączona opcja 'Dyblowanie na łącznikach'.


5.6.2.800

Dobory specjalne użytkownika dokończenie - przeładowywanie doborów po załadowaniu dokumentu, gdy włączona aktualizacja technologii.
• Skrypty integracyjne.
• Dokończenie pobierania informacji z GUS.
• Rozszerzenie rep_osciez o informacje o grubości ramy i przylgi.
• Przy okazji poprawki wstawiania z galerii wyszedł dziwny błąd.
• Przekazane 'DatabaseVersion' do pulpitu na prośbę z portalu w 'Projekty WH Okna'.
• Błąd w wycenie Inny Artykuł.
• Kolejne zagęszczanie raportowania.
• Wewnętrzny bufor obwodów kwatery nie uwzględniał obwodu dla listew przyszybowych.
• Przeniesienie ornamentów i ich ładowania bezpośrednio do DataService.
• Piaskowanie - nowy parametr szyby.
• Kreator pozycji dla typu "Szklenie" i wybór za pomocą lornety - pokazuje złe ramki dystansowe.
• Raportowanie grubości ościeżnicy ze struktury zamiast z dbo.osciez.

5.6.2.604


Nie działały dobory specjalne, które nie odejmowały towarów.


5.6.2.603


Poprawka przypisania nazw własności w regułach dla profili łączących.

Brak wyboru zakresu dybli we właściwościach ościeżnicy - nie wycofane wszystkie zmiany.

Dobór okuć zawiesza program - błąd w zaczytywaniu doborów specjalnych do bufora.


5.6.2.602


Dwukrotnie generowało się sterowanie dla drugiego nawiewnika w skrzydle.

Brakowało sterowania dla drugiego nawiewnika w stałym szkleniu.

Błędnie działało odniesienie od krawędzi zewnętrznej dla nawiewnika w stałym szkleniu.

Pobieranie danych klienta z serwisu GUS (do testów).

Odwrócenie kolejności odtwarzania statystyk (od najnowszych).

Centrum Zamian: Dodano możliwość usuwania dodatków.

Możliwość usuwania Doborów Specjalnych, usuwanie zaznacza się za pomocą klawisza "Delete" w zaznaczonych wierszach.

Klawisz "Escape" likwiduje ostatni wybór w wierszu.

Moskitiery, żaluzje i parapety w toku. Trzeba oprogramować ich usuwanie po stronie automation. W Centrum Zamian kod jest już przygotowany.

Dobory specjalne użytkownika. Zapis wraz z dokumentem, poprawki w interfejsie, przy okazji wyszło buforowanie dla wszystkich specjalnych.

Brakowało zabezpieczenia przed pustymi grupami kolorów.

GetNazwa - po zmianach - zrzucała !@#Err#@! jako nazwę dla pakietów.

Błędy w tłumaczeniu w designerze kolumn użytkownika.

Kod od edycji ustawień dybli na poziomie pozycji.


5.6.2.601

Przygotowania do edycji doborów specjalnych użytkownika.

Nie wyskakujące ostrzeżenie o niestandardowej wycenie przy aktywnej opcji buforowania komunikatów.

Komunikat przy buforowaniu przywracał domyślne parametry wyceny. Teraz komunikat nie przywraca parametrów. Można je przywrócić przyciskiem w oknie wyceny.

Dobory specjalne użytkownika do testów.

Wysyłanie do dilera tabeli od doborów użytkownika. U dilera nie będą dostępne do aplikowania.

Możliwość użycia cenników rolet w skrypcie wyceny.

Zakres stosowania dybli w xml-u od sterowania.

Możliwość dodania reguły z dopłatą dla elementów będących osobną pozycją (np. szklenie, łącznik).

Źle wypełniała się tabela rep_bele

Źle wypełniało się pole ze stojakiem i paczką w rep_bele dla niektórych dokumentów z Planera.

Dodane pole sztuka w rep_stojaki

Komunikat o nieznalezieniu wszystkich elementów doboru specjalnego, gdy dobór jest zrobiony właściwie.

Brakowało pola il_poz w odtwarzaniu statystyk.

Jeszcze prace nad dyblami.

Łata w galerii. Sprawdzanie rozmiarów min, max doprowadziło do niedziałania wstawiania galerii z cennikiem bo tam te rozmiary są 0.

Przy rozdzielonych sztukach (przez Planer) źle dzieliło na paczki przy sterowaniu maszynami + błędne wpisy w rep_bele.

Udostępniono kolor ramek w skrypcie narzutów pakietów (KodKoloruRamki).

Przygotowania do zapamiętania doborów specjalnych użytkownika.

Nie działała 3 zakładka opcji technologicznych - błąd łączenia zasobów.

Przebudowana GetNazwa.

Dalsze ulepszenia w cache'owaniu.

 

5.6.2.400

Kolory dynamiczne cd.

Nie działało prawidłowo wstawianie zestawów z galerii.

Nie przenosił się plik ,ParserLibrary do exeków.


5.6.2.0

Poprawki w nadawaniu uprawnień do tabel, procedur i funkcji SQL.

Nie działało ukrywanie typów/grup/kolorów na cloudzie.

Źle kalkulowały się elementy zależące od koloru zewnętrznego bądź wewnętrznego gdy wybrany był kolor podstawowy.

Zabezpieczenie integracji xml z programów alu przed złymi wartościami w polach. Gdy w polu numerycznym pojawiał się tekst statystyki były niekompletne.

Oznaczenie typu pozycji integracyjnej literką 't' zamiast 'T'. Dzięki temu można integrować ją inaczej niż zwykłe pozycje tekstowe.

Przeróbki w WHDrawings. Możliwość generowania wielu rysunków na raz i wywoływania w trybie niewidocznym.

Cała seria zmian mających na celu przyśpieszenie startu programu.

Prace nad okienkiem edycji nr artykułów towarów kolorowych.

Czyszczenie cache'a pomijało stawki VAT i jednostki wagi.

Zabezpieczenie w edycji wykończeń przed brakiem powiązanego elementu obwodu.

Tymczasowa poprawka! Nie wstawiały się słupki w łuk.

Przy wydruku z nowego okna otwórz istniejący dokument nie zrzucała się nazwa zlecenia dilerskiego/zapytania ofertowego do rep_oferta.

Zmiana kalkulacji dopłat za pakiety z cennika.

Feature #308 Domyślny rabat po wstawieniu okna z galerii z cennikiem.

Nowy grid dokumentów - otwarcie dokumentu nie przerywało wgrywania podglądu.

GetDocument z wrappers - czyszczenie cache'a gdy CodeSQL i Database były zainicjowane.

Zbuforowanie informacji o walutach na starcie.

Nie działała dobrze edycja kolumny Ile w przypisywaniu wkrętów - Bazy.

Do TranslateArt dla szyb wchodził guid zamiast koloru - nie działało buforowanie.

5.6.1.900

Źle zapisywał się indeks schematu aproksymacji w danych handlowych i grupa ramek w danych przenikalności.

Po aktualizacji kompilatora źle działały checkboxy w opcjach wyceny 2 - nie działało między innymi zapamiętywanie rabatów kaskadowych.

Doszła opcja czy automatycznie odwracać kolory profili w otwieranych na zewnątrz - trzecia zakłada z opcjami technologicznymi.

Ulepszanie importu kolorów dynamicznych.

Reguła - obniżona klamka w doborach.

Były nieprawidłowe kolory listew przyszybowych w rysowaniu kolorów z bazy.

Błąd liczenia przenikalności przy oknach łukowych - błąd w liczeniu przecięć łuków .

Wybór ramki dystansowej przy wstawianiu pakietu - na razie brak w kreatorze.

Obróbki(piaskowanie) szyby - w trakcie.

Poprawka niepełnej obsługa zmiennych logicznych w danych klienta.

Rozróżnianie elementów receptur dodanych na zewnątrz od tych wewnątrz na liście cięcia.

Nie zapamiętywały się parametry do przeliczania pod konstrukcji z galerii (np. kratki).

Wybór ramki szybowej w kreatorze

Przygotowania do obsługi obróbek szkła.

 

5.6.1.800

Skrypt do Kabana. Usuwanie znaków diakrytycznych.

Zbiorówka z zerowymi ilościami okuć-poprawka.

Eksport cen szkła wysypywał się gdy ręcznie na bazie gdzie chyba z poziomu SQL wpisano dane szkła - raz małe a raz duże litery.

Ulepszenia w imporcie danych do kolorów dynamicznych.

Kaban - spora przeróbka dotycząca także zgrzewarki.

Modyfikacja funkcjonalności wyznaczania terminu realizacji, z automatu nie dało się wyznaczyć daty wcześniejszej niż dotychczasowa.

5.6.1.702

Rozszerzenie importu z 1C o opcjonalną walutę.

Można dodawać artykuły handlowe i technologiczne poprzez skrypty sterowania. Kalkulacja przebiega dla nich tak jak w pozycji Inne (kalkulacja) co umożliwia dodanie czynności i narzutów. Brakuje pokazywania i/lub rysowania takich elementów.

Dodane drugie miejsce po przecinku dla "g" szyby.

Ograniczenie ilości znaków w nazwie podgrupy w galerii - każda podgrupa ma teraz do 50 znaków.

Aktualizacja cenników przy wczytywaniu dokumentu gdy jest włączone 'aktualizuj technologię'.

Poprawki w imporcie xml z aluminium.

Blokada przełączania 'alternatywne działanie cenników' u dealera.

Ostateczna wersja HttpProxy.dll.

Przy zamianie koloru okuć w Centrum Zamian nie uaktualniała się lista dobranych okuć.

Zamiana koloru ramki międzyszybowej powoduje powrót listwy przyszybowych do domyślnej- poprawka

Zmiana wersji NewProp.dll

Od wersji 5.6.1.500 nie działała zmiana statusu dokumentu przy włączonej opcji "Automatycznie ustal termin realizacji przy zmianie statusu"

Skrypt sterowania Kaban FA1070 SB3010 - pierwsze podejście.

5.6.1.701

Opcja zrzucania aktualnych danych o pozycjach faktury do repów.

Poprawka w optymalizacji ze wskazanego materiału.

Po ostatnich zmianach w optymalizacji źle działała aproksymacja i zamówienia po optymalizacji.


5.6.1.700

Za dużo się kalkulowało dla elementów wirtualnych (od jakiegoś czasu dla elementów wirtualnych mogą być stosowane reguły).

Poprawka w imporcie tłumaczeń - brak słownika.

Drzwi HST, brak możliwości podmiany Szyb przez Centrum Zamian-poprawka.

Do testów (definiowanie dostępnego materiału w optymalizacji).

Poprawka (nie działała zmiana waluty dokumentu przy cennikach użytych w skrypcie).5.6.1.600

Poprawki różne

przekazywanie kolorów do reguł.

Programik do redukowania indeksów (użytkownika) .5.6.1.501

Dobory alternatywne - brak podświetlenia po ponownym wejściu do doboru.

Pierwsza wersja skryptu centrum.

Rozjeżdżały się nazwy stałych z opisami własności w skryptach wyceny.

Liczenie obwodu skrzydła bez okuć - dodane. Liczenie obwodu skrzydeł bez okuć w ramie - poprawki.5.6.1.500

Blędy w buforowaniu komuniaktów. Bufor komunikatów nie zawsze określa z jakiej pozycji komunikat pochodzi.

Poprawka zapisu schematów dla okna komunikatów.

Zapamiętanie położenia i rozmiarów okna komunikatów.

Pokazywanie komunikatów tylko dla aktywnej pozycji w kosztorysie.

Dynamiczna nazwa pakietu w viewsie rep_szkleniaExt składająca się z opisów szyb i ramek

Możliwość zmiany algorytmu szyfrowania cen na własny - dll-ka którą może stworzyć sam klient

Zakańczanie edycji przed zamknięciem okna nowego 'otwórz istniejący dokument'. objawiało się to dziwnym zachowaniem przy klikaniu na kolumnę do archiwum.

Projekt przykładowy dla dllki szyfrującej ceny

Procedura zachowana ItemsForProfileType. Przy sprawdzaniu dostępnych kolorów profili w 2 z 4 miejsc nie były pomijane elementy witualne.

Własność Obwód skrzydeł bez okuć.

Znaczące przyśpieszenie okienka przypisywania systemów reguł do poszczególnych elementów. Doszło filtrowanie po polu HIDE.

Wywołanie reguł dla elementów wirtualnych - do sprawdzenia.

Wydłużenie pól z korekcją łączenia na czop.

Zmiana pakietu szybowego przez lornetę, w okienku wstawiania pakietu, nie powodowała zmiany listy kolorów ramek.

Dalsza przebudowa kodu pod wołanie skryptów sterowania.

Szkic skryptu Fimtec MultiDrill 2.


5.6.1.400

Centrum Zamian: Poprawka wyskakującego komunikatu o odwołaniu do nieistniejącego obiektu.

W rep_skrzydla pole wysokprzej - wysokość przejścia.

Prace nad dyblami.


5.6.1.302

Poprawka kalkulacji szkła.


5.6.1.301

Przenoszenie "userdata" w pluginie przy kopiowaniu pozycji dokumentu.

Przygotowania do składania cen pakietów przez skrypt.

Poprawka w doborze wzmocnień od klasy bezpieczeństwa.

Poprawki w obliczaniu cen szkleń dla.

Blokowanie zlecenia w obiegu

Zabezpieczenie podczas zapisu zlecenia od dealera (sprawdza się unikalność numeru ZOD).

Dodanie pola "Skopiowano z dokumentu" podczas "Zapisz jako...". Dzięki temu jest widoczne z jakiego dokumentu źródłowego został skopiowany dany dokument (jeśli został).

Zwiększenie listy dostawców w zamówieniu zbiorczym (wcześniej było ograniczenie do 50).

Sprawdzenie, czy po optymalizacji zgadza się ilość kawałków i suma długości wycinanego materiału.

Poprawka opcji korekcji dla cięcia '\/'.

Poprawka problemu z domyślnym klientem dealera.


5.6.1.200


Błędy w buforowaniu komunikatów.

Zmiana wersji NewProp.dll.

Zmiany w HttpProxy .

Systemy uzależnione od grupy dilera.

Zmiany w serwisie dilerskim.

Dodanie obsługi profili renowacyjnych do Centrum Zamian.

Zmiana typu pól guidów i obrazków w repach z nchar na char - oszczędność miejsca w bazie.

Uzależnienie filtrowania kolorów od opcji: Filtruj typy jak u dilera.

Kolejny sposób przybliżania liczenia przenikalności cieplnej. W grupach ramek pakietów doszły pola psi_k1 i psi_k2 (dla 1 i 2 komór), z których pobierają się parametry przenikalności liniowej gdy wychodzi psi=0 ze złożeń.

Dodanie obliczania współczynnika przepuszczalności energii g dla okna. Pole przep_ener w rep_osciez w procentach.

Rep_pozycje, autoopis - informacje o mechanizmie i sterowaniu pobierają się teraz wprost ze skrzynek.5.6.1.100

Programik PingDilerski do diagnozy jakości połączenia z serwerem dilerskim w azure.

Przeróbka w httpproxy .

Przeróbka pluginu modyfikacje typow - dodanie możliwości wpisywania dowolnego tekstu przy wybranych modyfikacjach. Wcześniej był tylko wybór z listy.

Zakładka 'Dobór wzmocnień' + obsługa w Oknach.

Zależność zastosowanego rodzaju wzmocnienia od typu okuciowego - kolumna Okucie.

Dobór stali dla ram w których wystąpuje skos lub łuk - kolumna Słupek/skos.

Wartość 'Każda' w kolumnie 'Pozycja' - 'Każda' ma mniejszy priorytet niż pozostałe wartości.

Tooltip z numerem artykułu technologicznego wzmocnienia na kontrolce wyboru typu wzmocnienia dla słupków i elementów obwodu.

Przy odtwarzaniu archiwów próby zapisu do pól tylko do odczytu.

Były braki w kodzie sprawdzania czy należy ponowić dobór wzmocnień.5.6.1.0

Poprawka awarii w wizardzie tworzenia pozycji.

Zmiany w serwisie dilerskim - możliwość użycia systemu plików zamiast storage'a Azure w zależności od konfiguracji

Poprawki w WHDrawings.

W Centrum zamian w wersji dilerskiej można edytować pakiety nawet po zabronieniu takiej edycji przez producenta.

Obróbki szyb - edycja w Bazach.

Blokowanie zmian w pakietach szybowych (pakiety referencyjne) - edycja w Bazach.

Brakowało lornety dla kolorów we wstawianiu zestawów profili łączących.

Różne poprawki i ulepszenia w cache'u kolorów i napełnianiu kolorami profili list wyboru.

Kod od importu tłumaczeń z pliku.

Zwalczenie problemu braku pamięci przy odtwarzaniu statystyk. Dodatkowo dokumenty powyżej 5K pozycji nie będą odtwarzane.

Poprawka związana ze zmianą języka bazy danych.

Obsługa wielu schematów w Centrum zamian i Buforowanych komunikatach.

Ograniczanie edycji składników pakietu we własnościach i w Centrum Zamian.

Podwójne kliknięcie lub prawy przycisk myszy poza gridem w Centrum Zamian powoduje uruchomienie okienka z zamienianymi elementami.

W programie Bazy w konfiguracji doboru wzmocnień w definicji powierzchni maksymalnej są 4 miejsca po przecinku a w tabeli dbo.regwzmoc były 3 miejsca po przecinku.

Wykorzystanie cache'a kolorów.5.6.0.900 - wersja tylko ze względu na edycję w Bazach

Poprawka w przydzielaniu na stojaki, jeżeli słupki miały iść razem z ramą/skrzydłem a skrzydło było wirtualne (wystarczyło, że górny element) to słupki szły do zerowej paczki bez stojaka.

Gdy skrzydło jest całe wirtualne to słupek trafia do ramy. Gdyby rama była wirtualna to nadal zrobi się paczka 0. Na razie nie wiem jak dodać półkę dla wirtualnych elementów.

Po zmianie ramek w pakiecie szybowym nie uaktualniał się kolor ramki w pakiecie w dokumencie.

Nowa opcja piły - 1 naddatek na rzaz dla \/.

Program WHDrawings pozwalający zapisać obrazek wybranego elementu do pliku jako png lub emf.

Dodane pole w automation z ustawieniami blokowania podmian u dilera na potrzeby Centrum Zamian.

 

Uzależnienie proponowanego (domyślnego) setu listew przyszybowych od grupy delera.

Uzależnienie doboru wzmocnień od zastosowania progu w ościeżnicy.

Dodane przyciski Zaznacz i Odznacz w kreatorze artykułów handlowych dla kolorów profili. Pozwalają na zaznaczanie całych grup kolorów bądź (z wciśniętym Shift) zaznaczanie poszczególnych kolorów nowym gridem (więcej kolumn).

Reaktywowane przyciski Zaznacz i Odznacz w przypisywaniu kolorów profili do grup kolorów.

Brakowało obsługi języków bazy danych w cache'u kolorów.

Kreator dodawania pozycji pokazuje kolory, które są ukryte. Ukrywanie było tylko dla wizarda od kolorów dynamicznych. Poprawione i rozszerzone na stare sposoby obsługi kolorów.5.6.0.800

Event powiadamiający o kopiowaniu pozycji - automation.

Poprawka w calctrace (demontaż, wykończenie).

Próba zwalczenia problemu w odtwarzaniu statystyk/raportowaniu.

Kod koloru2 do wykorzystania w kreatorze kolorów.


5.6.0.700

Próba przyspieszenia procesu indeksowania/konwersji.

Skrypty z możliwością ponowienia wywołania - do wykorzystania przy dyblach.

Przez wcześniejszą reorganizację kodu raportowanie listew przyszybowych wołało się dwukrotnie dla wypełnień.

Grupy kolorów lameli.

Cenniki rolet - edycja .

Usuwanie w indeksowaniu osieroconych wpisów w infocr. Wpisy w infocr bez powiązania z nhandlo blokowały import towarów WH.


5.6.0.603

Poprawka tworzenia optymalki w Planerze przy logowaniu na użytkownika SQL.

Wstęp do wstawiania artykułów dybli i np. zaślepek odwodnień poprzez skrypty sterowania.

Jeszcze poprawki w XMLtoWHP.

Nie odtwarzały się prawidłowo statystyki.

Nie działał checkbox 'Przenieś stawki' w Oknach.

Jeszcze poprawka w kwesti translacji conection stringa (tym razem nie działał WH Net).

Błędy lub asserty z inicjowaniem dokumentów przez automation.

Zawieszanie się programu po wybraniu adaptora pod szkrzydło ze słupkiem ruchomym (wersja 5.5.0.600).

Własność Waga była 0 na poziomie pozycji (systemy montażowe).5.6.0.602

Poprawki - przestało działać tworzenie optymalizacji w planerze.

Kolejne poprawki tworzenia connection stringa - były błędy przy zwykłym uruchomieniu.

Nie pojawiała się ikona od łączenia łukowego kawałków ramy.

Błąd liczenia przenikalności przy oknach łukowych. Poprawiony.

Poprawki w XMLtoWHP.


5.6.0.601

Zaznaczanie i odznaczanie hurtem użytych atrybutów. (realizacja sugestii z grupy dyskusyjnej)

Umożliwienie zwykłemu userowi edycji w towarach okuciowych 'Może być osobną pozycją faktury' dla towarów WH.

Opcje importu danych klienta i przenoszenie stawek VAT.

Możliwość wywołania więcej niż jednej predefiniowanej akcji na raz w obiegu.

Możliwość ustawienia parametrów zakładki wyceny wg własności dla wszystkich pozycji dokumentu.

Prace nad kalkulacją wkrętów.

Obsługa wkrętów w kalkulacji.

Więcej wariantów połóżeń okuć w sterowaniu.

Wszystkie kolory mają nazwy do 50 znaków długości.

Zwiększenie liczby dostępnych zestawów listew przyszybowych.

Skrypt SQL analizujący statystyki pod względem odpadów w optymalizacjach.

Dodanie do automation informacji o tym czy znajduje się na nim zasuwnica lub zawiasy.

Filtrowanie klamek w centrum zamian-poprawka.

Poprawka do poprawki filtrowania klamek w Centrum zamian

Zmniejszenie liczby odwołań do SQLa przy budowaniu filtra klamek przy zamianie klamki w Centrum zamian.

Wyliczanie zaślepek odwodnienia. Dodana własność 'Liczba kwater od góry na poziomym' dla ościeżnic, skrzydeł i słupków.

Raportowanie do rep_notatki nie szło dla srcdoc > 2000000.

Wymiary szer_zewn i wys_zewn (rep_szklenia) dla wypełnień nakładkowych były razy 16.


5.6.0.600

Sprawdzania przynależności koloru do grupy - grupy w grupie działały tylko dla dynamicznych - teraz i dla wzmocnień, reguł oraz cenników.

Interfejs użytkownika dla adaptorów nie obsługiwał dynamicznych kolorów.

Wymuszanie adaptorów pod skrzydła - poprawka z kolorami (z uwzględnieniem dynamicznych).

Poprawka w oknie optymalizacji - nie dało się wyłączyć checkboxa w 1paczce.

Poprawka w oknie użyte atrybuty - kasowanie wiersza bez modyfikacji innego się nie zapamiętywało w bazie.

Przeróbki w kontekstach.

Zmiana koloru – poprawki.

NewProp.dll: Poprawka ustawiania statusu wiersza do zamiany. Usunięcie poprzednich komunikatów przed aplikacją nowych danych.

Schemat pliku z informacjami technicznymi o okuciach (ImpTowTech.xsd).


5.6.0.501

Po połączeniu zmian z 5.5 lista dokumentów do wysłania ustawiała się powtórnie – poprawka.


5.6.0.500

Wysokość klamki w skrzydle biernym. Pierwsze podejście.

Nowy sposób na zwalczenie wywalania programu przy wyjściu (wymaga również zmiany w pliku config)

Udostępnienie wszystkim okna galerii w WPF.

W trakcie komunikacji dilerskiej na zdalnych pulpitach wyświetlała się niepotrzebnie informacja o dostępności nowej bazy technologicznej.

Poprawka w serwisie komunikacyjnym między Silver a serwerem dilerskim.

W obniżaniu klamki (z przymykiem) pomijam sprawdzanie drugiego skrzydła gdy nie ma tam okuć.

Poprawka ze słupkami w sterowaniu.

Żle działało wymiarowanie słupków w przypadku typów z nakładką aluminiową

Poprawka w liczeniu wysokości klamki w stosunku do ościeżnicy gdy na dole jest próg. Jeżeli był adaptor to liczyło się do niego zamiast do ościeżnicy.

Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu

Pole z jednostkową wartością dodatków przed rabatem w rep_pozycje.

Przy imporcie ar3 nie przenosiły się wartości pól dodatkowych.

Poprawka do ERRATY 5 (wypełnienie dbo.sztukipoz dla dokumentów sprzed 60 dni).

"Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu"

Drobne poprawki we wczytywaniu kolorów dynamicznych.

Wizard - obsługa ukrywania typów i szkleń.

Obsługa pustych pól binarnych z rysunkami.

Poprawka aplikowania okuć do skrzydeł. Po zmianie numeracji skrzydeł w programie Okna w niektórych schematach nie wstawiały się okucia do niektórych skrzydeł.

Możliwość zapamiętania wymiarów konstrukcji. Niektóre konstrukcje z predefiniowanym rozmiarem na starcie zgłaszały błędy. Teraz można zapamiętać właściwy wymiar w każdej konstrukcji.

Tabele pod dobory specjalne użytkownika.

Wymuszanie adaptorów pod skrzydła.

Długość pola kolor w rep_pozycje była za mała.

Skrypt - dodano obsługę górnych dyblowań.

Obsługa inwersji dla drzwi zewnętrznych z dostawką.

Okna.Documents: protection against incorrect usage of "select documents" dialogs

Brak informacji o numerze szklenia w tabeli rep_slupki dla listew przyszybowych - zrobione.

Skrypt zgrzewarki : zmiana sposobu obróbki na podstawie pluginu ModyfikacjaTypu.


5.6.0.400

Ustawienie validateOnParse i resolveExternals w httpproxy

Możliwość rozróżnienia wzmocnienia dla klamki po lewej i prawej.

Dobór wzmocnień - działanie pozycji klamka, klamka lewo, klamka prawo rozszerzone na ościeżnice i adaptory.

Brakujące artykuły w zamówieniu zbiorczym do konkretnego dostawcy - błąd spowodowany optymalizacją przez kompilator!

Po skopiowaniu konstrukcji łukowej ze szprosami powstawała błędna szyba.

ColorsLoader - prace nad sprawdzaniem długości nr-ów artykułów.

Poprawione rabatowanie w oknie faktury.

Zmiana w httpproxy.

Przeniesione z 5.5 Ukrycie możliwości zmiany statusu dla dokumentów dilerskich w oknie otwierania dokumentu.

Zła stal w słupku po ponownym otwarciu dokumentu"

Poprawka pozostawiająca niezmienione kategorie wzmocnień w elementach podrzędnych ościeżnicy przy wczytywaniu dokumentu z włączoną opcją "Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne".

Nowy sposób łączenia listew przyszybowych - Bazy\Dobór uszczelek\przełacznik: skosy jak elementy poziome.

Tabela TYP_VS_SPEC (automatyczne dobory specjalne) - nie eksportowała się wraz okuciami.

Jeszcze bardziej wymyślne sortowanie cięcia .

Brak artykułów okuć w oknie WPF w wersji dealerskiej.

Listwa przyszybowa w kolorach złożonych generuje komunikat i wybiera się listwa z koloru pojedyńczego

Stare dokumenty ze szprosami wiedeńskimi powodowały wywalanie programu przy raportowaniu.

Zamiana szkleń w Centrum zamian – poprawki.

Poprawka uwzględniania rabatu dilera w obliczeniach narzutów z reguł.

Brak tłumaczenia polskiego w dialogach z Okna.Documents

W plikach wersji programu Okna do katalogu "pl" nie kopiował się plik z polskim tłumaczeniem Winkhaus.ConfView.DxExt.resources.dll

W Plaginie Quick insert brakowało możliwości zdefiniowania koloru ramki przyszybowej

Doliczanie narzutu procentowego do cenników (opcja)

Poprawki przy wyszukiwaniu klienta

Nie działało wstawianie nakładek przez #

Zmiana sposobu informowania o konwersji bazy danych.

Sprzątanie starego kodu powiązanego z otwieraniem bazy i konwersją.

Zmiana nr artykułu w nhandlo w czasie edycji. Jeżeli nr artykułu handlowy był identyczny nr artykułu technologicznym to zmieniały się oba w profhand co psuło powiązania.

Eksport nie działał po zaznaczeniu grupowania (typów, szkleń, itd.).

W trybie zaznaczania do eksportu, po zwinięciu i rozwinięciu gałęzi, namnażały się liście drzewa.

Zmiany w generowaniu pliku WHP.

Nie działało pomijanie w optymalizacji.

Sprawdzenie długości nazwy pliku ar3 przed zapisem do tabeli aktual.


5.6.0.303

Poprawki w oknie faktury (niedokończone).

W wycenie rolet dawało się wpisać tylko 3 znaki.

Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.

brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania - próba rozwiązania.

Okna łukowe z okuciami - bład.

Opcja dołączania do WH Piły tylko etykiet na odpady.

Filtrowanie słupków we własnościach słupka używała tej samej listy co przy wstawianiu nowego.

Nie pokazywały się kolory w zakładce 'Dostępne kolory' dla innych tabel niż kolory profili.

Możliwość wymuszenia z bazy opcji 'Uwzględniaj listwy przyszybowe na listach cięcia'.

W oknie doboru okuć zawsze dodawał się status + K

Zmiany w HttpProxy5.6.0.301

Poprawki integracji.

Źle zapisywały się pola dodatkowe.

Nie wypełniały się pola il_skos,il_szp_kle i guid w rep_szklenia dla wypełnień.

Uprawnienie do zmiany tymczasowego kursu walut.

Podwójne zwalnianie pamięci (dynamiczne węzły drzewka) w Bazach.

Dokończenie obsługi ukrywania towarów.

Poprawka, uproszczenie i przyśpieszenie kolorowania drzewka w Bazach .

Nie działało ustawienie domyślnego koloru szprosów do kolorów profili złożonych.

Poprawka w cachowaniu sprawdzania "wstawialności" szyby

Poprawka (automatyczne ustawianie terminu nie działało z okna otwórz istniejący dokument).

Lista języków bazy danych w automation.

Nie można wybrać waluty dopłaty za szlif.

Walka z out of memory.

Próba zmniejszenia ilości alokacji.

Lista języków bazy danych.

Szereg poprawek w generowaniu konstrukcji z wizarda.

Nie pojawiało się okno transmisji dilerskiej w bazach.

Dodany filtr na kategorie okuć. Wcześniej pojawiał się jedynie komunikat o nieznalezionym typie w danej kategorii okuć. Teraz kategorie nie posiadające zadeklarowanych typów okuciowych nie pojawiają się na liście wyboru. Wersja 1.0.0.33 NewProp.dll.

Log w funkcji tworzenia dokumentów zbiorczych przez automation.

Zmiany w przydzielaniu elementów na stojaki.

Drobne poprawki w agregacji komunikatów.

Views rep_szkleniaExt z dodatkowym polem złożenia szyba/ramka/...

Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.

Brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania - próba rozwiązania.

Poprawka do rep_poz_text, pole jednostka - zawsze szła sztuka.

Jeszcze poprawka w ustalaniu ZawiasówNarożnych.

Format do XML to WHP.

Nie ustawiał się domyślny kolor okuć. Dotyczyło tylko ostatnich zmian w 5.6.

Poprawka błędu zamiany klamek.


5.6.0.300

Właściwości w regułach dla profili łączących w systemach nie pokrywały się z własnościami bezpośrednio przy profilach.

Jeszcze reguły łączników w 'Całość'.

Prace nad kolekcjonowaniem komunikatów.

Dodanie do USEREXTCONTRACT tHandlowy, tCarga, tWykoncz.

Dodane możliwość wyciągania wykończeń przez FindParts.

Dodana funkcja w skryptach kalkulacji do sprawdzania czy kolor jest w grupie (KolorWGrupie).

Poprawki w CTypeSet by uwzględnić nowe wartości enumów.

Poprawka w IleCzesci dla wykończeń.

Do skryptów ościeżnicy nie przekazywały się kolory zewnętrzny i wewnętrzny.

Po skopiowaniu okna uchylnego i zmianie najpierw wysokości a potem szerokości nie uaktualniała się wysokość klamki.

Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w kompletach w liczeniu wagi.

Po wybraniu lornetą profilu łączącego nie było kolorów w liście.

Nie działało łączenie skrzyżowanych słupków 'Połącz'.

Parapet dla konstrukcji ze skosem u dołu źle się kalkulował - do naddatku liczyła się cała szerokość dziury a nie długość dolnego elementu.

Okna.Documents: fixing typo in resources

Added QuickInsert tables support.

Braki z łączenia w kodu z 5.5

Włączanie buforowania w Opcje\Wyświetlanie\Buforowanie komunikatów.


5.6.0.202

Prace nad komunikatów.

Ustawienie "Odsylaj" działało tylko u producenta, zmiana by na pulpitach zdalnych też działało u dilera.


5.6.0.201

Opcja alternatywnego liczenia narzutu do cenników (procent składany w opcjach wyceny 2).

W zależności od parametru w opcjach narzuty % mogą być albo sumowane albo mnożone.

Zmiany w programiku tworzącym zlecenie z xml na podstawie galerii.

Możliwość zmiany waluty dokumentu przez automation.

W zamówieniu źle działało przeliczanie z opakowań na ilość.

Nie działało wstawianie konstrukcji do galerii do innej gałęzi niż główne.

Umożliwienie nawietrzaków na dolnym kawałku.

Rozkładanie w świetle (przez ikonkę) nie było równie dokładne (ułamki) jak 'Słupki równo w świetle' - różnice w wycenie szyb.

'Słupki równo w świetle' - źle działało zaraz po wstawieniu (np. skrzydła) w konstrukcję - rozmiar nie był jeszcze ustalony.


5.6.0.200

Wielowalutowość w zakładce wyceny wg własności (do testów, wymaga konwersji i indeksowania.

Grupy klientów.

Przy wyborze klienta pytanie czy zmienić walutę dokumentu.


5.6.0.100

Przeróbki pod zdalny pulpit cd (WH Okna Cloud).

Poprawka w oknie wyboru dokumentów dilerskich do wysyłki.

Dokumenty oznaczone do wysłania od razu po prawej stronie,

nie dawało się wysłać ponownie odrzuconych dokumentów.

Poprawka z nazwami dokumentów.

Zabezpieczenie przed nieskończoną pętlą w FitToParent - usuwanie słupków.

Znikający kolor po zmianie koloru we własnościach ościeżnicy.

Łączniki słupków w skrzydłach - edycja w Bazach, początek w Oknach.

Kotwiczenie słupków naświetli i włączanie równego rozkładania słupków na podstawie ustawień źródłowej ramy z naświetlem w galerii.

Zmiany pod obsługę kategorii okuć (SilverOkna Creator).

Możliwość kalkulacji pozycji w wizardzie. (SilverOkna Creator).

Kolorowanie okuć wg pola OK_CEL w nhandlo .W zależności od wartości pola, okucia "kolorują się" na niebiesko (elementy montowane do ościeżnicy), zielono (do skrzydła) lub pozostają czarne (niezidentyfikowane).

Centrum Zamian:

Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.

Poprawka polskiego tłumaczenia rodzaju koloru.

Opis położenia profili łączących (w oknie zamian łączników dodano pole identyfikujące pozycję i kolejność montowania łączników czy poszerzeń).

Powinien działać inny łącznik słupka w skrzydle.

Filtrowanie klamek nie brało pod uwagę W11 (dł. trzpienia) ze skrzydła.

Skrypt do centrum Prezmetu w C# - do testów.


5.6.0.2

Okapniki kalkulowały się niepotrzebnie dla kopniaków.

Zmiany pod wizarda SilverOkien:

Edycja listy konstrukcji, filtrowanie konstrukcji dostępnych dla typu profilowego.

Zmiany pod uruchamianie na zdalnych pulpitach.

Zapis odbioru potwierdzenia dilera w LogObiegu.

Centrum Zamian:

Poprawka wykrywania rodzaju wyceny (kalkulacja/cennik) w konstrukcjach gdy galeria posiada grup cennikowych.

Skrypt tworzenia planu produkcji - drobne poprawki.

Projekt DecodePrices: możliwość kodowania i dekodowania cen w zewnętrznym programie niezależnym od WH

Integracja nie zrzucały się kąty dla cięć.

Technologiczny numer wzmocnienia widoczny przy A, B, C, itd.

Zmiana wersji NewProp.dll

Brakujący filtr okapników.

Łata w generowaniu informacji dla maszyn - odszukiwanie w rep_listacie po guid i guid2 równocześnie.

Z 5.5 przeniesiona opcja zokrąglania szkła do wyceny do 0,01m2.

Uspójnienie źródła informacji o sposobie otwierania - atrybut OtwieraneNaZewnątrz.5.6.0.1

Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian (pierwsze podejście).

Zamiana artykułów, kolorów, koloru listwy górnej żaluzji, położenia poprzeczki w moskitierach (0 = brak poprzeczki).

Są jeszcze błędy w wycenie przy podmianie mają na to wpływ cenniki.

Edycja cen z ręki - poprawki.

Po skopiowaniu pozycji z doborem specjalnym mającym narzut procentowy w regułach nie zgadzała się cena.

Zmiana terminologii w automation.

Przy zamianie moskitier/żaluzji przez automation nie aktualizowały się dane cennika (te elementy mogą być wstawiane z galerii).

Poprawki w moskitierach/żaluzjach przez automation.

"Wycena jak" nie działała z dopłatą 0.0 - już działa.

Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian.

Poprawki w uszczelkach przez automation.

Poprawka wyceny po zamianach.

Poprawka w zamianie uszczelek

Zamiana uszczelek w Centrum Zamian.

Buforowanie danych do liczenia przenikalności.

Kilka pomniejszych optymalizacji kodu - m.in. dźwiękochłonność.

W wycenie rolety pokazywały się ukryte waluty.

Źle sprawdzał się warunek cięcia na 2 bele (nie z tą piłą).

Niedokończone zmiany w optymalizacji.

Poprawki w liczeniu U - po dodaniu buforowania.

Import cen z XMLa - błąd w kasowaniu tabel gdy owner był przedzielony '\'.

Nie zapisywały się dla zbiorówek dodane z ręki.

Jeżeli był wstawiany adaptor to potem, przy wstawianiu na raz ościeżnicy i skrzydła, adaptor się też wstawiał, mimo że nie było go w typie.

Poprawka w serializacji, dokumenty integracji nie wczytywały się przez automation.

Nie zrzucało się pole "położenie" do list cięcia dla COptProfili

Listwa transportowa zrzucała się do listy cięcia mimo od kliknięcia checkboxa we właściwościach ościeżnicy.

Możliwość dodawania pól dodatkowych do tabel rep.

Niewyraźny typ w oknie wyboru okuć.

Poprawka z roletami - pusty 'Profil poszerzający z prowadnicą' powodował undo na bazie Postępu.

Refaktoring kodu od wysokości klamek - początek.

Polskie zasoby dodane do Okna.Documents.

Listwy przyszybowe nie odwzorowywały liczby kawałków elementów łukowych.

Opcja w słupku 'Wstawiany jak pakiet' nie powodowała zwiększenia listew przyszybowych - teraz działa w połączeniu z dosunięciem słupka (tylko poziome i pionowe).

Nazwy pól dodatkowych mogą być dłuższe niż 10 znaków.

Przy nagrywaniu dokumentu nie było ograniczenia nazwy do 25 znaków co pozwalało zapisać kilka dokumentów z tą samą nazwą

Okna.Documents: adding column with document's state for all types of document

Dzielenie okapników przez słupki, okapniki wirtualne - edycja.

Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.

Korekta problemu wycena jak z narzutem procentowym w typie.

Własności w automation pod okapniki.

Program wywalał się na oknie łukowym z przymykiem przy zapisywaniu.

Centrum zamian:

Dodana zamiana kolorów okapników.

Rozdzielenie zamian żaluzji i moskitier na dwie osobne zakładki.

OptProfile nie raportowały się do list cięcia - dopiero po zapisaniu i otworzeniu dokumentu.

Okapniki - wskazywanie rodzaju oraz filtrowanie po rodzaju w interfejsie oraz obsługa dzielenia przez słupki.

5.5.1.2

Zabezpieczenie w edycji wykończeń przed brakiem powiązanego elementu obwodu.

5.5.1.1

Ograniczenie ilości znaków w nazwie podgrupy w galerii - zmienione na: każda podgrupa do 50 znaków.

5.5.1.0

Przywrócenie ustawiania znacznika "diler okuć" w Bazach - do testów.

Drzwi HST, brak mozliwosci podmiany Szyb przez Centrum Zamian.

5.5.1.700

poprawka-raportowanie listew przyszybowych wywoływało się dwukrotnie dla wypełnień.

5.5.0.601


Poprawka filtrowania klamek w centrum zamian.

Zmniejszenie liczby odwołań do SQLa przy filtrowaniu klamek.

Poprawka wymiarowania szer_zewn i wys_zewn (rep_szklenia)dla wypełnień nakładkowych.

Poprawka liczenia przenikalności przy oknach łukowych.

Zawieszanie się programu po wybraniu adaptora pod szkrzydło ze słupkiem ruchomym, rozwiązanie problemu.

Poprawka własność Waga była 0 na poziomie pozycji (systemy montażowe).

5.5.0.600

Interfejs użytkownika dla adaptorów nie obsługiwał dynamicznych kolorów - miało to znaczenie dla wymuszanych adaptorów.

NewProp.dll: Poprawka ustawiania statusu wiersza do zamiany. Usunięcie poprzednich komunikatów przed aplikacją nowych danych.

Umożliwienie edycji w towarach okuciowych 'Może być osobną pozycją faktury' dla towarów WH.

Wszystkie kolory mają nazwy do 50 znaków długości.


5.5.0.503

Zamówienie zbiorcze poprawka.

Wymuszanie adaptorów pod skrzydła - poprawka z kolorami.

5.5.0.502

Okna.Documents: zabezpieczenie przed niepoprawnym użyciem okienka „wybierz dokument”.

Wymuszanie adaptorów pod skrzydła.

5.5.0.501

Poprawka do ERRATY 5 (wypełnienie dbo.sztukipoz dla dokumentów sprzed 60 dni) .

Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu.

Poprawka aplikowania okuć do skrzydeł. Po zmianie numeracji skrzydeł w programie Okna w niektórych schematach nie wstawiały się okucia do niektórych skrzydeł.

Możliwość zapamiętania wymiarów konstrukcji. Niektóre konstrukcje z predefiniowanym rozmiarem na starcie zgłaszały błędy. Teraz można zapamiętać właściwy wymiar w każdej konstrukcji.

Przeniesienie zasobów językowych do NewProp.dll z v 5.6. Doszły głównie tłumaczenia rosyjskie.

5.5.0.500

Poprawka w liczeniu wysokości klamki w stosunku do ościeżnicy gdy na dole jest próg. Jeżeli był adaptor to liczyło się do niego zamiast do ościeżnicy.

Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu.

Pole z jednostkową wartością dodatków przed rabatem w rep_pozycje.

5.5.0.409

Okna.Documents: poprawka autofiltrowania.

Poprawka wymiarowania słupków w typach z nakładką ALU.

Poprawka błędu wywalania okien na zamknięciu.

5.5.0.408

Dodanie polskich zasobów do Okna.Documents.

W Plaginie Quick insert brakowało możliwości zdefiniowania koloru ramki przyszybowej.

Centrum Zamian: Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.

Zmiana nr artykułu w nhandlo w czasie edycji. Jeżeli nr artykułu handlowy był identyczny nr artykułu technologicznym to zmieniały się oba w profhand co psuło powiązania.

Nie działało pomijanie w optymalizacji.

Doliczanie narzutu procentowego do cenników (opcja).

Poprawki przy wyszukiwaniu klienta.

Nie działało wstawianie nakładek przez # (wiele).

5.5.0.407

Tabela TYP_VS_SPEC (automatyczne dobory specjalne) - nie eksportowała się wraz okuciami.

Zamiana szkleń w Centrum zamian.

5.5.0.406

Ukrycie możliwości zmiany statusu dla dokumentów dilerskich w oknie otwierania dokumentu.

Brak artykułów okuć w oknie WPF w wersji dealerskiej.

Listwa przyszybowa w kolorach złożonych generuje komunikat i wybiera listwę ze złożonego.

5.5.0.405

W oknie doboru okuć zawsze dodawał się błędny status.

Możliwość rozróżnienia wzmocnienia dla klamki po lewej i prawej.

Poprawki do wzmocnień lewych i prawych przy klamce.

Dobór wzmocnień - działanie pozycji klamka, klamka lewo, klamka prawo rozszerzone na ościeżnice i adaptory.

Po skopiowaniu konstrukcji łukowej ze szprosami powstawała błędna szyba.

Prace nad sprawdzaniem długości nr-ów artykułów.

5.5.0.404

Poprawka błędu zamiany klamek.

Opcja dołączania do WH Piły tylko etykiet na odpady.

Filtrowanie słupków we własnościach słupka używała tej samej listy co przy wstawianiu nowego.

Nie pokazywały się kolory w zakładce 'Dostępne kolory' dla innych tabel niż kolory profili.

Możliwość wymuszenia z bazy opcji 'Uwzględniaj listwy przyszybowe na listach cięcia'.


5.5.0.403

Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.

Brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania.

Okna łukowe z okuciami poprawki błędu.

5.5.0.402

Nie wypełniały się pola il_skos,il_szp_kle i guid w rep_szklenia dla wypełnień.

Poprawka (automatyczne ustawianie terminu nie działało z okna otwórz istniejący dokument).

Pomijanie nakładek o efektywnej zerowej grubości przy rozpoznawaniu położenia zawiasów narożnych.

Eksport nie działał po zaznaczeniu grupowania (typów, szkleń, itd.).

W trybie zaznaczania do eksportu, po zwinięciu i rozwinięciu gałęzi, namnażały się liście drzewa.

Nie można wybrać waluty dopłaty za szlif.

Do rep_poz_text, pole jednostka - zawsze szła sztuka.

Poprawka w ustalaniu zawiasów narożnych.

5.5.0.401

Podwójne zwalnianie pamięci (dynamiczne węzły drzewka) w Bazach.

Brakowało dokończenia obsługi ukrywania towarów.

Poprawka, uproszczenie i przyśpieszenie kolorowania drzewka w Bazach.

Poprawka ustawienie domyślnego koloru szprosów do kolorów profili złożonych.

5.5.0.400

Poprawki w CTypeSet by uwzględnić nowe wartości enumów.

Poprawka w IleCzesci dla wykończeń.

Nie zrzucał się numer szyby dla listwy przyszybowej.

Raportowanie notatek - błąd dla dokumentów zbiorczych z dużymi obrazkami w notatkach.

5.5.0.302

W zamówieniu źle działało przeliczanie z opakowań na ilość.

Omijanie powtarzających się pakietów szybowych w eksporcie cen + komunikat.

Dla niektórych konstrukcji źle działa funkcja od skryptów sterowania: TypWewnatrzPrzedzialu.

Informacja o łącznikach słupków w skryptach sterowania i XMLu dla zgrzewarki.

Do skryptów ościeżnicy nie przekazywały się kolory zewnętrzny i wewnętrzny.

Szerokość parapetu - nie dało się wpisać więcej niż 999 mm.

W kreatorze pozycji dla profili łączących nie działały kolory dynamiczne (stare i nowe).

Dodana możliwość wyciągania wykończeń przez FindParts.

Dodana funkcja w skryptach kalkulacji do sprawdzania czy kolor jest w grupie (KolorWGrupie).

Nie działało łączenie skrzyżowanych słupków 'Połącz'.

Właściwości w regułach dla profili łączących w systemach nie pokrywały się z własnościami bezpośrednio przy profilach.

Reguły łączników w 'Całość'.

Po skopiowaniu okna uchylnego i zmianie najpierw wysokości a potem szerokości nie uaktualniała się wysokość klamki.

Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w kompletach w liczeniu wagi.

Po wybraniu lornetą profila łączącego nie było kolorów w liście.

5.5.0.301

Umożliwienie wstawienia nawietrzaka na dolnym kawałku.

Rozkładanie w świetle (przez ikonkę) nie było równie dokładne (ułamki) jak 'Słupki równo w świetle' - różnice w wycenie szyb.

'Słupki równo w świetle' - źle działało zaraz po wstawieniu (np. skrzydła) w konstrukcję - rozmiar nie był jeszcze ustalony.

Z 5.6: Filtrowanie klamek nie brało pod uwagę W11 (dł. trzpienia) ze skrzydła.

Okucia z doborów specjalnych nie były liczone jako dodatki - spowodowane poprawką zapisywania okuć (typ 998) dodanych poza doborem okuć.

Odczytywanie korekcji na łącznik przez GetArticle.

 

5.5.0.300

    Poprawione wpisywanie naddatków na dł. elementów powyżej 1m.

    Parapet dla konstrukcji ze skosem u dołu źle się kalkulował.

    Poprawione znikający kolor po zmianie koloru we własnościach ościeżnicy.

    Zamiana lewe/prawe zaślepek przymyka nie działała.

    Poprawka z nazwami dokumentów.

    Zabezpieczenie przed nieskończoną pętlą w FitToParent - usuwanie słupków.

5.5.0.201

Kasowanie statystyk idzie teraz zawsze przed odtworzeniem - próba wyeliminowania powtórek.

Przeniesiona zmiana z 5.6 - program wyłączał się przy nagrywaniu konstrukcji z łukiem

Dostawcy szkła, przynajmniej trzech, liczy wartość szklenia po zaokrągleniu do 0,01 m2. 'Do wyceny zaokrąglaj powierzchnię wyceny szkleń do 0,01 m2' w 'Opcje wyceny 2'.

Rozjazd o milimetr rozmiarów do cięcia i do zgrzewania przy ułamkowych korekcjach - zmiana sposobu wyciągania rozmiarów z SSInfo.

Szablon sterowania napowietrzeniami - położenie dla pozycji środkowej przesuwało się odwrotnie.

Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.

W optymalizacjach na pozycje źle zrzucała się ilość sztuk pozycji do xml zgrzewarki

Po serializacji pozycji Inny (kalkulacja) nie szła kalkulacja - nie zapisywały się znaczniki.

Wykończenia źle działały po dodaniu pamiętania położenia w obwodzie.

Zawsze wypełniam pole obrazek dla wypełnień (było tylko dla kształtów) - możliwość pokazania rysunku wypełnienia w raporcie.

We właściwościach nie przepisywał się kolor profili do konstrukcji po wybraniu lornetką - brakowało powiadomienia parenta.

Ukryta lornetka dla innych kolorów niż profili bo nie ma dla nich obsługi.

Okucie dobrane z elementu ościeżnicy będącego kompletem miało wciąż osc=1 - program traktował jak dodane z ręki.

Własności w automation pod okapniki.

Kolejna poprawka z wysokością klamki.

5.5.0.200

Rozjazd o milimetr rozmiarów do cięcia i do zgrzewania przy ułamkowych korekcjach - zmiana sposobu wyciągania rozmiarów z SSInfo.

Szablon sterowania napowietrzeniami - położenie dla pozycji środkowej przesuwało się odwrotnie.

Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.

W optymalizacjach na pozycje źle zrzucała się ilość sztuk pozycji do xml zgrzewarki.

Po serializacji pozycji Inny (kalkulacja) nie szła kalkulacja - nie zapisywały się znaczniki.

Wykończenia, źle działały po dodaniu pamiętania położenia w obwodzie.

Zawsze wypełniam pole obrazek dla wypełnień (było tylko dla kształtów) - możliwość pokazania rysunku wypełnienia w raporcie.

We właściwościach nie przepisywał się kolor profili do konstrukcji po wybraniu lornetką - brakowało powiadomienia parenta.

Wyłączenie lornetki dla innych kolorów niż profili bo nie ma dla nich obsługi.

Okucie dobrane z elementu ościeżnicy będącego kompletem miało wciąż osc=1 - program traktował jak dodane z ręki. Wyszło kilka rzeczy przy ekspandowaniu kompletu a propos parentów leafów w CLeafData(Ex). Brakowało obsługi 'celu' dla tych okuć.

Okna.Documents: fixed gallery window, color code visible by default in SelectSpacerColor.

Własności w automation pod okapniki.

Kolejna poprawka z wysokością klamki.

5.5.0.103b

Przy eksporcie danych wyskakiwało okno rejestracji

Optymalizacja ze zleceń dzielonych na pozycje źle przydzielała stojaki

Listwy przyszybowe nie odwzorowywały liczby kawałków elementów łukowych.

Opcja w słupku 'Wstawiany jak pakiet' nie powodowała zwiększenia listew przyszybowych - teraz działa w połączeniu z dosunięciem słupka (tylko poziome i pionowe).

Poprawka w kasowaniu zbiorówek.

Łata, zawieszało się raportowanie.

Wycofanie zmiany w makrze CREATE_CONTEXT, źle działały statystyki

Poprawki w aktualizacji baz u dealerów.

Program wywalał się gdy dla konstrukcji skrzydło w skrzydle.

Komentarz w serializacji dokumentu.

5.5.0.102

Fixed view definition (in Okna.Documents.dll).

Możliwość dodawania pól dodatkowych do tabel rep.

niewyraźny typ w oknie wyboru okuć.

Poprawka z roletami - pusty 'Profil poszerzający z prowadnicą' powodował undo na bazie Postępu.

Refaktoring kodu od wysokości klamek - początek.

Polskie zasoby dodane do Okna.Documents.

Dawało się zapisać kilka dokumentów z tą samą nazwą.

Jeżeli była ustawiona tolerancja na okucia dobrane z ręki to klamka pozostawała na swojej wysokości po skopiowaniu konstrukcji.

Jeszcze inny warunek na zerowanie wysokości klamki.

5.5.0.101

Nie zrzucało się pole "położenie" do list cięcia dla COptProfili.

Listwa transportowa zrzucała się do listy cięcia mimo od kliknięcia checkboxa we właściwościach ościeżnicy.

brakowało praw do REP_PAR_WYC w aut_minimum.

5.5.0.100

  W wycenie rolety pokazywały się ukryte waluty.

Źle sprawdzał się warunek cięcia na 2 bele (nie z tą piłą).

Poprawki w liczeniu U - po dodaniu buforowania.

Import cen z XMLa - błąd w kasowaniu tabel gdy owner był przedzielony '\'.

Nie zapisywały się dla zbiorówek dodane z ręki.

Jeżeli był wstawiany adaptor to potem, przy wstawianiu na raz ościeżnicy i skrzydła, adaptor się też wstawiał mimo, że nie było go w typie.

Po uruchomieniu baz na XP z loginem bez praw admina nie działało drzewo po lewej.

Konwertowały się również za każdym razem 3 tabele rep. Jedno z połączeń do bazy było zamknięte.

Dla ofert pojawiało się okno wyboru nazwy dokumentu.

Poprawka w serializacji, dokumenty integracji nie wczytywały się przez automation.

Ratunkowo przywrócone zerowanie wysokości klamki po zmianie rozmiaru skrzydła.

Liczenie powierzchni szkleń dla 'Dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna'.

5.5.0.0

Wymuszanie konwersji dopiero po 100 w najniższym segmencie wersji 5.5.0.0, 5.5.0.100, 5.5.0.200 itd.

Tworzenie nowej bazy"rok 2017"

5.1.4.0 zbiorczo

Okna.Documents: fixed activation of first tab in document details window.

Nie działał dobór wzmocnień dla grup kolorów

GSS - skrypt do sortowni szkła.

Błędy przy buforowaniu doborów wzmocnień.

Otkosy się zawsze zrzucały jako dolne elementy.

Zmiany w pluginie - rekalkulacja recept.

Znaczniki dodatków przy artykułach handlowych. Edycja w Bazach i sumowanie wystąpień na poziomie oferty i rep_pozycje.

Drugi skrypt wyceny pakietów - dodaje NarzutProc i NarzutKwot do ceny pakietu a nie do narzutów.

Dodana lornetka do wyboru pakietów w pozycji szklenie.

Nie działało obniżanie klamki.

Przywróciłem po latach robienie odwodnień na poprzeczkach w skrzydle.

Poprawka w usuwaniu/zmienianiu zbior_t w zleceniach po skasowaniu zbiorówki.

Dopieszczenie znaczników dodatków

Poprawka raportowania pól binarnych

Brak uprawnień do nowych funkcji.

Nakładki aluminiowe - nie działało wstawianie szprosów i kasowanie słupków w skrzydle

Nowe własności i interface'y w automation do opisu moskitier, żaluzji i okapników na potrzeby Centrum Zamian i pluginów.

Nowe funkcje automation na potrzeby zmiany zawartości optymalizacji z planera.

Możliwość odpalenia Okien z już załadowanym wybranym dokumentem z bazy okna.exe /LOADDOC indeks "connection string".

Możliwość edycji cen dla towarów z opcją 'Cena z ręki' - zakładka Własności.

Poprawka raportowania rozmiaru skrzydeł do rep_osciez\opis_skrz.

Ukrycie kolumny z walutą u dealera w kosztorysie okuć.

Różne poprawki po szybkich zmianach.

Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian

Zamiana artykułów, kolorów, koloru listwy górnej żaluzji, położenia poprzeczki w moskitierach (0 = brak poprzeczki).

Edycja cen z ręki - poprawki.

CopyBar - nie obsługiwał przymyka.

Zamiana okapników w Centrum Zamian

Okna.Documents: fixed czech translation

Okna.Documents.Designer: bugfix - editing of newly added column

Po skopiowaniu pozycji z doborem specjalnym mającym narzut procentowy w regułach nie zgadzała się cena

Zmiana terminologii w automation, przezwane property Seals na Gaskets

Przy zamianie moskitier/żaluzji przez automation nie aktualizowały się dane cennika (te elementy mogą być wstawiane z galerii)

Poprawki w moskitierach/żaluzjach przez automation

"Wycena jak" nie działała z dopłatą 0.0

Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian

ZPoprawki w uszczelkach przez automation

Poprawka w zamianie uszczelek

Buforowanie danych do liczenia przenikalności.

Poprawka w liczeniu wag.

Kilka pomniejszych optymalizacji kodu - m.in. dzwiękochłonność.

 

5.1.3.9

Kotwiczenie słupków - do automation.

Wyrównywanie w świetle - obsługa wzajemnie zakotwiczonych słupków.

SaveTypKolor - obsługa multikolorów.

Nie zapisywały się ustawienia od dybli w opcjach programu.

Prace nad dynamicznym przeliczaniem receptur.

Nie doliczały się dopłaty za szklenie do cennika gdy "dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna".

Save w automation - rozróżnienie maski i ostatecznej nazwy dokumentu (maska musi zawierać %).

5.1.3.8

Przygotowany obiekt do zamiany nr art i nazw kolorowych.

Brakowało podłączenia maksymalnej wagi i momentu w typie okuć.

Cena sprzedaży odblokowana dla okuć.

Wirtualny przymyk blokował\psuł dalszą kalkulację.

Kotwiczenie także do innego słupka = stały rozmiar kwatery.

Zapamiętywanie doborów specjalnych.

Możliwość zmian rozmiarów elementów dodanych z receptur (profili dodatkowych) - powiązane z "błędem" zmiany dziury wraz z opaską.

5.1.3.6

Osobny okapnik na ościeżnicy pod szybą.

Zmiana sposobu pamiętania zakotwiczenia słupków.

Zlecenie zapisywanie w trybie EdycjaMimoZbiorczego - kasowały się pola zbior i zbior_t.

Przyśpieszenie DoborOkuc do 30%.

5.1.3.5

Stałe od celu dla skryptów kalkulacji.

Kolory dynamiczne a interfejs.

Prace nad multikolorami:

Import ColorsLoader - brakowało języka bazy danych. Ulepszenia.

Działa już wstawianie i zmienianie kolorów w konstrukcji - bez Centrum Zamian.

Początki zamieniania nr artykułów i nazw towarów kolorowych.

Wywalało się przy rozwijaniu grup dilerów - coś z kolorowaniem.

Liczenie wagi pakietów z gęstości gdy wycena szła po pakietach a nie szybach.

DeleteOrphanasFromStats przy przenoszeniu do archiwum wycięło statystyki - usunąłem wywołanie.

QuickInsert changed inserting of glasspackets (glasspacket can be modified)

Okna.Documents: fixed dialog "SelectProfileColors"

Okna.Documents: added column 'Contract number' to Open document -> Commissions; czech translation

Okapnik na poprzeczce.

Była powtórzona kolumna doplata w definicjach dla dokumentów - nie można było edytować 'Pól użytkownika w gridach'.

Liczenie wagi - crash gdy skasowany artykuł.

5.1.3.4

Zmiany w doborach okuć pod wagę.

Żle działało wyszukiwanie w starej liście klientów

Drugi skrypt w wyceny pakietu.

Reguła Ilość omór w pakiecie.

Inna zaślepka przymyka dla lewego skrzydła - początek.

Sterowanie maszynami:

Dodanie indeksu optymalizacji (atrybut Indeks) do pliku XML od zgrzewarki.

QuickInsert: handled "Dynamic view" of objects deriving from DynamicObject in variables list

Reguły w mechanizmach rolet

QuickInsert: handled "Dynamic view" for objects implementing IDynamicMetaObjectProvider in variables list; minor status bar bugfix in code editor dialog

Zbuforowanie odwołań do dbo.regwzmoc - wymaga testów.

Rolety cd.

Poprawka w napełnianiu tabeli sztukipoz.

Tworzenie logu parametrów z interfejsu Baz.

Przy WycenJak program wywalał się na raportowaniu gdy nie była wskazana kategoria dodatków.

Atrybut EdycjaMimoZbiorczego w obiegu dokumentów na poziomie elementu Stan. Pozwala na edycję zlecenia mimo bycia w zamówieniu zbiorczym.

Możliwość kotwiczenia słupka do krawędzi obwodu (od lewej, prawej, dołu, góry).

Opcja technologiczna 2 - Ułamki w raportach (lista cięcia, szlenia i wypełnienia). Wymagało to zmiany liczenia długości słupków na double - możliwe problemy!!! Dokładniejsze liczenie światła.

Translator - pomijanie ukrytych dilerów.

5.1.3.3

Kolumny z inf z planera w zakładce zleceń

Jeszcze poprawka funkcji CCennikData::Price

Obsługa odtwarzania triggerów i innych po konwersji - tabela postindx.

Eksport i import cen w xmlu dla pakietów szybowych.

Zmiany w doborach okuć pod wagę.

5.1.3.2

Zawieszanie/wywalanie programu w RebuildOptProf dla "sztucznych" i dodanych z ręki bez flagi Optymalizacja.

Poprawka zrzucania zerowych cen przy eksporcie cenników do plików CSV.

Wcięło rep_notatki.

5.1.3.1

Okna.Documents: bug fix (initialization of "Opened documents" window)

Atrybut wg szablonu, nowe kolumny w gridach

Data produkcji z planera w otwórz istniejący dokument

Poprawki w liście optymalizacji do którego trafiło zlecenie

Łatka na wywracanie się programu BAZY

Uporządkowanie wielkości liter w projekcie i na SVN związane z plikiem GRUPKOLP.CPP.

Poprawka w wyciąganiu min. wysokości w cenniku.

Listwy przyszybowe w notatce.

Poprawka w generowaniu obrazków do galerii.

Filtrowanie nieużywanych narzędzi w oknie parametrów sterowania.

Do etykiet dla WHPiły trafiał zły numer linii.

Nie zrzucała się waga z reguł na poziomie rep_skrzydla.

Próba pomijania nakładek w il_osc

Zapis jawnych cen do tabeli w bazie sql przy przeliczaniu cenników z głównego okna galerii.

Ceny w rozmiarach zapisują się do tabeli dbo.tabcen.

Powiązanie z galerią jest przez pole idx_rastra.

Cenniki mogą być przeliczane przy domyślnych parametrach wyceny lub przy parametrach zapisanych w cennikach.

Komunikat ostrzegający o braku zaznaczonych wierszy przy wciśnięciu przycisków "Eksportuj", "Cennik", "Wyceń".

Namierzony i poprawiony błąd w Dodatki2

Przy kasowaniu dokumentów nie pojawiało się pytanie czy skasować

Możliwość wprowadzenia obiegu dokumentów w zbiorówkach i optymalce

Obsługa zleceń eksportowych w integracji.

Zapis parametrów wyceny do tabeli WYCPARAM również po zmianie w zakładce wyceny dodatków

Poprawka kodu raportowania. Wywalały się optymalizacje w wersji 5130b

Projects for new QuickInsert

QuickInsert: wrappers of wrappers; new project for python editor

QuickInsert: local variables view + viewmodel + model

Refactoring of InteractionService; added possibility to show dialog near to mouse position

QuickInsert: script execution and debugging; view definition for selecting fittings group

Dodana stawka vat pozycji w integracji.

Kolorowe mechanizmy w roletach i strona mechanizmu w wizardzie (do testów)

Grupy kolorów rolet

Liczenie i raportowanie wagi - poprawki.

Okapnik na ślemieniu pod szybą - dokończone.

5.1.3.0

Zmiany w pluginie Dodatki2.

Przeniesienie miejsca przechowywania informacji o jednostce miary i kątach z ini do rejestrów ze względu na whnet/automation

Żle numerowały się skrzydła i szyby w adaptorach

Poprawka w ustawianiu jednostki miary przez automation

Poprawka w oknie doboru okuć, po przeróbce przy ponownym wejściu do okna usuwały się ręcznie zmodyfikowane dobory

Poprawki w eksporcie cenników do plików

- pobieranie pełnej ścieżki cennika niezależnie od zaznaczonej gałęzi drzewa galerii

- zamiana niewłaściwych znaków (dla nazwy pliku) w ścieżce cennika na znak '_'.

- informacja w przypadku błędu utworzenia pliku z cennikiem.

Nie rozwijały się grupy typów w bazach po ostatnich przeróbkach :/

Kolorowanie w bazach uwzględnia również ukrywanie grupom dilerów

Zamiana kategorii okuć:

Dodany narzut kwotowy, waluta i kolejność stosowania narzutów (kwotowego i procentowego)

Dodane przywracanie zamiany kategorii po zamianie typu okna z cennika.

Zmiana wywołania metod z obiektu Helper. Przeróbka metod na statyczne.

Sterowanie maszynami:

Dodanie indeksu optymalizacji (atrybut Indeks) do pliku XML do sterowania maszyn (Program PaczkaProdukcyjna=1

Numer=21 Dokument=OPT/0021- Indeks=6). Przyda się do generowania kodu kreskowego do WHNet

(zmiana podejścia ze względu na optymalizacje cząstkowe).

Wycena z cennika/stały rozmiar źle działała z wielowalutowością

Metody GetSubDocIndex w automation na potrzeby wyciągania zlecenia źródłowego z optymalizacji w whnecie.

Poprawka w Dodatki2

Własność wg szablonu wpływająca na datę realizacji

Lista optymalizacji do wglądu w zakładce zleceń w otwórz istniejący dokument (analogicznie do podglądu zbiorówek).

Data umowy w oknie akceptacji dokumentu dilerskiego

Przyspieszenie kodu kolorującego drzewko w bazach

Możliwość sprawdzania funkcji okuć w skryptach skrzydeł (do suwanek).

Niedokładności obliczeń powodowały, że nie dawało się zaznaczyć własności

bardzo wąskich elementów daleko od lewej/górnej krawędzi DRAWSTAT.

5.1.2.9

Indeksowanie trwało nawet kilka godzin na dużej bazie.

Numer sztuki pozycji w xml-u sterowania (dla optymalizacji dzielonych).

Program bazy wywalał się po wciśnięciu lupki od wyszukiwania.

Możliwość wczytywania dokumentów z archiwum jako readonly.

Nie dobierały się automatyczne dobory specjalne.

Zamiany kategorii okuć:

Zamiana typów okuciowych. Do testów.

Zamiana typów okuciowych. Drobne poprawki.

- usunięcie niepotrzebnych rekordów w gridzie zamian typów i doborów spec.

- status "warning" w przypadku nieodnalezienia definicji typu przy zamianie kategorii okuć.

Poprawki w edycji danych o typach do zamiany

Zamiana kategorii okuć:

Zamiana doborów specjalnych poprzez zmianę kategorii okuć.

Zamiana kategorii okuć:

Doliczanie narzutu procentowego zdefiniowanego w tabeli zamian typów do okien z cennika.

Edycja zamian typów okuciowych.

Edycja zamian doborów specjalnych - wrzucam żeby łatwiej odbłędzać.

KreatorSpecjal nieco przerobiony by wykorzystać w zamianach.

Edycja zamian specjalnych.

Poprawki w sprawdzaniu powtórzeń.

Zamiana kategorii okuć:

Zmiana/poprawka znajdowania doboru specjalnego w nowej kategorii okuć (dostosowanie do nowych danych w bazie).

Zamiana kategorii okuć:

Jeszcze zmiana/poprawka znajdowania doboru specjalnego w nowej kategorii okuć.

Poprawka w edycji terminu ważności bazy dilera.

W oknie doboru okuć zamieniony był kolor z nazwą artykułu.

Zaznaczenie kolorem w drzewie w bazach rekordów ukrywanych u dilera.

5.1.2.8

Początek edycji zamian.

Nie dawało się wpisać nipu w oknie klienta

Pojawiał się komunikat "ChangeTotal" w oknie faktury (zostało z debuggowania)

Projekt ChangeStatus - przykład zmiany oferty w zlecenie.

Dodatkowe informacje o oryginalnym doborze okuć w cenniku.

Początek zmian w wycenie zamienionych okuć (dopłata procentowa i kwotowa).

Integracja, nie zapamiętywały sie cięcia, możliwość stworzenia optymalizacji.

Polecenie w Narzędzia\Zmiejsz bazę.

Kasowanie podczas indeksowania repów powyżej 2E6.

Dla nakładek dodana obsługa wyboru korekcji (słupek/słupek2). Poprawka dla słupków.

Prace nad edycją zamian.

5.1.2.7

Okna.Documents: fixed duplicit column keys

Okna.Documents: generalization configuration of editors for sub-state, surveyor and installer.

Kolorki cd.

Splitting Okna.Documents: added project Winkhaus.Windows (common things for WPF)

Splitting Okna.Documents: added projects for ConfView.

Poprawka w indeksowaniu, WH Calendar tworzył tabelę 'Reporty' którą próbowaliśmy indeksować po srcdoc. Po błędzie nie tworzyły się indeksy na niektórych repach. To z kolei powodowało problemy wydajnościowe

Fixed references in Okna.Documents.Plugin.Gallery; removing test projects from release build.

Możliwość ustawienia kolorów w rysunkach na raporcie na domyślne,

czyli wynikające z opcji programu. Wymaga nowej wersji AR.

Opcja 'default' we własności Kolory.

Poprawka błędu objawiającego się zwistm designera i miganiem okna bez końca.

Finished splitting of Okna.Documents.

Próba znalezienia przyczyny wywalania się programu przy raportowaniu.

Integracja amber (funkcja czytająca z xml zwracała int zamiast double).

Raportowanie w optymalizacji - dodawał się niepotrzebnie 1 pusty wiersz do rep_pozycje.

Przy wyłączonym aktualizowaniu technologii nie dobierały się okucia w oknie wyboru okuć.

Błąd w kalkulacji Innych (kalkulacja) wywalał program w optymalizacji.

Szablon faktury nie chciał działać na W10 z Excelem2013.

Poprawka w wielowalutowości u dealera

Zmiany w imporcie xml'a dla amber

Poprawki w edycji Innych (kalkulacja).

Prace nad okapnikami.

Możliwość stosowania szablonów dla NIPu i REGONu w edycji klientów.

Poprawki w walutach u dealera.

Poprawki w dokumentach zbiorczych.

5.1.2.6

Czyszczenie cache'y rozszerzone.

Możliwość "zablokowania" w podsumowaniu zlecenia(do testów).

Przy tworzeniu zlecenia produkcyjnego z dilerskiego na czas okna wyboru nazwy była otwarta transakcja.

Po zmianie kolorów przez okno zamiany nie wywoływała się ponowna aproksymacja.

Poprawki w algorytmie przecięć słupków łukowych/skośnych

(nie dawało się wstawić szyby w testową konstrukcję, a w odbicie lustrzane tak)

Poprawki w obsłudze pluginów (walidacja danych wprowadzonych do zakładki działała tylko jeśli się do niej weszło).

Waluty dokumentu - poprawki.

Zlecenie czasem zmieniało się w ofertę (na skutek undo, np po anuluj w oknie faktury).

Wydłużenie pola dod_opis w rep_pozycje do 1024 znaków.

Zmiany w raporterze pod nowy tryb wymiarowania.

Zmiany pod możliwość wybrania montażu, ..., transportu i likwidacji w "sztucznych".

Cel w regułach rozszerzony o transport i likwidację.

Zmiany w kalkulacji i okienkach pod transport i likwidację jako część montażu.

Opcja usuwania z wymiarowań dosuniętych słupków.

ColorsLoader do exe4.bat.

Możliwość definiowania domyślnej kategorii (rodzaju) dla handlowych z kalkulacją (Potrzebny do i Kategoria dodatków).

Zaczątek wyboru linii produkcyjnej przy artykule w oknie optymalizacji.

Dokończenie zmian pod transport i likwidację ze sztucznych.

Wydłużenie il_jednx w rep_osciez - błąd.

Brakowało zerowania wagi w kalkulacie.

Przeróbka pluginu dopłata za pozycje ponadgabarytowe)

Prace nad kolekcjonowaniem i ewidencją komunikatów w programie Okna.

Blokowanie interfejsu sortowania dla optymalizacji z Planera.

Anulowanie optymalizacji przy kasowaniu dokumentu przez wrappers.

Centrum Zamian:

Filtrowanie szyb w Centrum Zamian wyłącznie na podstawie podstawowego doboru listew przyszybowych.

Quick Insert:

Możliwość zaznaczania schematów jako publiczne.

Zmiana zapisu schematów do bazy i konwersja starych wpisów na nowe.

Możliwość eksportu schematów do pliku zewnętrznego.

Możliwość importu schematów z pliku zewnętrznego.

Quick Insert:

Komunikaty błędów przy eksporcie i imporcie plików ze schematami.

Możliwosc wyciągnięcia NIP-u firmy w automation.

Poprawki w walutach dokumentu.

Nowa tabela sztukipoz potrzebna do identyfikacji w której optymalizacji wykonywana jest n-ta sztuka pozycji bądź ościeżnicy.

Rejestracja AutomationDoc.dll przestała działać.

Okna.Documents: "search grouped" dialogs show only unique records

Okna.Documents: fixed gallery view definition; changed view definition for articles.

Okna.Documents: gallery bug fix.

Okna.Documents: designer hides tables with "HideInDesigner" flag.

Okna.Documents: minor bug fix (documents deleting); adding custom popup filters to plain additional fields.

Dalsze prace nad kolekcjonowaniem komunikatów.

Cała seria zmian pod wielobazowość pojedynczego serwisu BizAppa.

Zmiany w pluginie Zaliczka.

Optymalizacja serwisu dilerskiego.

Poprawka przekazywania parametru AltWymiarowanie.

Poprawka w Receiver2FBConnector.

Poprawka w wyciąganiu Rectangle we wrapperach.

Możliwość robienia słupka wirtualnego z normalnego artykułu (niewirtualnego).

Okna.Documents: support for enum lists from additional fields; refactoring in designer.

Zabezpieczenie wizarda przed nullami w bazie.

Ostatnie :) poprawki pod wielobazowość bizappa.

Reorganized filter condition for SelectArticles. On database (>40k articles involved) initial queries were extremaly time-consuming (50-70 seconds each).

Zabezpieczenie przed błędem w bazie galerii.

Próba wyeliminowania wywalania okien przy zamykaniu programu.

Waluty cd.

Pole dealer nie pojawiało się w nowej ofercie/zleceniu.


5.1.2.5

Opcja tworzenia tabeli z cenami profili optymalizowanych potrzebnej do stworzenia raportu wartości magazynu odpadów użytecznych. Dostęp do tabeli mają tylko userzy w grupie nadzorca, cenę artykułu można wyciągnąć funkcją dbo.CenaProfilu ('nr_Art')

Uaktualnienie całej ościeżnicy po zmianie typu okuć/inwersji - do sprawdzenia.

Nie pokazywała się cała lista kolorów dla ościeżnic/skrzydeł z elementów neutralnych od koloru.

Dodanie funkcji tworzenia dokumentów przyjęcia i rozchodu.

Kod od raportowania zakładał, że tabela rep może mieć max 150 pól

Zmiana serializacji parametrów. Ze względu na sposób zapisu nie należy zwiększać STechnologia, ew. nowe ustawienia technologiczne trzeba wrzucać do SWycena.

Przeróbka w funkcji Wlasnosc w skryptach ościeżnicy, pozwalająca na sprawdzenie części własności skrzydeł

Różne poprawki przy odtwarzaniu archiwów - niepotrzebne komunikaty.

Poprawki w edycji galerii dla moskitier i żaluzji.

Skrypt automatycznego księgowania inwentaryzacji.

Wizard - tłumaczenia.

Poprawka w odtwarzaniu ar3 (pojawiały się puste rekordy w niektórych tabelach)

Obsługa wczytywania dokumentów po wywaleniu programu.

W sterowaniu 6 linii zamiast 2.

30 mechanizmów w rolecie

Jeśli w pierwszej pozycji dokumentu była pozycja tekstowa, to źle działało skalowanie widoku w głównym oknie edycji

Poprawka z konwersją tabeli gdy dochodzi tłumaczone pole.

Cargi cd.

Poprawka w okienku sterowania.

Możliwość usuwania rysunku z grupy.

Usuwanie rysunku z kolorów.

30 sterowań w mechanizmach ROLETAPG.CPP

dodanie mechanizmu do rep_skrzynki

Wywalenie z ar3 do silver tabel aktualizacji bazy i wersji programu

Zbezpieczenie przed problemem bazy rolety

Próba poprawienia problemu zer na końcu tekstów.

Ulepszenia w skrypcie do księgowania inwentaryzacji.

Prace nad importem kolorów dynamicznych z poziomu Baz.

60 mechanizmów w rolecie

Wydłużenie numeru w masce do 10 znaków

Zmiany w automation

Zmiany w bizappie pod obsługę wielu baz

Zmiana w uwzględnianiu waluty przy imporcie.

Zmiany w pluginach ModyfikacjeTypow i DodInfo

Poprawka obsługi zdarzenia AfterSave (automation)

Zakładka plugina dodana do własności dokumentu może teraz nieprzepuścić dalej, póki jej pola nie są wypełnione.

Zmiany MailZSql.

Centrum Zamian:

Poprawka sprawdzania lustrzanego odbicia konstrukcji przy przywracaniu zamian.

Centrum Zamian:

Poprawka aplikowania dodanych doborów specjalnych.

Dodanie edytowalnej kolumny "Ze zlecenia" do magazynu szyb .

Aby zaktualizować tabelę magazynu szyb trzeba wywołać polecenie "\Narzędzia\Magazyn\Stwórz/Uaktualnij bazę magazynu" w programie BAZY !

Nie raportowały się czynności dla dokumentów zbiorczych po otwarciu dokumentu.

W wycenie z cennika pozostaje problem doborów specjalnych zamieniających elementy - komunikaty o nieznalezionych elementach.

Kolejne zmiany pod kolory:

- import z poziomu Baz formularzy w Excelu,

- wyłączenie dynamicznych do osobnej gałęzi,

- wreszcie wizard obsługuje wszystkie(?) kombinacje parametrów kolorów.

5.1.2.4

Długość elementu prostopadłego w skrypcie sterowania (potrzebne dla okien dachowych).

Dodawanie czynności przez skrypt kalkulacji.

Wartości domyślne w pluginie ModyfikacjeTypow

Tolerancja dla okuć modyfikowanych ręcznie.

Pytanie o wyłączenie aktualizacji technologii przy otwieraniu dokumentów importowanych/dilerskich.

Centrum zamian:

Zmiany/poprawki w zamianie profili łaczących i typów profili w jednej zakładce.

Filtrowanie wspólnych kolorów typów i profili łaczących w zakładce zamiany typu.

Przywracanie szprosów międzyszybowych po zamianie konstrukcji z cennika.

Tworzenie kartoteki klienta przez webservice.

FrameColor=0 w IGlazing ustawia domyślny kolor ramki

Możliwość sortowania kolejności produkcji po polu kierunek z klientów.

Centrum Zamian:

Zmiany/poprawki z wyborem koloru ramki w pakiecie szybowym.

Pokazywanie w gridzie nowych parametrów wybranego pakietu (szyb, ramek, koloru ramki) po wybraniu artykułu nowego pakietu.

Sprawdzanie zamiany domyślnego (pierwszego z lisy w typach profili) doboru listew przyszybowych na inny. W wypadku podmiany (ręcznej lub automatycznej poprzez zamianę pakietu) pojawia się komunikat w statusie grida.

Kolumna "kolor" i "typ profilu" dodane do zakładki zamian doborów specjalnych.

Poprawka automatycznego przesuwania słupków stałych.

Problem pojawiał się przy drugim słupku i kolejnych.

Zapamiętywanie całej historii zmian obiektów.

Pamiętała się tylko ostatnia zmiana w obiekcie co powodowało błędy przy automatycznej aplikacji zmian użytkownika po zamianie konstrukcji z cennika.

Obsługa wyboru drukarki i ilości kopii w przypadku wydruków z bazy.

Kolory i wizard kolorów cd.

Zrzucanie do rep_szklenia szer_zewn, wys_zewn dla wypełnienia nakładkowego.

Przyspieszenie odtwarzania ar3

Usuwanie nieaktualnych uaktualnień danych z bazy.

Poprawka w obsłudze pulpitu html.

5.1.2.3

Kolory w kreatorze.

Próba rozwiązania problemu z blokowaniem bazy przy zapisie dokumentu dealerskiego.

Zmiany pod integrację: import xml...

Przeniesiony i zmodyfikowany kod od QuickInsert do kreatora w SilverOknach.

Wyodrębnienie skomplikowanych wyrażeń sqlowych do osobnego pliku.

Dopłata za wielobok do szyby nie działała dla więcej niż jednego skosu.

Usunąłem "option (fast 30)" z zapytań - wygląda na to że zazwyczaj niepotrzebnie opóźniało.

5.1.2.2

Centrum Zamian:

Profile łączące w zakładce zamiany typów

Prace nad przywracaniem położenia słupków po zamianie typu z cennika

Sprawdzanie wczytywania galerii i cennika na testowym obiekcie. Gdy jest OK dane wgrywane są do właściwego obiektu.

Wyświetlanie komunikatów i statusów o błędach powstałe w wyniku wgrywania danych do testowego obiektu - zanim właściwa konstrukcja zostanie zmodyfikowana.

Komunikaty i odpowiednie statusy po wybraniu nowych elementów - jeszcze przed zamianą.

Przycisk "Zaznacz wszyskie rekordy" w menu.

Klasa DummyWHOknaObjects obsługująca tymczasowe obiekty WHOknaAutomation.

Klasa XChanges do logowania i automatycznego przywracania zamian.

Przywracanie położenia poprzeczki w balkonach oraz inwersji okuć po ponownym załadowaniu cennika w Centrum Zamian.

Bład w editach od wymiarów w Bazach.

Lekkie przyspieszenie i zmniejszenie batcha zapisu do repów.

5.1.2.1

Pole imported w klientach, ustawiane dla klientów z importowanych dokumentów

Czasem nie pojawiało się okno faktury (po komunikacie "Nieokreślony błąd")

kolor domyślny przymyka ustala się na podstawie kolorów ram tak jak dla słupków

Przypisywanie notatek i rysunków do grup technologicznych oraz rysunków do kolorów na potrzeby kreatora SilverOkien.

Wypełnienia nakładkowe - początek.

Poprawka w wymiarowaniach.

Ulepszenie zamian szyb.

Nie zapamiętywało się ustawienie podziału na paczki w optymalizacji

Wartość domyślna pola dodatkowego nie mogła zawierać rosyjskich znaczków

Klamkę dało się podmienić tylko raz

W Kazachstanie mają obiekt na 4000 okien. Założenia co do optymalizacji były zbyt optymistyczne ;) Dotąd było 10240

5.1.2.0

Metoda Uszczelki udostępniona w automation

Aplikowanie automatycznych doborów specjalnych w cennikach dla handlowców.

Wrzucanie notatek pozycji do repów - opcja.

Lp w typach okuć nie przyjmowało liter.

Dodatkowe ostrzeżenie przy edycji w trybie 'nochoice' przy wstawianiu pakietów/wypełnień, szprosów i przy przesuwaniu słupków. Wywołuje się raz na konstrukcję

Uwzględnienie dla WPL towarów z autodoborów i schematów.

5.1.1.9

Zm (giganty początek)

Okienko z wystąpieniami artykułów w zbiorówce - pierwsza wersja działająca.

Poprawka wyboru okna z galerii w Centrum zamian dla pozycji wieloościeżnicowych.

Zamiana nr artykułu w szybach i pakietach - automatycznie podmienia powiązania z wyceną i pakietem.

Generalnie przyśpieszenie uaktualnienia powiązań w Bazach.

Przywracanie zaznaczonych kolorów w 'Dostępne kolory'.

Galeria, giganty cd.

Filtrowanie konstrukcji z cennika przy zamianach typu z cennika. Cennik->Cennik, Typówka->Typówka, etc.

Parameter/włącznik kolorów dynamicznych.

W13 w skrzydłach dla paneli ADECO.

W okienku przypisywania typów do grup alternatywnych brakowało ładowania lp (long_lp).

Poprawki galeria

- giganty cd

- blokada dodawania okuć do fixów z cennika

- zmiany w no choice

Zaznaczanie wybranego typu okuciowego wśród grup alternatywnych.

Nie działało usuwania typu z grupy alternatywnej gdy typ był user=0.

5.1.1.8

Kawałki nie mieszczące się na bele w optymalizacji wchodzą jako cała bela

Poprawka w optymalizacji na pozycje.

Próba lepszego obsłużenia błędów zamian w Centrum Zamian

Próba automatycznej podmiany pakietu przy błędzie zamiany typów powstałej na skutek pakietu szybowego.

Prace nad obsłużeniem błędów zamian. Pomoc w pokazaniu miejsca powstania błędu oraz docelowo wskazanie możliwości rozwiązania problemu.

Zaczęte prace nad kolekcjonowaniem i kategoryzacją błędów w programie OKNA.

roli AUT_EDYCJA_OPTYMALIZACJA_STER brakowało uprawnień do tabeli optskl

Poprawka w kasowaniu optymalizacji dzielonych na pozycje

Nie działała zmiana schematu przy ponownej optymalizacji dla pojedynczego artykułu

Raportowanie szczegółów o rolecie.

Poprawka z generowaniem WZ

Poprawki w optymalizacji:

- pojawiał się czasem na starcie komunikat "improper argument encountred"

- był problem z optymalizacją elementów krótszych niż limit piły

Brakowało kopiowania automatycznych doborów specjalnych przy wykonywaniu kopii całej grupy okuć.

Poprawki w galerii (no choice )

Prace nad filtrowaniem rodzaju konstrukcji z galerii (Typówka, Cennik, etc.) w Centrum zamian.

Pokazywanie rodzaju konstrukcji z galerii (Typówka, Cennik, etc.) w Centrum zamian.

Prace nad pokazywaniem komunikatów już przy wyborze elementów do zamiany w Centrum zamian.

Poprawka w optymalizacji

Wyłączone sprawdzanie okuć Cerberem u dilerów!

Nowe rysunki (strzałki do suwanek) w okuciach pod TXS.

Możliwość zamiany listew przyszybowych również w elementach z wypełnieniami.

Poprawka w optymalizacji

Wywołanie przetworzenia powiadomień do pluginów po wymuszonej wycenie przed wydrukiem

Cale w wyświetalniu - do testów.

Przy zmianie artykułu skakały kolory w zakładce 'Dostępne kolory'.

Początki dodawania czynności ze skryptu kalkulacji.

Początki okna z listą wystąpień artkułów w zbiorówce.

Brakowało ewentualnego przeliczenia waluty przy zapisie statystyk po zapisie dokumentu.

Zmiana listew przyszybowych zmieniała kolor wypełnienia (z właściwości). Nadal jest problem bo przekrywa się zmienna od koloru wypełnień z kolorem listew podkładowych.

Brakowało przekreśleń na schowanych kolorach profili.

Przywrócenie wersji 3 w tworzeniu DOMDocument od xmli.

5.1.1.7

W dokumencie została dodana zmienna z historią ostatnich udanych zmian dokonanych w Centrum Zamian.

Na jej podstawie po zmianie np. typu poprzednie zmiany próbują się aplikować do konstrukcji. Na razie są to zmiany szyb i koloru okuć. Dalsze opcję będą dodawane systematycznie.

Poprawka sprawdzania dostępnych doborów listew przyszybowych.

Poprawka filtrowania dostępnych pakietów szybowych w Centrum Zamian.

Poprawka sprawdzania, czy konstrukcja pochodzi z cennika (Centrum Zamian).

Poprawka w serializacji dokumentu.

Numer artykułu handlowego w pliku sterowania xml w nowym atrybucie NrArtHand.

Pomijanie sprawdzenia dozwolonego szprosu klejonego w pozycji typu szklenie.

Położenie nawietrzaków w rep_slupki.

5.1.1.6

Odbicie lustrzane w ładowaniu z galerii.

Dozwolenie w edycji 'Dostępnych kolorów' profili tylko z ekstrudowanymi uszczelkami.

Wizard kolorów - obsługa kolorów z dwu stron z tą samą okleiną też jako kolory dynamiczne.

Nie wołał się update konstrukcji dla dokumentów zbiorczych.

Podejrzewam że była to przyczyna problemów z wysokością klamki na etykiecie z optymalizacji oraz wielkościami szyb w zbiorówkach (do testów).

Po wyczyszczeniu cache'ów nie ładowały się ponownie zasuwnice.

There was no update of construction for position drawing (perhaps it's not needed at this time - change in Okna code).


5.1.1.5

Limited max count of pieces of one position to 120 when partitioning optimizations - till we'll be able to handle greater counts.

Kolejne poprawki w przesuwaniu zleceń cząstkowych.


5.1.1.4

Notes field: NULL value handling in Open Document window.

Programik do ładowanie kolorów z formularzy do bazy.

Brakowało uprawnienia do DefaultCurrency

Własności a propos montażu elementów w IPart.

Powrót do WHOpt.dll z exe.

Poprawka dotycząca wielowalutowości u dealera.

Zlecenia pozostawały zablokowane po usunięciu z listy zleceń cząstkowo dodanych do optymalizacji.

Wizard kolorów, wgrywanie kolorów cd.

Możliwość zamiany koloru ramki szybowej w Centrum Zamian.

Poprawka zamiany ramki i koloru ramki szybowej we właściwościach pakietu.

Poprawka wyceny pakietu z zamienioną ramką szybową.

W pakiecie domyślnym niewłaściwie ustawiał się domyślny kolor ramki co powodowało niewłaściwe wyszukiwanie elementu handlowego ramki.

Ukrywanie nowych pól w walutach i blokowanie waluty we właściwościach dokumentu u dilerów.

Poprawki w optymalizacji.5.1.1.3

Kolumna Source w ofertach by oznaczyć dokumenty z silver.

Kolumna waluta w gridzie otwórz dokument.

Czas/data modyfikacji dokumentu i powstanie/modyfikacja odpadu użytecznego zapisywała lokalną datę na konstrukcji. Przerobione na czas serwera

Przeróbki pod wielowalutowość (częściowo).

Prace nad roletami nadstawnymi.

Poprawka w wymiarowaniu słupków od prawej w konstrukcjach z łącznikami.

Rozbudowa cache'u kolorów dynamicznych.

AutomationUserExtTest:

Wywołanie kalkulacji dla elementu z optymalizacji aby odtworzyć CalculationTrace.

Cargi - obsługa edycji w Bazach.

Ostrzeżenia nt. ładowania tabeli zasow - błędy z wys. klamki.

Zapis dokumentu z maską przez automation.

Centrum Zamian:

Poprawka zamiany typu i koloru gdy pozycja cennikowa została zamieniona na pozycję kalkulacyjną.

Próba wyłączenia Undo po zamknięciu okna Centrum Zamian. Przy braku doboru listew przyszybowych zapamiętywało się Undo i nawet po rozwiązaniu problemu w Centrum Zamian było wywoływane po zamknięciu tego okna.

Centrum Zamian:

Wyłączenie ładowania technologii konstrukcji z cennika jeśli podmieniany jest jedynie kolor konstrukcji.

Cofniecie zmiany poprawiającej "cofanie szyb" przy zmianie typu i/lub koloru w konstrukcji z cennika.

Waluta dokumentu (do testów).

Zwiększenie wielkości dokumenty możliwego do wysłania przez serwis dealerski.

Dodatkowe informacje w pliku sterowania przy optymalizacji łączników (sztuka, opis).

Przy edycji galerii dublowały się wpisy w tabeli grupowania.

Próba zwalczenia błędu wstawiania z galerii z cennika.

Dosuwanie słupków do skosów.

Obsługa rolet nadstawnych -(jeszcze brakuje listy lejków).

Profile łączące w obwodzie "uciekały" z rysunku. Inne ulepszenia w rysowaniu elementów poza dziurą.

Zaślepki okapników skrzydłowych nie zawsze dobierały się z właściwym kolorem.

Możliwość niepobierania i nietworzenia odpadów użytecznych w optymalizacji (dodatkowa opcja do wyboru w combo).

5.1.1.2

Przy odtwarzaniu archiwum technologii wyświetlał się  komunikat 'SaveParameters failed! Record was modified by someone else. (5)'. Przenosiły się w tym momencie również dane rejestracyjne

Poprawki w pluginie WycenaTest - sprawdzanie wyceny przy każdym nowym dokumencie.

Nie tworzyła się procedura SQL OdpadyUzyteczne.

Ulepszona edycja grup kolorów - składanie zbiorowe grup z grup.

We własnościach słupka możliwość wyboru czy korzystać z korekcji na słupek czy słupek 2.

Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.

- szybkie dodawanie dodatków i artykułów do konstrukcji.

- zmiany w edycji cenników

- poprawka w serializacji COptProfil (znów przez parę wersji nie działało nagraj w formacie 4.8 :/ )

Poprawiona edycja zależności od koloru uszczelek.

Nie dawało się wstawić podziału rolety gdy był profil poszerzający u dołu.

Cache złożonych kolorów.

Schemat kalkulacji rozszerzony o własności konstrukcji.

Eliminacja wyłączonych profili łączących w automatycznych podmianach.

5.1.1.1

Poprawka lornety w wyborze pakietów szybowych.

Podział na kolory z grupy zewnętrzne i wewnetrzne.

Poprawka numerowania skrzydeł w adaptorach.

5.1.1.0

Uprawnienia do LogParametrów dla AUT_MINIMUM

Narzut za typ w cennikach i galeria stały rozmiar.

Wywalenie kodu ponawiającego próbę zapisu do statystyk w przypadku błędu.

Mogło powodować zwielokrotnienie rekordów w niektórych tabelach.

Możliwość przejścia do edycji cennika po dodaniu konstrukcji do galerii.

Zmieniona obsługa ptaszka 'tylko bieżąca pozycja'. Teraz usuwają się rekordy nie tylko z rep_pozycje.

Rezerwacja w magazynie odpadów (do testów).

Poprawki w optymalizacji.

Poprawka 'tylko bieżąca pozycja'.

Poprawka wstawiania okuć przez QuickInsert jeśli jest wyłączona opcja odświeżania technologii.

dodatkowe informacje w sterowaniu dla elementów optymalizacji na łączniki/słupki z planera (niesprawdzone).

Zmiany pod kolory uszczelek.

Projekt Wizard - na potrzeby kolorów.

Poprawki związane z parametrami.

Reguła Powierzchnia skrzynek i pancerzy w rolecie.

Wywalenie łączenia przez sqloledb.


5.1.0.7

Waga w rep_pozycje.

Kalkulacja okapników starym mechanizmem nie uwzględniała zaślepek i nakładek.

Nowe sposoby łączenia także w adaptorach.5.1.0.6

SelectProfileColors dialog.

Multiselection in search dialog.

Użycie wybierania kolorów w grupach kolorów.

Wycofanie starych zmian dotyczących generowania nazw listew.

Poprawka ładowania dll'ki jako plugin Quick Insert. Przy braku zapisanych schematów plugin się nie ładował.

Poprawka zapisu schematu w Quick Insert. Przy braku zapisanych schematów plugin się wywalał.

Kalkulacja zaślepek i reguł dla przymyka wirtualnego.

Optymalizacja czasem zawisała, nie był sprawdzany timeout.

Kopiowanie elementów kompletów.

Zrzucanie wagi do rep_skrzyd, rep_osciez.

Wybranie klienta z nowego okienka nie ustawiało stawek VAT, rabatu i nie wywoływało notatki.

Po lustrzanym odbiciu nie kasowały się ręczne dobory okuć.

Centrum Zamian:

Możliwość podmiany poszczególnych szyb oraz ramek w pakiecie szybowym

Dokończona podmiana parapetów.

Poprawka pobierania wyłączonej zaślepki parapetu.

Tworzenie logu zapisu do tabeli parametr (Bazy\Pomoc\Utwórz log parametów).

Poprawka z kalkulacją przymyka.

5.1.0.5

Okna.Documents: Set language was failing with two words language name (British English).

Poprawki w eksporcie

Przyspieszenie optymalizacji i aproksymacji (wymagana zmiana rejestracji z regasm whopt.dll na regasm whopt.exe)

Poprawki w pluginie walutowym.

'Sztuczne' pozycje - w kalkulacji i w konsekwencji w rep_czesci zapisywała się ilość z procentem odpadów.

Exception w GetDialogFactory był przechwytywany ale nie wyświetlany.5.1.0.4

Poprawka importu towarów z XML. Nie wgrywały się dł. beli, przelicz, przelskrz, przelpalet.

5.1.0.3

Zmiany w Summary.dll - możliwość edycji ceny po rabacie/narzucie.

Zmiany w optymalizacji.

Poprawka w Receiver2FBConnector, zły warunek w where. Mogły nie działać potwierdzenia dokumentów dilerskich.

Rozbicie zakładek z kolorami profili w Bazach.

Możliwość ustawienia pustej grupy i profilu okuciowego - potrzebne dla nakładek AL.5.1.0.2

Poprawka w rozkładaniu na stojaki (pomijanie pozycji wypełnienie i szklenie w przydziale).

Pierwsze próby uwzględnienia ciężaru skrzydła i momentu siły w doborze okuć.

Poprawka w konwerterze galerii dla zgodności od v. 5.0.9.x.

Możliwość włączania/wyłączania aktualizacji technologii w automation.

Przestały działać wyświetlania typów, pakietów itd gdy wybrany był diler (wszędzie gdzie HideAtDealerFilter).
5.1.0.1

Centrum Zamian:

Właściwa zamiana typów i grup konstrukcji z galerii odbywa się bez wykorzystania okienka galerii (podczas zamiany nie mruga okno galerii).

Poprawka gdy nie znalazła się konstrukcja z cennika w nowej grupie.

Poprawka do poprawki gdy nie znalazła się konstrukcja z cennika w nowej grupie.

Poprawka wyskakującego okienka galerii przy dodawaniu nowej pozycji przez Automation.

Obsługa przymyka w nakładkach aluminiowych.

Przypisanie algorytmów do dostawców.

Przy wpisywaniu wymiarów w oknie galerii wywalał się kod rysowania szyb.

Obsługa pliku user.sql na modyfikacje bazy użytkownika (niedokończone).

Centrum Zamian:

Brakujące elementy w tłumaczeniu rosyjskim.

Poprawka filtrowania klamek.

Centrum Zamian: Zapamiętanie stanu głównego okna (WindowState).

Schematy tabel do ar3 Technologia+galeria i Dealerskie online.

Tabela elementów kompletów konwertowała się w kółko.

Poprawka wstawiania skrzydeł w nakładce ALU dla przymyka.

Poprawka liczenia % odpadu normatywnego dla 'sztucznych' pozycji.

Usunięcie zaokrąglanie do pełnej beli - 'sztuczna' pozycja.

Systemy montażowe wybrane w 4 zakładce nie działały na poziomie pozycji.


5.1.0.0

Zmiana w serializacji CCennikData.

Próba poprawki zamiany grup galerii w Centrum Zamian.

Zmiany w Httpproxy,

zmiany w konfigu serwisu dealerskiego (maksymalny rozmiar danych wejściowych z 2 na 4MB)

Zmiany w generowaniu "autoopisu" do pozycji:

- wielojęzykowość bazy i zasobów, zasoby dla angielskiego, francuskiego i polskiego,

- uproszczenie i przyśpieszenie,

- notatka generuje się także dla raportów.

Obsługa inwersji okuć przez EditPositionService.SetElementProperties

Po zmianie języka interfejsu automatyczny reset menu barów.

Przygotowania w Bazach do algorytmów dynamicznego tworzenia nazw i nr artykułów - wielokolory.

Poprawka ponownego ustawiania grupy w drzewku galerii po wyjściu z Centrum Zamian.

Centrum Zamian:

Sortowanie po LP przy podpowiadaniu koloru

Zamiana parapetów: Możliwość cofnięcia zamian w parapetach, filtrowanie kolorów,

poprawka rozróżnienia parapetu wewnętrznego i zewnętrznego.

Centrum Zamian

Poprawka zamiany parapetów.

5.0.9.9

    Wydłużenie pól korekcji w narzędziach.

    Poprawka w liczeniu procenta odpadu w optymalizacji.

    Przy kalkulacji wszystkich pozycji OK z shiftem przelicza automatycznie wszystkie pozycje.

    Hide w moskitierach.

    Poprawka wyboru koloru listwy przyszybowej w Centrum Zamian.

    Wywołanie nowego okna wyboru dokumentów do wysyłki.

    Inversion i EnableInversion we własnościach skrzydła.

    Poprawki po zmianie interfejsu w WHOkna.IDrawing.Colors.

    Poprawka kalkulacji okuć/doborów specjalnych z cennika.

    Poprawka wczytywania opcji "Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne".

    Dokumenty wczytywane przez Automation nie uwzględniały ustawień tej opcji.

    Dodane uprawnienia do funkcji PrepareSortString w indeksowaniu.

5.0.9.8

    Po zmianach przełącznik kalkulacji 'Bez ceny konstrukcji' wyłączał także dodatki.

    Grupy kolorów w grupach.

    Centrum Zamian:Możliwość dodania (nie tylko zamiany) doborów specjalnych oraz zmiany w kodzie pod tę funkcjonalność.

    Ikonka "Dodaj wiersze" w pasku zadań. Funkcjonalność przyda się przy zmianie zaczepów.

    Zmiana okienka wyboru doborów specjalnych uwzględniającego ich grupowanie.

    Zmiany w filtrowaniu.

    Zmiana funkcji generującej filtr (HideAtDealerFilter) uwzględniająca pola HIDE, NIE_DEALER oraz CENNIKDOPL.

    Poprawka zamian elementów identyfikowanych jako teksty (indeks "nr_art").

    Drobne zmiany w okienku zamian doborów specjalnych.

    Zaciąganie do optymalizacji artykułów z pozycji (Inny artykuł (kalkulacja)) - wymaga ustawienia pola opt_manual.

    Import z XMLa nie wychodził ze względu na pole typu timestamp.

    Uwzględnienie podwójnej funkcji elementu (skrzydło i słupek) w skrypcie.

5.0.9.7

    Uzależnienie od opcji programu kolorowania w podglądzie pozycji nowego okna.

    Przygotowania do bitmap w kolorach.

5.0.9.6

    Zamiana wielokrotna w doborach specjalnych - do testów.

 

5.0.9.5

    Poprawki w wycenie podmiany okuć z cennika.

    jeszcze okucia w cennikach.

    Drobne poprawki w Centrum Zamian. Wycofane zmiany z testowania uszkodzonej bazy galerii Frst Mbrk.

    Usunięcie testowego komunikatu, który przy zamianach cennika w Centrum Zamian powodował status "UWAGA".

    Poprawka w wielowalutowości. Nie działało u dilera z ustawioną walutą inną niż domyślna u producenta.

    Poprawione Numeracja szkleń - zła kiedy są adaptory.

    Usunięcie testowego komunikatu, który przy zamianach cennika w Centrum Zamian powodował status "UWAGA".

    Wymuszenie kalkulacji przed wywołaniem centrum zamian.

    W oknie galerii szedł exception po wykasowaniu któregoś z wymiarów.

    Zmiana sposobu pobierania fizycznej ścieżki programu WH Okna. Był problem z wywołaniem Okna.Documents.dll z Centrum Zamian.

    Pole dod_opis w galerii.

    Zmiana odszukiwanie okien typowych na podstawie cenników, teraz wykorzystuje się cecha_oku, trzeba ocechować typówkę...

    Błąd w filtrowaniu podziałów producenckich u dealera.

    Dodano podgałęzie kolorów.

    MailZSql - wysyłanie maili z sql.

    Przygotowanie do wielokrotnej zamiany w doborach specjalnych - zamiana zaczepów.

5.0.9.4

Tytuł okna galerii wczytany z klucza SelectFromGallery.

Zmiana wersji assembly w NewProp.dll.

Nowa funkcja CSVToTable zakładana w bazie.

Opcja ponownej wyceny po odebraniu u producenta z domyślnym rabatem nie przywracała domyślnego narzutu końcowego.

Jeszcze jedno podejście do wyceny modyfikacji okuć z cennika.

Poprawki w zamianie cenników w Centrum Zamian.

Poprawka Undo jeśli cennik się nie załadował przy podmianie przez Centrum Zamian.

Przygotowania do zrzucania pozycji napowietrzeń w rep_slupki.

Cecha okuć w gridzie galerii.
5.0.9.3

Okna.Documents.Designer: deleting of column(s), improvements and bugfixes in saving; number of documents in "select clients" dialog.

Zabezpieczenie przed błędnie zapisanym guidem ościeżnicy.

Przeskakiwanie kalkulacji z cennika na okna typowe gdy pasują wymiary/kolor.

Plugin Montaż.

Poprawki w pluginie Dodatki2.

Zamiana szyby na panel nie działa przy opcji 'Dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna'.

Inwersja elementów dodatkowych przy odbiciu lustrzanym i inwersji okuć.

Drobne poprawki z multikolorami.

Zabezpieczenie nowego okna w galerii wpisem w okna.exe.config.

Kalkulacja modyfikacji okuć w oknie z cennika wersja alfa.

Poprawki w wycenie okuć w oknach z galerii.

Po imporcie dokumentu, do pluginów przekazywany był obiekt ze złym kontekstem.

Zrzucanie listy zastosowanych systemów montażowych do rep_pozycje - pole sys_mont_w.

Systemy montażowe nie kopiowały się wraz z pozycją.

Po zmianie/zamianie lista doborów specjalnych nie uaktualniała się ani w repach, ani we własnościach.
5.0.9.2

Zapamiętywanie rabatów kaskadowych dla całego dokumentu.

Przeróbka w dllce konwertującej daty(problem win10).

Okna.Documents: zachowywanie widoków publicznych i prywatnych.

Nie dawało się wstawić okna z galerii gdy był profil łączący.

Zapamiętywanie wybranej grupy i ostatnio wstawianego koloru.

Sprawdzenie czy wymiary mieszczą się w cenniku.

Zmiany pod możliwość edycji pól dodanych przez użytkownika.

Po zmianie wykończeń (otkosów) nie wymuszało kalkulacji.

Tryb konstrukcji ręcznej u dealera pracującego tylko z cennikami (do testów).

Zamiana ram konstrukcji manualnej na cennikowe w trybie dealera z cennikami.

Skos ani łuk nie może nachodzić na ramę z cennika, inaczej idzie Undo.

Wyświetlanie nazw i opisów handlowych typów w wyborze okuć. Opcja 'Opisy handlowe okuć' w zakładce 'Wyświetlanie'.

Generowanie drugiej cechy (pole cecha_okc) dla zmniejszenia liczby rozwiązań do porównania.
5.0.9.1

Poprawka błędu okna galerii.

Poprawka zamiany szyb w Centrum Zamian.

Nie działało okno z wyborem typu profilowego. Być może też inne z grupowaniami.

Liczenie moskitier i żaluzji w wycenie z cennika dla skrzydła i żaluzji dla szyby - liczenie z konstrukcji.

Poprawka zamiany klamek - nie doliczała się cena do cennika.

Filtrowanie klamek.

Drobne poprawki w gridzie zamiany Typów.

Początki powiadamiania innych zakładek o zmianach mających na nie wpływ - niedokończone.

Poprawka zamiany klamek - cena się doliczała, ale nie podmieniały się elementy w doborze okuć.

Ustawianie zapamiętanych widoków zakładek przy starcie Centrum Zamian.
5.0.9.0

Zły warunek w galerii dla dealera

Poprawka w wywołaniu nowego okna optymalizacji

Poprawka dopłat do doborów specjalnych dodawanych do konstrukcji z cennikiem.

Próba zwalczenia zgłaszanego przez Rafała problemu losowego zwieszania się Okien po eksporcie danych.

Doliczanie narzutu końcowego u dealera do okien z cennika (dla firmy Forest, wg mnie mocno problematyczne, bo narzut końcowy producenta już

uwzględniony w cenie okna)

Centrum Zamian: przy zamianie szyby nie podmieniała się listwa przyszybowa.

Uwspólnienie interfejsu ISelectOneDialog i ISearchDialog by łatwiej zadawać filtry.

Filtrowanie klamek do zamiany technologicznie a dla cenników dodatkowo czy jest dopłata.

Nie działała zamiana szyb z cennika - nadal może nie działać dla starych dokumentów.

Kalkulacja z cennika nie wychodziła dla producenta ze względu na uwzględnianie narzutu - do sprawdzenia.

Wyrzucenie pozostałości zapamiętywania po nazwie doborów specjalnych.

Cache'owanie doborów wzmocnień

Jeszcze optymalizacje ładowania infocr.
5.0.8.9

Okna.Documents: performance optimization of "Existing documents" dialog

Przyspieszenie łączenia Okien z bazą danych

Skrócenie czasu tworzenia dokumentu automation

Opcja zmieniająca domyślne filtrowanie nowego okna tworzenia optymalizacji (nie pokazywały sie zlecenia bez cięć)

Wczytywanie obrazków okuć nie zawsze działało.

Okna.Documents: dialog for selecting documents for opt allows select "empty" documents (if it is allowed in settings)

Okna.Documents: fixed handling of exceptions in modal dialogs; bug fix in "new/edit opt" dialog

Poprawka w wywołaniu nowego okna optymalizacji

Okna.GalleryControl: fixed handling of exceptions in modal dialogs

Zamiana listew przyszybowych w Centrum Zamian

Pobieranie rabatu - brak zabezpieczenia przed brakiem dilera.

Okna.Documents: changed interface WHOkna.IDocumentsDialogFactory

Przepisywanie rodzaju pozycji przy wstawianiu z galerii - gdy więcej niż jedna ościeżnica rodzaj drzwi nadpisują okno, drzwi przesuwne okno i drzwi.

W nowym oknie galerii jest problem z wyświetlaniem rodzaju pozycji.

Kolejność i ukrywanie kolorów w nowym oknie galerii.

Opcja Waga przy dodatkowych jednostkach - czy ma doliczać daną jednostkę do własności Waga.

Zapamiętywanie ostatniego wyboru checkboxów w 4 zakładce

Przyśpieszenie odczytu infocr do walidacji okuć w jednym z wariantów wywołań.

Nie cache'ował się odczyt maksymalnej powierzchni szyby - często wołane. Przydałoby się cache'owanie parametrów wyjściowych.

Zmiana schematu wyceny dla 4 zakładki, we własnościach dokumentu, nie zerowała wartości z poprzedniego schematu.

Nie liczyło się światło przejścia skrzydła gdy żadno z okuć nie miało ustawionej korekcji na zawias.

Jeszcze drobne poprawki w ładowaniu rysunków okuć.

Przygotowania do automatycznego sprawdzania statyki przed raportami lub zapisem - dla O+.

Poprawka w sterowaniu centrum Emmegi.
5.0.8.8

Trochę przygotowań pod filtrowanie klamek do zamian.

Okna.Documents: format XML template in designer; caching SQL metadata; simplified cell style; MenuItemViewModel doesn't have ICommand's references; removed code which causes memory leaks

Buforowanie obrazków w galerii, zwiekszona rozdzielczość, pole timestamp w tabeli galeria na potrzeby silver

Dodany język mongolski.

Dla Mongolii zwiększone pola z wartościami w oferty, rep_oferta i rep_pozycje. Było maks. 1E8-1, jest 1E10-1.

W sterowaniu maszyn - dobór specjalny dla elemetów obwodowych nie usuwał obróbek (z polzokuc) dla usuwanego elementu.

Nie działało kopiowanie dowiązań po kolorze technologiczy-handlowy (profhand).

Nowa metoda w automation

Lista doborów specjalnych trzymana była podwójnie - przez nazwy i przez indeksy. Po przestawieniu języka nazwy nie odświeżały się. Usunięcie kodu "przez nazwy".

Ulepszone cache'owanie nazw + poprawka

Jeszcze poprawka, okno wstawione nową galerią wyceniało się ciut inaczej

Okna na Windows 10 zapisywały daty w xmlach w innym formacie

Znikały toolbary po odpaleniu jakiejś starszej wersji

Przygotowania do filtrowania klamek.

Obiekt automation od przymyka.

Centrum Zamian:

Poprawka pobierania pozycji jeśli istnieje pozycja tekstowa,

W funkcji doboru wzmocnień dla wszystkich elementów z danej ramy sprawdza się czy występuje w niej przymyk. Wcześniej odbywało się to na poziomie skrzydła.

Przyśpieszenie ściągania listy rysunków okuć!

Obsługa słupków przymyków - ulepszenia i poprawki.

Przygotowania do przełączania typu pozycji po wstawieniu konstukcji z galerii.

Zmniejszenie okna własności dokumentu.
5.0.8.7

Listwa transportowa nie wrzucała się na stojak w optymalizacji.

Filtrowanie po bieżącym dilerze nie działało

Filtrowanie po bieżącym dealerze użyte dla nowego okna galerii.
5.0.8.6

Okna.Documents: working user-columns designer. Edytor kolumn użytkownika dla nowego grida (znajduje się w Bazach)

Funkcja okuć w automation.

Okienko Galerii przestało działać po wgraniu ostatnich zmian.

Filtrowanie kolorów typów, doborów specjalnych, szprosów i kolorów szprosów

Ustawianie w gidzie właściwego koloru elementu po jego wybraniu do zamiany

Zamiany konstrukcji z galerii na poziomie całej grupy

Zmiana zapytania SQL wyszukującego konstrukcje w grupach galerii

Lustrzane odbicie dla cenników - dokończyć obsługę w oknie.

Obsługa odbicia lustrzanego w konstrukcjach z galerii w Centrum Zamian.

Jeszcze raz galeria..

Zamiana klamek w Centrum Zamian

Wywołanie edytora kolumn użytkownika w Bazach
5.0.8.5

Centrum Zamian:

Filtrowanie doborów specjalnych, również w konstrukcjach z cennika

Filtrowanie szprosów i kolorów szprosów, również w konstrukcjach z cennika

Ustawianie w gridzie właściwego koloru elementu po zamianie - niedokończone.

Pole 'Rodzaj konstrukcji' dla typów okuciowych są w zakładce 'Opisy handlowe' - tabela opis_typ.

Zostawały widoczne własności szyby po zamianie na panel.
5.0.8.4

Dalsze prace nad zamianą szkła na wypełnienia - zmiany w serializacji do sprawdzenia!

Prace nad filtrowaniem elementów i kolorów w Centrum Zamian.

Przeróbki w galerii pod zamiany.

Hurtowa zamiana konstrukcji z cennikiem w Centrum Zamian (zakładka Zamiana Typów).

Możliwość zamiany samych kolorów konstrukcji z cennikiem - bez wywołania okna galerii (zakładka Zamiana Typów).

Poprawka zamian elementów konstrukcji po uprzedniej zamianie cennika.

Obsługa zamiany pakietu na panel.

Pola Rodzaj kontrukcji w typach okuciowych i typach profilowych - przy okazji poprawki dla 'Typu profilu'.

Wizard pozycji źle działał z od razu ustawionym 'Z galerii'.
 5.0.8.3

Poprawki galeria.

Zmiany w NewProp.

USEREXTCONTRACT.DLL v. 1052.

Prace nad zamianą szyby na wypełnienie.

Nie dawało się wstawić pozycji szklenie.

Możliwość zmiany bieżącej pozycji przez automation.

Prace nad wyceną wypełnień z cennika i podmianą pakietu na wypełnienie.
5.0.8.2

Galeria - zastosowanie nowego grida.

Poprawki w kodzie rysowania.

Okna.Documents: window with list of opened documents; bug fix in view's state (de)serialization; setting window title from view definition for Search* dialogs. Okno z listą otwartych dokumentów (i z użytkownikiem, który go otwiera). Poprawka w statusie widoku (cokolwiek to oznacza),I coś tam jeszcze czego też nie rozumiem...

Poprawka filtrowania doborów specjalnych dostępnych dla konstrukcji z galerii z cennikiem. W "drzewach" nie było elementów a bez "drzew" były wszystkie. Obecnie dla konstrukcji z cennika dostępne są dobory specjalne, które mają ustawione dopłaty.

Okna.Documents: changes in column's designer.

Zmiany w edytorze kolumn.

Możliwość zamiany doborów specjalnych w konstrukcjach z cennika - menu: Edycja\Zamiana\Doborów specjalnych.

Poprawka z set'ach od doborów specjalnych.

Obsługa zamiany doborów specjalnych.

Zmiana z mnożnikiem w kompletach. 5 miejsc po przecinku - bez listy ułamków.

W Bazach bieżący element w drzewie na czerwono (fioletowo?). Szczególnie przydatne po użyciu funkcji szukania..

Nie działało przechodzenie do edycji w zakładkach dla recno>2^16 - edycja w gridzie zmieniała wtedy nie ten rząd co trzeba.

Próby z dosuwaniem skośnych słupków.

Poprawki galeria, uwzględnienie jednostek (cm,mm).

Ustawienie 'Z galerii' w wizardzie pamięta się przy wstawianiu kolejnej pozycji.

Zapamiętywanie stanu pasków narzędzi.

Opcje wyceny(2) - dwie nowe opcje zezwalające na zamiany listew i kolorów okuć dla konstrukcji z cennika.

Uwzględnianie szprosów w liczeniu przenikalności cieplnej.

Do XMLa umowy zrzucał się regon zamiast nr telefonu.

CalculationElementsExpanded źle działało.

1-razowe resetowanie toolbarów.

Udostępnienie zamian szprosów w pozycjach z cennika.

Poprawki w filtrowaniu dostępnych kolorów szprosów w konstrukcjach z cennika.

Poprawki w zamianach doborów specjalnych w konstrukcjach z cennika.

Poprawka pobierania kolorów elementów. Po ostatniej modyfikacji przestały napełniać się kolory elementów.

Obsługa cen z cennika dla zamian klamek.
5.0.8.1

Zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna Centrum Zamian,

Automatyczne mocowanie profili łączących - niedokończone.

Enter w galerii powodował otwarcie edycji zamiast wstawienie,

Okna.Documents: added button for reloading data to grid's toolbar (with F5 shortcut); fixed restoring view to default state (properly restores sorting). Dodany w gridzie przycisk ponownego załadowania danych (działa z klawiszem F5); poprawione działanie powrotu do domyślnego widoku (przywrócenie prawidłowego sortowania)

Przy zamianie kolorów prócz kolorów z pozycji porównywane są kolory ościeżnic z pozycji jeśli są one takie same dla całej pozycji. Poprawka zamiany gdy kolor ościeżnicy/ościeżnic jest różny od koloru pozycji.

Poprawki O+ eksperymenty z gridem galerii.

PNowe pola w typie profilowym. Element ościeżnicy po stronie zasuwnicy i zawiasów - dla drewna.

Poprawki w automatycznym rozkładaniu słupków w świetle.

Poprawki w etykietach.

odblokowanie zrzucania szyb i wypełnień z numerem 0!,

plugin z rozbiciem cen konstrukcji,

obsługa podmian elementów ościeżnicy ze względu na zasuwnicę i zawiasy,
5.0.8.0

Kasowanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie uzależnione od istniejącej opcji wyceny: "Nie kasuj narzutów/rabatów przy ponownej wycenie".

NewProp: Tłumaczenie rosyjskie Centrum Zamian i Quick Insert.

Przypisywanie reguł do artykułów handlowych - na potrzeby nowej pozycji "Inny artykuł (kalkulacja).

Kolumna z wyborem sposobu kalkulacji - w "Innej pozycji (kalkulacja)" można podać do jakiej kategorii dodatków będzie dodany artykuł (oraz jak będzie kalkulowany). Obecnie domyślnie każdy artykuł na wybrany typ: "Dodany ręcznie).

Zmiany w oknie umowy, pole DATA_DOK, możliwość wyboru pliku doc poprzez wywołanie otwarcia okna Windowsa. Plugin z alternatywnym oknem wprowadzania danych potrzebnych do umowy. Plugin ten działa też w oknie wprowadzania danych klienta.

3 nowe kolumny w nowym gridzie "Otwórz istniejący dokument": kolor, typ, system. Każdy dokument sprawdzany jest pod kątem spójności koloru, typu i systemu, jeżeli w dokumencie są różne kolory, typy lub systemy, wtedy program oprócz koloru, typu czy systemu z pierwszej pozycji (tak zostało ustalone) jest wyświetlana gwiazdka *.

Możliwość ustawienia kolorów uszczelek ekstrudowanych w danych hanlowych profili. Gdy dla profilu w nhandlo zaznaczy się "ptaszek" oznaczający uszczelkę koex, wtedy pojawi się dodatkowe pole z możliwością podania koloru uszczelki koex. Pole to ma obecnie charakter tylko informacyjny...

Możliwość dodania zakładki z pluginu do okna edycji/dodawania klientów i do przygotowania umowy.

Testowy plugin EdycjaKlientow - który dostarcza alternatywne okno edycji danych klienta.

Kalkulacja "Innych artykułów (kalkulacja)". Kalkulacja to polega na możliwości dodawania reguł i czynności dla artykułów nhandlo, także dla kompletów i typoszeregów. Dla każdej pozycji "Innych artykułów (kalkulacja)" można zadeklarować rodzaj kalkulacji tzn. dla do jakiej kategorii dodatków i z jakimi narzutami ma się ten artykuł kalkulować.

Nowe 3 kolumny ze szczegółami montażu w ofertach i zleceniach (montaż, demontaż i wykończenie).

Zaokrąglanie typoszeregów lub artykułów w metrach bieżących w nowej pozycji "Inny artykuł (kalkulacja).

Przy okazji po automatycznym zaokrągleniu pole ilość zmienia kolor na sraczkowo-żółty. Zaokrąglone sią też pozycje z jednostką szt. jakby ktoś chciał tam coś innego wpisać. Działa kolumna krotność dla artykułów z jednostką miary mb, gdy w bazie nhandlo te artykuły maja zaznaczony ptaszek "nie sumuj w zamówieniu".

Nowa optymalizacja bez shifta.

Pole od typoszeregów: w zakładce Komplety w nhandlo nowa opcja określająca towar jako typoszereg i lepszym interface-m wprowadzania danych dla typoszeregów

Nazwa zalogowanego użytkownika w pasku statusu.

Ukrycie kolumny colCenaMat w InnyKalkulacja i zabezpieczenie przed brakiem artykułu.
5.0.7.5

Włączanie dostępności "Centrum Zamian" za pomocą opcji "Nowe okna wpf".

Przeliczanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie pozycji - niedokończone na razie nieaktywne w kodzie.

Poprawki w EmitGenerator.

Wstęp do dodatkowego okienka z rysunkiem wymiarowań.

Poprawka w liczeniu przenikalności i korekcji na czop

Usuwanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie pozycji.

Przy zachodzeniu + łuki na mur program wywalał się w raportowaniu powierzchni złożeń

Odfiltrowywanie artykułów do konstrukcji, montażu, demontażu i wykończenia gdy wyłączone ich liczenie w opcjach dokumentu.

Czynności powiązane z dodatkami doliczają się do cen dodatków a nie konstrukcji.

Views rep_czynnosc nie uwzględniał celu i dodatków.

Tabela zplanera dla Sławka + dodatkowe pola w ofertach.

Przy kasowaniu elementów konstrukcji i pominięciu nowej wyceny program się wywalał.

Poprawka kasowania rabatów kaskadowych.

Poprawki z NULL-em w testowaniu czy pomijać cel reguł.

Tabela rysunki nie wysyłała się do dilerów.

Okna.Documents: fixed group/total summaries in query with CTE (right grid in opt dialog).

Okna.Documents: version number increment..

Drobne poprawki w kalkulacji dodatków.

Wywoływała się kalkulacja wszystkich pozycji po pierwszym wejściu do własności dokumentu.

Nagłówek i stopka zostawały przy kolejnych wywołaniach jeśli raporty z bazy

Poprawki w edycji elementów rolet w bazach

Zakładka wycena jak dostępna w okuciach bez admina.

Można było wstawić szybę w szybę.

W zbiorówkach nie pojawiały się łączniki :/

U dealera po zapisz jako zeruję pole stan.

Poprawka kasowania rabatów kaskadowych.

Poprawki z NULLem w testowaniu czy pomijać cel reguł.

Dla okien trapezowych w optymalizacji wywalało się sterowanie (bądź nie zamykało się okienko).

Rozwijanie CreateChild w automation.
5.0.7.1

XMLtoWHP v 1.2.
5.0.7.0

Przeróbka w kodzie zamówień z planera.

Funkcja Jednostka w skryptach.

Wydłużenie opisu w pozycji tekstowej do 84 znaków (było 30).

Poprawka w automatycznym ustawianiu rabatu po odebraniu dokumentu.

Powiadomienia w automation dla dokumentu: BeforeSave i AfterSave na potrzeby pluginu zapisującego użyte kolory do pola dodatkowego.

Plugin Kolory.dll

Przeróbki w wywołaniu pluginów

Uzależnienie konwertera od nr seryjnego dysku.

Wybór artykułów okuć w nowym oknie wywalał program po Anuluj.

Wstawiał się pierwszy towar z listy zamiast wybranego.

Wersja z galerii bierze się pod uwagę tylko gdy niepusta.

Etykiety z kodem kreskowym w konwerterze do WHPiły.

Przygotowania w Bazach pod filtrowanie klamek.

Alternatywne działanie cenników.

Poprawki w pluginach rptPlugin i summary.
5.0.6.9

Przypisywanie adaptorów i wzmocnień z adaptorów (także z reguł) do półki skrzydła.

Dodana standardowa obsługa wzmocnień do adaptorów.

Przygotowanie do liczenia U w złożeniach z adaptorami.

Elementy adaptorów zrzucają się do repów z numerem skrzydła do którego przynależą.
5.0.6.8

Poprawka w wycenie mieszanej.

Dealer z cennikami w przypadku kalkulacji używa cen sprzedaży.

Błędnie doliczał się rabat związany z dilerem do ceny wyliczanej z kalkulacji.

Okna.Documents: work on user-columns designer, bug fix (proper disabling "Show gallery viewer" command).

Nie liczyło się U (iso) dla ościeżnic zachodzących na mur - powierzchnia płetwy ma nie wchodzić do obliczeń.
5.0.6.7

Poprawki w schematach montażowych.

Poprawka liczenia kosztu czynności.

Jeszcze poprawka w kalkulacji montażu z czynności.

Program wywalał się przy tworzeniu zamówienia zbiorczego.

Nowe sposoby łączenie elementów w obwodzie. Na czop ale korekcja dla poziomego albo pionowego dolicza się od środka. Ważne przy poszerzaniu profili.

Zapisywanie wersji w której były utworzone wpisy do galerii.

Liczenie wzmocnień także dla drewna.

Automation - umożliwienie ustawiania kategorii wzmocnień.

Nie kalkulowały się elementy dodatkowe podpięte pod skrzydło.

Program się wywalał gdy nie udało się załadować konstrukcji z galerii.

Przestał działać zapis w wersji 48 po modyfikacji serializacji szyby

Rozwiązany problem losowych wycen.

Próba rozwiązania problemu wyceny kilku konstrukcji z cennika + łaczniki.

Przeróbki pod dealera pracującego z cennikami.

Pobieranie ustawień z serwera dealerskiego po odbiorze bazy od producenta (terminy, grupa delera, waluta itd).

Poprawki a propos dealera cennikowego.

Zapis ustawień u dealera po połączeniu z serwerem dealerskim - poprawka.

Dealer z galerią - domyślna gałąź po otwarciu okna 'Z cennikiem'

Różne poprawki w filtrowaniu elementów w listach i okienkach.
5.0.6.5

Początek wyboru systemów montażowych.

Zmiana serializacji dokumentu pod zamówienia zbiorcze z planera.

Exec do konwersji galerii między 4 a 5.

Zmiany w konwerterze do WHPiły.

Brakowało kolumny 'cel' w rep_czesci.

Dużo zmian dla Cal-a.

Możliwość obracania panelu wypełnienia.

Przy raportowaniu cenników, nie kasowały się stare wpisy.

New wpf dialogs failed to run when user logged in with empty string as sql server address.

Możliwość stworzenia wirtualnych listew przyszybowych.

Poprawka błędu generowania listy cięć na dwie bele dla ram/skrzydeł z różnymi artykułami w elementach poziomych i pionowych.

Rozdzielenie narzutów wynikłych z czynności (konstrukcja, montaż, demontaż, ...).

Przygotowania pod schematy montażowe.

Poprawki pod centrum Emmegi. 

Wycofanie zmiany "Kasowanie wszystkich rabatów przy przyjęciu nowej wyceny w jakiejkolwiek pozycji dokumentu.", która powodowała niezamierzone zmiany w kalkulacji.

Przy liczeniu światła przejścia nie uwzględniają się już okucia ze korekcją na zawias równą 0. Umożliwia to ujemną korekcję.

Kolejne zmiany pod schematy systemów montażowych.

W Configure wchodzi grupa dilerska zamiast NIPu dilera.

Poprawka: Wyłączenie pozycji tekstowych z zamian.

Schematy montażowe z 4 zakładki połączone z wyborem systemów montażowych - pierwsze podejście.
5.0.6.4

Opcja w technologicznych 2 - zatwierdzenie optymalizacji nie ustawia disabled na 0. Dopiero ze skanera ma się zmieniać

Plik konfiguracji z tłumaczeniem pluginu Notatka Pozycji.

W polu lp towarów dawało się wpisać tylko 4 znaki.

Po ponownym wejściu do doboru typów okuciowych nie było aktywnego okna z linkiem do opisu doboru (O+).

Kasowanie wszystkich rabatów przy przyjęciu nowej wyceny w jakiejkolwiek pozycji dokumentu.

Okna.Documents: bug fix; better exception logging.

Okna.Documents: saving configuration of standard columns.

Możliwość wywołania okna pluginu przy zmianie stanu.

Testowy plugin  wywołujący webservice i zmieniający daty.

Możliwość zmiany daty transportu przez automation.

Zmiany pod 'cel' artykułów i czynności dodanych z reguł.

Poprawka zaznaczania w okienku wyboru artykułów.
5.0.6.3

Nowe obrazki okien.

Poprawka w klamkach.

Możliwość wymuszenia wersji bazy u dealera. Dokumenty kalkulowane w innych wersjach nie dadzą się przesłać.

Poprawka problemu z Marsela ze skrzydłem z przymykiem.

Okna: Poprawka eksportu galerii do plików.

NewProp: poprawka sortowania po numerze pozycji w Centrum Zamian.

Poprawki bugów:

kopiowanie 'Innych zależnych...' wyrzucało błąd,

nie działała edycja rabatu w klientach w Bazach,

w sterowaniu w określaniu 'typu w przedziale' był błąd dla przedziałów utworzonych przez przymyk

Poprawki w moskitierach.

Ustawienie listew przyszybowych w opcjach technologicznych.

W oknie edycji odpadów:

w ogóle nie działało szukanie po numerze odpadu,

szukanie po numerze od razu po wciśnięciu ENTER,

po dodaniu nowego odpadu kursor wchodzi na długość.

Po skasowaniu pozycji nie była wymuszana aproksymacja.

Poprawka otwierania dokumentów w zakładkach.

Możliwość kasowania wielu pozycji na raz.

Okna.Documents: added project with skeleton of user-columns designer.

Okna.Documents: proper loading of views into designer; modified table for storing user configuration.

Okna.Documents: IValueConverter support for bound columns.

NewProp:

Ikonki stanu w zakładkach.

Toolbar zgodny z okna.dokuments.

Cofanie opracji (undo) w zamianie kolorów pozycji i typów profili.

Poprawka funkcji aktualizacji dokumentu.

Możliwość wywołania zewnętrznego pliku/strony z opisem typu, typu okuciowego i doboru specjalnego.

Możliwość utworzenia toolbarów użytkownika + zapisywanie ustawień menu/toolbarów.

Wycofanie z multiselection w liście pozycji.

Wycofanie z zapisywania opcji 'listwy do listy cięcia' do bazy.

Zmiany w pluginie DodInfo i NotatkaPozycji.

Ograniczenia powierzchni maksymalnej i stosunku długości boków w szybach. Zaczęte okienko ograniczeń z uwzględnieniem grubości ramek.

Zmiany pod nowe okienko wyboru artykułów.

Okna.Documents: shared template for external info link; fixed signing of assembly.

Rabaty kaskadowe dla dodatków dodanych przez użytkownika (pola RABAT_D1 do RABAT_D8 w rep_oferta).

Przycisk rozbicia dodatków w szczegółach kalkulacji.

Kasowanie rabatów kaskadowych przy przyjęciu nowej wyceny.

Okno wyboru towarów w okuciach + wybór wielu na raz.5.0.6.2

Kolumna rodzaj w wyborze koloru.

Okna.Documents: fixed editing of optimalization (in case when whole document was added to opt); logging of exceptions in dialogs' public members; avoid

needles boxing/unboxing in ISelectOneDialog's.

Projekty budowały się za każdym razem - poprawka.

W tabeli wycszkl zostawały historyczne wpisy i mogły powodować komunikaty ostrzeżeń przy szyfrowaniu. Usuwam w indeksowaniu.

Nie eksportowały się powiązania klamek z nhandlo.

Próba rozwiązania problemu raportowania powielonych czynności.

NewProp: Zmiany w QuickInsert.

Powiększanie obrazków przez ToolTip.

Podział na słupki ramy i skrzydła.

Okna.Documents: implementation of select all/nothing in group's context menu in dialog for selecting positions; fixed SelectHandle view definition

Nie generowały się okucia w Excelu dla handlowców.

Lorneta do kolorów zaczyna działać. 
5.0.6.1

Gallery viewer causes problems - blocked for now.

Ze starego okienka nie otwierały się dokumenty.

Nie działało zaznaczanie nieprzetworzonych dokumentów w 'Zmień status' w nowym oknie dokumentów.

Dokończona możliwość zamiany klamki

Przy tworzeniu zbiorówek w nowym oknie zostawały zablokowane dokumenty składowe do momentu wyjścia z programu

Okna.Documents: fixed editing of summary order, modified view for article selection

MetroDesktop: fixing commit

Poprawka serializacji dla Cala.

Poprawka we wstawianiu zestawów wykończeń.

Nie działał import selektywny z XMLi.

Zrąb skryptu do Emmegi

Kolumna projekt w nowym oknie otwierania dokumentu

Optymalizacja na pozycje cd

Zamiana klamek

Okna.Documents: info link in "Select handle" dialog

Poprawione zaokrąglanie w kompletach - do sprawdzenia.

Otwieranie karty towaru w klamkach

Zmiana blokowania dokumentów w oknach zbiorówek

Poprawka optymalizacja na pozycje

Optymalizacja na pozycje cd

Wywołanie wszystkich powiadomień z pluginów przed podglądem wydruków i nagraniem dokumentu

Pomijanie ładowania podglądu dokumentu dla optymalizacji i zbiorczych

Przekroczyliśmy limit 250 tabel

Poprawka w opt na pozycje

Bezpośrednia referencja do NewProp w OknaDoc.

Wybór grupy kolorów w kolorach złożonych - dla bi-kolorów.

Poprawione zapisywanie dodatkowych opisów typów okuciowych.

Własności do kalkulacji po powierzchni i od koloru.

Uwspólnienie kodu od bitmapy lornety.

Przygotowania do lornety w kolorach. 
5.0.5.9a

Jeszcze poprawka w doborze wzmocnień z klamką.

Zmiany roku w copyrightach i zakładaniu nowej bazy.
5.0.5.9

Wybór artykułu w pozycji 'Inny artykuł' w WPF.

Checkbox 'Wykończenia' w wizardzie od wstawiania pozycji 'Parapety' .

W zamówieniu zbiorczym artykuły, które były w kalkulacji dodatkami, pojawiały się w osobnej linijce (nie sumowały się).
 5.0.5.8

Poprawka wczytywania dokumentu. Błąd w serializacji słupka.

Dodane parametry do pakietów szyb.
5.0.5.7

Zabezpieczenie przed zapisem tymczasowym, jeśli nie ma wypełnionego pola dealer

Program wywalał błąd przy sterowaniu maszynami gdy nawietrzak był wstawiony do ramy

Tabela receptur w Bazach.

Przy rejestracji programu resetowana jest data ostatniego użycia programu (w kółko pojawiało się okno rejestracji)

W doborach wzmocnień pozycja Klamka.

W ograniczeniach długości elementu ościeżnicy i skrzydła maksymalna długość.

Poprawione liczenie kąta rozwartego w ograniczeniach.

Błąd w liczeniu własności liczby łączeń T słupków.

Wypełnienie jako osobna pozycja: nie dawało się zatwierdzić kreatora dla multikolorów.
5.0.5.6

Errata galerii.

Zaczątki kopiowania dostępnych kolorów pomiędzy elementami.

Okna.Documents: fixed DataExport and ExportWZ (field oferty.stan)

Okna.Documents: bug fix (sorting by user fields)

Dobory specjalne:

pojawianie się doboru w liście źle działało na granicach zastosowania,

zmiana o 1 mm wymiaru skrzydła nie usuwała doborów specjalnych po przekroczeniu granicy stosowania.

Wysokość klamki nie uaktualniała się po zmianie zasuwnicy GPK.

Nie działała zmiana koloru listwy przyszybowej z poziomu własności.

Brakowało ukrywania grup szprosów klejonych.

Nie działało zmienianie krotności w zamówieniu zbiorczym.

Lornety we właściwościach typu i pakietu szybowego.

Dodana edycja tablicy doborów specjalnych przez AutomationDoc.

Poprawka filtrowania pakietów szybowych w lornecie właściwości szyby.

Poprawka pod "lornetę" z filtrowaniem w zależności od wybranego dilera.

Edycja tylko zaznaczonych pozycji z Galerii.

Długi nr artykułu w pakietach na potrzeby eksportu.

Modyfikacja w transmisji dokumentów - teraz stan dokumentu producenta aktualizuje się do 7 dni po terminie odbioru

Notatki przy dealerze i kliencie, z możliwością wyświetlenia ich po wybraniu klienta/dealera

Po dodaniu klienta jeśli podobny znajduje się w bazie możliwość skojarzenia z istniejącym bądź nadpisania

Lorneta w oknach łączenia klientów

Pole handlowiec odpowiedzialny we właściwościach dokumentu

Uwzględnienie rabatu dealera w narzucie procentowym z reguł

Możliwość odsyłania dokumentów w formacie 48 do dealerów uzależniona od wpisu w ini (Opcje/Odsylaj48=1)

Dużo zmian dla Cal-a

Naddatek na długość oraz grubość w słupku w Automation.
5.0.5.4

Okna.Documents: finalized views in opt dialog (proper calculation of units etc.)

Okna.Documents: fixed summary order view (field oferty.stan)

Okna.Documents: custom view (de)serialization

Okna.Documents: bug fixes; removed unused serialization settings

Okna.Documents: dialogs for "Lemuth" and "Export WZ"

Przeróbki w komunikacji dealerskiej związanej z obiegiem dokumentów

Przyspieszenie otwierania się okna właściwości dokumentu

Plugin dla O+

Okna.Documents: dialog for dealer's transmission

Zaznacz wszystkie w wyborze tabel do archiwum.

CommonColors nie uwzględniało ustawionego koloru Neutral.

Funkcja SQL XMLSafeString - uwzględnienie wszystkich znaków specjalnych XMLa.

Kolejne zmiany pod kolory uszczelek koekstrudowanych - w trakcie.

Okna.Documents: Column "WorkflowState" (Stan) in DataExport

Poprawka w usuwaniu funkcji.
5.0.5.3

Okna.Documents: raw "Optimalization dialog"

Okna.Documents: removed files for previous new opt dialog

Okna.Documents: opt dialog fix (refreshing left grid after editing positions); editing of columns must be allowed at view level (allows safe sharing of

editable columns in non-editable views)

Zmiany dotyczące obiegu dokumentów i komunikacji dealerskiej

Okna.Documents: general updating from configured views (only for base table in view)

Poprawka w liczeniu U.
5.0.5.2

Poprawka złej wersja serializacji w słupku

 Okna.Documents: added hitcnt to view definition for type and glass selection; fixed view definition for data export; general implementation of "enum

editor" (editor for columns "rodzaj" etc)

New views for "Centrum zamian"

Okna.Documents: minor fixes (ESC key handling, view definitions fixes, new toolbar buttons for search-one dialog)

Okna.Documents: better user experience in "Summary order dialog"

Reversed dependency between Okna.Documents.dll and Okna.GalleryControl.dll (for code reuse); Gallery viewer remembers window state

Opcja równego rozkładania szprosów w wypełnieniu.

Opcja dwustronnego dobierania listew przyszybowych w automation i w interfejsie.

Tworzenia plików whp z xml - w rozwoju.

Okna.Documents: Changing "odbior" from "Open existing document" fixed

Nie zapisywały się opcje wyceny dodatków u dilera

Zabezpieczenie w CommonColors przed znakiem '&' w numerze artykułu. Zabezpieczenie przed wartością null w polach tłumaczonych. Rola aut_minimum nie miała praw do tabeli REP_LACZENIA

Konwerter z XML do WHP.

System montażowy w automation.

Okna.Documents: New columns ("ZodNumber", "ProducerDocumentNumber", "ProducerDocumentNumber2") in dealers OpenDocument view.

Błąd w serializacji CSlupka.
5.0.5.1

Filters for search-one dialog with table aliases

Okna.Documents: skeleton for search-one dialog with grouping support; view definitions updated to match table alias in filter from Okna; SQL generation - always safe column names.

Możliwość dodawania elementów użytkownika do kalkulacji przez automation (pod CAL).

Ustawianie profilu okuciowego w automation.

Ładowanie zestawu łączników przez automation.

Zmiana wywołania GetSearchDialog w Okna.Documents. Metoda wymaga dodatkowego parametru.

Okna.Documents: implementation of search-one dialog with grouping support.

Możliwość wstawiania całej dziury jako dodatkowy profil.

Program wywalał się przy wstawianiu szyby

poprawka w systemach montażowych

Grubość w słupkach.

Property External w parapecie (automation)

Zmiana wersji userextcontract

Okno.Documents: new optimization - demo dialog

Kolejne zmiany pod obsługę dziury jako profil dodatkowy

Reguły update'u kwatery pozwalają teraz na nakładanie ujemnych marginesów.

Prevent double loading of "Open document dialog", changed culture initialization
5.0.5.0

Plugin pozwalający określić które dodatki/szyby/pakiety mają być montowane.

WHPatch 2.1.0.0 (wersja wielojęzykowa do testów)

Wstawianie do rep_laczenia - początek.

Usuniecie podwójnego wstawiania wzmocnień MAX w wycenie.

QuickInsert:

Zmiana rysunków na wyraźniejsze.

Drobna poprawka jednej z konstrukcji.

Liczenie czopów inaczej

Okna.Documents: fixed loading of filter from documents workflow for summary order dialog.

Silver Okna:

kalkulacja na wyjściu z serwera dealerskiego,

zmiany w kalkulacji

zmiany w statusach pozycji,

dodane notatki do raportow,

kalkulacja, kalkulacja, kalkulacja... - na powrocie z dealerskiego dealer otrzymuje cenę z uwzględnionym narzutem i rabatem (z zakładki Wycena),

bizApp powinien wyceniać okna wg standardowych parametrów wyceny,

na podstawie ceny od producenta wysłanej via serwer dealerski skalkuluj nową cenę okna dealera (komunikat o rekalkulacji) tak jak by tą cenę dostał z bizAppa,

poprawki w UI,

ujednolicenie wyboru szprosów (jednolite kontroliki) w okienku właściwości konstrukcji,

zabaezpieczenie przed brakmiem notatki podczas generowania raportu,

dodawanie nowego klienta podczas tworzenia nowego dokumentu,

początki "dociągania" dokumentów z serwera w liście dokumentów,

Poprawka wstawiania słupków w predefiniowanych konstrukcjach. Nie działało na typach z PVC + ALU.

Okna.Documents: Grouping functions deleted.

Dodanie filtrowania słupków i przymyków ze względu na wybrany typ w gridzie lornety.

Nie doliczała się cena okuć via Automation

Zwracanie wyniku wyceny pozycji przesłanych od producenta przez serwer dilerski.

For Okna.Documents: Bazy creates new tables cv_cols, cv_cols_views for external column definitions.

Cal: poprawka kopiowania naświetli z galerii.

Poprawka braku kolumny "METAL".

Wersja 2.1.0.1 (Poprawka braku kolumny "METAL".)

Okna.Documents: bux fixes (grid refresh after deleting document; dummy dialog in case that there are no available tabs)

Przeróbka zamow.dll ze względu na euro na Litwie.

Poprawka pluginu Dodatki2.

Nie działało ukrywanie u dealera.

Kopiowanie rastra okuć między typami.

Cal:

Możliwość liczenia listew przyszybowych z dwóch stron.

Wybieranie głębokości wchodzenia słupka w skrzydło.

Początek przenoszenia translatora z Calkulatora do serwisu.

Okna.Documents: added groupFilter parameter for search-one dialog.

Inne poprawki i zmiany pod Cala.
5.0.4.9

Skrypt generowania złożeń z grupami ramek i liczbą komór 1 i 2.

Dodatkowe konstrukcje szybkiego wstawiania.

Pluginy Integracja i DodInfo .

Zmiany pod typy .

Okna.Documents - column 'Dealer' was not accessible in offers and commissions created on the site.

Nie szło zapisywanie ustawień optymalizacji (czy paczki, podział na stojaki itd) chyba że zmieniało się też inne opcje.

Cięcie modułowe wzmocnień - edycja w Bazach.
5.0.4.8

Obsługa grup ramek w liczeniu przenikalności i poprawienie błędu nakładania się przenikalności z szyb/wypełnień i grup szyb/wypełnień.

Poprawka w edycji grup ramek.
5.0.4.7

Poprawki w listach kolorów do zamian i w samej zamianie.

Silver Okna:

lepsze UI w zamianach (lepsze grupy, ikonki, numery artykułów...),

dodana większa quota na wywoływanie BizAppa - nie powinno wywalać błędów z wielkością obrazka,

poprawka wielokrotnie wyskakującego okienka dodawania pozycji do dokumentu w przypadku braku pozycji w nowym dokumencie

dodany zapis kalkulacji z WH OKNA do DB w celach porównawczych po odebraniu dokumentu od producenta,

Scroler w oknie pluginów.

Poprawki w okna.documents.

program wywalał się przy wczytywaniu xmlzam.

Autozapis dokumentów gryzł się z pluginami.

Usunięcie zbiorczego okienka komunikatów z Centrum Zamian.

Grupy ramek na potrzeby uproszczonego liczenia przenikalności - edycja.

Odtwarzanie statystyk z automation i 'Otwórz istniejący dokument' bez sprawdzania warunków z opcji.
5.0.4.6

CommonColors działało tylko dla multikoloru.

Silver Okna:

zmiany w oznaczaniu narzędzi dodawania szprosów,

dalsze zmiany w UI w zamianach,

Poprawka w metodzie set property Index w dokumencie

Możliwość zapisania dokumentu pod nową nazwą przez automation

Okna.Documents Silver Oknarting by lp in "binoculars".

Nowe wywołanie okna Centrum Zamian. Były kłopoty z przechodzeniem fokusa do innych okien aplikacji.

Centrum Zamian:

Osobno pokazywany stan błędu i ostrzeżenia przy zamianie + opis w odpowiednim wierszu zamian.

Pierwsza zakładka jako zamiana koloru w pozycji.

Możliwość zaznaczania wielu wierszy w gridzie zamian.

Możliwość zapisu nowego dokumentu z okna zamian.

Okno wyszukiwania "lornety" wywołuje się prawym klawiszem myszy (ze względu na możliwość zaznaczania wielu wierszy). Rezygnacja z dwukliku na gridzie zamian.

Plugin szybkiego wstawiania:

Przycisk usuwania całej konstrukcji.

Możliwość zapisania i usuwania schematów ustawień.

Poprawka liczenia kąta dla elementów łukowych - ostatecznie nie wiadomo jaki kąt jest potrzebny.

Wydłużenie pola opis (do 84 znaków) w nhandlo i powiązanych miejscach.

Pole W10 w elementach skrzydeł - grubość przylgi do liczenia grubości w Planerze.

MApp::GetDocument najprawdopodobniej niepotrzebnie otwierało połączenie do bazy.5.0.4.5

Ujednolicenie opcji odpalania skryptów dla maszyn.

Przeróbka procedury dbo.CommonColors do współpracy z SilverOknami.

Silver Okna:

skalowanie obrazka okna w widoku konstrukcji,

początki wstawiania szprosów,

inne kontrolki dropdown (z wyszukiwaniem),

szprosy pojedyncze, szprosy krzyżowe, nadpisywanie, ciągłość, równe światło, cały UI,

dodana komenda "close progress" dla force close okienka progress,

kasowanie czerwonej * przy nazwie dokumentu przy zapisaniu pozycji lub wielu pozycji,

nowe ikony warstw,

poprawione ładowanie obrazka z dynamiczną wielkością zależną od rozmiaru pulpitu roboczego,

usprawnienia UI (animacje, podpowiadanie) przy wybieraniu słupków oraz szprosów w części właściwości,

dodane numery artykułów przy wstawianiu słupków oraz wstawianiu szprosów,

poprawka w krzyżowych szprosach,

poprawki w wstawianiu szprosów,

nowe zamiany, początki,

Zmiany pod wstawianie szprosów.

Poprawka w użyciu CommonColors ze względu na okleinowane kolory.

Słupki wstawiały się nieco przesunięte względem punktem kliknięcia.

Wstawianie wielu pól przez automation.

Wstawianie wielu pól zaczyna działać w Silver Okna.

Przy automatycznej zamianie nie dopaSilver Oknawuj słupków (weź pierwszy z listy)4 zakładka nie działała dla drzwi przesuwnych.5.0.4.4

Aproksymacja wywalała się po skaSilver Oknawaniu wcześniejszych pozycji dokumentu. Brakowało wewnętrznego przenumerowania pozycji.5.0.4.3

Nowe reguły: ilość słupków poziomych i pionowych wyrzucały błąd.5.0.4.2

Silver Okna:

poprawka w odbieraniu dat odbioru i instalacji z serwera dealerskiego,

początki WCF Data Service dla listy dokumentów, przygotowanie pod server mode dla dokumentów,

poprawne zdefiniowanie kontekstu WCF Data Service'u,

poprawki przy kaSilver Oknawaniu dokumentu,

poprawka w przeniesieniu datinstalacji i odbioru do pozycji,

Dla drzwi przesuwnych nie zrzucały się do repów wartości reguł

Nie można było podmienić pionowych elementów skrzydła jeśli były zdefiniowane podmiany skrzydeł w konfiguracji przymyka.

3000 dokumentów w zbiorczym w nowym oknie.5.0.4.1

Okna.Documents: poprawki i udogodnienia

Okna.Documents: added button for showing GalleryViewer (dodano przycisk pokazywania GalleryViewer)

Usunięcie komunikatu o wysokości klamki.

Uprawnienie do kasowania nagłówków/stopek.

Dodatkowe uprawnienie do zmiany tymczasowych kursów walut.

Poprawki w pluginie Zaliczka.

Czasem program wywalał się po wybraniu odpowiedzi nie na pytanie o otwarcie dokumentu tylko do odczytu.

Poprawka w datach dokumentu (Automation).

Okna.Documents:

Statistics refresh works now. (Statystyki odświeżają teraz obieg).

Universal support for database calculated columns. Not sure if MVVM ...

Some changes in columns definitions. (kilka zmian w definicji kolumn)

I have to revert to creating IOknaDocument object for every call - Okna process didn't close correctly.

Exceptions in converters were slowing down filling grids. Still problems with speed on many computers.

Łączenie do optymalizacji po dwie bele artykułów dodanych ręcznie.

Do il_osc i il_skr z tabeli oferty doliczały się szklenia i okucia.

W zbiorczych do 3000 dokumentów.

W oknie logowania zwykły combobox z bazami.5.0.4.0

Okna.Documents - faster document loading for positions preview (szybsze wgrywanie dokumentu do przeglądu pozycji)

Systemy montażowe - możliwość korzystania z własności jak w 4 zakładce wyceny. Czyli są to reguły na poziomie pozycji.

Systemy montażowe można przypisać na poziomie pozycji.

4 zakładka nie działała dla drzwi przesuwnych.5.0.3.9

Przekazanie aktywnego języka bazy danych z programu Okna do NewProp.dll poprzez connection string.

Kolor moskitiery lub żaluzji nie zmieniał się wraz ze zmianą koloru skrzydła.

Rola AUT_ZMIANA_NARZUTU pozwala widzieć okno narzutu końcowego w wycenie mimo wyłączenia AUT_WGLAD_W_KOSZT_KONSTRUKCJI.

Silver Okna: data odbioru i data montażu dodana do UI do nagłówka dokumentu,

Okna.Documents: payment progres (postęp płatności)

Poprawka problemów z uprawnieniami

Możliwość odtwarzania bazy dealerskiej z command line programem Bazy

Tabela "wersje" nie wysyła się z uaktualnieniem dealerskim

Nie działała zmiana strony przymyka

Domyślny klient przy dealerze

Poprawki w wywołaniu okna zamówień zbiorczych

Ergonomia wyceny (podobno było tak w wersji 4): po wejściu w okno wyceny kurSilver Oknar jest w polu rabat procentowy.

Po zmianie właściwości przymyka nie uaktualniały się elementy skrzydeł zdefiniowanych w przymyku.

Poprawka w tworzeniu zbiorówek

Okna.Documents: fixed deleting of documents - poprawione usuwanie dokumentów. Wyświetlanie wszystkich obrazków pozycji w okienku nowego grida (ikona lupy)

Nie wyświetla się nazwa dokumentów zbiorczych po załadowaniu.

Silver Okna:

dodana obsługa daty odbioru oraz montażu,

poprawki w zapisywaniu "Save all" pozycji,

dodany przycisk tworzenia nowego wpisu w książce adreSilver Oknowej,5.0.3.8

Zmiany w skrypcie od ZORa

Poprawka wczytywania ar3

Alternatywne Silver Oknartowanie bel w paczkach

Próba rozwiązania problemu importu w tłumaczonych bazach (za długie tłumaczenia pól np. nazwa)5.0.3.7

Poprawki w imporcie

Wbudowane nowe okno zbiorówek

Wyłączone cacheowanie lokalnych dokumentów.

Atrybut 'type' pozycji w ReceiveDocument.

Poprawka przy wywołaniu okna zbiorówek

Okna.Documents: fixed problem with non-standard user fields

Okna.Documents: Silver Oknalved possible overflow of buttons in "Open document" window

Poprawka w eksporcie wz po optymalizacji - nie znikały wyeksportowane z listy

Przeróbka wyciągania dat dokumentu z automation

Suma kontrolna okuć nie importowała się poprawnie z XMLa z cenami.

Kolejne zmiany w kolorze złożonym pod szprosy.

Opcja czy parametry do logowania pamiętać w okna.ini czy w rejestrach. Opcje\CommonLoginData
5.0.3.6

Nazwa dokumentu w okienkach od zmiany stanu i statusu.

Zmiany w logu odtwarzania archiwum.

Okna.Documents: fixed loading of possible substates.

Zmiany w Centrum Zamian.

Okna.Documents: fixed bugs (DELETE key in search panel; filtering commissions with autofilter row)

Okna.Documents:500 ms delay before loading document from WHOkna (Silver Oknalves long scrolling via down/up arrow keys).

Opcja czy ma kalkulować jako dodatek w profilach łączących.

Własność 'Długość mocowania' w profilach łączących.

Fixed creating of new summary order type (records in table zb_vs_ko was created with zero idx_zbior for the first time).

Okna.Documents: dialog for summary order.

Poprawki z filtrowaniem kolorów złożonych profili.

Kolory złożone i laminowanie dla wypełnień i (niedokończone) dla szprosów wewnętrznych.
5.0.3.5

Opcja w 'Wyświetlanie' czy domyślnie używać nowych WPFowych okienek.

Polskie zaSilver Oknaby do grida Okna.Documents

Okna.Documents: basic support for APPLY clause

nowe toolbary w oknach i bazach

splash połączony z ekranem logowania

Okna.Documents: keeps selection for unprocessed documents via commands Export, Print, Change status, Send via Email;   refreshing all tabs after status change

Poprawka w tworzeniu viewsów

Próba zwalczenia problemów z uszkodzonymi parametrami

Parametr pomocniczy 'x' w zestawach schematów okuć.

Łączenie z serwerem od dilera by odświeżyć ważność bazy.

Zminimalizowanie zapisów do tabeli parametrów.

Added MetroDesktop (with Tools button; buttons for creating documents are hidden when user hasn't appropriate permission)

Fixed documents filters for dealer version in Okna.Documents.

Changed OpenStatistics method signature.

Początki opcji by nie traktować wybranych artykułów jako dodatki.

Okna.Documents: list of aggregated orders (in case of multiple aggr. orders from commission or order) + minor fixes

Okna.Documents: fixed grouping by customer or dealer

Poprawki w imporcie ar3/tworzeniu tabel/indeksowaniu

Silver Okna:Nowy plik z toolbarem

Okna.Documents: handled new parameters for open document; possibility to open original version of document
5.0.3.2

Silver Okna:- poprawki w gridzie dokumentów,- wyłączanie progresbara podczas pobierania obrazków w pozycji jeżeli request mniejszy od 500ms, derejestracja bizapów z poziomu UI, wyświetlanie logo na główenej w zależności od URLStringa

Interfejs do tabeli wycenajak

Poprawka w serializacji (do sprawdzenia).

Własność ilość łączeń T słupków w ościeżnicy i skrzydle.

Uwspólnienie kodu eksportu dokumentów, zmiany statusu i drukowania z 'Otwórz istniejący dokument' dla nowego i starego okna.

Poprawka importu baz z XMLi. Nie były obsłużone kolumny typu xml.

Cal cd.

Nowe ikony, ekran logowania

Interfejs do funkcjonalności 'wycenajak'

Próba obsługi wycena jak na poziomie pakietów
5.0.3.1

Okna.Documents: fixed selecting of documents; removed button "Read all documents".

Nie wszędzie zwalniały się przydzielone dokumenty automation.

Okna.Documents: error handling in server mode component; fixed data loading when column visibility changes; saving views for each tab separately in case of documents workflow.

Okna.Documents: switch to server mode for "Select client dialog" & "Search ... dialog"; removed duplicated or unused code

Okna.Documents: fixed loading a saving settings to registr.y

Okna.Documents: fixed loading of images; improvements to displaying position's image (document loading animation, mouse wheel support).

Silver Okna: Rozwiązanych kilka problemów związanych z wywołaniami okien przez automation.

Poprawki w zwalnianiu dokumentów w bizappie.

Okna.Documents: dialog for data export.

Okna.Documents: pokazuje komunikat ostrzegawczy, gdy obecny klient nie jest obecny w widoku.

Możliwość wysłania na serwer 3 dodatkowych ar3 i przyporządkowania ich dealerom/grupom dealerów.

Możliwość ustawienia dealerowi/grupie dealerów by nie wymuszało pobierania w oknach.

Zmiany w nowym oknie wyboru elementów do optymalizacji.

Przeróbki w serwisie dealerskim i HttpProxy.

Przeróbki w serwisie dealerskim i HttpProxyPoprawki w serwisie dealerskim.

Ankieta cd.5.0.3.0

Przypisywanie ofert do 'projektów' - początek

Okna.Documents: server mode (only Silver Oknarting yet)

Okna.Documents: server mode (filtering, group summary)

Zmiany w pluginie właściwości

Próba zwalczenia problemu pojawiania się okien z gridami

Drobiazgi w oknie wyboru klientów

Zabezpieczenie przed wartością null

Dodana pozycja "Centrum zamian" w menu Edycja. Centrum zamian korzysta z NewProp.dll.

Okna.Documents: finished server mode (grouping by date intervals); minor fixes5.0.2.9

Poprawka w tworzeniu dokumentu automation.

Optymalizacje na pozycje.

Wywołanie okna eksportu danych z okna.documents.dll.

Funkcje LockDocument/UnlockDocument w IOknaApplication.

Silver Okna: zmiany w UI grida dokumentów .

Możliwość sprawdzenia watrości reguły przez automation (funkcje PropertyValue).

SQL Server nie odróżnia czasu 2014-07-09 23:59:59.999 od 2014-07-10 00:00:00.000, ale 23:59:59.998 już tak.

Poprawki z numerami ościeżnic dla mocowanych profili łączących i części z reguł okuć.

Reguły listew ozdobnych nie działały.

Okna.Documents: possibility to delete view from available views menu.

U dealera maska dokumentu wczytywała się z tabeli dealerzy a nie z ini.

Uzależnienie rzezu od kąta cięcia źle działało dla łuków. Powodowało to znikanie elementów w optymalizacji.

Dodanie lornety w słupkach.

Przeróbki w rySilver Oknawaniu profili dodatkowych (integracja CAL).

Okna.Documents: Removed property "OknaFilter".

Możliwo zamiany typu przez automation.

Nowy kod Silver Okna dodawaniu dokumentów/zbiorówek (do testów).

Wyświetlanie okna tłumaczeń na podwójnym kliknięciu.

Przycisk lornety w przymykach.

Język interfejsu użytkownika dostępny przez automation.

Zmiany w Silver Okna w  rysowaniu ram.

Silver Okna: dalsze prace nad przesyłaniem dokumentów.

Początki funkcji autosave.

RodzajDybli w skrypcie od dyblowania.

Przygotowania pod reguły update'u w kwaterze.

Obsługa typu xml w polach dodatkowych.

Próba obsługi równego rozkładania w świetle słupków już wstawionych poprzez znacznik w m_desciption_ext.

Poprawki w Cal_WHOkna.
4.8.1.9

Możliwość wyceny żaluzji i moskitier z cennikiem z pominięciem narzutów (opcja wyceny)

Nie działało przypisywanie wkrętów do okuć - zmiana procedur zachowanych od sterowania.
4.8.1.7

W kreatorze pozycji pokazywały się ukryte kolory profili.

Plugin Zaliczka.

Poprawki we wstawianiu pakietów (dobór listew).4.8.1.6

Okno importu klientów blokowało bazę.

Artykuły zaczynające się na ERROR - przerywanie doboru okuć. Do testów.

Duże zmiany dotyczące doboru listew. Do tej pory wstawić można było pakiet o grubości .obsługiwanej przez pierwszy z podłączonych do typu profilowego doborów listew. Teraz program (w kolejności wstawienie) przegląda wszystkie dostępne dobory.

Blokada komunikatów ze skryptów z poziomu optymalizacji i zamówienia.
4.8.1.5

Filtrowanie po atrybutach doborów specjalnych.

Można znowu wybierać listwy przyszybowe w pozycji typu Szklenie.
4.8.1.4

Przypisywanie atrybutów typom profilowym i okuciowym. Filtrowanie typów w wyborze typów na podstawie atrybutów.4.8.1.3

Automatyczne łączenie do serwera dealerskiego w celu pobrania daty ważności bazy, przed pokazaniem się ostrzeżenia "Ta baza danych przestanie działać za ... dni".
4.8.1.2

Ukrywanie moskitier/żaluzji u dealera.

Przeróbka w oknie wymiarowania przez proporcje. Po "dwukliku" można "zamrozić" 1 lub kilka przedziałów i zmienić tylko pozostałe.

Nowy wyglad ikon w interfejsie programu.

Obsługa wariantów położeń okuć w sterowaniu dla schematów okuć.
4.8.0.6

Naddatek na długość dla szprosów klejonych.

Dodatkowa możliwość potwierdzenia zaakceptowanego dokumentu przez dealera.

Zamiana moskitier i żaluzji.

Rozbicie informacji w typach okuciowych, pod które zawiasy narożne mają być wiercone otwory podczas sterowania(górne, dolne).

Zapamiętywanie i raportowanie indeksu galerii, z którego wstawiono ościeżnicę do pozycji.
4.8.0.5

Zapamiętywanie rodzaju przymyka (nut, wrąb) z jakim był wykonany dobór okuć. Zmiana jego rodzaju usuwa okucia.

Dodany atrybut TypProfEn w elemcie 'Cięcie' w pliku sterowania piłą.
4.8.0.2

Dodano opcję /CLEAR_UPDATE do programu Okna na wypadek odebrania uszkodzonego uaktualnienia.

Dodano przycisk do kasowania przypisanej grupy alternatywnej.
4.8.0.1

Dodano rodzaje profili łączących. Przy podmianie typów profile łączące zamieniane są w obrębie danego rodzaju.4.8.0.0

Wydłużenie pól kolor w 3 tabelach statystyk do 50 znaków.

Opcja wymuszania wyboru dealera w zleceniu.

Nowe funkcje w module Automation na potrzeby raportu podsumowania.
4.7.9.6

Zamiana profili łączących przy zamianie typu profilu. Pasujące profile do typu definiuje się jako grupę w danym typie - tak jak w przypadku grupy szprosów klejonych.

Zamiana parapetów w pozycji lub całym zleceniu z menu Edycja/Zamiana parapetów.

Obsługa w Oknach zamian listew przyszybowych.

Na podstawie przypisanych doborów listew program odpowiednio ogranicza listę dostępnych listew.

Okienko "zachęcające" do aktualizacji baz w programie Okna.

Przy zamianie typu profilu program stara się ustawić taki kolor jaki był wybrany w dotychczasowym typie. Jeśli nie ma takiego koloru w nowym typie to pojawia się komunikat o zamianie koloru.

Wgrywanie uaktualnienia programu (upgrade) do bazy przesyłanej do dealera. Możliwość automatycznego uruchomienia uaktualnienia programu.

Dodane sprawdzanie maksymalnego współczynnika U - nowa zakładka 'Parametry technologiczne 2'.
4.7.9.5

Powiększone okienko od odpadów użytecznych.

Zamówienie zbiorcze po optymalizacji.

Funkcja Komunikat w aproksymacji odpadów na potrzeby debugowania skryptów.

Nowy plug-in z raportem właściwości konstrukcji.

Dodano możliwość wstawiania drugiego nawietrzak do ościeżnicy.

Przypisywanie użytkowników u producenta do grup dilerów.

Filtrowanie typów, pakietów itd. wg grupy dilerów.

Zwiększenie liczby jednostek z 99 do 999 w regułach.

Możliwość zamiany profili łączących w pozycji lub całym dokumencie.

Ukrywanie nawietrzaków wg grup dilerów.

Przypisywanie wielu alternatywnych doborów listew przyszybowych do typu.

Wyłączenie ustawiania domyślnego koloru szprosu międzyszybowego przy podmianie kolorów profili.

Automatyczne odbieranie bazy dealera w programie Okna.
4.7.9.4

Rozszerzenia funkcji dostępnych w skrypcie aproksymacji. Szczegóły znane programistom.
4.7.9.3

Ustawienia sortowania w oknie otwierania dokumentu zapamiętują się teraz osobno dla każdego użytkownika.

Obsługa ilości kopii na wydruku dla modułu zarządzania dokumentami.

Dodano pole: Rodzaj dybli w tabeli rep_oferta.

Opis wybierania strony mocowania łącznika był niejasny dla użytkowników. Został zmieniony na: „od lewej”, „od góry”, itd) – teraz jest lepiej.

Została dodana opcja wymuszania unikalności NIP-u w klientach (jeśli jest to firma).

Opcja 'Wymuś ponowną wycenę dokumentu po aproksymacji'.

Grubość linii przy rysowaniu żaluzji uzależniona została od grubości linii konstrukcji.

 

Zapytaj specjalistę