Historia

6.0.6.602

 • Przeróbki w roletach (uzależnienie ciężaru pancerza od szerokości wałka, parametr minimalnej długości wałka przy napędach).
 • Poprawki w optymalizacji.
 • Centrum Zamian zamiana typów i kolorów.
 • Prace nad okienkiem wyboru dynamicznych w Centrum Zamian.
 • Rozpoznanie profilu dochodzącego do słupka z poziomu skryptów do sterowania dla słupka.


6.0.6.601

 • Problem z wczytywaniem dokumentów poprawki.
 • Zbyt ciemny piktogram nawiewników, gdy mamy ustawione ciemnie kolory profili w bazach.
 • W zależności od opcji statystyk "Zapamiętuj listy cięcia” poprawki.


6.0.6.400

 • Zmiany w imporcie xml.
 • Skalowanie rysunku z dokumentu integracyjnego w oknie pozycji tekstowej.
 • Filtrowanie zleceń, które są w optymalizacji.
 • Zmiany dotyczące doboru okuć.
 • Zaczęło działać rozbijanie profili i oklein do zamówienia.
 • Poprawione odwracanie profili otwieranych na zewnątrz dla dynamicznych.


6.0.6.300

 • Nowe pola do rep_osciez SZER_OTWOR, WYS_OTWOR z wielkością bez płetw, wyłączone SZER_ZEWN, WYS_WEWN.
 • Działa odwracanie inwersji okuć dla typów, które można stosować i do otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz.
 • Dalsze prace nad oklejaniem ręcznym.


6.0.6.201

 • Własność w el. ościeżnicy, słupkach i przymykach "Długość wzdłuż moskitiery" do kalkulacji mocowań moskitiery.
 • Zrzucanie nr_art_dyn dla okuć w 3 miejscu.
 • Dokończenie z wymuszaniem kategorii dodatków.
 • Brakowało kolorów uszczelek w rep_osciez.
 • Początki importu xml z aluminium.
 • Usunięcie opcji z ustawień piły "pojedyńczy naddatek przy cięciu V".
 • Symbole zawiasów wskazują stronę zawiasów w sterowaniu.
 • Dodane sterowanie dla profili łączących.
 • Możliwość dodawania artykułów z kalkulacją przez automation do listy 'profili' dodatkowych.
 • Wyróżnienie oklein spośród 'innych zależnych od koloru profili'.
 • Możliwość pomijania okleiny w kalkulacji kosztu - będzie ona jednak potrzebna w optymalizacji i zamówieniach.
 • Ukrywanie wykreślonych elementów w bazie.
 • Rozszerzenie tabel rep_aproksym i rep_bele o informacje o krótszych zamiennikach.
 • Zamienniki w aproksymacji poprawki.
 • Optymalizacja poprawki.
 • W tabeli konstrukcji wizarda Silverokien/API nie można było dodawać pól dodatkowych.
 • Blokada krotności w oknie inny artykuł.
 • Kalkulacja łącznika słupka zależna od koloru, gdy kolor dynamiczny nie był wprost wskazany.
 • Program się zamykał po zastosowaniu niektórych doborów specjalnych.
 • W edycji tabel w gridzie w Bazach nie zapisywały się zmiany.
 • Prace nad obsługą wybierania oklejania do zamówienia - okienko, zmiany w kalkulacji.
 • Tabela ceny_ind dla cen indywidualnych towarów dla danej grupy dilerskiej.
 • Zrzucanie wysokości rolety (max. z wysokości dla poszczególnych skrzynek) do rep_rrolet.
 • Dodane pole mazaslepki do rep_slupki - czy parapet ma zaślepki.
 • Ustawianie kolorów dynamicznych przez automation.


6.0.5.800

 • Poprawka w kursach tymczasowych.
 • Pola w kolorach i łącznikach pod API.
 • Tabela KONSTRWZD przenosi się do dilerów.
 • Zabezpieczenie przed pustymi (tNull) listwami przyszybowymi.
 • Wymuszanie, by artykuł był traktowany jako dodatek wybranej kategorii, niezależnie czy pochodzi z konstrukcji, czy dodany z ręki.
 • Przygotowania do obsługi inwersji okuć w zależności od adaptora oraz typów okuć, które mogą obsługiwać drzwi otwierane i do środka, i na zewnątrz.6.0.5.700

 • Zmiany w raportowaniu, optymalizacji i sterowaniu, magazynie odpadów pod kolory dynamiczne.
 • Za krótkie pole dealer w rep_oferty.
 • Kilka innych poprawek w oknie optymalizacji.
 • Nie pojawiały się klamki do podmiany przez Centrum Zamian, gdy jeden artykuł był użyty dla kilku kolorów.
 • Dodawanie kategorii wzmocnień.
 • Dodane okno wyszukiwania dilerów i lornetka we własnościach dokumentu.
 • Wyciąganie obiektu cache'a kolorów przez IOknaApplication.


6.0.5.502

 • Automation - możliwość wstawiania IMultiColor do parametrów AddChild i AddBar.
 • Poprawki w optymalizacji (filtrowanie artykułów w widoku głównym).
 • Przy wywołaniu z api poprawki łączniki.


6.0.5.501

 • Nieprawidłowe działanie flagi oznaczającej błędy (komunikaty) w dokumencie.
 • Kolor uszczelki może być zdefiniowany albo na poziomie koloru złożonego, albo jest brany ze składowych.
 • Prace nad kolorami dynamicznymi w centrum zamian.
 • Prace nad edycją w magazynie odpadów w WPF.
 • Zabezpieczenie przed brakiem dokumentu w kodzie od buforowania komunikatów.
 • Blokady interfejsu dla ręcznej podmiany szyb dla konstrukcji z cennika.
 • Skrypty sterowania jako skrypty wyceny poprawki.
 • Aktualizacja cen zamienników
 • Ustawianie domyślnego klienta po wybraniu dilera.
 • Inwersja rysunków wypełnień wraz z inwersją okuć.
 • Prace nad filtrowaniem typów po systemie profilowym.
 • Prace nad dynamicznymi kolorami w centrum zamian.
 • Rolety - Sterowniki mechanizmów.
 • Przygotowanie automation pod kolory dynamiczne.
 • Tabela pod zamienne okleiny - do sprawdzania odpadów użytecznych.
 • Skrypt do zerowania galerii - KasowanieGalerii.sql
 • Dynamiczne także w regułach kolorowych.
 • W szablonach sterowania można się powoływać na położenia i szerokości puszek zasuwnic.
 • W regułach kolorowych obsługa także kolorów dynamicznych.

5.6.4.303

 • Ustawianie pierwszego koloru dla ramek pakietów i rolet.
 • Poprawki z v6 dotyczącej wyświetlania cen w cennikach w Bazach.


5.6.4.304

 • Wybieranie pierwszego koloru przy wstawianiu ościeżnic.


6.0.5.402

 • Włączenie budowania.
 • Przy pierwszym użyciu doboru okuciowego nie widać dobranej klamki, ani zastosowanego automatycznego doboru specjalnego.
 • Przeniesione z v56 kilka miejsc gdzie ustawia się pierwszy kolor w liście.
 • Dalsze prace nad edycją odpadów (DevExpress).
 • Poprawka w tworzeniu optymalizacji przez Planer.

6.0.5.401

 • Prace nad nawietrzakami na słupkach i łącznikach.
 • Różne drobne poprawki i optymalizacje.
 • Poprawka zamieniania dwóch profili ramy na słupek dla różnych grubości profili.
 • Poprawka zapisu do sztukipoz (pomijanie raportowania ram w optymalizacji na łączniki).
 • Poprawka użycia krótszych zamienników w aproksymacji.
 • Poprawka zapisu rejestrów do bazy na cloudzie.
 • Poprawka obsługi optymalizacji na łączniki z Planera.
 • Zmniejszanie szerokości skrzydła dla wybranego typu okuciowego.
 • Poprawka ze zmianą wysokości skrzydła.
 • Prace nad oknem WPF odpadów.
 • Zablokowana edycja okuć dla skrzydeł bez okuć pochodzących z cennika.
 • Update ościeżnicy przy anulowaniu wyboru okuć.
 • Nie wczytywała się autoryzacja okuć, gdy plik zawierał nazwę języka.
 • Polskie zasoby dla Okna.Documents.
 • Poprawka w optymalizacji z materiału.

6.0.5.204

 • Filtrowanie pominiętych w optymalizacji artykułów, w głównej liście i w oknie szczegółów cięcia.
 • Aproksymacja pobierała długość cięcia z innego pola niż optymalizacja.
 • Możliwość wyboru autora w klientach.
 • Nowy typ pozycji, Brama.
 • Wydłużenie pola nazwy typu profilowego do 150 znaków.

6.0.5.203

 • Różne drobne optymalizacje kodu.
 • Pozostawały wartości w polach dkolory, dtypy i dsystemy w tabeli oferty gdy usunięto z dokumentu wszystkie pozycje z ościeżnicami.
 • Niepotrzebnie przydzielały się stojaki dla wirtualnych ościeżnic z usuniętymi elementami.
 • Własności napowietrzenia naszybowego.


6.0.5.202

 • Sprawdzania kolorów w Info Ceter.
 • Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła - dokończenie.


6.0.5.201

 • Błędne łączenie ościeżnic o różnej szerokości w ogrodach.
 • Obsłużone wgrzewanie słupka w złączenie dwóch ościeżnic o różnej szerokości.
 • Ceny zakupu z nhandlo w gridzie DevExpress.
 • Dobór okuć nie zachodził po zmianie rozmiaru gdy była wyłączona opcja 'Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne'.

6.0.5.200

 • Uwzględnienie krótszych zamienników w optymalizacji. Przy okazji przyspieszenie optymalizacji.
 • Wydłużenie okresu przesyłania wybranych pól przy transmisji dilerskiej
 • W skryptach do sterowania dodano własność "Napowietrzenie" - edycja w menu Element. Użycie: If Napowietrzenie Then...
 • Wsparcie w edycji skryptów sterowania dla Komunikat i TekstKomunikatu.
 • Kopiowanie kolorów wraz z zawartością koloru.
 • Nawietrzaki położenie - sterowanie. Centrowanie względem wybranej kwatery.

6.0.5.101

 • Klamki do zamiany: zmiana w filtrowaniu.
 • Uwzględnienie filtru w Centrum Zamian.
 • Wyciągnięcie kolumn informujących o typie klamki w widokach.6.0.5.100

 • Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany.
 • Nie pakowało się InfoCenter do paczki z wersją.
 • Metrodesktop: vector icons, new icon for Infocenter, responsive mode.
 • Kreator multikolory - ustawiał się przypadkowy kolor z historii.
 • W rep_szklenia brakowało informacji o listwach przyszybowych dla dynamicznych.
 • W skryptach sterowania KolorZew i KolorWew nie były obsłużone.

6.0.5.2

 • Uwzględnienie istniejących tłumaczeń wielojęzykowych po wybraniu „Kopiuj” z menu kontekstowego w bazach.
 • Lista baz w oknie logowania - nie działało jeżeli w jakiejś bazie była tabela parametr w innym schemacie niż dbo.
 • Poprawki w cenie materiału z ręki, podświetlanie na czerwono jeżeli cena < cena materiału.
 • Poprawka - 'OK' zostawało zablokowane mimo wybrania prawidłowego doboru.
 • Wydłużenie pól od opisów i nazw w tabelach rep - zrobione przez zablokowanie długości tekstu w tabelce tłumaczenia.
 • Dynamiczne - błędy w doborze profili względem koloru uszczelek - załatane.


6.0.5.0

 • Przyspieszenie działania mechanizmu "wycena jak" dla okuć .
 • Poprawka w "wycena jak" - w przypadku zestawu balkonowego z różnymi typami profilowymi mającymi narzut procentowy w regułach nie zgadzały się wyceny.
 • Dodanie opcji wymuszania aproksymacji przed oknem podsumowania.
 • Poprawka w anulowaniu dokumentu od dilera.
 • Możliwość wpisywania krotności w pozycji inny artykuł.
 • Gdy nie wybrano w wizardzie koloru przy wstawianiu ram i profili łączących nie wybierał się żaden kolor. Zmiana na 1-szy z listy.
 • Reguły od kolorów zewn., wewn., rdzenia .
 • Poprawka- zachowanie się programu podczas dobierania okuć.
 • Poprawki w okienku przypisywania wzmocnień do kategorii.
 • Pomocnicze skrypty SQL - wyszukiwanie nieprzetłumaczonych tekstów, odszukiwanie profili z systemu bez przypisanych kolorów.
 • Ręczne wprowadzanie cen dla półproduktów obcych.
 • Zły dobór stali w skrzydle w przypadku przymyka i okucia bez klamki. Jeżeli nie ma zasuwnicy w skrzydle biernym bądź zasuwnica ma oznaczenie 'Bez klamki' to nie wchodzi do doboru wzmocnień jako pozycja 'Klamka'.
 • Problem z rysunkami konstrukcji otwieranych na zewnątrz i ich interpretacja od wewnątrz.


6.0.4.906

 • Brakowało pamiętania wyboru systemu profili w kreatorze pozycji.


6.0.4.905

 • Niepotrzebnie rezerwowała się półka dla ościeżnic/skrzydeł z usuniętymi wszystkimi elementami.
 • Druga etykieta w skrypcie od maszyny.
 • Prace nad szprosami w kolorach dynamicznych - przełączanie trybów wyboru koloru w okienkach.
 • Szprosy klejone w kolorach dynamicznych.
 • Kolejne poprawki w wyborze w interfejsie kolorów dynamicznych.


6.0.4.904

 • Zmiana obsługi listew przyszybowych dla dynamicznych.
 • Kalkulacja parapetów za powierzchnię gdy wybrany artykuł z jednostką m2.


6.0.4.903

 • Ustawienie szerokości nominalnej profilu gdy ręcznie zmodyfikowana szerokość poza zakresem nowego artykułu.
 • Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w ROZBICIE.CPP.
 • Zamówienia/zbiorcze dla profili z kolorami dynamicznymi.


6.0.4.902

 • W procedurze zamówień zbiorczych oraz w kosztorysie - zakładka okucia widoczne są ilości jednostek opakowaniowych zaciągniętych do bazy poprzez LPT.
 • Dodano również pola 'Ilość do zamówienia' oraz 'Sposób zaokrąglenia', ta druga w formie listy. Póki co nie ma algorytmów zaokrąglających.
 • Import parametrów z excela zmieniony na bardziej poprawny tekst->Import pliku LPT(.xlsx).6.0.4.901

 • InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll.
 • Kolory dynamiczne:
 • obsługa profili łączących,
 • obsługa kolorów "złożonych" z jednego koloru,
 • obsługa koloru "neutralnego".
 • Czyszczenie cache'a - dopisanie map.


6.0.4.900

 • Ustawiania pierwszego koloru ramki przy wstawianiu pakietu.
 • Zmiany pod kolory dynamiczne dla szprosów klejonych.
 • InfoCenter: restore reference in demo app
 • InfoCenter dodane do MetroDesktop.dll


6.0.4.801

 • Dodano możliwość podpięcia linków dla słupków, przymyków, paneli i profili łączących oraz ich wyświetlenie podczas doboru w lornetce.
 • Poprawka zapisu do sztukipoz.
 • Poprawka w wycenie, podmiana okuć z cennika.

6.0.4.800

 • Przy wstawianiu słupka/przymyka do konstrukcji z różnymi kolorami ościeżnic/skrzydeł brał się kolor z pozycji - teraz zeruje się kolor w takiej sytuacji.
 • W wizardzie wstawiania pozycji szklenie automatyczne wybieranie pierwszego koloru ramki.
 • Listwy przyszybowe działają z kolorami dynamicznymi.
 • Obsługa cofania zamiany szklenia na wypełnienie.
 • Nie nagrywały się z dokumentem ilości bel z aproksymacji przez co rep_aproksym się nie napełniała.
 • Składowe kompletu dodane do CalcTrace.
 • Buforowanie komunikatów poprawki.
 • InfoCenter: documents calculation view
 • Zabezpieczenie dla duplikatów w profhand (klamki do zamiany).
 • Błędne położenia zakresów między słupkami w sterowaniu dla słupków.
 • W sterowaniu maszynami nie zrzucały się informacje o zaczepach gdy były w użyciu automatyczne dobory specjalne.
 • Nie aplikowały się szablony z automatycznych doborów specjalnych.
 • Nie działały lornetki do wypełnień - brak aliasu w zapytaniu.
 • Skrypt zaczepy_v2.vbs do maszyny znaczenia zaczepów - sortowanie operacji i obsługa odwracania słupka.
 • Prace nad dynamicznymi kolorami.
 • Uzależnienie szprosów klejonych od kolorów uszczelek - edycja w Bazach.
 • Nie działało kasowanie w gridzie zależności od kol. uszczelek.

6.0.4.700

 • Lornetki do wyboru wypełnień.
 • Wybór grup w okienku wypełnień.
 • Wypadło pole 'zbior' z tabeli sztukipoz.
 • Udostępnienie w WH Oknach informacji o jednostkach opakowaniowych (Aktualizacja danych w nhandlo + nowa kolumna faza_okuwania) + aktualizacja oraz import brakujących danych parametrów zasuwnic.
 • Aktualizacja oraz import klamek do zamiany.


6.0.4.601

 • Zmiana wersji NewProperties.
 • Poprawka w wykonywaniu skryptów z systemów.
 • Wycofanie zmiany w raportowaniu zbiorczych z Planera.6.0.4.600

 • Listwy przyszybowe zależne od koloru profili dla dynamicznych.
 • Ulepszenia w imporcie kolorów z szablonu XLS (m.in. obsługa listew).
 • Modyfikacja zapisu ostatnio użytej bazy do ini (bez wersji) - po konwersji trzeba było rozwinąć listę baz i na nowo wybrać bazę, aby wyświetlała się jej poprawna wersja - co było mylące.
 • Export PW do Optimy.
 • Poprawka ładowania obrazków w NewProp.QuickInsert.
 • Okienko wyboru wypełnień WPF. Można by podłączyć lornetki.
 • Łączenia na czop nie działały po zmianach pod nowe sposoby łączenia.
 • Nie wybierał się kolor ramki przy wstawianiu pakietu - teraz działa, ale tylko gdy jest domyślna szyba w typie profilowym.
 • Nie można było zmienić typu okna przez własności jeżeli nie znajdował się wcześniej wybrany kolor.
 • Prace nad zamianą pakietów na wypełnienia w Centrum Zamian. W automation doszło ReplaceBy. Jeszcze nie działa cofanie.
 • W starym sposobie zamiany pakietu na wypełnienie program wpadał w pętle undo gdy wypełnienie było poza zakresem.
 • Rozszerzenie tabeli sztukipoz o łączniki.
 • Łączona optymalizacja (początki).
6.0.4.500

 • W bazie dla zakładki Własnosci 2 przy okuciach doszła opcja kolorowania okuć "Pasuje do obu" Elementy te importowane są z pliku LPT, kolorowane na żółto podczas doboru okuć.
 • Poprawki w aproksymacji.
 • Poprawione HttpProxy do instalki.
 • Brakowało czyszczenia bufora tabel dopłat.
 • Okno WPF nie przenosi nazwy pozycji z galerii do opisu notatki.
 • Poprawka w zaokrąglaniu.
 • Wywołanie optymalizacji przy tworzeniu zamówienia zbiorczego przez Planer.
 • Zamieniona domyślna kontrolka w edycji artykułów handlowych by sobie przypadkiem nie zmieniano typu artykułu.
 • Filtrowanie kolorów w nowym oknie galerii u dilera .
 • Opis do notatki i wiersza pozycji po wstawieniu z galerii.
 • Poprawka w wymiarowaniach.
 • Odfiltrowanie listy baz w oknie logowania do WH Okiem, Baz.
 • Zapamiętywanie checkboxów dotyczących wstawiania elementów krzyżowych w rejestrze.
 • Nowy typ łączenia dla ramy i skrzydła.
 • Import zamówienia na okucia .xmlzam - brak był wielojęzykowości w zamow.dll.
 • DealerGroupID poprawki grupy dilera ustawionego we własnościach dokumentu.
 • Brak ostrzeżenia - kolor. Przywrócono stare działanie.
 • Doszła opcja "Ukryj kolumnę ""Do zlecenia""" w Ustawieniach (wyświetlanie). Opcja jest globalna w obrębie serwera.


6.0.4.400

 • Poprawka ładowania moskitier z galerii.
 • Import pliku LPT (Logistyczny Plik Transferowy) z SAP z danymi logistycznymi i technicznymi.
 • Dołożone pola w Nhandlo opisOpak1,opisOpak2,opisOpak3 (sposoby pakowania danego artykułu).
 • Opcja w bazach -> Narzędzia "Import danych z Excela".

6.0.4.303

 • Rozwiązanie problemu z odtwarzaniem statystyk.
 • Przekroczenie bufora w zakładce Wycena (szyby).
 • Poprawki związane z wydłużeniem numeru artykułu.
 • Za krótkie kolumny w gridzie dla nr artykułów.


6.0.4.302

 • Przestalo buforowac komunikaty.
 • Buforowanie komnikatów i Z+R.
 • Poprawka w czyszczeniu powiązań dla odfiltrowanych kolorów.
 • Poprawki w nadawaniu indeksów okuć (typy, dobory, elementy itd) użytkownika ponad 1000000.


6.0.4.301

 • Problem wywoływania skryptów i alokacji pamięci przy odtwarzaniu statystyk.
 • Unowocześniony skrypt wykrywający skrzyżowane reguły.
 • Ładowanie z Excela dynamicznych kolorów gdy artykuł handlowy jest podpięty w różnych kategoriach technologicznych.6.0.4.300

 • Poprawka w nagrywaniu pakietów.
 • Wydłużone pola kod i kod2 w kolorach.
 • Poprawki w serializacji pakietów.
 • Usunięte kolumny od kolorów uszczelek z okna „Magazynu Odpadów”.

6.0.4.201

 • Poprawka w HttpProxy.
 • Zmiana formatu serializacji pakietów szybowych.6.0.4.200

 • Wydłużenie numerów artykułów do 50 znaków.


6.0.4.101

 • Poprawki w "wycena jak".
 • Poprawki w tworzeniu optymalizacji z Planera.
 • Zmiany pod obsługę koloru okleinowania\lakierowania wrębu (wewnętrznej części profilu).
 • Możliwość wstrzymania aproksymacji dla wybranego dokumentu by zapobiec zmianom cen.
 • Rozszerzenie kalkulacji sztucznych pozycji.
 • Poprawka algorytmu zaokrąglania.
 • Program nie czytał dokumentów z parapetem z 0 w kolorze.
 • Zostawały w pamięci elementy wykończeń.


6.0.4.1

 • Możliwość tłumaczenia komunikatów skryptów.
 • Błąd w odczycie skrzydeł z cennikiem.


6.0.4.0

 • "Centrum zamian" poprawki.
 • 6.0.3.900 niepotrzebny komunikat przy pierwszym przejściu przez kreatora dodawania nowej pozycji.
 • Pierwsze próby dodawania repozytorium galerii WH do QuickInsert.
 • Rozszerzony log z tworzenia optymalizacji i zbiorówek przez automation.
 • Po zmianie waluty dokumentu nie zmieniała się waluta pozycji tekstowych.
 • Dodane pole waluta do rep_poz_tekst.
 • Poprawka w rabatach kaskadowych.
 • Poprawka w "wycena jak" - mogła zostawać w konstrukcji dopłata nawet po usunięciu wycenianego elementu.
 • Poprawka numerowania ościeżnic.
 • Usunięcie COLLATE database_default dla zdefiniowanego typu przez użytkownika NrArtTyp.
 • Nie da się użyć typu NrArtTyp dla tymczasowych tabel, bo typ użytkownika zawiera collate a musiałby być w modelu - nie działał dobór okuć.
 • Szablon sterowania na górnym elemencie skrzydła.


6.0.3.900

 • W okienku wyceny cena dodatków 'x sztuk' pojawiała się bez VAT.
 • Poprawka w tłumaczeniu przekroju trzpienia.
 • InfoCenter: workflow states; refactoring.
 • Indeks doboru okuć - próba zwiększenia dostępnych wartości indeksów użytkownika typów okuć i innych tabel związanych z okuciami - brakuje obsługi wczytywania dokumentów.
 • Schematy montażowe - drobne poprawki.
 • Obsługa dopłat do cenników za wymianę na niski próg.
 •  Jeżeli w typie nie był zdefiniowany zakres klamki to program nie pozwalał obniżyć klamki poniżej 230 mm. Niemniej technicznie można obniżyć do 115 mm. Aby nie musieć zmieniać typów w bazie zmieniłem w kodzie.
 •  Wycena rolety przez skrypt nie "woła" się za pierwszym razem.
 •   Indeks doboru okuć - serializacja.
 • Poprawka  (Zapamiętywanie rabatów kaskadowych pozycji faktury).
 •   Dodano ScrollViewera oraz kilka innych poprawek w kodzie XAML.
 •  Zmiany w kodzie by jednym (ostatecznie trzech) miejscu zmieniać długość numeru artykułu - wprowadzenie typu sql NrArtTyp.


6.0.3.801

 • Strona z opiekunami klienta.
 • Zmiany pod klientów/oferty w viewsach.
 • Edycja opiekunów (pole whitelist) w klientach.
 • Role 'Kierownik opiekunów' (edycja opiekunów) i 'Ograniczony dostęp do klientów'.
 • Pojawiało się okno z błędem przy kliknięciu na pustą listę wybranych doborów specjalnych.


6.0.3.601

 • Dodano wyszukiwanie w stanach magazynowych.
 • Montage schemas don't work properly after change in document properties
 • Cena artykułów w starym oknie wyboru w Oknach była niepotrzebnie przemnażana przez kurs.


6.0.3.600

 •  Przeróbka w projekcie ReOptymalizacja - przetwarzanie przerobione tak, by dawało się wrzucić do chmury funkcję zamiast serwisu i by nie trzeba było przydzielać ręcznie serwera/serwerów.
 •  Zmiana wersji w NewProp.dll nie dało się używać kilku wersji programu na tym samym komputerze.
 •  Prace nad zamianą progu z wyceną z cennika.
 •  Listy profili nie działały bez ustawionej grupy dilerskiej.
 •  Poprawka (przydzielanie na stojaki wrzucało słupki do ram nie do skrzydeł).
 •  Dalsze prace nad podmienianiem progu.
 •  Ładowanie z galerii mogło się wywalać program po poprzednich zmianach z podmienianiem.
 •  InfoCenter: polishing of "Bars" view.
 •  Komunikat w centrum zamian.
 •  Udostępnienie aproksymacji w Automation.
 •  Poprawka (błąd kopiowania pozycji).
 •  InfoCenter: polishing of "Glasspackets" view.
 •  InfoCenter: "Parts" view; resources refactoring.
 •  Zmiany pod filtrowanie widoczności klientów i ofert.
 •  Z każdą kalkulacją powiększała się cena moskitier pobierana z cennika.
 •  Nie działały skrypty algorytmów nazw dla kolorów dynamicznych.
 • Kolory dynamiczne - przywrócenie opcji jako globalnej (w bazie).
 •  Początki ręcznego wpisywania własności fizycznych pakietów.


6.0.3.502

 • Poprawki w zapisach parametrów.
 • Obsługa jpg w wyciąganiu etykiet z WHP.
 • Liczenie Uw - obsługa dosuniętych słupków w skrzydle.

6.0.3.501

 • Komunikat z kalkulacji pojawiał się 4 razy.
 • Przestała działać funkcja wyciągająca dokument automation w raporterze.
 • Poprawka błędu wyświetlania cenników w bazach.
 • Poprawki błędu w aproksymacji.


6.0.3.500

 • W module WHOpt zdarzało się odwołanie poza tablicę
 • Przestała działać funkcja GetDocument() w raporcie wyciągająca interface automation
 • InfoCenter – cd. prac.
 • Grupy kolorów szprosów wewnątrzszybowych.
 • komunikat o przekroczeniu wagi skrzydła przy zmianie z typu na typ.
 • Poprawki w dopłatach do cenników .
 • Kasowanie obróbki szyby po zmianie pakietu.


6.0.3.301

 • Szukanie w polu dostępne kolory.

6.0.3.300
 • Grupy kolorów napowietrzeń (bez grup w grupach).
 • Udostępnienie napowietrzenia naszybowego przez Automation.
 • Doliczanie dopłat do cenników dla napowietrzenia naszybowego - dokończone.

6.0.3.200
 • Rozszerzenie informacji o narzutach kwotowych w rep_wyc_param.
 • Przy braku dostępu do katalogu c:\export program Bazy zamykał się przy indeksowaniu.
 • Zrzucanie wagi do rep_szklenia.
 • Więcej możliwości odfiltrowania klamek do zamiany. Filtrowanie klamek do zamiany po przekroju trzpienia (pole w zasuwnicach).
 • Zwiększenie do 6 liczby kategorii w tabelach dopłat.
 • Potencjalnie komplety warunkowe mogły się, źle rozwijać w zamówieniu.

6.0.3.105
 • W oknie otwórz istniejący dokument zlecenia przesłane do dilera nagrane w nowszej wersji programu wyświetlały się jako odrzucone a nie uszkodzone.
 • Wydłużenie listy 'Wykonaj przed' we właściwościach optymalizacji.
 • Poprawka w wymiarowaniach. W oknie z poszerzeniem na górze, na dole i słupkiem poziomym w ramie przykrywały się wymiarowania.
 • Opcja pomijania sprawdzenia dat wyceny pozycji wysyłanego dokumentu.
 • Przy wydruku zamówienia nie można było ograniczyć towarów po dostawcy.
 • Odfiltrowanie z kreatora kolorów zaznaczonych jako 'Nie wyświetlaj w programie okiennym' + odfiltrowanie w 'Dostępne kolory'.
 • Obsługa obliczania U dla złożeń ościeżnica-adaptor szybowy.

6.0.3.104
 • Dodano nową formę wyszukiwania wzmocnień z możliwością filtrowania.

6.0.3.103
 • Przy tworzeniu zamówienia zbiorczego z Planera nie uruchamiała się optymalizacja.
6.0.3.102
 • InfoCenter: polishing of "Positions" view, refactoring.
 • Spora zmiana wewnętrzna z parametrami programu. Powiązanie SWycena i STechnologia.
 • Opcje techologiczne 3 - Wycena przez algorytmy dla okien z cennika (odblokowanie interfejsu). Odblokowanie zmiany szyb i ramek pakietów z cennika także w Centrum Zamian.
 • Umożliwienie zmiany położenia nawiewnika dla okien z cennikiem.
 • Aktywne okienko typu w danych handlowych i scroll myszką.

6.0.3.101
 • Atrybut w obiegu dokumentu UaktualniajTechnologie. Na poziomie elementu Stany UaktualniajTechnologie (0 lub 1) oznacza domyślną wartość dla wszystkich stanów. Można też specyfikować na poziomie każdego elementu Stanu.
 • Opcja eksportu w formacie 5.6 plus Odsylaj56 w okna.ini.
 • Przycisk edytuj i nowy w gridzie z klientami (Dev Express).
 • Wywołanie procedur TriggersDown i TriggersUp przed i po indeksowaniu/odtwarzaniu ar3.
 • Pomijanie pozycji tekstowych przy ustalaniu najstarszej daty wyceny w dokumencie.
 • Poprawiona edycja domyślnego klienta dilera.
 • Możliwość blokady combo z klientami by zmusić do korzystania z lornety.
 • Komunikat o zmianach w polach po transmisji dilerskiej.
 • Możliwość wymuszenia rabatów procentowych dla kaskadowych.
 • Edycja cennika rastrowego w Excelu powoduje jego wyzerowanie – poprawka.
 • Do komunikatu o nieudanym zapisie dodano treść komunikatu o błędzie
 • Selektywna blokada możliwości zmian w kolumnie Rodzaj dla Inny artykuł (kalkulacja).
 • Tabele dopłat - edycja w bazach i możliwość wykorzystania w algorytmach dopłat. W rozwoju.
 • Uwzględnione zmiany sugerowane przez Prezmet w projekcie ReOptymalizacja
 • Poprawki w oknie galerii.
 • Errata 6 i 7 przeniesiona z 5.6
 • Praca nad okienkiem własności nawietrzaków naszybowych.
 • Poprawki w łączeniach zgrzewanych dla VEKA NL.
 • Zabezpieczenia przed zerową grubością profilu łączącego.
 • Ulepszanie edycji tabel dopłat.
6.0.3.0
 • Zmiany w serwisie dilerskim, httpproxy i oknach pod obsługę przesyłania pól
 • Nowe ikony/ekran startowy
 • uprawnienia do rep_doplaty dla AUT_MINIMUM
 • próba wypełnienia tabeli sztukipoz dla planerowej optymalizacji łączników
 • zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0 w rabatowaniu pozycji faktury
 • Towary dealera – problem przy dodawaniu.
 • Obsługa łączenia słupek-ościeżnica-próg.
 • Własność - Liczba łączeń słupek-próg.

6.0.2.905
 • Nie działało wstawianie nakładek w zestawach pvc+alu.
 • W trakcie edycji okna program pokazywał komunikat o zdublowanym kluczu w kolorach.
 • Automatyczne dodawanie numeru optymalizacji do sciezki katalogu podczas sterowania pila
 • Dodanie informacji w IDD_PILA na jakich liniach jest włączona opcja rozszerzająca ściężkę zapisu.
 • Refactoring - move some classes and resources to Okna.Documents.Base
 • Poprawka "Nie działa tłumaczenie baz danych w oknie galerii WPF"6.0.2.903
 • Poprawki w kalkulacji obróbek z cennika.
 • W automation, zmiany w „centrum zamian” dla "ogrodów".


6.0.2.902
 • Obsługa w doborze wzmocnień strony Klamka, Zawiasy dla słupków oraz szaszłyków.
 • Powiększenie starych okienek wyboru artykułów technologicznych w Bazach.
6.0.2.901
 • Tabela SYS_PROF (systemy profilowe) nie przesyłała się do dilera.
 • Problem przy otwieraniu dokumentu z pozycjami tekstowymi z obliczaniem własności.
 • Filtrowanie wypełnień dla cenników (czy ustawione pole ZA_POLE_CN).
 • Dopłaty za okucia, dobory specjalne i klamki zrzucane do algorytmów dopłat.
 • Dyble w sterowaniu.
 • Mocowany do – zaznaczenie, wymusza kalkulację.

6.0.2.900
 • Lepsza obsługa zamiany w Centrum Zamian typów z nakładkami (pojawia się stosowny komunikat).
 • Dopłaty do cenników zaczynają działać (za pole z cennika, i za szprosy).
 • Projekt ExportToCloud do migracji dokumentów do clouda.
 • Zmiana sposobu tworzenia zbiorówki z Planera (z v5.6).
 • Dodanie obsługi cięcia czołowego i zmiana konwencji nazywania plików w Reoptymalizacja.
 • Dodatkowa opcja wyłączająca przeliczanie powierzchni szkła przy zamianie z cennika.
 • Zmiany pod dopłaty.
 • Odblokowanie zmiany podcięcia płetwy i zakresów dybli dla konstrukcji z cennikiem.
6.0.2.700
 • Pierwsza wersja programu ReOptymalizacja na piłę Prezmet: chodzi o umożliwienie na piłach Prezmetu odpalenia naszej optymalizacji z programu WH Okna (odpalonej w chmurze) zrobienia reoptymalizacji istniejącej listy cięcia (przygotowanej też na innych programach). Może ona uwzględniać dodane ręcznie kawałki profili...
 • Przeróbka pluginu ModyfikacjeTypów. Dodany przegląd wszystkich pozycji dokumentu plus możliwość definiowania wartości domyślnych dla dokumentu.
 • Nowe piktogramy okuć = oraz Z.
 • Wielojęzykowość komunikatów wywoływanych w skryptach.
 • Udostępnienie profili łączących przez automation. [WHNET] Ma to na celu obsługę czynności związanych z mocowanymi do ościeżnic poszerzeniami i łącznikami.
 • Wyłączenie reguł dla ościeżnic podrzędnych (szaszłyki).
 • Prace nad skryptami dopłat do cenników.
 • Błąd w buforowaniu skryptów sterowania jeżeli artykuł miał podwójną rolę (tu: ościeżnicy i słupka).
 • Kolejne praca nad dopłatami do cenników.
 • Uwzględnienie przekroju trzpienia w danych klamek.


6.0.2.500
 • Information center – prototyp.
 • Nie działało pokazywanie wymiarów z płetwą dla pojedynczych ościeżnic.
 • W Bazach odpalanie PackageImport.exe do importu informacji technicznych o towarach. (początek projektu importu danych z SAP do WH Okna za pomocą pliku Excell, mają tam się znaleźć informacje wzbogacające WH Okna na różne potrzeby...).
 • Tabela sztukipoz nie wypełniała się w momencie zamiany dokumentu dilerskiego na produkcyjny.
 • Poprawki w optymalizacji łączników z planera.
 • Poprawka w odczycie/zapisie cen kodowanych.
 • Poprawka w odtwarzaniu ar3.
 • Nie działało kopiowanie pozycji pomiędzy dokumentami.
 • Przy kopiowaniu pozycji z ręcznie dobranymi okuciami- poprawki.
 • Zabezpieczenie w funkcji FindNearestSlupek.
 • Projekt ReOptymalizacja - optymalizacja na maszynę PREZMET.
 • Możliwość ukrywania opisu okucia na kawałkach skrzydła w obrazkach listy cięcia.
 • Prace nad wymianą progów.
 • Dla wygody wprowadzania nazwy miasta na karcie klienta, pole wejściowe „miasta” zmienia się przez analogię z polem wprowadzania „kierunku” (lista rozwijana).
 • Wyłączenie 'Zastosuj dyble' we własnościach oferty nie działało. Nadal zrzucał się zakres dybli do rep_listci2 i do sterowania.
 • Dyble w konstrukcjach tzw. "szaszłykach".
 • Pole SKROT_OKUC w rep_skrzydla było za krótkie. Wcześniej była zmiana w tabeli typy.
 • Niektóre pola z nazwami kolorów w repach były za krótkie.
 • Doszła tabela rep_doplaty na dopłaty z cenników.
 • Prace nad dopłatami i podmianami progów.


6.0.2.311

 • PoczatekLaczenie, KoniecLaczenie - wartość "V" dla zacinanych dwukrotnie.
 • OtwieranyNaZewnatrz w xmlu sterowania.
 • Poprawka w sprawdzaniu kierunku otwierania dla "ogrodów".
 • Skrypt na FAB w C#.
 • Uwzględnianie cięć na V przy liczeniu początku przedziału w sterowaniu.6.0.2.302

 • Poprawki w liczeniu wzmocnienia w szaszłykach.
 • Poprawki w ładowaniu skryptów wyceny.
 • Zrzucanie do rep_dostawca tylko użytych dostawców.
 • Przeniesione zmiany z 5.6
 • Poprawki w indeksowaniu.
 • Poprawki w pozycji tekstowej (+dodane 2 nowe reguły).
 • Funkcja LaczOscieznice wywalała się przy łukach.
 • Znikała zawartość zmiennej w skryptach sterowania po wyciągnięciu danych z pluginu - błąd przydzielania pamięci.
 • Prace nad: nawietrzakami na ramowymi, przerobieniem ModyfikacjiTypów na poziom dokumentu, przeniesieniem skryptów ościeżnicy i skrzydła do systemów.
 • OtwieranyNaZewnatrz - własność do skryptu sterowania maszyn.
 • Poprawka z wyceną list transportowych.
 • Dalsze prace nad skryptami w systemach.
 • Edycja napowietrzeń naszybowych, naramowych w Bazach.
 • Prace nad przeniesieniem skryptów do systemów.

6.0.1.900
 • Przygotowanie do obsługi opcji 'ExtRect' (wymiarów ościeżnicy z płetwą na obrazku w raporcie) w AR 2.5.0.6.
 • Sterowanie maszynami dla adaptorów.
 • Kontynuacja tematów.

6.0.1.804
 • Po dodaniu ościeżnicy, skrzydła itd. za późno ustawiał się rodzaj wzmocnienia.
 • Możliwość rozróżnienia dla skrzydła biernego w raportach zastosowania przekładni od zastosowania zasuwnicy, doszło pole bez_klamki do zasow i rep_skrzydla.
 • Poprawka w optymalizacji przeniesiona z 5.6.
 • W debugu pojawiał się ASSERT na starcie.
 • Dodatkowe informacje w rep_osciez o szerokości i wysokości ramy z uwzględnieniem zachodzenia na mur
 • Zaczyna działać wycenia ogrodów z galerii.
 • Własność 'Liczba łączeń V w ościeżnicy', pole IL_V w rep_osciez, przekazywanie tej własności do sterowania maszynami.
 • Nie nadawały się stojaki i paczki – dodanie przydzielania stojaków i w IleCzesci dla ogrodów.6.0.1.600
 • Konstrukcje szklone na zewnątrz. Doszły znaczniki 'Listwa przyszyb. na zewnątrz' w ościeżnicach i słupkach [dla słupka także 'Listwa na zewnątrz (po prawej)'].
 • Kopiowanie pozycji - dokument docelowy ustawiał się za późno.
 • Optymalizowanie odwołań do obiektów graficznych (pens, brushes, fonts).
 • Przeróbki w roletach i frezowanie pod mechanizm sterowania w ramie (do testów).
 • Centrum Zamian nie działa zamiana pomiędzy łącznikami mającymi różne indeksy kolorów (np. różni producenci profila).
 • Centrum Zamian i myląca podpowiedz nowego koloru podczas podmiany listew przyszybowych.
 • W kilku miejscach bufor był za mały i nadpisywał się stos.
 • Zagęszczenie wymiarowań w trybie rozszerzonym.
 • Wstawianie poszerzeń bez usuwania ramy.
 • Komunikat "czy zmienić termin realizacji na ... wyjęty z buforowania.
 • Alternatywne rysunki okuć .
 • Dalsze prace nad ogrodami .
 • Przeróbki w oknie wstawiania z galerii i w cennikach pod WND (inwersja powinna działać, kolor skrzydła jeszcze nie).
 • Poprawka wstawiania profili łączących pod istniejącą ramę - po przejściu do nowej pozycji nie działało wstawianie.
 • Do testów, ciągle szaszłyki, rama z kawałków otwieranych naprzemiennie, na zew i do wew.

6.0.1.401
 • Kantówka dla złożeń drewno + aluminium – dodana szerokość.
 • Przy wstawianiu nakładek ALU nie uwzględniały się ograniczenia słupków (tylko poziomy, tylko pionowy) co prowadziło do zawieszenia programu.
 • Błąd przy sterowaniu maszynami na skryptach.
 • Buforowanie złożeń ościeżnic.
 • Statistics for tools. Zapisywanie wyników sterowania maszynami razem z dokumentem optymalizacji.
 • Obcinanie nazw szablonów w atrybucie 'Komentarz'.
 • Z 5.6 Dobierają się grupy doborów specjalnych.
 • Poprawki w kopiowaniu.

6.0.1.400
 • W cloudzie nie ukrywały się elementy z ustawioną flagą - nie_dealer.
 • Uwzględnianie korekcji na zaślepkę przy położeniu operacji na przymyku. (Do testu).
 • Rozszerzenie długości pola skrót w bazach okuciowych. Do 8 znaków.
 • Bazy potrzebowały uprawnień admina przy indeksowaniu.

6.0.1.302
 • Początki walidacji w rensonach.
 • Błąd po undo przy zmianie szyby .
 • Nie dało się odznaczyć opcji uproszczonego kreatora rolet. Dodatkowo diler mógł tę opcję przestawić.
 • Kolory domyślne okuć- poprawki.
 • Poprawka uprawnień w pozycji tekstowej.
 • Poprawka w dodawaniu pozycji przez Automation.
 • Szprosy wiedeńskie - inny artykuł w rep_slupki niż w dokumencie.
 • Skrypt pozwalający przenosić dobory specjalne użytkownika do "zwykłych" specjalnych.
 • Poprawka (akceptacja oferty zamienionej w zlecenie u dilera).
 • Poprawka opcji "Odsylaj48". Przestały się wczytywać wyeksportowane w ten sposób dokumenty.


6.0.1.301
 • Błąd po zmianie aktywnego języka zaraz po wejściu do programu.

6.0.1.300
 • Parametry wyceny nie zrzucały się do rep_wycparam dla pozycji inny artykuł(kalkulacja).
 • Nie zrzucały się czynności do rep_czynnosc - brakowało kopiowania czynności w CCalkContainer.
 • Poprawka w wymiarowaniach .
 • Dodanie w Centrum zamian możliwości zamiany kategorii wzmocnienia i typu wzmocnienia .
 • Uproszczony kreator rolet (do testów) .
 • Nie ustawiała się data pierwszego odebrania dokumentu dilerskiego .
 • Poprawka w kopiuj/wklej .

6.0.1.200
 • Zmiana wysokości klamki nie działała gdy były automatyczne dobory specjalne.
 • Obsługa rekurencyjnego uruchamiania skryptów - dokończone. Rezygnacja z globalnego CScriptRoot.
 • Prace nad rensonami.


6.0.1.100
 • Poprawki pozycji tekstowej .
 • Ważność oferty uzależniona od grupy dilera.
 • Cache'owanie odczytów w Centrum Zamian.
 • Kolejne wykorzystania cache'a kolorów.
 • Obniżanie klamki w typie - początek.
 • Szlify w edycji list profili.
 • Rozszerzenie wymiarowań o ramy/łączniki. Poprawki w przesuwaniu słupków/zmianie rozmiaru ram.
 • Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego.
 • Do trace'a zrzucały się narzuty kwotowe nie przemnożone przez rabat dilera.
 • Przejście na odczytywanie nazw kolorów związanych z roletami na funkcję GetNazwa - przyśpieszanie generowania opisu konstrukcji.


6.0.1.3

 • Doczytywanie zakresów klamek.
 • Kolejne optymalizacje odczytów: indeksów reguł z systemów, nieznalezionych towarów, grup łączników, wyłączenie aktualizowania konstrukcji dla podglądu, niepotrzebne zaczytywanie dostawców w oknie raportów.
 • Cache kolorów czasami tworzył się wielokrotnie.
 • Zapętlało się liczenie wagi.
 • Wyciąganie reprezentacji z cache'a kolorów.

6.0.1.2

 • Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego. Działa, ale wyszedł problem, że zakresy klamki się nie pamiętają po wgraniu dokumentu.
 • Była różnica w długości pola i długości parametru zapytania w COknaDoc::OnFileSave.

6.0.1.1

 • Optymalizacja odwołań do SQLa - wczytywania nazw towarów, kategorii wzmocnień, itd.
 • Ilość z reguł w pozycji tekstowej.
 • Optymalizacja wczytywania rysunków okuć, klasy bezpieczeństwa, skryptów wyceny.
 • Obsługa zamiany górnego elementu ościeżnicy jeżeli roleta - początek.
 • Optymalizacja zapytań sql .
 • Uwspólnianie cache'a dla kontekstów z tym samym connection stringiem.
 • Ograniczenie wymiany elementów ościeżnicy/skrzydła.
 • Obniżenie wysokości klamki względem skrzydła pierwszego - po stronie Baz, początek w Oknach.
 • Uzależnienie doboru stali od nawiewnika - w trakcie.
 • Jeszcze trochę poprawek w synchronizacji w cache'u kolorów.
 • Błąd w sprawdzaniu nawietrzaków.
 • Edycja w 4 zakładce kończyła się wywrotką programu.

6.0.0.901
 • Wyszarzanie opcji certyfikatu nie działało po ponownym otwarciu okna/dokumentu.

6.0.0.900
 • Lokalna waluta dilera (do testów).
 • Zmiany w indeksowaniu.
 • Przeróbki pod hub dilerski.
 • Poprawki w obsłudze subdilerów w cloudzie.
 • Szerokość i wysokość szyby w świetle w rep_szklenia.
 • Prace nad przypisywaniem zestawów schematów montażowych do dilerów i klientów.
 • Zmiany w szablonach wypełnień i skrypcie do RapidE2000.
 • Przy problemach w okna własności, szły niepotrzebne dziesiątki zapytań do dbo.klienci.
 • Dowiązywanie zestawów schematów wyceny do klienta/dilera - zaczyna działać.
 • Przeniesienie raportowania niektórych pól z rep_szklenia do bazowej klasy.
 • Skrypt zamówienia GEALAN.
 • Poprawki w sterowaniu.
 • Ważność oferty.
 • Ukrycie lub "wyszarzenie" opcji "Szyby z certyfikatem CEKAL".
 • Dokończenie funkcji dobierania okuć z uwzględnieniem wagi.
 • Buforowanie terminów dostaw - szybszy odczyt danych o towarach.
 • Dokończenie - resetowanie kaskady rabatów po zmianie w pozycji 'Inny artykuł'.
 • Szprosy wiedeńskie nie zawsze wyświetlają się w grupach.
 • Kopiowanie pozycji "Inny artykuł kalkulacja".6.0.0.800

 • Poprawka w automation, wyszedł problem przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu .
 • Brakowało obsługi ramek w systemach reguł.
 • Brakowało pola GRUPASUB w rep_wyc_param .
 • Wymiarowanie i wyrównywanie w świetle po nowemu. Teraz bierze pod uwagę wszystkie warstwy na raz.
 • Podcięcia płetw ramy - zamiana wymiarowania na pozostałą część wysokości płetwy.
 • W klientach i dilerach stawka vat dla 'Innych'.
 • Jeszcze poprawka w świetle.

6.0.0.700

 • Obsługa podcięć ościeżnic renowacyjnych - własność 'Długość podcięcia', rep_slupki - pole 'podciecie'.
 • Pomijanie w raportowaniu rep_laczenia u dilera - zmniejszanie repów m.in. w chmurze.
 • Dalsze prace nad rensonami.

6.0.0.602

 • Początek "rensonów" po stronie Okien nazwanych w programie Nawietrzak naszybowy. Uwaga nowa ikona w toolbarze może wymagać resetowania toolbara...
 • Przeróbki pod hub dilerski:
 • w dodawaniu rekordów (obsługa pola autor) .
 • w nadawaniu nowych numerów dokumentów .
 • symbol grupy w maskach dokumentów .
 • kasowanie security rules przed kasowaniem/konwersją tabel .
 • Poprawka w ustalaniu indeksów dla tabel rep .


6.0.0.601

 • Obsługa kopiowania danych pluginów.
 • Stojak szybowy na etykiecie do Rapida.6.0.0.600

 • Wstawianie do galerii - poprawka .
 • CalculationModifier w IPart - możliwość modyfikacji ceny pakietu lub wypełnienia przez Automation.
 • Event BeforeReporting - powiadomienie przed raportowaniem (powiadomienie do Automation).
 • Nie zwracała się nazwa koloru profili w skryptach kalkulacji.
 • Plugin wypełnień cd. (jest to ciekawy plugin: umożliwia specyfikowanie dodatkowych elementów lub atrybutów do wybranego obiektu konstrukcyjnego, w tym przypadku są to wypełnienia. Plugin ma też "logikę" która zapewnia scenariusz wyboru elementów w zależności od poprzedzających ją wyborów. Czyli jest to jak gdyby konfigurator, uwzględniający dobór elementów i atrybutów oraz ich wycenę i dodawania do kalkulacji obiektu głównego. Warte zainteresowanie w przypadku innych obiektów, np. rolet. Konfiguracja odbywa się poprzez plik xml, i używa dodatkowych tabel programu...)
 • Przeróbki pod hub dilerski: HUB dealerski umożliwi (tylko w WH Okna Cloud definiowanie SUBdealerów i podłączania ich do HUB-a, dopiero administrator HUB-a przesyła dokumenty dalej do producenta. Jest to obecnie rozwijane.
 • Dzielenie opt. na paczki ze względu na liczbę szyb: zostało dodane nowe kryterium podziału na paczki - ilość szyb.

6.0.0.501
 • Ulepszenia w przypisywaniu towarów do podziałów producenckich.
 • Poprawka raportowania z polem grupasub.
 • Zmiany w pluginie i importach.

6.0.0.500

 • Przy raportowaniu do rep_osciez kalkulacja nie uwzględniała systemów montażowych.
 • Znaczniki dla czynności nie działały.
 • Edycja narzutów do ceny sprzedaży w zależności od grupy dilerskiej.
 • Opcja blokowania wyboru CEKAL.
 • Wypełnienia cd.
 • Notatki z dbo.notatki nadpisywały notatki wpisane w trybie EdycjaMimoZbiorczego.
 • Podmiana elementu skrzydła biernego zachodziła tylko gdy była zdefiniowana podmiana dla skrzydła czynnego.
 • Przygotowania po stronie Okien do obsługi narzutów na ceny sprzedaży .
 • Zmiany pod subdilerów w cloudzie.
 • Uzależnienie ceny artykułów handlowych od grupy dilerów .
 • Prace nad ważnością oferty.6.0.0.400
 • Poprawka w automatycznym doborze wzmocnień.
 • Napowietrzenia naszybowe - edycja w Bazach.
 • Do IFrame doszła metoda CalculatePhysicalProperties do liczenia U, Rw, tau, g i dzwiękochłonności.
 • Znaczniki dodatków także w czynnościach.
 • Jeszcze poprawka do wzmocnień - tylko klasa bezpieczeństwa ma zależeć od skrzydła.

6.0.0.300
 • Początki rensonów.
 • Zrzucanie znaczników do rep_osciez dla dzielenia na linie w Planerze.
 • Tabele dodatkowe - początek.
 • Plug-in dla wypełnień.
 • Przeniesiona poprawka z 5.6 - brak danych do sterowania wkrętakiem.
 • Odwracanie rysunku wypełnienia.
 • Poprawka by wyświetlały się plug-iny wypełnień.
 • Plug-in do wypełnień - pierwsza działająca wersja.
 • Skrypty i przeróbki pod hub dilerski.
 • Przeróbka SafeAppend
 • Certyfikat CEKAL .
 • Wykorzystanie cache'a kolorów w funkcji GetNazwa.
 • Niespójność kosztorysu po podglądzie wydruku.

6.0.0.200
 • Ukrywanie rolet względem rynków.
 • Po zmianie języka bazy nie resetował się cache kolorów.
 • Optymalizacja odwołań do serwera SQL:
 • Wykorzystanie cache'a kolorów zamiast części odwołań do tabel z kolorami.
 • Dodatkowy odczyt domyślnego widoku w okienkach WPF był niepotrzebny.
 • Grupy schematów okuć były pomieszane z grupami galerii.
 • Możliwość wyłączenia wyświetlania listwy przyszybowej - pierwsze podejście.
 • Resetowanie się rabatów kaskadowych przy pozycji Inny artykuł.
 • Blokada zamiany szyb dla okien z cennika w interfejsie uniemożliwia podmianę na wypełnienie - propozycja rozwiązania.
 • W Bazach w drzewku z parametrami zasuwnic brakowało nazwy co utrudniało edycję.
 • Kolejne zmiany w skryptach.

6.0.0.101
 • Poprawka w imporcie ar3.
 • Ukrywanie grup towarów w oknie SelectArticles.
 • Przeniesienie poprawek z 5.6.3.900.

6.0.0.100
 • Przeniesienie zmian z 5.6.
 • Filtrowanie klamek do zamiany względem rynku.

6.0.0.0
 • Powstała pierwsza kompilacja 6.0
5.6.4.301
 • W module WHOpt zdarzało się odwołanie poza tablicę.
 • Poprawka w funkcji GetDocument().
 • Zapamiętywanie rabatów kaskadowych pozycji faktury.

5.6.4.208

 • Edycja cennika rastrowego w excelu powoduje jego wyzerowanie.
 • Errata 6 i 7 na potrzeby odtwarzania wpisów w optskl.

5.6.4.207
 • Selektywna blokada możliwości zmian w kolumnie Rodzaj dla Inny artykuł (kalkulacja).
 • Do komunikatu o nieudanym zapisie dodano treść komunikatu o błędzie.
 • Wywołanie skryptu mogło powodować podwajanie ilości dodatków w optymalizacji.

5.6.4.206
 • Pokazywanie ukrytych parapetów w systemach.
 • Program Okna czasem zawieszał się przy zamianie typu.
 • Checkbox galeria zaznaczał się lub odznaczał przy każdym wywołaniu wizarda.

5.6.4.205
 • Poprawka Buga (po wczytaniu optymalizacji program się zamyka).

5.6.4.202
 • Zamiana kolorów przez Centrum Zamian zmieniała kolor tylko w ościeżnicach/łącznikach a nie na poziomie pozycji.
 • Dyble w sterowaniu - mieszały się rodzaje dybli z różnych dokumentów.

5.6.4.201

 • Tabela sztukipoz nie wypełniała się w momencie zamiany dokumentu dilerskiego na produkcyjny.
 • Poprawki w optymalizacji łączników z WH Planera.
 • Obsługa artykułów jednorazowych w zamówieniu na okucia.
 • Drobne poprawki w dyblach z V6.

5.6.4.116

 • Funkcja mierzenia światła źle działała dla okien z nakładką aluminiową.
 • Przeniesiona z v. 6 poprawka w CKwatera::ApplyRules.
 • Kilka zmian porządkujących odwołania do m_update_rules.
 • Drobne poprawki:
 • dokumenty.
 • Kopiowanie pozycji Lukowej z modyfikacją okuć.
 • Bazy u dealera.
 • Szkukipoz.
5.6.4.114
 • Poprawka w dacie ważności bazy i dacie licencji na program.
 • Znikały obróbki w sterowaniu maszynami, gdy w konstrukcji jest okucie.

5.6.4.113

 • Nowe okno wyboru dokumentów do optymalizacji automatycznie rozbijało dokumenty mające w którejś z pozycji ponad 120 sztuk.
 • Źle wyświetlała się lista optymalizacji utworzonych ze zlecenia.
 • Poprawki w doborach specjalnych.
 • Poprawki w imporcie pozycji z xmla wykorzystujące galerię.

5.6.4.112

 • Poprawka w roletach
 • Zabezpieczenie przed zapętlaniem przy liczeniu wagi.
 • Poprawka w optymalizacji przy elementach łukowych nie działało pomijanie cięć.

5.6.4.111

 • W Centrum Zamian nie działa zamiana pomiędzy łącznikami mającymi różne indeksy kolorów (np. różni producenci profilu).
 • Centrum Zamian i myląca podpowiedź nowego koloru podczas podmiany listew przyszybowych.
 • Poprawki dotyczące długości buforów z 6ki.


5.6.4.110

 • Podmiana szyby ma inną w pakiecie nie uwzględnia ograniczeń szyby po podmianie oraz zabezpieczenie przed zapętlaniem w wyniku cofania szyby do pierwotnej.
 • Otkosy wewnętrzne i zewnętrzne - niespójne wymiary pomiędzy tabelami a wyświetlanymi długościami w WHOKNA.


5.6.4.109

 • Błąd raportowania dokumentów z zerową ilością pozycji.
 • Możliwość pomijania w optymalizacji przez automation wybranych elementów i ich części składowych.
 • Poprawka w kopiowaniu pozycji.
 • Poprawka w skrypcie dopłaty za szyby ze skryptu wyceny dla innej waluty dokumentu.


5.6.4.108

 • Nie zrzucały się ustawienia dybli przy eksporcie dokumentu.
 • Poprawka problemu serializacji.
 • Poprawka w grupach doborów specjalnych.
 • Poprawka czyszczeniu cache'a. Podwójne zwalnianie obiektów skryptów sterowania użytych w kalkulacji.
 • Poprawka w kodzie zamykania połączeń do bazy danych.
 • Błąd przy kopiowaniu niektórych konstrukcji.


5.6.4.107

 • Skrypt pozwalający przenosić dobory specjalne użytkownika do "zwykłych" specjalnych.
 • Poprawka akceptacja oferty zamienionej w zlecenie u dilera.
 • Poprawka opcji "Odsylaj48". Przestały się wczytywać wyeksportowane w ten sposób dokumenty.
 • Rabat i narzut w pod sumie(sigma) - rabat i narzut liczyły się od wartości przemnożonych przez ilość sztuk pozycji a w tabelce były wartości dla pojedynczych sztuk.
 • Prócz tego opis uprawnień do tabel ma rozszerzone pola w nowszych wersjach SQL – rozszerzenie w programie.
 • Skrypty sterowania używane w kalkulacji - puste pole parametrów było źle intepretowane.
 • Poprawka w odtwarzaniu ar3.
 • Uwzględnienie optymalizacji dzielonej na pozycje w raportowaniu do rep_kosztory.
 • Poprawka uprawnień w pozycji tekstowej.
 • Poprawka w dodawaniu pozycji przez Automation.
 • Szprosy wiedeńskie - inny artykuł w rep_slupki niż w dokumencie.

5.6.4.106
• Poprawka w kopiuj/wklej
• Poprawka błędu doboru okuć.


5.6.4.105

 • Parametry wyceny nie zrzucały się do rep_wycparam dla pozycji inny artykuł(kalkulacja)
 • Nie zrzucały się czynności do rep_czynnosc - brakowało kopiowania czynności w CCalkContainer.

5.6.4.104

 • • Ogólne poprawki w skryptach
 • • Poprawki w wyciąganiu etykiet z plików whp.
 • • Poprawki w skrypcie WHNet dla wielu paczek.
 • • Poprawki związane z zamianami klamek.
 • • Poprawki w cennikach rastrowych.
 • • Poprawka w cache'owaniu normatywnego procentu odpadu.

5.6.4.103

 • • Sterowanie - pomijanie wirtualnych zgrzewów.
 • • Poprawka w rozkładaniu na stojaki.
 • • Zmiana tekstów ostrzeżeń przy 'No choice..'

5.6.4.102

 • Poprawki w skryptach sterowania.
 • Nieprawidłowa dopłata za wypełnienie w konstrukcjach z galerii po podmianie domyślnego szklenia.
 • Poprawka wyceny klamki przez cenniki.
 • Poprawki w "no choice" - program wyświetlał błąd przy wydruku.

5.6.4.101

 • Poprawka resetowanie kaskady rabatów po zmianie w pozycji 'Inny artykuł'.
 • Szprosy wiedeńskie nie zawsze wyświetlały się w grupach.
 • Kopiowanie pozycji "Inny artykuł kalkulacja" nie przenosiły się dane do nowej pozycji.


5.6.4.100

 • Obsługa kopiowania konstrukcji z nakładkami.
 • Nie działały cenniki zależne od grup kolorów.
 • Poprawka w przeliczaniu wszystkich pozycji.
 • Poprawka uwzględniania rezerwy długości odpadu użytecznego.
 • Poprawka we wstawianiu pozycji do galerii.
 • Sterowanie do RotoxFBA641.
 • Brakowało obsługi ramek w systemach reguł.
 • Zmiany w skryptach sterujących.

5.6.4.0

 • Nawietrzaki - niepoprawna relacja do kolorów.
 • Nowe uprawnienie AUT_APROKSYMACJA_MENU - możliwość ręcznego wyboru rodzaju aproksymacji
 • Aproksymacja przed zapisem (opcja)
 • Poprawka w szyfrowaniu cen (powinno zapobiegać podobnym przypadkom, gdzie rekord klucza szyfrowania w parametrach pochodził z innej bazy)
 • Poprawa wydajności importu AR3 dilerskiego przy wywołaniu z linii poleceń (cloud)
 • Zakładka ze zgodą na przetwarzanie danych i nowe pozycje w menu
 • Sprawdzenie czy dokument zaproksymowany przed wydrukiem z poziomu okna „otwórz istniejący dokument „
 • Przy zmianie ilości sztuk pozycji nie była wymuszana ponowna aproksymacja
 • Poprawka wstawiania konstrukcji z galerii - przycisk wyboru sposobu wyceny mógł się aktywować, mimo iż nie było żadnych elementów z cennika w konstrukcji
 • Opcja "Zamówienie na okucia w rozbiciu na pozycje zleceń" - mnożyło wpisy dla ręcznie zwiększonych ilości.
 • Przeniesione poprawki ze wzmocnieniami z v6.
 • Notatki z dbo.notatki nadpisywały notatki wpisane w trybie EdycjaMimoZbiorczego.
 • Podmiana elementu skrzydła biernego zachodziła tylko gdy była zdefiniowana podmiana dla skrzydła czynnego.
 • DlugoscWeWrebie w ImpTowTech.xsd.

5.6.3.902

 • Poprawki w skryptach.
 • Nie generowały się dane o okuciach dla wkrętaka w XMLu zgrzewarki.


5.6.3.901

 • Poprawka w imporcie ar3 (cloud)
 • Grupy schematów okuć były pomieszane z grupami galerii.
 • Możliwość wyłączenia wyświetlania listwy przyszybowej.
 • Resetowanie się rabatów kaskadowych przy pozycji Inny artykuł.
 • Blokada zamiany szyb dla okien z cennika w interfejsie uniemożliwia podmianę na wypełnienie.
 • W Bazach w drzewku z parametrami zasuwnic brakowało nazwy co utrudniało edycję.
 • Kolejne zmiany w skryptach.


5.6.3.900

 • Centrum zamian – poprawki.
 • Archiwum dilerskie odtwarzało się wiele godzin przy uruchomieniu z linii poleceń (poprawka pod clouda).
 • Dodatkowa informacja o cięciu zrzucana do pola Guid_org na potrzeby optymalizacji łączników z planera. Chodzi o to, by była możliwość odszukania dodatkowych informacji np. o wzmocnieniu danego kawałka.
 • Sterowanie dla cetrum tnąco-obróbczego SCHTEC SMC 320 .
 • Próba przyspieszenia działania galerii (cloud).
 • Zapamiętywanie daty pierwszego odebrania dokumentu dilerskiego i przepisywanie do zlecenia.
 • Brakowało niektórych relacji w bazach okuciowych - eksport do XML.
 • Dalsze prace nad siatkami do cenników okuć.
 • Brakujące tłumaczenia.

5.6.3.801

 • Przydzielanie do stojaków nie działało dla profili łączących( niezainicjowana zmienna).
 • Pozmniejszane pola w tabelach od okuć (ilość, pozycja, typ w nhandlo).
 • Pozycja okuciowa dokumentu - możliwość ustalenia rygluj_co (kreator) oraz wagi (okno wyboru okuć).
 • Przygotowania do cenników okuć z siatki.


5.6.3.700

 • Ustawianie języka bazy danych nowym gridom spójnie z ustawieniami programu. Do tej pory były tylko próby dopasowania na podstawie języka interfejsu.
 • Profile z nakładkami i zastosowanymi adaptorami - wymaga adaptorów w warstwie nakładki.
 • Zabezpieczenia przed znikającymi okuciami.
 • Systematyczne usuwanie ostrzeżeń w czasie kompilacji i uruchomienia - niektóre wskazywały na rzeczywiste błędy.
 • Złe tłumaczenie pól kraj i województwo w oknie otwarcia dokumentu.
 • ExtractLabels - zapis obrazków w EMF.
 • Nie ustawiała się domyślna waluta dokumentu wynikająca z grupy użytkownika.
 • ExtractLabels - obsługa bitmap monochromatycznych.

5.6.3.600

 • Opcja 'Zamówienie na okucia w rozbiciu na pozycje zleceń' w 'Opcjach technologicznych 3' wraz z obsługą.
 • Poprawki w przeliczaniu procentów i kwot rabatów w oknie 'Dodatki w rozbiciu'.
 • Przy konwersji nie uaktualniała się procedura zachowana OptimizationChain.
 • Eksport baz do XML - obsługa relacji zapisanych jako lista wartości po średniku lub po przecinku (systemy reguł, automatyczne dobory specjalne).
 • Kolejne przygotowania do zmniejszania skrzydeł ze względu na okucia.
 • Timeout przy odszukiwaniu kolorów, poprawka
 • Korekta wymiaru skrzydła w zależności od użytego typu okuciowego i pewnych warunków.
 • Import baz z XML - obsługa relacji zapisanych jako lista wartości po średniku lub po przecinku.
 • Zmiana typu dla powyższych list wartości z nvarchar na varchar.
 • Profile z nakładkami i mylący komunikat o błędzie w doborach okuć.


5.6.3.500

 • Komunikat o bledzie podczas zamiany koloru ramki.
 • Poprawka przy wstawianiu kilku ram z cennikiem z galerii.
 • Dodatkowy parametr connection string przy wywołaniu odtwarzania bazy dilerskiej z ar3 z linii poleceń (na potrzeby clouda).
 • Poprawka w HttpProxy (pole nazwa było za krótkie).
 • Poprawka w procedurze OptimizationChain.
 • Dodatkowa opcja technologiczna wpływająca na kolor moskitier/żaluzji przy zmianie koloru profili.
 • Doszła metoda AddSillExternal - nie dawało się dodać parapetu zewnętrznego przez automation. Wersja 1.2.0.1 UserExtContract.
 • Prace nad rozbudową ExtractLabels.

5.6.3.400

 • "Encountered an improper argument" podczas zmiany statusu- naprawa błędu.
 • Próba wstawienia reguły "kolorowej" skutkowała zerwaniem połączenia SQL na jednej z baz - CDataGrid nie był odporny na powtarzający się nr artykułu.
 • Jeszcze 3 pola w tabelach rep* można było zmienić z nchar na char - oszczędzanie miejsca.
 • Korekta wymiaru skrzydła w zależności od użytego typu okuciowego i pewnych warunków - początki - edycja w Bazach + obsługa dla pojedynczego skrzydła.
 • Zgrzewarka Stuertz obsługa własności profili.
 • Ostatnie szlify w wyciąganiu etykiet z WHP.
5.6.3.301

 • Nie zapisywała się wersja bazy w edycji dilerów.
 • W okienku Faktura, w zakładce Pozycje, procent ujemnego rabatu nie był widoczny.
 • Korekta parapetów W3 nie działała bez zaślepki.
 • Znikający opis zamienników elementów ogólnych.
 • Lista wystąpień artykułu w zamówieniu zbiorczym nie działała dla towarów zależnych od kolorów. Przy okazji przyśpieszenie działania dla wywołań listy dla innych artykułów.
 • Jeszcze ulepszenia w generowaniu etykiet dla szkła
5.6.3.300

 • Kopiowanie user data w pluginie.
 • Do rozwijania się elementów ogólnych użytych w doborach specjalnych nie przekazywały się grupa dilerów i czy typ jest otwierany na zewnątrz.
 • Uproszczenia w ładowaniu uaktualnień wersji.
 • Tabela obieg dostępna do wyboru przy tworzeniu AR3
 • Ujemny rabat w podsumowaniu faktury
 • Poprawki w rozkładaniu na paczki optymalizacji ze zleceń dzielonych na pozycje.
 • Poprawki w napełnianiu tabeli rep_bele.

5.6.3.200

 • Odejmowanie elementu ogólnego przy typie otwieranym na zewnątrz (nie odejmował się)
 • Znikające narzuty z doborów specjalnych przy modyfikowanych doborach okuciowych (poprawka)
 • Poprawka niepoprawne zamienniki elementów ogólnych bez wybranego w dokumencie dilera.
 • KodKoloruRamek w skryptach od pakietów.

5.6.3.101

 • Plik WHP był blokowany po stworzeniu.
 • Programik do wyciągania etykiet z pliku WHP i zapisujący w formatach PNG i ZPL (Zebra).
5.6.3.100

 • Okna wyboru ścieżki otwierają się domyślnie na zdefiniowanym w configu katalogu. Na potrzeby clouda można ustawić katalog na dysku lokalnym.
 • Możliwość zdefiniowania w cenniku sposobu działania standardowy/alternatywny.
 • Centrum Zamian: Dodano możliwość usuwania dodatków
 • Naprawa błędu skos, łuk (wzmocnienia).
 • Kolejne poprawki w zamiennikach ogólnych.
5.6.3.0

 • Zapis zmian w rysunkach okuć nie wychodził po bezpośrednim wyjściu z programu (niepotrzebnie otwarta transakcja).
 • Poprawka: próba skasowania parapetu= błąd programu (odwołanie do skasowanego obiektu).
 • Quick Insert oznacza schematy jako zmodyfikowane.
 • Quick Insert - nie działa aplikowanie profilu podpararapetowego.
 • Błędne parametry przekazane do RozwinOgolne.
 • Dalsze prace nad zamiennikami elementów ogólnych w zależności od rynku.


 5.6.2.900

 • Menu w Narzędzia->Galeria - pod prawym przyciskiem brak opcji ukrywania dla dealerów i inne.
 • Usuwanie parapetów, moskitier i żaluzji przez automation na potrzeby centrum zamian.
 • Poprawka w ładowaniu cennika w skryptach wyceny (nazwa była ograniczona do 25 znaków zamiast 40)
 • W starym oknie galerii ładowało się niewłaściwe menu kontekstowe.
 • Wydłużenie działania erraty dla uzupełnianie tabeli sztukipoz.
 • Poprawka sterowania piłą dla łączników z osobnej pozycji, gdy była włączona opcja 'Dyblowanie na łącznikach'.


5.6.2.800

• Dobory specjalne użytkownika dokończenie - przeładowywanie doborów po załadowaniu dokumentu, gdy włączona aktualizacja technologii.
• Skrypty integracyjne.
• Dokończenie pobierania informacji z GUS.
• Rozszerzenie rep_osciez o informacje o grubości ramy i przylgi.
• Przy okazji poprawki wstawiania z galerii wyszedł dziwny błąd.
• Przekazane 'DatabaseVersion' do pulpitu na prośbę z portalu w 'Projekty WH Okna'.
• Błąd w wycenie Inny Artykuł.
• Kolejne zagęszczanie raportowania.
• Wewnętrzny bufor obwodów kwatery nie uwzględniał obwodu dla listew przyszybowych.
• Przeniesienie ornamentów i ich ładowania bezpośrednio do DataService.
• Piaskowanie - nowy parametr szyby.
• Kreator pozycji dla typu "Szklenie" i wybór za pomocą lornety - pokazuje złe ramki dystansowe.
• Raportowanie grubości ościeżnicy ze struktury zamiast z dbo.osciez.

5.6.2.604

 • Nie działały dobory specjalne, które nie odejmowały towarów.

5.6.2.603

 • Poprawka przypisania nazw własności w regułach dla profili łączących.
 • Brak wyboru zakresu dybli we właściwościach ościeżnicy - nie wycofane wszystkie zmiany.
 • Dobór okuć zawiesza program - błąd w zaczytywaniu doborów specjalnych do bufora.

5.6.2.602

 • Dwukrotnie generowało się sterowanie dla drugiego nawiewnika w skrzydle.
 • Brakowało sterowania dla drugiego nawiewnika w stałym szkleniu.
 • Błędnie działało odniesienie od krawędzi zewnętrznej dla nawiewnika w stałym szkleniu.
 • Pobieranie danych klienta z serwisu GUS (do testów).
 • Odwrócenie kolejności odtwarzania statystyk (od najnowszych).
 • Centrum Zamian: Dodano możliwość usuwania dodatków.
 • Możliwość usuwania Doborów Specjalnych, usuwanie zaznacza się za pomocą klawisza "Delete" w zaznaczonych wierszach.
 • Klawisz "Escape" likwiduje ostatni wybór w wierszu.
 • Moskitiery, żaluzje i parapety w toku. Trzeba oprogramować ich usuwanie po stronie automation. W Centrum Zamian kod jest już przygotowany.
 • Dobory specjalne użytkownika. Zapis wraz z dokumentem, poprawki w interfejsie, przy okazji wyszło buforowanie dla wszystkich specjalnych.
 • Brakowało zabezpieczenia przed pustymi grupami kolorów.
 • GetNazwa - po zmianach - zrzucała !@#Err#@! jako nazwę dla pakietów.
 • Błędy w tłumaczeniu w designerze kolumn użytkownika.
 • Kod od edycji ustawień dybli na poziomie pozycji.

5.6.2.601
 • Przygotowania do edycji doborów specjalnych użytkownika.
 • Nie wyskakujące ostrzeżenie o niestandardowej wycenie przy aktywnej opcji buforowania komunikatów.
 • Komunikat przy buforowaniu przywracał domyślne parametry wyceny. Teraz komunikat nie przywraca parametrów. Można je przywrócić przyciskiem w oknie wyceny.
 • Dobory specjalne użytkownika do testów.
 • Wysyłanie do dilera tabeli od doborów użytkownika. U dilera nie będą dostępne do aplikowania.
 • Możliwość użycia cenników rolet w skrypcie wyceny.
 • Zakres stosowania dybli w xml-u od sterowania.
 • Możliwość dodania reguły z dopłatą dla elementów będących osobną pozycją (np. szklenie, łącznik).
 • Źle wypełniała się tabela rep_bele
 • Źle wypełniało się pole ze stojakiem i paczką w rep_bele dla niektórych dokumentów z Planera.
 • Dodane pole sztuka w rep_stojaki
 • Komunikat o nieznalezieniu wszystkich elementów doboru specjalnego, gdy dobór jest zrobiony właściwie.
 • Brakowało pola il_poz w odtwarzaniu statystyk.
 • Jeszcze prace nad dyblami.
 • Łata w galerii. Sprawdzanie rozmiarów min, max doprowadziło do niedziałania wstawiania galerii z cennikiem bo tam te rozmiary są 0.
 • Przy rozdzielonych sztukach (przez Planer) źle dzieliło na paczki przy sterowaniu maszynami + błędne wpisy w rep_bele.
 • Udostępniono kolor ramek w skrypcie narzutów pakietów (KodKoloruRamki).
 • Przygotowania do zapamiętania doborów specjalnych użytkownika.
 • Nie działała 3 zakładka opcji technologicznych - błąd łączenia zasobów.
 • Przebudowana GetNazwa.
 • Dalsze ulepszenia w cache'owaniu.

5.6.2.400

 • Kolory dynamiczne cd.
 • Nie działało prawidłowo wstawianie zestawów z galerii.
 • Nie przenosił się plik ,ParserLibrary do exeków.


5.6.2.0

 • Poprawki w nadawaniu uprawnień do tabel, procedur i funkcji SQL.
 • Nie działało ukrywanie typów/grup/kolorów na cloudzie.
 • Źle kalkulowały się elementy zależące od koloru zewnętrznego bądź wewnętrznego gdy wybrany był kolor podstawowy.
 • Zabezpieczenie integracji xml z programów alu przed złymi wartościami w polach. Gdy w polu numerycznym pojawiał się tekst statystyki były niekompletne.
 • Oznaczenie typu pozycji integracyjnej literką 't' zamiast 'T'. Dzięki temu można integrować ją inaczej niż zwykłe pozycje tekstowe.
 • Przeróbki w WHDrawings. Możliwość generowania wielu rysunków na raz i wywoływania w trybie niewidocznym.
 • Cała seria zmian mających na celu przyśpieszenie startu programu.
 • Prace nad okienkiem edycji nr artykułów towarów kolorowych.
 • Czyszczenie cache'a pomijało stawki VAT i jednostki wagi.
 • Zabezpieczenie w edycji wykończeń przed brakiem powiązanego elementu obwodu.
 • Tymczasowa poprawka! Nie wstawiały się słupki w łuk.
 • Przy wydruku z nowego okna otwórz istniejący dokument nie zrzucała się nazwa zlecenia dilerskiego/zapytania ofertowego do rep_oferta.
 • Zmiana kalkulacji dopłat za pakiety z cennika.
 • Feature #308 Domyślny rabat po wstawieniu okna z galerii z cennikiem.
 • Nowy grid dokumentów - otwarcie dokumentu nie przerywało wgrywania podglądu.
 • GetDocument z wrappers - czyszczenie cache'a gdy CodeSQL i Database były zainicjowane.
 • Zbuforowanie informacji o walutach na starcie.
 • Nie działała dobrze edycja kolumny Ile w przypisywaniu wkrętów - Bazy.
 • Do TranslateArt dla szyb wchodził guid zamiast koloru - nie działało buforowanie.

5.6.1.900

 • Źle zapisywał się indeks schematu aproksymacji w danych handlowych i grupa ramek w danych przenikalności.
 • Po aktualizacji kompilatora źle działały checkboxy w opcjach wyceny 2 - nie działało między innymi zapamiętywanie rabatów kaskadowych.
 • Doszła opcja czy automatycznie odwracać kolory profili w otwieranych na zewnątrz - trzecia zakłada z opcjami technologicznymi.
 • Ulepszanie importu kolorów dynamicznych.
 • Reguła - obniżona klamka w doborach.
 • Były nieprawidłowe kolory listew przyszybowych w rysowaniu kolorów z bazy.
 • Błąd liczenia przenikalności przy oknach łukowych - błąd w liczeniu przecięć łuków .
 • Wybór ramki dystansowej przy wstawianiu pakietu - na razie brak w kreatorze.
 • Obróbki(piaskowanie) szyby - w trakcie.
 • Poprawka niepełnej obsługa zmiennych logicznych w danych klienta.
 • Rozróżnianie elementów receptur dodanych na zewnątrz od tych wewnątrz na liście cięcia.
 • Nie zapamiętywały się parametry do przeliczania pod konstrukcji z galerii (np. kratki).
 • Wybór ramki szybowej w kreatorze
 • Przygotowania do obsługi obróbek szkła.


5.6.1.800

 • Skrypt do Kabana. Usuwanie znaków diakrytycznych.
 • Zbiorówka z zerowymi ilościami okuć-poprawka.
 • Eksport cen szkła wysypywał się gdy ręcznie na bazie gdzie chyba z poziomu SQL wpisano dane szkła - raz małe a raz duże litery.
 • Ulepszenia w imporcie danych do kolorów dynamicznych.
 • Kaban - spora przeróbka dotycząca także zgrzewarki.
 • Modyfikacja funkcjonalności wyznaczania terminu realizacji, z automatu nie dało się wyznaczyć daty wcześniejszej niż dotychczasowa.

5.6.1.702

 • Rozszerzenie importu z 1C o opcjonalną walutę.
 • Można dodawać artykuły handlowe i technologiczne poprzez skrypty sterowania. Kalkulacja przebiega dla nich tak jak w pozycji Inne (kalkulacja) co umożliwia dodanie czynności i narzutów. Brakuje pokazywania i/lub rysowania takich elementów.
 • Dodane drugie miejsce po przecinku dla "g" szyby.
 • Ograniczenie ilości znaków w nazwie podgrupy w galerii - każda podgrupa ma teraz do 50 znaków.
 • Aktualizacja cenników przy wczytywaniu dokumentu gdy jest włączone 'aktualizuj technologię'.
 • Poprawki w imporcie xml z aluminium.
 • Blokada przełączania 'alternatywne działanie cenników' u dealera.
 • Ostateczna wersja HttpProxy.dll.
 • Przy zamianie koloru okuć w Centrum Zamian nie uaktualniała się lista dobranych okuć.
 • Zamiana koloru ramki międzyszybowej powoduje powrót listwy przyszybowych do domyślnej- poprawka
 • Zmiana wersji NewProp.dll
 • Od wersji 5.6.1.500 nie działała zmiana statusu dokumentu przy włączonej opcji "Automatycznie ustal termin realizacji przy zmianie statusu"
 • Skrypt sterowania Kaban FA1070 SB3010 - pierwsze podejście.

5.6.1.701

 • Opcja zrzucania aktualnych danych o pozycjach faktury do repów.
 • Poprawka w optymalizacji ze wskazanego materiału.
 • Po ostatnich zmianach w optymalizacji źle działała aproksymacja i zamówienia po optymalizacji.


5.6.1.700

 • Za dużo się kalkulowało dla elementów wirtualnych (od jakiegoś czasu dla elementów wirtualnych mogą być stosowane reguły).
 • Poprawka w imporcie tłumaczeń - brak słownika.
 • Drzwi HST, brak możliwości podmiany Szyb przez Centrum Zamian-poprawka.
 • Do testów (definiowanie dostępnego materiału w optymalizacji).
 • Poprawka (nie działała zmiana waluty dokumentu przy cennikach użytych w skrypcie).5.6.1.600

 • Poprawki różne
 • przekazywanie kolorów do reguł.
 • Programik do redukowania indeksów (użytkownika) .5.6.1.501


 • Dobory alternatywne - brak podświetlenia po ponownym wejściu do doboru.
 • Pierwsza wersja skryptu centrum.
 • Rozjeżdżały się nazwy stałych z opisami własności w skryptach wyceny.
 • Liczenie obwodu skrzydła bez okuć - dodane. Liczenie obwodu skrzydeł bez okuć w ramie - poprawki.5.6.1.500

 • Blędy w buforowaniu komuniaktów. Bufor komunikatów nie zawsze określa z jakiej pozycji komunikat pochodzi.
 • Poprawka zapisu schematów dla okna komunikatów.
 • Zapamiętanie położenia i rozmiarów okna komunikatów.
 • Pokazywanie komunikatów tylko dla aktywnej pozycji w kosztorysie.
 • Dynamiczna nazwa pakietu w viewsie rep_szkleniaExt składająca się z opisów szyb i ramek
 • Możliwość zmiany algorytmu szyfrowania cen na własny - dll-ka którą może stworzyć sam klient
 • Zakańczanie edycji przed zamknięciem okna nowego 'otwórz istniejący dokument'. objawiało się to dziwnym zachowaniem przy klikaniu na kolumnę do archiwum.
 • Projekt przykładowy dla dllki szyfrującej ceny
 • Procedura zachowana ItemsForProfileType. Przy sprawdzaniu dostępnych kolorów profili w 2 z 4 miejsc nie były pomijane elementy witualne.
 • Własność Obwód skrzydeł bez okuć.
 • Znaczące przyśpieszenie okienka przypisywania systemów reguł do poszczególnych elementów. Doszło filtrowanie po polu HIDE.
 • Wywołanie reguł dla elementów wirtualnych - do sprawdzenia.
 • Wydłużenie pól z korekcją łączenia na czop.
 • Zmiana pakietu szybowego przez lornetę, w okienku wstawiania pakietu, nie powodowała zmiany listy kolorów ramek.
 • Dalsza przebudowa kodu pod wołanie skryptów sterowania.
 • Szkic skryptu Fimtec MultiDrill 2.


5.6.1.400


 • Centrum Zamian: Poprawka wyskakującego komunikatu o odwołaniu do nieistniejącego obiektu.
 • W rep_skrzydla pole wysokprzej - wysokość przejścia.
 • Prace nad dyblami.


5.6.1.302


 • Poprawka kalkulacji szkła.


5.6.1.301


 • Przenoszenie "userdata" w pluginie przy kopiowaniu pozycji dokumentu.
 • Przygotowania do składania cen pakietów przez skrypt.
 • Poprawka w doborze wzmocnień od klasy bezpieczeństwa.
 • Poprawki w obliczaniu cen szkleń dla.
 • Blokowanie zlecenia w obiegu
 • Zabezpieczenie podczas zapisu zlecenia od dealera (sprawdza się unikalność numeru ZOD).
 • Dodanie pola "Skopiowano z dokumentu" podczas "Zapisz jako...". Dzięki temu jest widoczne z jakiego dokumentu źródłowego został skopiowany dany dokument (jeśli został).
 • Zwiększenie listy dostawców w zamówieniu zbiorczym (wcześniej było ograniczenie do 50).
 • Sprawdzenie, czy po optymalizacji zgadza się ilość kawałków i suma długości wycinanego materiału.
 • Poprawka opcji korekcji dla cięcia '\/'.
 • Poprawka problemu z domyślnym klientem dealera.


5.6.1.200 • Błędy w buforowaniu komunikatów.
 • Zmiana wersji NewProp.dll.
 • Zmiany w HttpProxy .
 • Systemy uzależnione od grupy dilera.
 • Zmiany w serwisie dilerskim.
 • Dodanie obsługi profili renowacyjnych do Centrum Zamian.
 • Zmiana typu pól guidów i obrazków w repach z nchar na char - oszczędność miejsca w bazie.
 • Uzależnienie filtrowania kolorów od opcji: Filtruj typy jak u dilera.
 • Kolejny sposób przybliżania liczenia przenikalności cieplnej. W grupach ramek pakietów doszły pola psi_k1 i psi_k2 (dla 1 i 2 komór), z których pobierają się parametry przenikalności liniowej gdy wychodzi psi=0 ze złożeń.
 • Dodanie obliczania współczynnika przepuszczalności energii g dla okna. Pole przep_ener w rep_osciez w procentach.
 • Rep_pozycje, autoopis - informacje o mechanizmie i sterowaniu pobierają się teraz wprost ze skrzynek.5.6.1.100

 • Programik PingDilerski do diagnozy jakości połączenia z serwerem dilerskim w azure.
 • Przeróbka w httpproxy .
 • Przeróbka pluginu modyfikacje typow - dodanie możliwości wpisywania dowolnego tekstu przy wybranych modyfikacjach. Wcześniej był tylko wybór z listy.
 • Zakładka 'Dobór wzmocnień' + obsługa w Oknach.
 • Zależność zastosowanego rodzaju wzmocnienia od typu okuciowego - kolumna Okucie.
 • Dobór stali dla ram w których wystąpuje skos lub łuk - kolumna Słupek/skos.
 • Wartość 'Każda' w kolumnie 'Pozycja' - 'Każda' ma mniejszy priorytet niż pozostałe wartości.
 • Tooltip z numerem artykułu technologicznego wzmocnienia na kontrolce wyboru typu wzmocnienia dla słupków i elementów obwodu.
 • Przy odtwarzaniu archiwów próby zapisu do pól tylko do odczytu.
 • Były braki w kodzie sprawdzania czy należy ponowić dobór wzmocnień.5.6.1.0

 • Poprawka awarii w wizardzie tworzenia pozycji.
 • Zmiany w serwisie dilerskim - możliwość użycia systemu plików zamiast storage'a Azure w zależności od konfiguracji
 • Poprawki w WHDrawings.
 • W Centrum zamian w wersji dilerskiej można edytować pakiety nawet po zabronieniu takiej edycji przez producenta.
 • Obróbki szyb - edycja w Bazach.
 • Blokowanie zmian w pakietach szybowych (pakiety referencyjne) - edycja w Bazach.
 • Brakowało lornety dla kolorów we wstawianiu zestawów profili łączących.
 • Różne poprawki i ulepszenia w cache'u kolorów i napełnianiu kolorami profili list wyboru.
 • Kod od importu tłumaczeń z pliku.
 • Zwalczenie problemu braku pamięci przy odtwarzaniu statystyk. Dodatkowo dokumenty powyżej 5K pozycji nie będą odtwarzane.
 • Poprawka związana ze zmianą języka bazy danych.
 • Obsługa wielu schematów w Centrum zamian i Buforowanych komunikatach.
 • Ograniczanie edycji składników pakietu we własnościach i w Centrum Zamian.
 • Podwójne kliknięcie lub prawy przycisk myszy poza gridem w Centrum Zamian powoduje uruchomienie okienka z zamienianymi elementami.
 • W programie Bazy w konfiguracji doboru wzmocnień w definicji powierzchni maksymalnej są 4 miejsca po przecinku a w tabeli dbo.regwzmoc były 3 miejsca po przecinku.
 • Wykorzystanie cache'a kolorów.5.6.0.900 - wersja tylko ze względu na edycję w Bazach

 • Poprawka w przydzielaniu na stojaki, jeżeli słupki miały iść razem z ramą/skrzydłem a skrzydło było wirtualne (wystarczyło, że górny element) to słupki szły do zerowej paczki bez stojaka.
 • Gdy skrzydło jest całe wirtualne to słupek trafia do ramy. Gdyby rama była wirtualna to nadal zrobi się paczka 0. Na razie nie wiem jak dodać półkę dla wirtualnych elementów.
 • Po zmianie ramek w pakiecie szybowym nie uaktualniał się kolor ramki w pakiecie w dokumencie.
 • Nowa opcja piły - 1 naddatek na rzaz dla \/.
 • Program WHDrawings pozwalający zapisać obrazek wybranego elementu do pliku jako png lub emf.
 • Dodane pole w automation z ustawieniami blokowania podmian u dilera na potrzeby Centrum Zamian.
 • Uzależnienie proponowanego (domyślnego) setu listew przyszybowych od grupy delera.
 • Uzależnienie doboru wzmocnień od zastosowania progu w ościeżnicy.
 • Dodane przyciski Zaznacz i Odznacz w kreatorze artykułów handlowych dla kolorów profili. Pozwalają na zaznaczanie całych grup kolorów bądź (z wciśniętym Shift) zaznaczanie poszczególnych kolorów nowym gridem (więcej kolumn).
 • Reaktywowane przyciski Zaznacz i Odznacz w przypisywaniu kolorów profili do grup kolorów.
 • Brakowało obsługi języków bazy danych w cache'u kolorów.
 • Kreator dodawania pozycji pokazuje kolory, które są ukryte. Ukrywanie było tylko dla wizarda od kolorów dynamicznych. Poprawione i rozszerzone na stare sposoby obsługi kolorów.5.6.0.800


 • Event powiadamiający o kopiowaniu pozycji - automation.
 • Poprawka w calctrace (demontaż, wykończenie).
 • Próba zwalczenia problemu w odtwarzaniu statystyk/raportowaniu.
 • Kod koloru2 do wykorzystania w kreatorze kolorów.


5.6.0.700

 • Próba przyspieszenia procesu indeksowania/konwersji.
 • Skrypty z możliwością ponowienia wywołania - do wykorzystania przy dyblach.
 • Przez wcześniejszą reorganizację kodu raportowanie listew przyszybowych wołało się dwukrotnie dla wypełnień.
 • Grupy kolorów lameli.
 • Cenniki rolet - edycja .
 • Usuwanie w indeksowaniu osieroconych wpisów w infocr. Wpisy w infocr bez powiązania z nhandlo blokowały import towarów WH.


5.6.0.603

 • Poprawka tworzenia optymalki w Planerze przy logowaniu na użytkownika SQL.
 • Wstęp do wstawiania artykułów dybli i np. zaślepek odwodnień poprzez skrypty sterowania.
 • Jeszcze poprawki w XMLtoWHP.
 • Nie odtwarzały się prawidłowo statystyki.
 • Nie działał checkbox 'Przenieś stawki' w Oknach.
 • Jeszcze poprawka w kwesti translacji conection stringa (tym razem nie działał WH Net).
 • Błędy lub asserty z inicjowaniem dokumentów przez automation.
 • Zawieszanie się programu po wybraniu adaptora pod szkrzydło ze słupkiem ruchomym (wersja 5.5.0.600).
 • Własność Waga była 0 na poziomie pozycji (systemy montażowe).5.6.0.602

 • Poprawki - przestało działać tworzenie optymalizacji w planerze.
 • Kolejne poprawki tworzenia connection stringa - były błędy przy zwykłym uruchomieniu.
 • Nie pojawiała się ikona od łączenia łukowego kawałków ramy.
 • Błąd liczenia przenikalności przy oknach łukowych. Poprawiony.
 • Poprawki w XMLtoWHP.


5.6.0.601

 • Zaznaczanie i odznaczanie hurtem użytych atrybutów. (realizacja sugestii z grupy dyskusyjnej)
 • Umożliwienie zwykłemu userowi edycji w towarach okuciowych 'Może być osobną pozycją faktury' dla towarów WH.
 • Opcje importu danych klienta i przenoszenie stawek VAT.
 • Możliwość wywołania więcej niż jednej predefiniowanej akcji na raz w obiegu.
 • Możliwość ustawienia parametrów zakładki wyceny wg własności dla wszystkich pozycji dokumentu.
 • Prace nad kalkulacją wkrętów.
 • Obsługa wkrętów w kalkulacji.
 • Więcej wariantów połóżeń okuć w sterowaniu.
 • Wszystkie kolory mają nazwy do 50 znaków długości.
 • Zwiększenie liczby dostępnych zestawów listew przyszybowych.
 • Skrypt SQL analizujący statystyki pod względem odpadów w optymalizacjach.
 • Dodanie do automation informacji o tym czy znajduje się na nim zasuwnica lub zawiasy.
 • Filtrowanie klamek w centrum zamian-poprawka.
 • Poprawka do poprawki filtrowania klamek w Centrum zamian
 • Zmniejszenie liczby odwołań do SQLa przy budowaniu filtra klamek przy zamianie klamki w Centrum zamian.
 • Wyliczanie zaślepek odwodnienia. Dodana własność 'Liczba kwater od góry na poziomym' dla ościeżnic, skrzydeł i słupków.
 • Raportowanie do rep_notatki nie szło dla srcdoc > 2000000.
 • Wymiary szer_zewn i wys_zewn (rep_szklenia) dla wypełnień nakładkowych były razy 16.


5.6.0.600

 • Sprawdzania przynależności koloru do grupy - grupy w grupie działały tylko dla dynamicznych - teraz i dla wzmocnień, reguł oraz cenników.
 • Interfejs użytkownika dla adaptorów nie obsługiwał dynamicznych kolorów.
 • Wymuszanie adaptorów pod skrzydła - poprawka z kolorami (z uwzględnieniem dynamicznych).
 • Poprawka w oknie optymalizacji - nie dało się wyłączyć checkboxa w 1paczce.
 • Poprawka w oknie użyte atrybuty - kasowanie wiersza bez modyfikacji innego się nie zapamiętywało w bazie.
 • Przeróbki w kontekstach.
 • Zmiana koloru – poprawki.
 • NewProp.dll: Poprawka ustawiania statusu wiersza do zamiany. Usunięcie poprzednich komunikatów przed aplikacją nowych danych.
 • Schemat pliku z informacjami technicznymi o okuciach (ImpTowTech.xsd).


5.6.0.501


 • Po połączeniu zmian z 5.5 lista dokumentów do wysłania ustawiała się powtórnie – poprawka.


5.6.0.500


 • Wysokość klamki w skrzydle biernym. Pierwsze podejście.
 • Nowy sposób na zwalczenie wywalania programu przy wyjściu (wymaga również zmiany w pliku config)
 • Udostępnienie wszystkim okna galerii w WPF.
 • W trakcie komunikacji dilerskiej na zdalnych pulpitach wyświetlała się niepotrzebnie informacja o dostępności nowej bazy technologicznej.
 • Poprawka w serwisie komunikacyjnym między Silver a serwerem dilerskim.
 • W obniżaniu klamki (z przymykiem) pomijam sprawdzanie drugiego skrzydła gdy nie ma tam okuć.
 • Poprawka ze słupkami w sterowaniu.
 • Żle działało wymiarowanie słupków w przypadku typów z nakładką aluminiową
 • Poprawka w liczeniu wysokości klamki w stosunku do ościeżnicy gdy na dole jest próg. Jeżeli był adaptor to liczyło się do niego zamiast do ościeżnicy.
 • Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu
 • Pole z jednostkową wartością dodatków przed rabatem w rep_pozycje.
 • Przy imporcie ar3 nie przenosiły się wartości pól dodatkowych.
 • Poprawka do ERRATY 5 (wypełnienie dbo.sztukipoz dla dokumentów sprzed 60 dni).
 • "Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu"
 • Drobne poprawki we wczytywaniu kolorów dynamicznych.
 • Wizard - obsługa ukrywania typów i szkleń.
 • Obsługa pustych pól binarnych z rysunkami.
 • Poprawka aplikowania okuć do skrzydeł. Po zmianie numeracji skrzydeł w programie Okna w niektórych schematach nie wstawiały się okucia do niektórych skrzydeł.
 • Możliwość zapamiętania wymiarów konstrukcji. Niektóre konstrukcje z predefiniowanym rozmiarem na starcie zgłaszały błędy. Teraz można zapamiętać właściwy wymiar w każdej konstrukcji.
 • Tabele pod dobory specjalne użytkownika.
 • Wymuszanie adaptorów pod skrzydła.
 • Długość pola kolor w rep_pozycje była za mała.
 • Skrypt - dodano obsługę górnych dyblowań.
 • Obsługa inwersji dla drzwi zewnętrznych z dostawką.
 • Okna.Documents: protection against incorrect usage of "select documents" dialogs
 • Brak informacji o numerze szklenia w tabeli rep_slupki dla listew przyszybowych - zrobione.
 • Skrypt zgrzewarki : zmiana sposobu obróbki na podstawie pluginu ModyfikacjaTypu.


5.6.0.400

 • Ustawienie validateOnParse i resolveExternals w httpproxy
 • Możliwość rozróżnienia wzmocnienia dla klamki po lewej i prawej.
 • Dobór wzmocnień - działanie pozycji klamka, klamka lewo, klamka prawo rozszerzone na ościeżnice i adaptory.
 • Brakujące artykuły w zamówieniu zbiorczym do konkretnego dostawcy - błąd spowodowany optymalizacją przez kompilator!
 • Po skopiowaniu konstrukcji łukowej ze szprosami powstawała błędna szyba.
 • ColorsLoader - prace nad sprawdzaniem długości nr-ów artykułów.
 • Poprawione rabatowanie w oknie faktury.
 • Zmiana w httpproxy.
 • Przeniesione z 5.5 Ukrycie możliwości zmiany statusu dla dokumentów dilerskich w oknie otwierania dokumentu.
 • Zła stal w słupku po ponownym otwarciu dokumentu"
 • Poprawka pozostawiająca niezmienione kategorie wzmocnień w elementach podrzędnych ościeżnicy przy wczytywaniu dokumentu z włączoną opcją "Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne".
 • Nowy sposób łączenia listew przyszybowych - Bazy\Dobór uszczelek\przełacznik: skosy jak elementy poziome.
 • Tabela TYP_VS_SPEC (automatyczne dobory specjalne) - nie eksportowała się wraz okuciami.
 • Jeszcze bardziej wymyślne sortowanie cięcia .
 • Brak artykułów okuć w oknie WPF w wersji dealerskiej.
 • Listwa przyszybowa w kolorach złożonych generuje komunikat i wybiera się listwa z koloru pojedyńczego
 • Stare dokumenty ze szprosami wiedeńskimi powodowały wywalanie programu przy raportowaniu.
 • Zamiana szkleń w Centrum zamian – poprawki.
 • Poprawka uwzględniania rabatu dilera w obliczeniach narzutów z reguł.
 • Brak tłumaczenia polskiego w dialogach z Okna.Documents
 • W plikach wersji programu Okna do katalogu "pl" nie kopiował się plik z polskim tłumaczeniem Winkhaus.ConfView.DxExt.resources.dll
 • W Plaginie Quick insert brakowało możliwości zdefiniowania koloru ramki przyszybowej
 • Doliczanie narzutu procentowego do cenników (opcja)
 • Poprawki przy wyszukiwaniu klienta
 • Nie działało wstawianie nakładek przez #
 • Zmiana sposobu informowania o konwersji bazy danych.
 • Sprzątanie starego kodu powiązanego z otwieraniem bazy i konwersją.
 • Zmiana nr artykułu w nhandlo w czasie edycji. Jeżeli nr artykułu handlowy był identyczny nr artykułu technologicznym to zmieniały się oba w profhand co psuło powiązania.
 • Eksport nie działał po zaznaczeniu grupowania (typów, szkleń, itd.).
 • W trybie zaznaczania do eksportu, po zwinięciu i rozwinięciu gałęzi, namnażały się liście drzewa.
 • Zmiany w generowaniu pliku WHP.
 • Nie działało pomijanie w optymalizacji.
 • Sprawdzenie długości nazwy pliku ar3 przed zapisem do tabeli aktual.


5.6.0.303

 • Poprawki w oknie faktury (niedokończone).
 • W wycenie rolet dawało się wpisać tylko 3 znaki.
 • Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.
 • brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania - próba rozwiązania.
 • Okna łukowe z okuciami - bład.
 • Opcja dołączania do WH Piły tylko etykiet na odpady.
 • Filtrowanie słupków we własnościach słupka używała tej samej listy co przy wstawianiu nowego.
 • Nie pokazywały się kolory w zakładce 'Dostępne kolory' dla innych tabel niż kolory profili.
 • Możliwość wymuszenia z bazy opcji 'Uwzględniaj listwy przyszybowe na listach cięcia'.
 • W oknie doboru okuć zawsze dodawał się status + K
 • Zmiany w HttpProxy5.6.0.301


 • Poprawki integracji.
 • Źle zapisywały się pola dodatkowe.
 • Nie wypełniały się pola il_skos,il_szp_kle i guid w rep_szklenia dla wypełnień.
 • Uprawnienie do zmiany tymczasowego kursu walut.
 • Podwójne zwalnianie pamięci (dynamiczne węzły drzewka) w Bazach.
 • Dokończenie obsługi ukrywania towarów.
 • Poprawka, uproszczenie i przyśpieszenie kolorowania drzewka w Bazach .
 • Nie działało ustawienie domyślnego koloru szprosów do kolorów profili złożonych.
 • Poprawka w cachowaniu sprawdzania "wstawialności" szyby
 • Poprawka (automatyczne ustawianie terminu nie działało z okna otwórz istniejący dokument).
 • Lista języków bazy danych w automation.
 • Nie można wybrać waluty dopłaty za szlif.
 • Walka z out of memory.
 • Próba zmniejszenia ilości alokacji.
 • Lista języków bazy danych.
 • Szereg poprawek w generowaniu konstrukcji z wizarda.
 • Nie pojawiało się okno transmisji dilerskiej w bazach.
 • Dodany filtr na kategorie okuć. Wcześniej pojawiał się jedynie komunikat o nieznalezionym typie w danej kategorii okuć. Teraz kategorie nie posiadające zadeklarowanych typów okuciowych nie pojawiają się na liście wyboru. Wersja 1.0.0.33 NewProp.dll.
 • Log w funkcji tworzenia dokumentów zbiorczych przez automation.
 • Zmiany w przydzielaniu elementów na stojaki.
 • Drobne poprawki w agregacji komunikatów.
 • Views rep_szkleniaExt z dodatkowym polem złożenia szyba/ramka/...
 • Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.
 • Brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania - próba rozwiązania.
 • Poprawka do rep_poz_text, pole jednostka - zawsze szła sztuka.
 • Jeszcze poprawka w ustalaniu ZawiasówNarożnych.
 • Format do XML to WHP.
 • Nie ustawiał się domyślny kolor okuć. Dotyczyło tylko ostatnich zmian w 5.6.
 • Poprawka błędu zamiany klamek.


5.6.0.300

 • Właściwości w regułach dla profili łączących w systemach nie pokrywały się z własnościami bezpośrednio przy profilach.
 • Jeszcze reguły łączników w 'Całość'.
 • Prace nad kolekcjonowaniem komunikatów.
 • Dodanie do USEREXTCONTRACT tHandlowy, tCarga, tWykoncz.
 • Dodane możliwość wyciągania wykończeń przez FindParts.
 • Dodana funkcja w skryptach kalkulacji do sprawdzania czy kolor jest w grupie (KolorWGrupie).
 • Poprawki w CTypeSet by uwzględnić nowe wartości enumów.
 • Poprawka w IleCzesci dla wykończeń.
 • Do skryptów ościeżnicy nie przekazywały się kolory zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Po skopiowaniu okna uchylnego i zmianie najpierw wysokości a potem szerokości nie uaktualniała się wysokość klamki.
 • Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w kompletach w liczeniu wagi.
 • Po wybraniu lornetą profilu łączącego nie było kolorów w liście.
 • Nie działało łączenie skrzyżowanych słupków 'Połącz'.
 • Parapet dla konstrukcji ze skosem u dołu źle się kalkulował - do naddatku liczyła się cała szerokość dziury a nie długość dolnego elementu.
 • Okna.Documents: fixing typo in resources
 • Added QuickInsert tables support.
 • Braki z łączenia w kodu z 5.5
 • Włączanie buforowania w Opcje\Wyświetlanie\Buforowanie komunikatów.


5.6.0.202


 • Prace nad komunikatów.
 • Ustawienie "Odsylaj" działało tylko u producenta, zmiana by na pulpitach zdalnych też działało u dilera.


5.6.0.201

 • Opcja alternatywnego liczenia narzutu do cenników (procent składany w opcjach wyceny 2).
 • W zależności od parametru w opcjach narzuty % mogą być albo sumowane albo mnożone.
 • Zmiany w programiku tworzącym zlecenie z xml na podstawie galerii.
 • Możliwość zmiany waluty dokumentu przez automation.
 • W zamówieniu źle działało przeliczanie z opakowań na ilość.
 • Nie działało wstawianie konstrukcji do galerii do innej gałęzi niż główne.
 • Umożliwienie nawietrzaków na dolnym kawałku.
 • Rozkładanie w świetle (przez ikonkę) nie było równie dokładne (ułamki) jak 'Słupki równo w świetle' - różnice w wycenie szyb.
 • 'Słupki równo w świetle' - źle działało zaraz po wstawieniu (np. skrzydła) w konstrukcję - rozmiar nie był jeszcze ustalony.


5.6.0.200

 • Wielowalutowość w zakładce wyceny wg własności (do testów, wymaga konwersji i indeksowania.
 • Grupy klientów.
 • Przy wyborze klienta pytanie czy zmienić walutę dokumentu.


5.6.0.100

 • Przeróbki pod zdalny pulpit cd (WH Okna Cloud).
 • Poprawka w oknie wyboru dokumentów dilerskich do wysyłki.
 • Dokumenty oznaczone do wysłania od razu po prawej stronie,
 • nie dawało się wysłać ponownie odrzuconych dokumentów.
 • Poprawka z nazwami dokumentów.
 • Zabezpieczenie przed nieskończoną pętlą w FitToParent - usuwanie słupków.
 • Znikający kolor po zmianie koloru we własnościach ościeżnicy.
 • Łączniki słupków w skrzydłach - edycja w Bazach, początek w Oknach.
 • Kotwiczenie słupków naświetli i włączanie równego rozkładania słupków na podstawie ustawień źródłowej ramy z naświetlem w galerii.
 • Zmiany pod obsługę kategorii okuć (SilverOkna Creator).
 • Możliwość kalkulacji pozycji w wizardzie. (SilverOkna Creator).
 • Kolorowanie okuć wg pola OK_CEL w nhandlo .W zależności od wartości pola, okucia "kolorują się" na niebiesko (elementy montowane do ościeżnicy), zielono (do skrzydła) lub pozostają czarne (niezidentyfikowane).
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.
 • Poprawka polskiego tłumaczenia rodzaju koloru.
 • Opis położenia profili łączących (w oknie zamian łączników dodano pole identyfikujące pozycję i kolejność montowania łączników czy poszerzeń).
 • Powinien działać inny łącznik słupka w skrzydle.
 • Filtrowanie klamek nie brało pod uwagę W11 (dł. trzpienia) ze skrzydła.
 • Skrypt do centrum Prezmetu w C# - do testów.


5.6.0.2

 • Okapniki kalkulowały się niepotrzebnie dla kopniaków.
 • Zmiany pod wizarda SilverOkien:
 • Edycja listy konstrukcji, filtrowanie konstrukcji dostępnych dla typu profilowego.
 • Zmiany pod uruchamianie na zdalnych pulpitach.
 • Zapis odbioru potwierdzenia dilera w LogObiegu.
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka wykrywania rodzaju wyceny (kalkulacja/cennik) w konstrukcjach gdy galeria posiada grup cennikowych.
 • Skrypt tworzenia planu produkcji - drobne poprawki.
 • Projekt DecodePrices: możliwość kodowania i dekodowania cen w zewnętrznym programie niezależnym od WH
 • Integracja nie zrzucały się kąty dla cięć.
 • Technologiczny numer wzmocnienia widoczny przy A, B, C, itd.
 • Zmiana wersji NewProp.dll
 • Brakujący filtr okapników.
 • Łata w generowaniu informacji dla maszyn - odszukiwanie w rep_listacie po guid i guid2 równocześnie.
 • Z 5.5 przeniesiona opcja zokrąglania szkła do wyceny do 0,01m2.
 • Uspójnienie źródła informacji o sposobie otwierania - atrybut OtwieraneNaZewnątrz.5.6.0.1

 • Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian (pierwsze podejście).
 • Zamiana artykułów, kolorów, koloru listwy górnej żaluzji, położenia poprzeczki w moskitierach (0 = brak poprzeczki).
 • Są jeszcze błędy w wycenie przy podmianie mają na to wpływ cenniki.
 • Edycja cen z ręki - poprawki.
 • Po skopiowaniu pozycji z doborem specjalnym mającym narzut procentowy w regułach nie zgadzała się cena.
 • Zmiana terminologii w automation.
 • Przy zamianie moskitier/żaluzji przez automation nie aktualizowały się dane cennika (te elementy mogą być wstawiane z galerii).
 • Poprawki w moskitierach/żaluzjach przez automation.
 • "Wycena jak" nie działała z dopłatą 0.0 - już działa.
 • Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian.
 • Poprawki w uszczelkach przez automation.
 • Poprawka wyceny po zamianach.
 • Poprawka w zamianie uszczelek
 • Zamiana uszczelek w Centrum Zamian.
 • Buforowanie danych do liczenia przenikalności.
 • Kilka pomniejszych optymalizacji kodu - m.in. dźwiękochłonność.
 • W wycenie rolety pokazywały się ukryte waluty.
 • Źle sprawdzał się warunek cięcia na 2 bele (nie z tą piłą).
 • Niedokończone zmiany w optymalizacji.
 • Poprawki w liczeniu U - po dodaniu buforowania.
 • Import cen z XMLa - błąd w kasowaniu tabel gdy owner był przedzielony '\'.
 • Nie zapisywały się dla zbiorówek dodane z ręki.
 • Jeżeli był wstawiany adaptor to potem, przy wstawianiu na raz ościeżnicy i skrzydła, adaptor się też wstawiał, mimo że nie było go w typie.
 • Poprawka w serializacji, dokumenty integracji nie wczytywały się przez automation.
 • Nie zrzucało się pole "położenie" do list cięcia dla COptProfili
 • Listwa transportowa zrzucała się do listy cięcia mimo od kliknięcia checkboxa we właściwościach ościeżnicy.
 • Możliwość dodawania pól dodatkowych do tabel rep.
 • Niewyraźny typ w oknie wyboru okuć.
 • Poprawka z roletami - pusty 'Profil poszerzający z prowadnicą' powodował undo na bazie Postępu.
 • Refaktoring kodu od wysokości klamek - początek.
 • Polskie zasoby dodane do Okna.Documents.
 • Listwy przyszybowe nie odwzorowywały liczby kawałków elementów łukowych.
 • Opcja w słupku 'Wstawiany jak pakiet' nie powodowała zwiększenia listew przyszybowych - teraz działa w połączeniu z dosunięciem słupka (tylko poziome i pionowe).
 • Nazwy pól dodatkowych mogą być dłuższe niż 10 znaków.
 • Przy nagrywaniu dokumentu nie było ograniczenia nazwy do 25 znaków co pozwalało zapisać kilka dokumentów z tą samą nazwą
 • Okna.Documents: adding column with document's state for all types of document
 • Dzielenie okapników przez słupki, okapniki wirtualne - edycja.
 • Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.
 • Korekta problemu wycena jak z narzutem procentowym w typie.
 • Własności w automation pod okapniki.
 • Program wywalał się na oknie łukowym z przymykiem przy zapisywaniu.
 • Centrum zamian:
 • Dodana zamiana kolorów okapników.
 • Rozdzielenie zamian żaluzji i moskitier na dwie osobne zakładki.
 • OptProfile nie raportowały się do list cięcia - dopiero po zapisaniu i otworzeniu dokumentu.
 • Okapniki - wskazywanie rodzaju oraz filtrowanie po rodzaju w interfejsie oraz obsługa dzielenia przez słupki.

5.5.1.2

 • Zabezpieczenie w edycji wykończeń przed brakiem powiązanego elementu obwodu.

5.5.1.1

 • Ograniczenie ilości znaków w nazwie podgrupy w galerii - zmienione na: każda podgrupa do 50 znaków.

5.5.1.0

 • Przywrócenie ustawiania znacznika "diler okuć" w Bazach - do testów.
 • Drzwi HST, brak mozliwosci podmiany Szyb przez Centrum Zamian.
5.5.1.700
 • poprawka-raportowanie listew przyszybowych wywoływało się dwukrotnie dla wypełnień.
5.5.0.601

 • Poprawka filtrowania klamek w centrum zamian.
 • Zmniejszenie liczby odwołań do SQLa przy filtrowaniu klamek.
 • Poprawka wymiarowania szer_zewn i wys_zewn (rep_szklenia)dla wypełnień nakładkowych.
 • Poprawka liczenia przenikalności przy oknach łukowych.
 • Zawieszanie się programu po wybraniu adaptora pod szkrzydło ze słupkiem ruchomym, rozwiązanie problemu.
 • Poprawka własność Waga była 0 na poziomie pozycji (systemy montażowe).

5.5.0.600

 • Interfejs użytkownika dla adaptorów nie obsługiwał dynamicznych kolorów - miało to znaczenie dla wymuszanych adaptorów.
 • NewProp.dll: Poprawka ustawiania statusu wiersza do zamiany. Usunięcie poprzednich komunikatów przed aplikacją nowych danych.
 • Umożliwienie edycji w towarach okuciowych 'Może być osobną pozycją faktury' dla towarów WH.
 • Wszystkie kolory mają nazwy do 50 znaków długości.


5.5.0.503

 • Zamówienie zbiorcze poprawka.
 • Wymuszanie adaptorów pod skrzydła - poprawka z kolorami.

5.5.0.502

 • Okna.Documents: zabezpieczenie przed niepoprawnym użyciem okienka „wybierz dokument”.
 • Wymuszanie adaptorów pod skrzydła.

5.5.0.501

 • Poprawka do ERRATY 5 (wypełnienie dbo.sztukipoz dla dokumentów sprzed 60 dni) .
 • Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu.
 • Poprawka aplikowania okuć do skrzydeł. Po zmianie numeracji skrzydeł w programie Okna w niektórych schematach nie wstawiały się okucia do niektórych skrzydeł.
 • Możliwość zapamiętania wymiarów konstrukcji. Niektóre konstrukcje z predefiniowanym rozmiarem na starcie zgłaszały błędy. Teraz można zapamiętać właściwy wymiar w każdej konstrukcji.
 • Przeniesienie zasobów językowych do NewProp.dll z v 5.6. Doszły głównie tłumaczenia rosyjskie.

5.5.0.500

 • Poprawka w liczeniu wysokości klamki w stosunku do ościeżnicy gdy na dole jest próg. Jeżeli był adaptor to liczyło się do niego zamiast do ościeżnicy.
 • Uwzględnienie pozycji bez ram w tabeli sztukipoz na potrzeby WHNetu.
 • Pole z jednostkową wartością dodatków przed rabatem w rep_pozycje.

5.5.0.409

 • Okna.Documents: poprawka autofiltrowania.
 • Poprawka wymiarowania słupków w typach z nakładką ALU.
 • Poprawka błędu wywalania okien na zamknięciu.

5.5.0.408

 • Dodanie polskich zasobów do Okna.Documents.
 • W Plaginie Quick insert brakowało możliwości zdefiniowania koloru ramki przyszybowej.
 • Centrum Zamian: Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.
 • Zmiana nr artykułu w nhandlo w czasie edycji. Jeżeli nr artykułu handlowy był identyczny nr artykułu technologicznym to zmieniały się oba w profhand co psuło powiązania.
 • Nie działało pomijanie w optymalizacji.
 • Doliczanie narzutu procentowego do cenników (opcja).
 • Poprawki przy wyszukiwaniu klienta.
 • Nie działało wstawianie nakładek przez # (wiele).

5.5.0.407

 • Tabela TYP_VS_SPEC (automatyczne dobory specjalne) - nie eksportowała się wraz okuciami.
 • Zamiana szkleń w Centrum zamian.

5.5.0.406

 • Ukrycie możliwości zmiany statusu dla dokumentów dilerskich w oknie otwierania dokumentu.
 • Brak artykułów okuć w oknie WPF w wersji dealerskiej.
 • Listwa przyszybowa w kolorach złożonych generuje komunikat i wybiera listwę ze złożonego.

5.5.0.405

 • W oknie doboru okuć zawsze dodawał się błędny status.
 • Możliwość rozróżnienia wzmocnienia dla klamki po lewej i prawej.
 • Poprawki do wzmocnień lewych i prawych przy klamce.
 • Dobór wzmocnień - działanie pozycji klamka, klamka lewo, klamka prawo rozszerzone na ościeżnice i adaptory.
 • Po skopiowaniu konstrukcji łukowej ze szprosami powstawała błędna szyba.
 • Prace nad sprawdzaniem długości nr-ów artykułów.

5.5.0.404

 • Poprawka błędu zamiany klamek.
 • Opcja dołączania do WH Piły tylko etykiet na odpady.
 • Filtrowanie słupków we własnościach słupka używała tej samej listy co przy wstawianiu nowego.
 • Nie pokazywały się kolory w zakładce 'Dostępne kolory' dla innych tabel niż kolory profili.
 • Możliwość wymuszenia z bazy opcji 'Uwzględniaj listwy przyszybowe na listach cięcia'.


5.5.0.403

 • Możliwość ukrywania kolorów podstawowych w 'Dostępne kolory'.
 • Brak automatycznego przenoszenia dokumentów do wysłania.
 • Okna łukowe z okuciami poprawki błędu.

5.5.0.402

Nie wypełniały się pola il_skos,il_szp_kle i guid w rep_szklenia dla wypełnień.

 • Poprawka (automatyczne ustawianie terminu nie działało z okna otwórz istniejący dokument).
 • Pomijanie nakładek o efektywnej zerowej grubości przy rozpoznawaniu położenia zawiasów narożnych.
 • Eksport nie działał po zaznaczeniu grupowania (typów, szkleń, itd.).
 • W trybie zaznaczania do eksportu, po zwinięciu i rozwinięciu gałęzi, namnażały się liście drzewa.
 • Nie można wybrać waluty dopłaty za szlif.
 • Do rep_poz_text, pole jednostka - zawsze szła sztuka.
 • Poprawka w ustalaniu zawiasów narożnych.

5.5.0.401

 • Podwójne zwalnianie pamięci (dynamiczne węzły drzewka) w Bazach.
 • Brakowało dokończenia obsługi ukrywania towarów.
 • Poprawka, uproszczenie i przyśpieszenie kolorowania drzewka w Bazach.
 • Poprawka ustawienie domyślnego koloru szprosów do kolorów profili złożonych.

  5.5.0.400

 • Poprawki w CTypeSet by uwzględnić nowe wartości enumów.
 • Poprawka w IleCzesci dla wykończeń.
 • Nie zrzucał się numer szyby dla listwy przyszybowej.
 • Raportowanie notatek - błąd dla dokumentów zbiorczych z dużymi obrazkami w notatkach.

5.5.0.302

 • W zamówieniu źle działało przeliczanie z opakowań na ilość.
 • Omijanie powtarzających się pakietów szybowych w eksporcie cen + komunikat.
 • Dla niektórych konstrukcji źle działa funkcja od skryptów sterowania: TypWewnatrzPrzedzialu.
 • Informacja o łącznikach słupków w skryptach sterowania i XMLu dla zgrzewarki.
 • Do skryptów ościeżnicy nie przekazywały się kolory zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Szerokość parapetu - nie dało się wpisać więcej niż 999 mm.
 • W kreatorze pozycji dla profili łączących nie działały kolory dynamiczne (stare i nowe).
 • Dodana możliwość wyciągania wykończeń przez FindParts.
 • Dodana funkcja w skryptach kalkulacji do sprawdzania czy kolor jest w grupie (KolorWGrupie).
 • Nie działało łączenie skrzyżowanych słupków 'Połącz'.
 • Właściwości w regułach dla profili łączących w systemach nie pokrywały się z własnościami bezpośrednio przy profilach.
 • Reguły łączników w 'Całość'.
 • Po skopiowaniu okna uchylnego i zmianie najpierw wysokości a potem szerokości nie uaktualniała się wysokość klamki.
 • Zabezpieczenie przed brakiem artykułu w kompletach w liczeniu wagi.
 • Po wybraniu lornetą profila łączącego nie było kolorów w liście.

5.5.0.301

 • Umożliwienie wstawienia nawietrzaka na dolnym kawałku.
 • Rozkładanie w świetle (przez ikonkę) nie było równie dokładne (ułamki) jak 'Słupki równo w świetle' - różnice w wycenie szyb.
 • 'Słupki równo w świetle' - źle działało zaraz po wstawieniu (np. skrzydła) w konstrukcję - rozmiar nie był jeszcze ustalony.
 • Z 5.6: Filtrowanie klamek nie brało pod uwagę W11 (dł. trzpienia) ze skrzydła.
 • Okucia z doborów specjalnych nie były liczone jako dodatki - spowodowane poprawką zapisywania okuć (typ 998) dodanych poza doborem okuć.
 • Odczytywanie korekcji na łącznik przez GetArticle.

 

5.5.0.300
 •     Poprawione wpisywanie naddatków na dł. elementów powyżej 1m.
 •     Parapet dla konstrukcji ze skosem u dołu źle się kalkulował.
 •     Poprawione znikający kolor po zmianie koloru we własnościach ościeżnicy.
 •     Zamiana lewe/prawe zaślepek przymyka nie działała.
 •     Poprawka z nazwami dokumentów.
 •     Zabezpieczenie przed nieskończoną pętlą w FitToParent - usuwanie słupków.

5.5.0.201

 • Kasowanie statystyk idzie teraz zawsze przed odtworzeniem - próba wyeliminowania powtórek.
 • Przeniesiona zmiana z 5.6 - program wyłączał się przy nagrywaniu konstrukcji z łukiem
 • Dostawcy szkła, przynajmniej trzech, liczy wartość szklenia po zaokrągleniu do 0,01 m2. 'Do wyceny zaokrąglaj powierzchnię wyceny szkleń do 0,01 m2' w 'Opcje wyceny 2'.
 • Rozjazd o milimetr rozmiarów do cięcia i do zgrzewania przy ułamkowych korekcjach - zmiana sposobu wyciągania rozmiarów z SSInfo.
 • Szablon sterowania napowietrzeniami - położenie dla pozycji środkowej przesuwało się odwrotnie.
 • Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.
 • W optymalizacjach na pozycje źle zrzucała się ilość sztuk pozycji do xml zgrzewarki
 • Po serializacji pozycji Inny (kalkulacja) nie szła kalkulacja - nie zapisywały się znaczniki.
 • Wykończenia źle działały po dodaniu pamiętania położenia w obwodzie.
 • Zawsze wypełniam pole obrazek dla wypełnień (było tylko dla kształtów) - możliwość pokazania rysunku wypełnienia w raporcie.
 • We właściwościach nie przepisywał się kolor profili do konstrukcji po wybraniu lornetką - brakowało powiadomienia parenta.
 • Ukryta lornetka dla innych kolorów niż profili bo nie ma dla nich obsługi.
 • Okucie dobrane z elementu ościeżnicy będącego kompletem miało wciąż osc=1 - program traktował jak dodane z ręki.
 • Własności w automation pod okapniki.
 • Kolejna poprawka z wysokością klamki.

5.5.0.200

 • Rozjazd o milimetr rozmiarów do cięcia i do zgrzewania przy ułamkowych korekcjach - zmiana sposobu wyciągania rozmiarów z SSInfo.
 • Szablon sterowania napowietrzeniami - położenie dla pozycji środkowej przesuwało się odwrotnie.
 • Zmiana w strukturze projektu wymaga poprawek w zapisanych kolumnach użytkownika w gridach.
 • W optymalizacjach na pozycje źle zrzucała się ilość sztuk pozycji do xml zgrzewarki.
 • Po serializacji pozycji Inny (kalkulacja) nie szła kalkulacja - nie zapisywały się znaczniki.
 • Wykończenia, źle działały po dodaniu pamiętania położenia w obwodzie.
 • Zawsze wypełniam pole obrazek dla wypełnień (było tylko dla kształtów) - możliwość pokazania rysunku wypełnienia w raporcie.
 • We właściwościach nie przepisywał się kolor profili do konstrukcji po wybraniu lornetką - brakowało powiadomienia parenta.
 • Wyłączenie lornetki dla innych kolorów niż profili bo nie ma dla nich obsługi.
 • Okucie dobrane z elementu ościeżnicy będącego kompletem miało wciąż osc=1 - program traktował jak dodane z ręki. Wyszło kilka rzeczy przy ekspandowaniu kompletu a propos parentów leafów w CLeafData(Ex). Brakowało obsługi 'celu' dla tych okuć.
 • Okna.Documents: fixed gallery window, color code visible by default in SelectSpacerColor.
 • Własności w automation pod okapniki.
 • Kolejna poprawka z wysokością klamki.

5.5.0.103b

 • Przy eksporcie danych wyskakiwało okno rejestracji
 • Optymalizacja ze zleceń dzielonych na pozycje źle przydzielała stojaki
 • Listwy przyszybowe nie odwzorowywały liczby kawałków elementów łukowych.
 • Opcja w słupku 'Wstawiany jak pakiet' nie powodowała zwiększenia listew przyszybowych - teraz działa w połączeniu z dosunięciem słupka (tylko poziome i pionowe).
 • Poprawka w kasowaniu zbiorówek.
 • Łata, zawieszało się raportowanie.
 • Wycofanie zmiany w makrze CREATE_CONTEXT, źle działały statystyki
 • Poprawki w aktualizacji baz u dealerów.
 • Program wywalał się gdy dla konstrukcji skrzydło w skrzydle.
 • Komentarz w serializacji dokumentu.

5.5.0.102

 • Fixed view definition (in Okna.Documents.dll).
 • Możliwość dodawania pól dodatkowych do tabel rep.
 • niewyraźny typ w oknie wyboru okuć.
 • Poprawka z roletami - pusty 'Profil poszerzający z prowadnicą' powodował undo na bazie Postępu.
 • Refaktoring kodu od wysokości klamek - początek.
 • Polskie zasoby dodane do Okna.Documents.
 • Dawało się zapisać kilka dokumentów z tą samą nazwą.
 • Jeżeli była ustawiona tolerancja na okucia dobrane z ręki to klamka pozostawała na swojej wysokości po skopiowaniu konstrukcji.
 • Jeszcze inny warunek na zerowanie wysokości klamki.

5.5.0.101

 • Nie zrzucało się pole "położenie" do list cięcia dla COptProfili.
 • Listwa transportowa zrzucała się do listy cięcia mimo od kliknięcia checkboxa we właściwościach ościeżnicy.
 • brakowało praw do REP_PAR_WYC w aut_minimum.

5.5.0.100

 •   W wycenie rolety pokazywały się ukryte waluty.
 • Źle sprawdzał się warunek cięcia na 2 bele (nie z tą piłą).
 • Poprawki w liczeniu U - po dodaniu buforowania.
 • Import cen z XMLa - błąd w kasowaniu tabel gdy owner był przedzielony '\'.
 • Nie zapisywały się dla zbiorówek dodane z ręki.
 • Jeżeli był wstawiany adaptor to potem, przy wstawianiu na raz ościeżnicy i skrzydła, adaptor się też wstawiał mimo, że nie było go w typie.
 • Po uruchomieniu baz na XP z loginem bez praw admina nie działało drzewo po lewej.
 • Konwertowały się również za każdym razem 3 tabele rep. Jedno z połączeń do bazy było zamknięte.
 • Dla ofert pojawiało się okno wyboru nazwy dokumentu.
 • Poprawka w serializacji, dokumenty integracji nie wczytywały się przez automation.
 • Ratunkowo przywrócone zerowanie wysokości klamki po zmianie rozmiaru skrzydła.
 • Liczenie powierzchni szkleń dla 'Dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna'.

5.5.0.0

 • Wymuszanie konwersji dopiero po 100 w najniższym segmencie wersji 5.5.0.0, 5.5.0.100, 5.5.0.200 itd.
 • Tworzenie nowej bazy"rok 2017"

5.1.4.0 zbiorczo

 • Okna.Documents: fixed activation of first tab in document details window.
 • Nie działał dobór wzmocnień dla grup kolorów
 • GSS - skrypt do sortowni szkła.
 • Błędy przy buforowaniu doborów wzmocnień.
 • Otkosy się zawsze zrzucały jako dolne elementy.
 • Zmiany w pluginie - rekalkulacja recept.
 • Znaczniki dodatków przy artykułach handlowych. Edycja w Bazach i sumowanie wystąpień na poziomie oferty i rep_pozycje.
 • Drugi skrypt wyceny pakietów - dodaje NarzutProc i NarzutKwot do ceny pakietu a nie do narzutów.
 • Dodana lornetka do wyboru pakietów w pozycji szklenie.
 • Nie działało obniżanie klamki.
 • Przywróciłem po latach robienie odwodnień na poprzeczkach w skrzydle.
 • Poprawka w usuwaniu/zmienianiu zbior_t w zleceniach po skasowaniu zbiorówki.
 • Dopieszczenie znaczników dodatków
 • Poprawka raportowania pól binarnych
 • Brak uprawnień do nowych funkcji.
 • Nakładki aluminiowe - nie działało wstawianie szprosów i kasowanie słupków w skrzydle
 • Nowe własności i interface'y w automation do opisu moskitier, żaluzji i okapników na potrzeby Centrum Zamian i pluginów.
 • Nowe funkcje automation na potrzeby zmiany zawartości optymalizacji z planera.
 • Możliwość odpalenia Okien z już załadowanym wybranym dokumentem z bazy okna.exe /LOADDOC indeks "connection string".
 • Możliwość edycji cen dla towarów z opcją 'Cena z ręki' - zakładka Własności.
 • Poprawka raportowania rozmiaru skrzydeł do rep_osciez\opis_skrz.
 • Ukrycie kolumny z walutą u dealera w kosztorysie okuć.
 • Różne poprawki po szybkich zmianach.
 • Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian
 • Zamiana artykułów, kolorów, koloru listwy górnej żaluzji, położenia poprzeczki w moskitierach (0 = brak poprzeczki).
 • Edycja cen z ręki - poprawki.
 • CopyBar - nie obsługiwał przymyka.
 • Zamiana okapników w Centrum Zamian
 • Okna.Documents: fixed czech translation
 • Okna.Documents.Designer: bugfix - editing of newly added column
 • Po skopiowaniu pozycji z doborem specjalnym mającym narzut procentowy w regułach nie zgadzała się cena
 • Zmiana terminologii w automation, przezwane property Seals na Gaskets
 • Przy zamianie moskitier/żaluzji przez automation nie aktualizowały się dane cennika (te elementy mogą być wstawiane z galerii)
 • Poprawki w moskitierach/żaluzjach przez automation
 • "Wycena jak" nie działała z dopłatą 0.0
 • Zamiana moskitier i żaluzji w Centrum Zamian
 • ZPoprawki w uszczelkach przez automation
 • Poprawka w zamianie uszczelek
 • Buforowanie danych do liczenia przenikalności.
 • Poprawka w liczeniu wag.
 • Kilka pomniejszych optymalizacji kodu - m.in. dzwiękochłonność.

5.1.3.9

 • Kotwiczenie słupków - do automation.
 • Wyrównywanie w świetle - obsługa wzajemnie zakotwiczonych słupków.
 • SaveTypKolor - obsługa multikolorów.
 • Nie zapisywały się ustawienia od dybli w opcjach programu.
 • Prace nad dynamicznym przeliczaniem receptur.
 • Nie doliczały się dopłaty za szklenie do cennika gdy "dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna".
 • Save w automation - rozróżnienie maski i ostatecznej nazwy dokumentu (maska musi zawierać %).

5.1.3.8

 • Przygotowany obiekt do zamiany nr art i nazw kolorowych.
 • Brakowało podłączenia maksymalnej wagi i momentu w typie okuć.
 • Cena sprzedaży odblokowana dla okuć.
 • Wirtualny przymyk blokował\psuł dalszą kalkulację.
 • Kotwiczenie także do innego słupka = stały rozmiar kwatery.
 • Zapamiętywanie doborów specjalnych.
 • Możliwość zmian rozmiarów elementów dodanych z receptur (profili dodatkowych) - powiązane z "błędem" zmiany dziury wraz z opaską.

5.1.3.6

 • Osobny okapnik na ościeżnicy pod szybą.
 • Zmiana sposobu pamiętania zakotwiczenia słupków.
 • Zlecenie zapisywanie w trybie EdycjaMimoZbiorczego - kasowały się pola zbior i zbior_t.
 • Przyśpieszenie DoborOkuc do 30%.

5.1.3.5

 • Stałe od celu dla skryptów kalkulacji.
 • Kolory dynamiczne a interfejs.
 • Prace nad multikolorami:
 • Import ColorsLoader - brakowało języka bazy danych. Ulepszenia.
 • Działa już wstawianie i zmienianie kolorów w konstrukcji - bez Centrum Zamian.
 • Początki zamieniania nr artykułów i nazw towarów kolorowych.
 • Wywalało się przy rozwijaniu grup dilerów - coś z kolorowaniem.
 • Liczenie wagi pakietów z gęstości gdy wycena szła po pakietach a nie szybach.
 • DeleteOrphanasFromStats przy przenoszeniu do archiwum wycięło statystyki - usunąłem wywołanie.
 • QuickInsert changed inserting of glasspackets (glasspacket can be modified)
 • Okna.Documents: fixed dialog "SelectProfileColors"
 • Okna.Documents: added column 'Contract number' to Open document -> Commissions; czech translation
 • Okapnik na poprzeczce.
 • Była powtórzona kolumna doplata w definicjach dla dokumentów - nie można było edytować 'Pól użytkownika w gridach'.
 • Liczenie wagi - crash gdy skasowany artykuł.

5.1.3.4

 • Zmiany w doborach okuć pod wagę.
 • Żle działało wyszukiwanie w starej liście klientów
 • Drugi skrypt w wyceny pakietu.
 • Reguła Ilość omór w pakiecie.
 • Inna zaślepka przymyka dla lewego skrzydła - początek.
 • Sterowanie maszynami:
 • Dodanie indeksu optymalizacji (atrybut Indeks) do pliku XML od zgrzewarki.
 • QuickInsert: handled "Dynamic view" of objects deriving from DynamicObject in variables list
 • Reguły w mechanizmach rolet
 • QuickInsert: handled "Dynamic view" for objects implementing IDynamicMetaObjectProvider in variables list; minor status bar bugfix in code editor dialog
 • Zbuforowanie odwołań do dbo.regwzmoc - wymaga testów.
 • Rolety cd.
 • Poprawka w napełnianiu tabeli sztukipoz.
 • Tworzenie logu parametrów z interfejsu Baz.
 • Przy WycenJak program wywalał się na raportowaniu gdy nie była wskazana kategoria dodatków.
 • Atrybut EdycjaMimoZbiorczego w obiegu dokumentów na poziomie elementu Stan. Pozwala na edycję zlecenia mimo bycia w zamówieniu zbiorczym.
 • Możliwość kotwiczenia słupka do krawędzi obwodu (od lewej, prawej, dołu, góry).
 • Opcja technologiczna 2 - Ułamki w raportach (lista cięcia, szlenia i wypełnienia). Wymagało to zmiany liczenia długości słupków na double - możliwe problemy!!! Dokładniejsze liczenie światła.
 • Translator - pomijanie ukrytych dilerów.
5.1.3.3
 • Kolumny z inf z planera w zakładce zleceń
 • Jeszcze poprawka funkcji CCennikData::Price
 • Obsługa odtwarzania triggerów i innych po konwersji - tabela postindx.
 • Eksport i import cen w xmlu dla pakietów szybowych.
 • Zmiany w doborach okuć pod wagę.

5.1.3.2

 • Zawieszanie/wywalanie programu w RebuildOptProf dla "sztucznych" i dodanych z ręki bez flagi Optymalizacja.
 • Poprawka zrzucania zerowych cen przy eksporcie cenników do plików CSV.
 • Wcięło rep_notatki.

5.1.3.1

 • Okna.Documents: bug fix (initialization of "Opened documents" window)
 • Atrybut wg szablonu, nowe kolumny w gridach
 • Data produkcji z planera w otwórz istniejący dokument
 • Poprawki w liście optymalizacji do którego trafiło zlecenie
 • Łatka na wywracanie się programu BAZY
 • Uporządkowanie wielkości liter w projekcie i na SVN związane z plikiem GRUPKOLP.CPP.
 • Poprawka w wyciąganiu min. wysokości w cenniku.
 • Listwy przyszybowe w notatce.
 • Poprawka w generowaniu obrazków do galerii.
 • Filtrowanie nieużywanych narzędzi w oknie parametrów sterowania.
 • Do etykiet dla WHPiły trafiał zły numer linii.
 • Nie zrzucała się waga z reguł na poziomie rep_skrzydla.
 • Próba pomijania nakładek w il_osc
 • Zapis jawnych cen do tabeli w bazie sql przy przeliczaniu cenników z głównego okna galerii.
 • Ceny w rozmiarach zapisują się do tabeli dbo.tabcen.
 • Powiązanie z galerią jest przez pole idx_rastra.
 • Cenniki mogą być przeliczane przy domyślnych parametrach wyceny lub przy parametrach zapisanych w cennikach.
 • Komunikat ostrzegający o braku zaznaczonych wierszy przy wciśnięciu przycisków "Eksportuj", "Cennik", "Wyceń".
 • Namierzony i poprawiony błąd w Dodatki2
 • Przy kasowaniu dokumentów nie pojawiało się pytanie czy skasować
 • Możliwość wprowadzenia obiegu dokumentów w zbiorówkach i optymalce
 • Obsługa zleceń eksportowych w integracji.
 • Zapis parametrów wyceny do tabeli WYCPARAM również po zmianie w zakładce wyceny dodatków
 • Poprawka kodu raportowania. Wywalały się optymalizacje w wersji 5130b
 • Projects for new QuickInsert
 • QuickInsert: wrappers of wrappers; new project for python editor
 • QuickInsert: local variables view + viewmodel + model
 • Refactoring of InteractionService; added possibility to show dialog near to mouse position
 • QuickInsert: script execution and debugging; view definition for selecting fittings group
 • Dodana stawka vat pozycji w integracji.
 • Kolorowe mechanizmy w roletach i strona mechanizmu w wizardzie (do testów)
 • Grupy kolorów rolet
 • Liczenie i raportowanie wagi - poprawki.
 • Okapnik na ślemieniu pod szybą - dokończone.

5.1.3.0

 • Zmiany w pluginie Dodatki2.
 • Przeniesienie miejsca przechowywania informacji o jednostce miary i kątach z ini do rejestrów ze względu na whnet/automation
 • Żle numerowały się skrzydła i szyby w adaptorach
 • Poprawka w ustawianiu jednostki miary przez automation
 • Poprawka w oknie doboru okuć, po przeróbce przy ponownym wejściu do okna usuwały się ręcznie zmodyfikowane dobory
 • Poprawki w eksporcie cenników do plików
 • - pobieranie pełnej ścieżki cennika niezależnie od zaznaczonej gałęzi drzewa galerii
 • - zamiana niewłaściwych znaków (dla nazwy pliku) w ścieżce cennika na znak '_'.
 • - informacja w przypadku błędu utworzenia pliku z cennikiem.
 • Nie rozwijały się grupy typów w bazach po ostatnich przeróbkach :/
 • Kolorowanie w bazach uwzględnia również ukrywanie grupom dilerów
 • Zamiana kategorii okuć:
 • Dodany narzut kwotowy, waluta i kolejność stosowania narzutów (kwotowego i procentowego)
 • Dodane przywracanie zamiany kategorii po zamianie typu okna z cennika.
 • Zmiana wywołania metod z obiektu Helper. Przeróbka metod na statyczne.
 • Sterowanie maszynami:
 • Dodanie indeksu optymalizacji (atrybut Indeks) do pliku XML do sterowania maszyn (Program PaczkaProdukcyjna=1
 • Numer=21 Dokument=OPT/0021- Indeks=6). Przyda się do generowania kodu kreskowego do WHNet
 • (zmiana podejścia ze względu na optymalizacje cząstkowe).
 • Wycena z cennika/stały rozmiar źle działała z wielowalutowością
 • Metody GetSubDocIndex w automation na potrzeby wyciągania zlecenia źródłowego z optymalizacji w whnecie.
 • Poprawka w Dodatki2
 • Własność wg szablonu wpływająca na datę realizacji
 • Lista optymalizacji do wglądu w zakładce zleceń w otwórz istniejący dokument (analogicznie do podglądu zbiorówek).
 • Data umowy w oknie akceptacji dokumentu dilerskiego
 • Przyspieszenie kodu kolorującego drzewko w bazach
 • Możliwość sprawdzania funkcji okuć w skryptach skrzydeł (do suwanek).
 • Niedokładności obliczeń powodowały, że nie dawało się zaznaczyć własności
 • bardzo wąskich elementów daleko od lewej/górnej krawędzi DRAWSTAT.
5.1.2.9
 • Indeksowanie trwało nawet kilka godzin na dużej bazie.
 • Numer sztuki pozycji w xml-u sterowania (dla optymalizacji dzielonych).
 • Program bazy wywalał się po wciśnięciu lupki od wyszukiwania.
 • Możliwość wczytywania dokumentów z archiwum jako readonly.
 • Nie dobierały się automatyczne dobory specjalne.
 • Zamiany kategorii okuć:
 • Zamiana typów okuciowych. Do testów.
 • Zamiana typów okuciowych. Drobne poprawki.
 • - usunięcie niepotrzebnych rekordów w gridzie zamian typów i doborów spec.
 • - status "warning" w przypadku nieodnalezienia definicji typu przy zamianie kategorii okuć.
 • Poprawki w edycji danych o typach do zamiany
 • Zamiana kategorii okuć:
 • Zamiana doborów specjalnych poprzez zmianę kategorii okuć.
 • Zamiana kategorii okuć:
 • Doliczanie narzutu procentowego zdefiniowanego w tabeli zamian typów do okien z cennika.
 • Edycja zamian typów okuciowych.
 • Edycja zamian doborów specjalnych - wrzucam żeby łatwiej odbłędzać.
 • KreatorSpecjal nieco przerobiony by wykorzystać w zamianach.
 • Edycja zamian specjalnych.
 • Poprawki w sprawdzaniu powtórzeń.
 • Zamiana kategorii okuć:
 • Zmiana/poprawka znajdowania doboru specjalnego w nowej kategorii okuć (dostosowanie do nowych danych w bazie).
 • Zamiana kategorii okuć:
 • Jeszcze zmiana/poprawka znajdowania doboru specjalnego w nowej kategorii okuć.
 • Poprawka w edycji terminu ważności bazy dilera.
 • W oknie doboru okuć zamieniony był kolor z nazwą artykułu.
 • Zaznaczenie kolorem w drzewie w bazach rekordów ukrywanych u dilera.

5.1.2.8

 • Początek edycji zamian.
 • Nie dawało się wpisać nipu w oknie klienta
 • Pojawiał się komunikat "ChangeTotal" w oknie faktury (zostało z debuggowania)
 • Projekt ChangeStatus - przykład zmiany oferty w zlecenie.
 • Dodatkowe informacje o oryginalnym doborze okuć w cenniku.
 • Początek zmian w wycenie zamienionych okuć (dopłata procentowa i kwotowa).
 • Integracja, nie zapamiętywały sie cięcia, możliwość stworzenia optymalizacji.
 • Polecenie w Narzędzia\Zmiejsz bazę.
 • Kasowanie podczas indeksowania repów powyżej 2E6.
 • Dla nakładek dodana obsługa wyboru korekcji (słupek/słupek2). Poprawka dla słupków.
 • Prace nad edycją zamian.

5.1.2.7

 • Okna.Documents: fixed duplicit column keys
 • Okna.Documents: generalization configuration of editors for sub-state, surveyor and installer.
 • Kolorki cd.
 • Splitting Okna.Documents: added project Winkhaus.Windows (common things for WPF)
 • Splitting Okna.Documents: added projects for ConfView.
 • Poprawka w indeksowaniu, WH Calendar tworzył tabelę 'Reporty' którą próbowaliśmy indeksować po srcdoc. Po błędzie nie tworzyły się indeksy na niektórych repach. To z kolei powodowało problemy wydajnościowe
 • Fixed references in Okna.Documents.Plugin.Gallery; removing test projects from release build.
 • Możliwość ustawienia kolorów w rysunkach na raporcie na domyślne,
 • czyli wynikające z opcji programu. Wymaga nowej wersji AR.
 • Opcja 'default' we własności Kolory.
 • Poprawka błędu objawiającego się zwistm designera i miganiem okna bez końca.
 • Finished splitting of Okna.Documents.
 • Próba znalezienia przyczyny wywalania się programu przy raportowaniu.
 • Integracja amber (funkcja czytająca z xml zwracała int zamiast double).
 • Raportowanie w optymalizacji - dodawał się niepotrzebnie 1 pusty wiersz do rep_pozycje.
 • Przy wyłączonym aktualizowaniu technologii nie dobierały się okucia w oknie wyboru okuć.
 • Błąd w kalkulacji Innych (kalkulacja) wywalał program w optymalizacji.
 • Szablon faktury nie chciał działać na W10 z Excelem2013.
 • Poprawka w wielowalutowości u dealera
 • Zmiany w imporcie xml'a dla amber
 • Poprawki w edycji Innych (kalkulacja).
 • Prace nad okapnikami.
 • Możliwość stosowania szablonów dla NIPu i REGONu w edycji klientów.
 • Poprawki w walutach u dealera.
 • Poprawki w dokumentach zbiorczych.

5.1.2.6

 • Czyszczenie cache'y rozszerzone.
 • Możliwość "zablokowania" w podsumowaniu zlecenia(do testów).
 • Przy tworzeniu zlecenia produkcyjnego z dilerskiego na czas okna wyboru nazwy była otwarta transakcja.
 • Po zmianie kolorów przez okno zamiany nie wywoływała się ponowna aproksymacja.
 • Poprawki w algorytmie przecięć słupków łukowych/skośnych
 • (nie dawało się wstawić szyby w testową konstrukcję, a w odbicie lustrzane tak)
 • Poprawki w obsłudze pluginów (walidacja danych wprowadzonych do zakładki działała tylko jeśli się do niej weszło).
 • Waluty dokumentu - poprawki.
 • Zlecenie czasem zmieniało się w ofertę (na skutek undo, np po anuluj w oknie faktury).
 • Wydłużenie pola dod_opis w rep_pozycje do 1024 znaków.
 • Zmiany w raporterze pod nowy tryb wymiarowania.
 • Zmiany pod możliwość wybrania montażu, ..., transportu i likwidacji w "sztucznych".
 • Cel w regułach rozszerzony o transport i likwidację.
 • Zmiany w kalkulacji i okienkach pod transport i likwidację jako część montażu.
 • Opcja usuwania z wymiarowań dosuniętych słupków.
 • ColorsLoader do exe4.bat.
 • Możliwość definiowania domyślnej kategorii (rodzaju) dla handlowych z kalkulacją (Potrzebny do i Kategoria dodatków).
 • Zaczątek wyboru linii produkcyjnej przy artykule w oknie optymalizacji.
 • Dokończenie zmian pod transport i likwidację ze sztucznych.
 • Wydłużenie il_jednx w rep_osciez - błąd.
 • Brakowało zerowania wagi w kalkulacie.
 • Przeróbka pluginu dopłata za pozycje ponadgabarytowe)
 • Prace nad kolekcjonowaniem i ewidencją komunikatów w programie Okna.
 • Blokowanie interfejsu sortowania dla optymalizacji z Planera.
 • Anulowanie optymalizacji przy kasowaniu dokumentu przez wrappers.
 • Centrum Zamian:
 • Filtrowanie szyb w Centrum Zamian wyłącznie na podstawie podstawowego doboru listew przyszybowych.
 • Quick Insert:
 • Możliwość zaznaczania schematów jako publiczne.
 • Zmiana zapisu schematów do bazy i konwersja starych wpisów na nowe.
 • Możliwość eksportu schematów do pliku zewnętrznego.
 • Możliwość importu schematów z pliku zewnętrznego.
 • Quick Insert:
 • Komunikaty błędów przy eksporcie i imporcie plików ze schematami.
 • Możliwosc wyciągnięcia NIP-u firmy w automation.
 • Poprawki w walutach dokumentu.
 • Nowa tabela sztukipoz potrzebna do identyfikacji w której optymalizacji wykonywana jest n-ta sztuka pozycji bądź ościeżnicy.
 • Rejestracja AutomationDoc.dll przestała działać.
 • Okna.Documents: "search grouped" dialogs show only unique records
 • Okna.Documents: fixed gallery view definition; changed view definition for articles.
 • Okna.Documents: gallery bug fix.
 • Okna.Documents: designer hides tables with "HideInDesigner" flag.
 • Okna.Documents: minor bug fix (documents deleting); adding custom popup filters to plain additional fields.
 • Dalsze prace nad kolekcjonowaniem komunikatów.
 • Cała seria zmian pod wielobazowość pojedynczego serwisu BizAppa.
 • Zmiany w pluginie Zaliczka.
 • Optymalizacja serwisu dilerskiego.
 • Poprawka przekazywania parametru AltWymiarowanie.
 • Poprawka w Receiver2FBConnector.
 • Poprawka w wyciąganiu Rectangle we wrapperach.
 • Możliwość robienia słupka wirtualnego z normalnego artykułu (niewirtualnego).
 • Okna.Documents: support for enum lists from additional fields; refactoring in designer.
 • Zabezpieczenie wizarda przed nullami w bazie.
 • Ostatnie :) poprawki pod wielobazowość bizappa.
 • Reorganized filter condition for SelectArticles. On database (>40k articles involved) initial queries were extremaly time-consuming (50-70 seconds each).
 • Zabezpieczenie przed błędem w bazie galerii.
 • Próba wyeliminowania wywalania okien przy zamykaniu programu.
 • Waluty cd.
 • Pole dealer nie pojawiało się w nowej ofercie/zleceniu.


5.1.2.5

 • Opcja tworzenia tabeli z cenami profili optymalizowanych potrzebnej do stworzenia raportu wartości magazynu odpadów użytecznych. Dostęp do tabeli mają tylko userzy w grupie nadzorca, cenę artykułu można wyciągnąć funkcją dbo.CenaProfilu ('nr_Art')
 • Uaktualnienie całej ościeżnicy po zmianie typu okuć/inwersji - do sprawdzenia.
 • Nie pokazywała się cała lista kolorów dla ościeżnic/skrzydeł z elementów neutralnych od koloru.
 • Dodanie funkcji tworzenia dokumentów przyjęcia i rozchodu.
 • Kod od raportowania zakładał, że tabela rep może mieć max 150 pól
 • Zmiana serializacji parametrów. Ze względu na sposób zapisu nie należy zwiększać STechnologia, ew. nowe ustawienia technologiczne trzeba wrzucać do SWycena.
 • Przeróbka w funkcji Wlasnosc w skryptach ościeżnicy, pozwalająca na sprawdzenie części własności skrzydeł
 • Różne poprawki przy odtwarzaniu archiwów - niepotrzebne komunikaty.
 • Poprawki w edycji galerii dla moskitier i żaluzji.
 • Skrypt automatycznego księgowania inwentaryzacji.
 • Wizard - tłumaczenia.
 • Poprawka w odtwarzaniu ar3 (pojawiały się puste rekordy w niektórych tabelach)
 • Obsługa wczytywania dokumentów po wywaleniu programu.
 • W sterowaniu 6 linii zamiast 2.
 • 30 mechanizmów w rolecie
 • Jeśli w pierwszej pozycji dokumentu była pozycja tekstowa, to źle działało skalowanie widoku w głównym oknie edycji
 • Poprawka z konwersją tabeli gdy dochodzi tłumaczone pole.
 • Cargi cd.
 • Poprawka w okienku sterowania.
 • Możliwość usuwania rysunku z grupy.
 • Usuwanie rysunku z kolorów.
 • 30 sterowań w mechanizmach ROLETAPG.CPP
 • dodanie mechanizmu do rep_skrzynki
 • Wywalenie z ar3 do silver tabel aktualizacji bazy i wersji programu
 • Zbezpieczenie przed problemem bazy rolety
 • Próba poprawienia problemu zer na końcu tekstów.
 • Ulepszenia w skrypcie do księgowania inwentaryzacji.
 • Prace nad importem kolorów dynamicznych z poziomu Baz.
 • 60 mechanizmów w rolecie
 • Wydłużenie numeru w masce do 10 znaków
 • Zmiany w automation
 • Zmiany w bizappie pod obsługę wielu baz
 • Zmiana w uwzględnianiu waluty przy imporcie.
 • Zmiany w pluginach ModyfikacjeTypow i DodInfo
 • Poprawka obsługi zdarzenia AfterSave (automation)
 • Zakładka plugina dodana do własności dokumentu może teraz nieprzepuścić dalej, póki jej pola nie są wypełnione.
 • Zmiany MailZSql.
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka sprawdzania lustrzanego odbicia konstrukcji przy przywracaniu zamian.
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka aplikowania dodanych doborów specjalnych.
 • Dodanie edytowalnej kolumny "Ze zlecenia" do magazynu szyb .
 • Aby zaktualizować tabelę magazynu szyb trzeba wywołać polecenie "\Narzędzia\Magazyn\Stwórz/Uaktualnij bazę magazynu" w programie BAZY !
 • Nie raportowały się czynności dla dokumentów zbiorczych po otwarciu dokumentu.
 • W wycenie z cennika pozostaje problem doborów specjalnych zamieniających elementy - komunikaty o nieznalezionych elementach.
 • Kolejne zmiany pod kolory:
 • - import z poziomu Baz formularzy w Excelu,
 • - wyłączenie dynamicznych do osobnej gałęzi,
 • - wreszcie wizard obsługuje wszystkie(?) kombinacje parametrów kolorów.

5.1.2.4

 • Długość elementu prostopadłego w skrypcie sterowania (potrzebne dla okien dachowych).
 • Dodawanie czynności przez skrypt kalkulacji.
 • Wartości domyślne w pluginie ModyfikacjeTypow
 • Tolerancja dla okuć modyfikowanych ręcznie.
 • Pytanie o wyłączenie aktualizacji technologii przy otwieraniu dokumentów importowanych/dilerskich.
 • Centrum zamian:
 • Zmiany/poprawki w zamianie profili łaczących i typów profili w jednej zakładce.
 • Filtrowanie wspólnych kolorów typów i profili łaczących w zakładce zamiany typu.
 • Przywracanie szprosów międzyszybowych po zamianie konstrukcji z cennika.
 • Tworzenie kartoteki klienta przez webservice.
 • FrameColor=0 w IGlazing ustawia domyślny kolor ramki
 • Możliwość sortowania kolejności produkcji po polu kierunek z klientów.
 • Centrum Zamian:
 • Zmiany/poprawki z wyborem koloru ramki w pakiecie szybowym.
 • Pokazywanie w gridzie nowych parametrów wybranego pakietu (szyb, ramek, koloru ramki) po wybraniu artykułu nowego pakietu.
 • Sprawdzanie zamiany domyślnego (pierwszego z lisy w typach profili) doboru listew przyszybowych na inny. W wypadku podmiany (ręcznej lub automatycznej poprzez zamianę pakietu) pojawia się komunikat w statusie grida.
 • Kolumna "kolor" i "typ profilu" dodane do zakładki zamian doborów specjalnych.
 • Poprawka automatycznego przesuwania słupków stałych.
 • Problem pojawiał się przy drugim słupku i kolejnych.
 • Zapamiętywanie całej historii zmian obiektów.
 • Pamiętała się tylko ostatnia zmiana w obiekcie co powodowało błędy przy automatycznej aplikacji zmian użytkownika po zamianie konstrukcji z cennika.
 • Obsługa wyboru drukarki i ilości kopii w przypadku wydruków z bazy.
 • Kolory i wizard kolorów cd.
 • Zrzucanie do rep_szklenia szer_zewn, wys_zewn dla wypełnienia nakładkowego.
 • Przyspieszenie odtwarzania ar3
 • Usuwanie nieaktualnych uaktualnień danych z bazy.
 • Poprawka w obsłudze pulpitu html.

5.1.2.3

 • Kolory w kreatorze.
 • Próba rozwiązania problemu z blokowaniem bazy przy zapisie dokumentu dealerskiego.
 • Zmiany pod integrację: import xml...
 • Przeniesiony i zmodyfikowany kod od QuickInsert do kreatora w SilverOknach.
 • Wyodrębnienie skomplikowanych wyrażeń sqlowych do osobnego pliku.
 • Dopłata za wielobok do szyby nie działała dla więcej niż jednego skosu.
 • Usunąłem "option (fast 30)" z zapytań - wygląda na to że zazwyczaj niepotrzebnie opóźniało.

5.1.2.2

 • Centrum Zamian:
 • Profile łączące w zakładce zamiany typów
 • Prace nad przywracaniem położenia słupków po zamianie typu z cennika
 • Sprawdzanie wczytywania galerii i cennika na testowym obiekcie. Gdy jest OK dane wgrywane są do właściwego obiektu.
 • Wyświetlanie komunikatów i statusów o błędach powstałe w wyniku wgrywania danych do testowego obiektu - zanim właściwa konstrukcja zostanie zmodyfikowana.
 • Komunikaty i odpowiednie statusy po wybraniu nowych elementów - jeszcze przed zamianą.
 • Przycisk "Zaznacz wszyskie rekordy" w menu.
 • Klasa DummyWHOknaObjects obsługująca tymczasowe obiekty WHOknaAutomation.
 • Klasa XChanges do logowania i automatycznego przywracania zamian.
 • Przywracanie położenia poprzeczki w balkonach oraz inwersji okuć po ponownym załadowaniu cennika w Centrum Zamian.
 • Bład w editach od wymiarów w Bazach.
 • Lekkie przyspieszenie i zmniejszenie batcha zapisu do repów.

5.1.2.1

 • Pole imported w klientach, ustawiane dla klientów z importowanych dokumentów
 • Czasem nie pojawiało się okno faktury (po komunikacie "Nieokreślony błąd")
 • kolor domyślny przymyka ustala się na podstawie kolorów ram tak jak dla słupków
 • Przypisywanie notatek i rysunków do grup technologicznych oraz rysunków do kolorów na potrzeby kreatora SilverOkien.
 • Wypełnienia nakładkowe - początek.
 • Poprawka w wymiarowaniach.
 • Ulepszenie zamian szyb.
 • Nie zapamiętywało się ustawienie podziału na paczki w optymalizacji
 • Wartość domyślna pola dodatkowego nie mogła zawierać rosyjskich znaczków
 • Klamkę dało się podmienić tylko raz
 • W Kazachstanie mają obiekt na 4000 okien. Założenia co do optymalizacji były zbyt optymistyczne ;) Dotąd było 10240

5.1.2.0

 • Metoda Uszczelki udostępniona w automation
 • Aplikowanie automatycznych doborów specjalnych w cennikach dla handlowców.
 • Wrzucanie notatek pozycji do repów - opcja.
 • Lp w typach okuć nie przyjmowało liter.
 • Dodatkowe ostrzeżenie przy edycji w trybie 'nochoice' przy wstawianiu pakietów/wypełnień, szprosów i przy przesuwaniu słupków. Wywołuje się raz na konstrukcję
 • Uwzględnienie dla WPL towarów z autodoborów i schematów.

5.1.1.9

 • Zm (giganty początek)
 • Okienko z wystąpieniami artykułów w zbiorówce - pierwsza wersja działająca.
 • Poprawka wyboru okna z galerii w Centrum zamian dla pozycji wieloościeżnicowych.
 • Zamiana nr artykułu w szybach i pakietach - automatycznie podmienia powiązania z wyceną i pakietem.
 • Generalnie przyśpieszenie uaktualnienia powiązań w Bazach.
 • Przywracanie zaznaczonych kolorów w 'Dostępne kolory'.
 • Galeria, giganty cd.
 • Filtrowanie konstrukcji z cennika przy zamianach typu z cennika. Cennik->Cennik, Typówka->Typówka, etc.
 • Parameter/włącznik kolorów dynamicznych.
 • W13 w skrzydłach dla paneli ADECO.
 • W okienku przypisywania typów do grup alternatywnych brakowało ładowania lp (long_lp).
 • Poprawki galeria
 • - giganty cd
 • - blokada dodawania okuć do fixów z cennika
 • - zmiany w no choice
 • Zaznaczanie wybranego typu okuciowego wśród grup alternatywnych.
 • Nie działało usuwania typu z grupy alternatywnej gdy typ był user=0.

5.1.1.8

 • Kawałki nie mieszczące się na bele w optymalizacji wchodzą jako cała bela
 • Poprawka w optymalizacji na pozycje.
 • Próba lepszego obsłużenia błędów zamian w Centrum Zamian
 • Próba automatycznej podmiany pakietu przy błędzie zamiany typów powstałej na skutek pakietu szybowego.
 • Prace nad obsłużeniem błędów zamian. Pomoc w pokazaniu miejsca powstania błędu oraz docelowo wskazanie możliwości rozwiązania problemu.
 • Zaczęte prace nad kolekcjonowaniem i kategoryzacją błędów w programie OKNA.
 • roli AUT_EDYCJA_OPTYMALIZACJA_STER brakowało uprawnień do tabeli optskl
 • Poprawka w kasowaniu optymalizacji dzielonych na pozycje
 • Nie działała zmiana schematu przy ponownej optymalizacji dla pojedynczego artykułu
 • Raportowanie szczegółów o rolecie.
 • Poprawka z generowaniem WZ
 • Poprawki w optymalizacji:
 • - pojawiał się czasem na starcie komunikat "improper argument encountred"
 • - był problem z optymalizacją elementów krótszych niż limit piły
 • Brakowało kopiowania automatycznych doborów specjalnych przy wykonywaniu kopii całej grupy okuć.
 • Poprawki w galerii (no choice )
 • Prace nad filtrowaniem rodzaju konstrukcji z galerii (Typówka, Cennik, etc.) w Centrum zamian.
 • Pokazywanie rodzaju konstrukcji z galerii (Typówka, Cennik, etc.) w Centrum zamian.
 • Prace nad pokazywaniem komunikatów już przy wyborze elementów do zamiany w Centrum zamian.
 • Poprawka w optymalizacji
 • Wyłączone sprawdzanie okuć Cerberem u dilerów!
 • Nowe rysunki (strzałki do suwanek) w okuciach pod TXS.
 • Możliwość zamiany listew przyszybowych również w elementach z wypełnieniami.
 • Poprawka w optymalizacji
 • Wywołanie przetworzenia powiadomień do pluginów po wymuszonej wycenie przed wydrukiem
 • Cale w wyświetalniu - do testów.
 • Przy zmianie artykułu skakały kolory w zakładce 'Dostępne kolory'.
 • Początki dodawania czynności ze skryptu kalkulacji.
 • Początki okna z listą wystąpień artkułów w zbiorówce.
 • Brakowało ewentualnego przeliczenia waluty przy zapisie statystyk po zapisie dokumentu.
 • Zmiana listew przyszybowych zmieniała kolor wypełnienia (z właściwości). Nadal jest problem bo przekrywa się zmienna od koloru wypełnień z kolorem listew podkładowych.
 • Brakowało przekreśleń na schowanych kolorach profili.
 • Przywrócenie wersji 3 w tworzeniu DOMDocument od xmli.
 • 5.1.1.7
 • W dokumencie została dodana zmienna z historią ostatnich udanych zmian dokonanych w Centrum Zamian.
 • Na jej podstawie po zmianie np. typu poprzednie zmiany próbują się aplikować do konstrukcji. Na razie są to zmiany szyb i koloru okuć. Dalsze opcję będą dodawane systematycznie.
 • Poprawka sprawdzania dostępnych doborów listew przyszybowych.
 • Poprawka filtrowania dostępnych pakietów szybowych w Centrum Zamian.
 • Poprawka sprawdzania, czy konstrukcja pochodzi z cennika (Centrum Zamian).
 • Poprawka w serializacji dokumentu.
 • Numer artykułu handlowego w pliku sterowania xml w nowym atrybucie NrArtHand.
 • Pomijanie sprawdzenia dozwolonego szprosu klejonego w pozycji typu szklenie.
 • Położenie nawietrzaków w rep_slupki.

5.1.1.6

 • Odbicie lustrzane w ładowaniu z galerii.
 • Dozwolenie w edycji 'Dostępnych kolorów' profili tylko z ekstrudowanymi uszczelkami.
 • Wizard kolorów - obsługa kolorów z dwu stron z tą samą okleiną też jako kolory dynamiczne.
 • Nie wołał się update konstrukcji dla dokumentów zbiorczych.
 • Podejrzewam że była to przyczyna problemów z wysokością klamki na etykiecie z optymalizacji oraz wielkościami szyb w zbiorówkach (do testów).
 • Po wyczyszczeniu cache'ów nie ładowały się ponownie zasuwnice.
 • There was no update of construction for position drawing (perhaps it's not needed at this time - change in Okna code).


5.1.1.5

 • Limited max count of pieces of one position to 120 when partitioning optimizations - till we'll be able to handle greater counts.
 • Kolejne poprawki w przesuwaniu zleceń cząstkowych.


5.1.1.4

 • Notes field: NULL value handling in Open Document window.
 • Programik do ładowanie kolorów z formularzy do bazy.
 • Brakowało uprawnienia do DefaultCurrency
 • Własności a propos montażu elementów w IPart.
 • Powrót do WHOpt.dll z exe.
 • Poprawka dotycząca wielowalutowości u dealera.
 • Zlecenia pozostawały zablokowane po usunięciu z listy zleceń cząstkowo dodanych do optymalizacji.
 • Wizard kolorów, wgrywanie kolorów cd.
 • Możliwość zamiany koloru ramki szybowej w Centrum Zamian.
 • Poprawka zamiany ramki i koloru ramki szybowej we właściwościach pakietu.
 • Poprawka wyceny pakietu z zamienioną ramką szybową.
 • W pakiecie domyślnym niewłaściwie ustawiał się domyślny kolor ramki co powodowało niewłaściwe wyszukiwanie elementu handlowego ramki.
 • Ukrywanie nowych pól w walutach i blokowanie waluty we właściwościach dokumentu u dilerów.
 • Poprawki w optymalizacji.5.1.1.3

 • Kolumna Source w ofertach by oznaczyć dokumenty z silver.
 • Kolumna waluta w gridzie otwórz dokument.
 • Czas/data modyfikacji dokumentu i powstanie/modyfikacja odpadu użytecznego zapisywała lokalną datę na konstrukcji. Przerobione na czas serwera
 • Przeróbki pod wielowalutowość (częściowo).
 • Prace nad roletami nadstawnymi.
 • Poprawka w wymiarowaniu słupków od prawej w konstrukcjach z łącznikami.
 • Rozbudowa cache'u kolorów dynamicznych.
 • AutomationUserExtTest:
 • Wywołanie kalkulacji dla elementu z optymalizacji aby odtworzyć CalculationTrace.
 • Cargi - obsługa edycji w Bazach.
 • Ostrzeżenia nt. ładowania tabeli zasow - błędy z wys. klamki.
 • Zapis dokumentu z maską przez automation.
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka zamiany typu i koloru gdy pozycja cennikowa została zamieniona na pozycję kalkulacyjną.
 • Próba wyłączenia Undo po zamknięciu okna Centrum Zamian. Przy braku doboru listew przyszybowych zapamiętywało się Undo i nawet po rozwiązaniu problemu w Centrum Zamian było wywoływane po zamknięciu tego okna.
 • Centrum Zamian:
 • Wyłączenie ładowania technologii konstrukcji z cennika jeśli podmieniany jest jedynie kolor konstrukcji.
 • Cofniecie zmiany poprawiającej "cofanie szyb" przy zmianie typu i/lub koloru w konstrukcji z cennika.
 • Waluta dokumentu (do testów).
 • Zwiększenie wielkości dokumenty możliwego do wysłania przez serwis dealerski.
 • Dodatkowe informacje w pliku sterowania przy optymalizacji łączników (sztuka, opis).
 • Przy edycji galerii dublowały się wpisy w tabeli grupowania.
 • Próba zwalczenia błędu wstawiania z galerii z cennika.
 • Dosuwanie słupków do skosów.
 • Obsługa rolet nadstawnych -(jeszcze brakuje listy lejków).
 • Profile łączące w obwodzie "uciekały" z rysunku. Inne ulepszenia w rysowaniu elementów poza dziurą.
 • Zaślepki okapników skrzydłowych nie zawsze dobierały się z właściwym kolorem.
 • Możliwość niepobierania i nietworzenia odpadów użytecznych w optymalizacji (dodatkowa opcja do wyboru w combo).

5.1.1.2

 • Przy odtwarzaniu archiwum technologii wyświetlał się  komunikat 'SaveParameters failed! Record was modified by someone else. (5)'. Przenosiły się w tym momencie również dane rejestracyjne
 • Poprawki w pluginie WycenaTest - sprawdzanie wyceny przy każdym nowym dokumencie.
 • Nie tworzyła się procedura SQL OdpadyUzyteczne.
 • Ulepszona edycja grup kolorów - składanie zbiorowe grup z grup.
 • We własnościach słupka możliwość wyboru czy korzystać z korekcji na słupek czy słupek 2.
 • Poprawka filtrowania pakietów szybowych uwzględniająca wszystkie dobory listew przyszybowych zdefiniowanych w typie profilu.
 • - szybkie dodawanie dodatków i artykułów do konstrukcji.
 • - zmiany w edycji cenników
 • - poprawka w serializacji COptProfil (znów przez parę wersji nie działało nagraj w formacie 4.8 :/ )
 • Poprawiona edycja zależności od koloru uszczelek.
 • Nie dawało się wstawić podziału rolety gdy był profil poszerzający u dołu.
 • Cache złożonych kolorów.
 • Schemat kalkulacji rozszerzony o własności konstrukcji.
 • Eliminacja wyłączonych profili łączących w automatycznych podmianach.
5.1.1.1
 • Poprawka lornety w wyborze pakietów szybowych.
 • Podział na kolory z grupy zewnętrzne i wewnetrzne.
 • Poprawka numerowania skrzydeł w adaptorach.

5.1.1.0

 • Uprawnienia do LogParametrów dla AUT_MINIMUM
 • Narzut za typ w cennikach i galeria stały rozmiar.
 • Wywalenie kodu ponawiającego próbę zapisu do statystyk w przypadku błędu.
 • Mogło powodować zwielokrotnienie rekordów w niektórych tabelach.
 • Możliwość przejścia do edycji cennika po dodaniu konstrukcji do galerii.
 • Zmieniona obsługa ptaszka 'tylko bieżąca pozycja'. Teraz usuwają się rekordy nie tylko z rep_pozycje.
 • Rezerwacja w magazynie odpadów (do testów).
 • Poprawki w optymalizacji.
 • Poprawka 'tylko bieżąca pozycja'.
 • Poprawka wstawiania okuć przez QuickInsert jeśli jest wyłączona opcja odświeżania technologii.
 • dodatkowe informacje w sterowaniu dla elementów optymalizacji na łączniki/słupki z planera (niesprawdzone).
 • Zmiany pod kolory uszczelek.
 • Projekt Wizard - na potrzeby kolorów.
 • Poprawki związane z parametrami.
 • Reguła Powierzchnia skrzynek i pancerzy w rolecie.
 • Wywalenie łączenia przez sqloledb.


5.1.0.7

 • Waga w rep_pozycje.
 • Kalkulacja okapników starym mechanizmem nie uwzględniała zaślepek i nakładek.
 • Nowe sposoby łączenia także w adaptorach.5.1.0.6

 • SelectProfileColors dialog.
 • Multiselection in search dialog.
 • Użycie wybierania kolorów w grupach kolorów.
 • Wycofanie starych zmian dotyczących generowania nazw listew.
 • Poprawka ładowania dll'ki jako plugin Quick Insert. Przy braku zapisanych schematów plugin się nie ładował.
 • Poprawka zapisu schematu w Quick Insert. Przy braku zapisanych schematów plugin się wywalał.
 • Kalkulacja zaślepek i reguł dla przymyka wirtualnego.
 • Optymalizacja czasem zawisała, nie był sprawdzany timeout.
 • Kopiowanie elementów kompletów.
 • Zrzucanie wagi do rep_skrzyd, rep_osciez.
 • Wybranie klienta z nowego okienka nie ustawiało stawek VAT, rabatu i nie wywoływało notatki.
 • Po lustrzanym odbiciu nie kasowały się ręczne dobory okuć.
 • Centrum Zamian:
 • Możliwość podmiany poszczególnych szyb oraz ramek w pakiecie szybowym
 • Dokończona podmiana parapetów.
 • Poprawka pobierania wyłączonej zaślepki parapetu.
 • Tworzenie logu zapisu do tabeli parametr (Bazy\Pomoc\Utwórz log parametów).
 • Poprawka z kalkulacją przymyka.

5.1.0.5

 • Okna.Documents: Set language was failing with two words language name (British English).
 • Poprawki w eksporcie
 • Przyspieszenie optymalizacji i aproksymacji (wymagana zmiana rejestracji z regasm whopt.dll na regasm whopt.exe)
 • Poprawki w pluginie walutowym.
 • 'Sztuczne' pozycje - w kalkulacji i w konsekwencji w rep_czesci zapisywała się ilość z procentem odpadów.
 • Exception w GetDialogFactory był przechwytywany ale nie wyświetlany.5.1.0.4

 • Poprawka importu towarów z XML. Nie wgrywały się dł. beli, przelicz, przelskrz, przelpalet.

5.1.0.3

 • Zmiany w Summary.dll - możliwość edycji ceny po rabacie/narzucie.
 • Zmiany w optymalizacji.
 • Poprawka w Receiver2FBConnector, zły warunek w where. Mogły nie działać potwierdzenia dokumentów dilerskich.
 • Rozbicie zakładek z kolorami profili w Bazach.
 • Możliwość ustawienia pustej grupy i profilu okuciowego - potrzebne dla nakładek AL.5.1.0.2

 • Poprawka w rozkładaniu na stojaki (pomijanie pozycji wypełnienie i szklenie w przydziale).
 • Pierwsze próby uwzględnienia ciężaru skrzydła i momentu siły w doborze okuć.
 • Poprawka w konwerterze galerii dla zgodności od v. 5.0.9.x.
 • Możliwość włączania/wyłączania aktualizacji technologii w automation.
 • Przestały działać wyświetlania typów, pakietów itd gdy wybrany był diler (wszędzie gdzie HideAtDealerFilter).
5.1.0.1

 • Centrum Zamian:
 • Właściwa zamiana typów i grup konstrukcji z galerii odbywa się bez wykorzystania okienka galerii (podczas zamiany nie mruga okno galerii).
 • Poprawka gdy nie znalazła się konstrukcja z cennika w nowej grupie.
 • Poprawka do poprawki gdy nie znalazła się konstrukcja z cennika w nowej grupie.
 • Poprawka wyskakującego okienka galerii przy dodawaniu nowej pozycji przez Automation.
 • Obsługa przymyka w nakładkach aluminiowych.
 • Przypisanie algorytmów do dostawców.
 • Przy wpisywaniu wymiarów w oknie galerii wywalał się kod rysowania szyb.
 • Obsługa pliku user.sql na modyfikacje bazy użytkownika (niedokończone).
 • Centrum Zamian:
 • Brakujące elementy w tłumaczeniu rosyjskim.
 • Poprawka filtrowania klamek.
 • Centrum Zamian: Zapamiętanie stanu głównego okna (WindowState).
 • Schematy tabel do ar3 Technologia+galeria i Dealerskie online.
 • Tabela elementów kompletów konwertowała się w kółko.
 • Poprawka wstawiania skrzydeł w nakładce ALU dla przymyka.
 • Poprawka liczenia % odpadu normatywnego dla 'sztucznych' pozycji.
 • Usunięcie zaokrąglanie do pełnej beli - 'sztuczna' pozycja.
 • Systemy montażowe wybrane w 4 zakładce nie działały na poziomie pozycji.


5.1.0.0

 • Zmiana w serializacji CCennikData.
 • Próba poprawki zamiany grup galerii w Centrum Zamian.
 • Zmiany w Httpproxy,
 • zmiany w konfigu serwisu dealerskiego (maksymalny rozmiar danych wejściowych z 2 na 4MB)
 • Zmiany w generowaniu "autoopisu" do pozycji:
 • - wielojęzykowość bazy i zasobów, zasoby dla angielskiego, francuskiego i polskiego,
 • - uproszczenie i przyśpieszenie,
 • - notatka generuje się także dla raportów.
 • Obsługa inwersji okuć przez EditPositionService.SetElementProperties
 • Po zmianie języka interfejsu automatyczny reset menu barów.
 • Przygotowania w Bazach do algorytmów dynamicznego tworzenia nazw i nr artykułów - wielokolory.
 • Poprawka ponownego ustawiania grupy w drzewku galerii po wyjściu z Centrum Zamian.
 • Centrum Zamian:
 • Sortowanie po LP przy podpowiadaniu koloru
 • Zamiana parapetów: Możliwość cofnięcia zamian w parapetach, filtrowanie kolorów,
 • poprawka rozróżnienia parapetu wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Centrum Zamian
 • Poprawka zamiany parapetów.

5.0.9.9

 •     Wydłużenie pól korekcji w narzędziach.
 •     Poprawka w liczeniu procenta odpadu w optymalizacji.
 •     Przy kalkulacji wszystkich pozycji OK z shiftem przelicza automatycznie wszystkie pozycje.
 •     Hide w moskitierach.
 •     Poprawka wyboru koloru listwy przyszybowej w Centrum Zamian.
 •     Wywołanie nowego okna wyboru dokumentów do wysyłki.
 •     Inversion i EnableInversion we własnościach skrzydła.
 •     Poprawki po zmianie interfejsu w WHOkna.IDrawing.Colors.
 •     Poprawka kalkulacji okuć/doborów specjalnych z cennika.
 •     Poprawka wczytywania opcji "Przy wczytywaniu uaktualnij parametry technologiczne".
 •     Dokumenty wczytywane przez Automation nie uwzględniały ustawień tej opcji.
 •     Dodane uprawnienia do funkcji PrepareSortString w indeksowaniu.

 5.0.9.8

 •     Po zmianach przełącznik kalkulacji 'Bez ceny konstrukcji' wyłączał także dodatki.
 •     Grupy kolorów w grupach.
 •     Centrum Zamian:Możliwość dodania (nie tylko zamiany) doborów specjalnych oraz zmiany w kodzie pod tę funkcjonalność.
 •     Ikonka "Dodaj wiersze" w pasku zadań. Funkcjonalność przyda się przy zmianie zaczepów.
 •     Zmiana okienka wyboru doborów specjalnych uwzględniającego ich grupowanie.
 •     Zmiany w filtrowaniu.
 •     Zmiana funkcji generującej filtr (HideAtDealerFilter) uwzględniająca pola HIDE, NIE_DEALER oraz CENNIKDOPL.
 •     Poprawka zamian elementów identyfikowanych jako teksty (indeks "nr_art").
 •     Drobne zmiany w okienku zamian doborów specjalnych.
 •     Zaciąganie do optymalizacji artykułów z pozycji (Inny artykuł (kalkulacja)) - wymaga ustawienia pola opt_manual.
 •     Import z XMLa nie wychodził ze względu na pole typu timestamp.
 •     Uwzględnienie podwójnej funkcji elementu (skrzydło i słupek) w skrypcie.

5.0.9.7

 •     Uzależnienie od opcji programu kolorowania w podglądzie pozycji nowego okna.
 •     Przygotowania do bitmap w kolorach.

 5.0.9.6

 •     Zamiana wielokrotna w doborach specjalnych - do testów.

 

 5.0.9.5

 •     Poprawki w wycenie podmiany okuć z cennika.
 •     jeszcze okucia w cennikach.
 •     Drobne poprawki w Centrum Zamian. Wycofane zmiany z testowania uszkodzonej bazy galerii Frst Mbrk.
 •     Usunięcie testowego komunikatu, który przy zamianach cennika w Centrum Zamian powodował status "UWAGA".
 •     Poprawka w wielowalutowości. Nie działało u dilera z ustawioną walutą inną niż domyślna u producenta.
 •     Poprawione Numeracja szkleń - zła kiedy są adaptory.
 •     Usunięcie testowego komunikatu, który przy zamianach cennika w Centrum Zamian powodował status "UWAGA".
 •     Wymuszenie kalkulacji przed wywołaniem centrum zamian.
 •     W oknie galerii szedł exception po wykasowaniu któregoś z wymiarów.
 •     Zmiana sposobu pobierania fizycznej ścieżki programu WH Okna. Był problem z wywołaniem Okna.Documents.dll z Centrum Zamian.
 •     Pole dod_opis w galerii.
 •     Zmiana odszukiwanie okien typowych na podstawie cenników, teraz wykorzystuje się cecha_oku, trzeba ocechować typówkę...
 •     Błąd w filtrowaniu podziałów producenckich u dealera.
 •     Dodano podgałęzie kolorów.
 •     MailZSql - wysyłanie maili z sql.
 •     Przygotowanie do wielokrotnej zamiany w doborach specjalnych - zamiana zaczepów.

5.0.9.4

 • Tytuł okna galerii wczytany z klucza SelectFromGallery.
 • Zmiana wersji assembly w NewProp.dll.
 • Nowa funkcja CSVToTable zakładana w bazie.
 • Opcja ponownej wyceny po odebraniu u producenta z domyślnym rabatem nie przywracała domyślnego narzutu końcowego.
 • Jeszcze jedno podejście do wyceny modyfikacji okuć z cennika.
 • Poprawki w zamianie cenników w Centrum Zamian.
 • Poprawka Undo jeśli cennik się nie załadował przy podmianie przez Centrum Zamian.
 • Przygotowania do zrzucania pozycji napowietrzeń w rep_slupki.
 • Cecha okuć w gridzie galerii.5.0.9.3
 • Okna.Documents.Designer: deleting of column(s), improvements and bugfixes in saving; number of documents in "select clients" dialog.
 • Zabezpieczenie przed błędnie zapisanym guidem ościeżnicy.
 • Przeskakiwanie kalkulacji z cennika na okna typowe gdy pasują wymiary/kolor.
 • Plugin Montaż.
 • Poprawki w pluginie Dodatki2.
 • Zamiana szyby na panel nie działa przy opcji 'Dopłata do szkleń proporcjonalna do powierzchni okna'.
 • Inwersja elementów dodatkowych przy odbiciu lustrzanym i inwersji okuć.
 • Drobne poprawki z multikolorami.
 • Zabezpieczenie nowego okna w galerii wpisem w okna.exe.config.
 • Kalkulacja modyfikacji okuć w oknie z cennika wersja alfa.
 • Poprawki w wycenie okuć w oknach z galerii.
 • Po imporcie dokumentu, do pluginów przekazywany był obiekt ze złym kontekstem.
 • Zrzucanie listy zastosowanych systemów montażowych do rep_pozycje - pole sys_mont_w.
 • Systemy montażowe nie kopiowały się wraz z pozycją.
 • Po zmianie/zamianie lista doborów specjalnych nie uaktualniała się ani w repach, ani we własnościach.5.0.9.2
 • Zapamiętywanie rabatów kaskadowych dla całego dokumentu.
 • Przeróbka w dllce konwertującej daty(problem win10).
 • Okna.Documents: zachowywanie widoków publicznych i prywatnych.
 • Nie dawało się wstawić okna z galerii gdy był profil łączący.
 • Zapamiętywanie wybranej grupy i ostatnio wstawianego koloru.
 • Sprawdzenie czy wymiary mieszczą się w cenniku.
 • Zmiany pod możliwość edycji pól dodanych przez użytkownika.
 • Po zmianie wykończeń (otkosów) nie wymuszało kalkulacji.
 • Tryb konstrukcji ręcznej u dealera pracującego tylko z cennikami (do testów).
 • Zamiana ram konstrukcji manualnej na cennikowe w trybie dealera z cennikami.
 • Skos ani łuk nie może nachodzić na ramę z cennika, inaczej idzie Undo.
 • Wyświetlanie nazw i opisów handlowych typów w wyborze okuć. Opcja 'Opisy handlowe okuć' w zakładce 'Wyświetlanie'.
 • Generowanie drugiej cechy (pole cecha_okc) dla zmniejszenia liczby rozwiązań do porównania.5.0.9.1
 • Poprawka błędu okna galerii.
 • Poprawka zamiany szyb w Centrum Zamian.
 • Nie działało okno z wyborem typu profilowego. Być może też inne z grupowaniami.
 • Liczenie moskitier i żaluzji w wycenie z cennika dla skrzydła i żaluzji dla szyby - liczenie z konstrukcji.
 • Poprawka zamiany klamek - nie doliczała się cena do cennika.
 • Filtrowanie klamek.
 • Drobne poprawki w gridzie zamiany Typów.
 • Początki powiadamiania innych zakładek o zmianach mających na nie wpływ - niedokończone.
 • Poprawka zamiany klamek - cena się doliczała, ale nie podmieniały się elementy w doborze okuć.
 • Ustawianie zapamiętanych widoków zakładek przy starcie Centrum Zamian.5.0.9.0
 • Zły warunek w galerii dla dealera
 • Poprawka w wywołaniu nowego okna optymalizacji
 • Poprawka dopłat do doborów specjalnych dodawanych do konstrukcji z cennikiem.
 • Próba zwalczenia zgłaszanego przez Rafała problemu losowego zwieszania się Okien po eksporcie danych.
 • Doliczanie narzutu końcowego u dealera do okien z cennika (dla firmy Forest, wg mnie mocno problematyczne, bo narzut końcowy producenta już
 • uwzględniony w cenie okna)
 • Centrum Zamian: przy zamianie szyby nie podmieniała się listwa przyszybowa.
 • Uwspólnienie interfejsu ISelectOneDialog i ISearchDialog by łatwiej zadawać filtry.
 • Filtrowanie klamek do zamiany technologicznie a dla cenników dodatkowo czy jest dopłata.
 • Nie działała zamiana szyb z cennika - nadal może nie działać dla starych dokumentów.
 • Kalkulacja z cennika nie wychodziła dla producenta ze względu na uwzględnianie narzutu - do sprawdzenia.
 • Wyrzucenie pozostałości zapamiętywania po nazwie doborów specjalnych.
 • Cache'owanie doborów wzmocnień
 • Jeszcze optymalizacje ładowania infocr.5.0.8.9
 • Okna.Documents: performance optimization of "Existing documents" dialog
 • Przyspieszenie łączenia Okien z bazą danych
 • Skrócenie czasu tworzenia dokumentu automation
 • Opcja zmieniająca domyślne filtrowanie nowego okna tworzenia optymalizacji (nie pokazywały sie zlecenia bez cięć)
 • Wczytywanie obrazków okuć nie zawsze działało.
 • Okna.Documents: dialog for selecting documents for opt allows select "empty" documents (if it is allowed in settings)
 • Okna.Documents: fixed handling of exceptions in modal dialogs; bug fix in "new/edit opt" dialog
 • Poprawka w wywołaniu nowego okna optymalizacji
 • Okna.GalleryControl: fixed handling of exceptions in modal dialogs
 • Zamiana listew przyszybowych w Centrum Zamian
 • Pobieranie rabatu - brak zabezpieczenia przed brakiem dilera.
 • Okna.Documents: changed interface WHOkna.IDocumentsDialogFactory
 • Przepisywanie rodzaju pozycji przy wstawianiu z galerii - gdy więcej niż jedna ościeżnica rodzaj drzwi nadpisują okno, drzwi przesuwne okno i drzwi.
 • W nowym oknie galerii jest problem z wyświetlaniem rodzaju pozycji.
 • Kolejność i ukrywanie kolorów w nowym oknie galerii.
 • Opcja Waga przy dodatkowych jednostkach - czy ma doliczać daną jednostkę do własności Waga.
 • Zapamiętywanie ostatniego wyboru checkboxów w 4 zakładce
 • Przyśpieszenie odczytu infocr do walidacji okuć w jednym z wariantów wywołań.
 • Nie cache'ował się odczyt maksymalnej powierzchni szyby - często wołane. Przydałoby się cache'owanie parametrów wyjściowych.
 • Zmiana schematu wyceny dla 4 zakładki, we własnościach dokumentu, nie zerowała wartości z poprzedniego schematu.
 • Nie liczyło się światło przejścia skrzydła gdy żadno z okuć nie miało ustawionej korekcji na zawias.
 • Jeszcze drobne poprawki w ładowaniu rysunków okuć.
 • Przygotowania do automatycznego sprawdzania statyki przed raportami lub zapisem - dla O+.
 • Poprawka w sterowaniu centrum Emmegi.5.0.8.8
 • Trochę przygotowań pod filtrowanie klamek do zamian.
 • Okna.Documents: format XML template in designer; caching SQL metadata; simplified cell style; MenuItemViewModel doesn't have ICommand's references; removed code which causes memory leaks
 • Buforowanie obrazków w galerii, zwiekszona rozdzielczość, pole timestamp w tabeli galeria na potrzeby silver
 • Dodany język mongolski.
 • Dla Mongolii zwiększone pola z wartościami w oferty, rep_oferta i rep_pozycje. Było maks. 1E8-1, jest 1E10-1.
 • W sterowaniu maszyn - dobór specjalny dla elemetów obwodowych nie usuwał obróbek (z polzokuc) dla usuwanego elementu.
 • Nie działało kopiowanie dowiązań po kolorze technologiczy-handlowy (profhand).
 • Nowa metoda w automation
 • Lista doborów specjalnych trzymana była podwójnie - przez nazwy i przez indeksy. Po przestawieniu języka nazwy nie odświeżały się. Usunięcie kodu "przez nazwy".
 • Ulepszone cache'owanie nazw + poprawka
 • Jeszcze poprawka, okno wstawione nową galerią wyceniało się ciut inaczej
 • Okna na Windows 10 zapisywały daty w xmlach w innym formacie
 • Znikały toolbary po odpaleniu jakiejś starszej wersji
 • Przygotowania do filtrowania klamek.
 • Obiekt automation od przymyka.
 • Centrum Zamian:
 • Poprawka pobierania pozycji jeśli istnieje pozycja tekstowa,
 • W funkcji doboru wzmocnień dla wszystkich elementów z danej ramy sprawdza się czy występuje w niej przymyk. Wcześniej odbywało się to na poziomie skrzydła.
 • Przyśpieszenie ściągania listy rysunków okuć!
 • Obsługa słupków przymyków - ulepszenia i poprawki.
 • Przygotowania do przełączania typu pozycji po wstawieniu konstukcji z galerii.
 • Zmniejszenie okna własności dokumentu.5.0.8.7
 • Listwa transportowa nie wrzucała się na stojak w optymalizacji.
 • Filtrowanie po bieżącym dilerze nie działało
 • Filtrowanie po bieżącym dealerze użyte dla nowego okna galerii.5.0.8.6
 • Okna.Documents: working user-columns designer. Edytor kolumn użytkownika dla nowego grida (znajduje się w Bazach)
 • Funkcja okuć w automation.
 • Okienko Galerii przestało działać po wgraniu ostatnich zmian.
 • Filtrowanie kolorów typów, doborów specjalnych, szprosów i kolorów szprosów
 • Ustawianie w gidzie właściwego koloru elementu po jego wybraniu do zamiany
 • Zamiany konstrukcji z galerii na poziomie całej grupy
 • Zmiana zapytania SQL wyszukującego konstrukcje w grupach galerii
 • Lustrzane odbicie dla cenników - dokończyć obsługę w oknie.
 • Obsługa odbicia lustrzanego w konstrukcjach z galerii w Centrum Zamian.
 • Jeszcze raz galeria..
 • Zamiana klamek w Centrum Zamian
 • Wywołanie edytora kolumn użytkownika w Bazach5.0.8.5
 • Centrum Zamian:
 • Filtrowanie doborów specjalnych, również w konstrukcjach z cennika
 • Filtrowanie szprosów i kolorów szprosów, również w konstrukcjach z cennika
 • Ustawianie w gridzie właściwego koloru elementu po zamianie - niedokończone.
 • Pole 'Rodzaj konstrukcji' dla typów okuciowych są w zakładce 'Opisy handlowe' - tabela opis_typ.
 • Zostawały widoczne własności szyby po zamianie na panel.5.0.8.4
 • Dalsze prace nad zamianą szkła na wypełnienia - zmiany w serializacji do sprawdzenia!
 • Prace nad filtrowaniem elementów i kolorów w Centrum Zamian.
 • Przeróbki w galerii pod zamiany.
 • Hurtowa zamiana konstrukcji z cennikiem w Centrum Zamian (zakładka Zamiana Typów).
 • Możliwość zamiany samych kolorów konstrukcji z cennikiem - bez wywołania okna galerii (zakładka Zamiana Typów).
 • Poprawka zamian elementów konstrukcji po uprzedniej zamianie cennika.
 • Obsługa zamiany pakietu na panel.
 • Pola Rodzaj kontrukcji w typach okuciowych i typach profilowych - przy okazji poprawki dla 'Typu profilu'.
 • Wizard pozycji źle działał z od razu ustawionym 'Z galerii'. 5.0.8.3
 • Poprawki galeria.
 • Zmiany w NewProp.
 • USEREXTCONTRACT.DLL v. 1052.
 • Prace nad zamianą szyby na wypełnienie.
 • Nie dawało się wstawić pozycji szklenie.
 • Możliwość zmiany bieżącej pozycji przez automation.
 • Prace nad wyceną wypełnień z cennika i podmianą pakietu na wypełnienie.5.0.8.2
 • Galeria - zastosowanie nowego grida.
 • Poprawki w kodzie rysowania.
 • Okna.Documents: window with list of opened documents; bug fix in view's state (de)serialization; setting window title from view definition for Search* dialogs. Okno z listą otwartych dokumentów (i z użytkownikiem, który go otwiera). Poprawka w statusie widoku (cokolwiek to oznacza),I coś tam jeszcze czego też nie rozumiem...
 • Poprawka filtrowania doborów specjalnych dostępnych dla konstrukcji z galerii z cennikiem. W "drzewach" nie było elementów a bez "drzew" były wszystkie. Obecnie dla konstrukcji z cennika dostępne są dobory specjalne, które mają ustawione dopłaty.
 • Okna.Documents: changes in column's designer.
 • Zmiany w edytorze kolumn.
 • Możliwość zamiany doborów specjalnych w konstrukcjach z cennika - menu: Edycja\Zamiana\Doborów specjalnych.
 • Poprawka z set'ach od doborów specjalnych.
 • Obsługa zamiany doborów specjalnych.
 • Zmiana z mnożnikiem w kompletach. 5 miejsc po przecinku - bez listy ułamków.
 • W Bazach bieżący element w drzewie na czerwono (fioletowo?). Szczególnie przydatne po użyciu funkcji szukania..
 • Nie działało przechodzenie do edycji w zakładkach dla recno>2^16 - edycja w gridzie zmieniała wtedy nie ten rząd co trzeba.
 • Próby z dosuwaniem skośnych słupków.
 • Poprawki galeria, uwzględnienie jednostek (cm,mm).
 • Ustawienie 'Z galerii' w wizardzie pamięta się przy wstawianiu kolejnej pozycji.
 • Zapamiętywanie stanu pasków narzędzi.
 • Opcje wyceny(2) - dwie nowe opcje zezwalające na zamiany listew i kolorów okuć dla konstrukcji z cennika.
 • Uwzględnianie szprosów w liczeniu przenikalności cieplnej.
 • Do XMLa umowy zrzucał się regon zamiast nr telefonu.
 • CalculationElementsExpanded źle działało.
 • 1-razowe resetowanie toolbarów.
 • Udostępnienie zamian szprosów w pozycjach z cennika.
 • Poprawki w filtrowaniu dostępnych kolorów szprosów w konstrukcjach z cennika.
 • Poprawki w zamianach doborów specjalnych w konstrukcjach z cennika.
 • Poprawka pobierania kolorów elementów. Po ostatniej modyfikacji przestały napełniać się kolory elementów.
 • Obsługa cen z cennika dla zamian klamek.5.0.8.1
 • Zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna Centrum Zamian,
 • Automatyczne mocowanie profili łączących - niedokończone.
 • Enter w galerii powodował otwarcie edycji zamiast wstawienie,
 • Okna.Documents: added button for reloading data to grid's toolbar (with F5 shortcut); fixed restoring view to default state (properly restores sorting). Dodany w gridzie przycisk ponownego załadowania danych (działa z klawiszem F5); poprawione działanie powrotu do domyślnego widoku (przywrócenie prawidłowego sortowania)
 • Przy zamianie kolorów prócz kolorów z pozycji porównywane są kolory ościeżnic z pozycji jeśli są one takie same dla całej pozycji. Poprawka zamiany gdy kolor ościeżnicy/ościeżnic jest różny od koloru pozycji.
 • Poprawki O+ eksperymenty z gridem galerii.
 • PNowe pola w typie profilowym. Element ościeżnicy po stronie zasuwnicy i zawiasów - dla drewna.
 • Poprawki w automatycznym rozkładaniu słupków w świetle.
 • Poprawki w etykietach.
 • odblokowanie zrzucania szyb i wypełnień z numerem 0!,
 • plugin z rozbiciem cen konstrukcji,
 • obsługa podmian elementów ościeżnicy ze względu na zasuwnicę i zawiasy,5.0.8.0
 • Kasowanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie uzależnione od istniejącej opcji wyceny: "Nie kasuj narzutów/rabatów przy ponownej wycenie".
 • NewProp: Tłumaczenie rosyjskie Centrum Zamian i Quick Insert.
 • Przypisywanie reguł do artykułów handlowych - na potrzeby nowej pozycji "Inny artykuł (kalkulacja).
 • Kolumna z wyborem sposobu kalkulacji - w "Innej pozycji (kalkulacja)" można podać do jakiej kategorii dodatków będzie dodany artykuł (oraz jak będzie kalkulowany). Obecnie domyślnie każdy artykuł na wybrany typ: "Dodany ręcznie).
 • Zmiany w oknie umowy, pole DATA_DOK, możliwość wyboru pliku doc poprzez wywołanie otwarcia okna Windowsa. Plugin z alternatywnym oknem wprowadzania danych potrzebnych do umowy. Plugin ten działa też w oknie wprowadzania danych klienta.
 • 3 nowe kolumny w nowym gridzie "Otwórz istniejący dokument": kolor, typ, system. Każdy dokument sprawdzany jest pod kątem spójności koloru, typu i systemu, jeżeli w dokumencie są różne kolory, typy lub systemy, wtedy program oprócz koloru, typu czy systemu z pierwszej pozycji (tak zostało ustalone) jest wyświetlana gwiazdka *.
 • Możliwość ustawienia kolorów uszczelek ekstrudowanych w danych hanlowych profili. Gdy dla profilu w nhandlo zaznaczy się "ptaszek" oznaczający uszczelkę koex, wtedy pojawi się dodatkowe pole z możliwością podania koloru uszczelki koex. Pole to ma obecnie charakter tylko informacyjny...
 • Możliwość dodania zakładki z pluginu do okna edycji/dodawania klientów i do przygotowania umowy.
 • Testowy plugin EdycjaKlientow - który dostarcza alternatywne okno edycji danych klienta.
 • Kalkulacja "Innych artykułów (kalkulacja)". Kalkulacja to polega na możliwości dodawania reguł i czynności dla artykułów nhandlo, także dla kompletów i typoszeregów. Dla każdej pozycji "Innych artykułów (kalkulacja)" można zadeklarować rodzaj kalkulacji tzn. dla do jakiej kategorii dodatków i z jakimi narzutami ma się ten artykuł kalkulować.
 • Nowe 3 kolumny ze szczegółami montażu w ofertach i zleceniach (montaż, demontaż i wykończenie).
 • Zaokrąglanie typoszeregów lub artykułów w metrach bieżących w nowej pozycji "Inny artykuł (kalkulacja).
 • Przy okazji po automatycznym zaokrągleniu pole ilość zmienia kolor na sraczkowo-żółty. Zaokrąglone sią też pozycje z jednostką szt. jakby ktoś chciał tam coś innego wpisać. Działa kolumna krotność dla artykułów z jednostką miary mb, gdy w bazie nhandlo te artykuły maja zaznaczony ptaszek "nie sumuj w zamówieniu".
 • Nowa optymalizacja bez shifta.
 • Pole od typoszeregów: w zakładce Komplety w nhandlo nowa opcja określająca towar jako typoszereg i lepszym interface-m wprowadzania danych dla typoszeregów
 • Nazwa zalogowanego użytkownika w pasku statusu.
 • Ukrycie kolumny colCenaMat w InnyKalkulacja i zabezpieczenie przed brakiem artykułu.5.0.7.5
 • Włączanie dostępności "Centrum Zamian" za pomocą opcji "Nowe okna wpf".
 • Przeliczanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie pozycji - niedokończone na razie nieaktywne w kodzie.
 • Poprawki w EmitGenerator.
 • Wstęp do dodatkowego okienka z rysunkiem wymiarowań.
 • Poprawka w liczeniu przenikalności i korekcji na czop
 • Usuwanie rabatów kaskadowych przy ponownej wycenie pozycji.
 • Przy zachodzeniu + łuki na mur program wywalał się w raportowaniu powierzchni złożeń
 • Odfiltrowywanie artykułów do konstrukcji, montażu, demontażu i wykończenia gdy wyłączone ich liczenie w opcjach dokumentu.
 • Czynności powiązane z dodatkami doliczają się do cen dodatków a nie konstrukcji.
 • Views rep_czynnosc nie uwzględniał celu i dodatków.
 • Tabela zplanera dla Sławka + dodatkowe pola w ofertach.
 • Przy kasowaniu elementów konstrukcji i pominięciu nowej wyceny program się wywalał.
 • Poprawka kasowania rabatów kaskadowych.
 • Poprawki z NULL-em w testowaniu czy pomijać cel reguł.
 • Tabela rysunki nie wysyłała się do dilerów.
 • Okna.Documents: fixed group/total summaries in query with CTE (right grid in opt dialog).
 • Okna.Documents: version number increment..
 • Drobne poprawki w kalkulacji dodatków.
 • Wywoływała się kalkulacja wszystkich pozycji po pierwszym wejściu do własności dokumentu.
 • Nagłówek i stopka zostawały przy kolejnych wywołaniach jeśli raporty z bazy
 • Poprawki w edycji elementów rolet w bazach
 • Zakładka wycena jak dostępna w okuciach bez admina.
 • Można było wstawić szybę w szybę.
 • W zbiorówkach nie pojawiały się łączniki :/
 • U dealera po zapisz jako zeruję pole stan.
 • Poprawka kasowania rabatów kaskadowych.
 • Poprawki z NULLem w testowaniu czy pomijać cel reguł.
 • Dla okien trapezowych w optymalizacji wywalało się sterowanie (bądź nie zamykało się okienko).
 • Rozwijanie CreateChild w automation.5.0.7.1
 • XMLtoWHP v 1.2.5.0.7.0
 • Przeróbka w kodzie zamówień z planera.
 • Funkcja Jednostka w skryptach.
 • Wydłużenie opisu w pozycji tekstowej do 84 znaków (było 30).
 • Poprawka w automatycznym ustawianiu rabatu po odebraniu dokumentu.
 • Powiadomienia w automation dla dokumentu: BeforeSave i AfterSave na potrzeby pluginu zapisującego użyte kolory do pola dodatkowego.
 • Plugin Kolory.dll
 • Przeróbki w wywołaniu pluginów
 • Uzależnienie konwertera od nr seryjnego dysku.
 • Wybór artykułów okuć w nowym oknie wywalał program po Anuluj.
 • Wstawiał się pierwszy towar z listy zamiast wybranego.
 • Wersja z galerii bierze się pod uwagę tylko gdy niepusta.
 • Etykiety z kodem kreskowym w konwerterze do WHPiły.
 • Przygotowania w Bazach pod filtrowanie klamek.
 • Alternatywne działanie cenników.
 • Poprawki w pluginach rptPlugin i summary.5.0.6.9
 • Przypisywanie adaptorów i wzmocnień z adaptorów (także z reguł) do półki skrzydła.
 • Dodana standardowa obsługa wzmocnień do adaptorów.
 • Przygotowanie do liczenia U w złożeniach z adaptorami.
 • Elementy adaptorów zrzucają się do repów z numerem skrzydła do którego przynależą.5.0.6.8
 • Poprawka w wycenie mieszanej.
 • Dealer z cennikami w przypadku kalkulacji używa cen sprzedaży.
 • Błędnie doliczał się rabat związany z dilerem do ceny wyliczanej z kalkulacji.
 • Okna.Documents: work on user-columns designer, bug fix (proper disabling "Show gallery viewer" command).
 • Nie liczyło się U (iso) dla ościeżnic zachodzących na mur - powierzchnia płetwy ma nie wchodzić do obliczeń.5.0.6.7
 • Poprawki w schematach montażowych.
 • Poprawka liczenia kosztu czynności.
 • Jeszcze poprawka w kalkulacji montażu z czynności.
 • Program wywalał się przy tworzeniu zamówienia zbiorczego.
 • Nowe sposoby łączenie elementów w obwodzie. Na czop ale korekcja dla poziomego albo pionowego dolicza się od środka. Ważne przy poszerzaniu profili.
 • Zapisywanie wersji w której były utworzone wpisy do galerii.
 • Liczenie wzmocnień także dla drewna.
 • Automation - umożliwienie ustawiania kategorii wzmocnień.
 • Nie kalkulowały się elementy dodatkowe podpięte pod skrzydło.
 • Program się wywalał gdy nie udało się załadować konstrukcji z galerii.
 • Przestał działać zapis w wersji 48 po modyfikacji serializacji szyby
 • Rozwiązany problem losowych wycen.
 • Próba rozwiązania problemu wyceny kilku konstrukcji z cennika + łaczniki.
 • Przeróbki pod dealera pracującego z cennikami.
 • Pobieranie ustawień z serwera dealerskiego po odbiorze bazy od producenta (terminy, grupa delera, waluta itd).
 • Poprawki a propos dealera cennikowego.
 • Zapis ustawień u dealera po połączeniu z serwerem dealerskim - poprawka.
 • Dealer z galerią - domyślna gałąź po otwarciu okna 'Z cennikiem'
 • Różne poprawki w filtrowaniu elementów w listach i okienkach.5.0.6.5
 • Początek wyboru systemów montażowych.
 • Zmiana serializacji dokumentu pod zamówienia zbiorcze z planera.
 • Exec do konwersji galerii między 4 a 5.
 • Zmiany w konwerterze do WHPiły.
 • Brakowało kolumny 'cel' w rep_czesci.
 • Dużo zmian dla Cal-a.
 • Możliwość obracania panelu wypełnienia.
 • Przy raportowaniu cenników, nie kasowały się stare wpisy.
 • New wpf dialogs failed to run when user logged in with empty string as sql server address.
 • Możliwość stworzenia wirtualnych listew przyszybowych.
 • Poprawka błędu generowania listy cięć na dwie bele dla ram/skrzydeł z różnymi artykułami w elementach poziomych i pionowych.
 • Rozdzielenie narzutów wynikłych z czynności (konstrukcja, montaż, demontaż, ...).
 • Przygotowania pod schematy montażowe.
 • Poprawki pod centrum Emmegi. 
 • Wycofanie zmiany "Kasowanie wszystkich rabatów przy przyjęciu nowej wyceny w jakiejkolwiek pozycji dokumentu.", która powodowała niezamierzone zmiany w kalkulacji.
 • Przy liczeniu światła przejścia nie uwzględniają się już okucia ze korekcją na zawias równą 0. Umożliwia to ujemną korekcję.
 • Kolejne zmiany pod schematy systemów montażowych.
 • W Configure wchodzi grupa dilerska zamiast NIPu dilera.
 • Poprawka: Wyłączenie pozycji tekstowych z zamian.
 • Schematy montażowe z 4 zakładki połączone z wyborem systemów montażowych - pierwsze podejście.5.0.6.4
 • Opcja w technologicznych 2 - zatwierdzenie optymalizacji nie ustawia disabled na 0. Dopiero ze skanera ma się zmieniać
 • Plik konfiguracji z tłumaczeniem pluginu Notatka Pozycji.
 • W polu lp towarów dawało się wpisać tylko 4 znaki.
 • Po ponownym wejściu do doboru typów okuciowych nie było aktywnego okna z linkiem do opisu doboru (O+).
 • Kasowanie wszystkich rabatów przy przyjęciu nowej wyceny w jakiejkolwiek pozycji dokumentu.
 • Okna.Documents: bug fix; better exception logging.
 • Okna.Documents: saving configuration of standard columns.
 • Możliwość wywołania okna pluginu przy zmianie stanu.
 • Testowy plugin  wywołujący webservice i zmieniający daty.
 • Możliwość zmiany daty transportu przez automation.
 • Zmiany pod 'cel' artykułów i czynności dodanych z reguł.
 • Poprawka zaznaczania w okienku wyboru artykułów.5.0.6.3
 • Nowe obrazki okien.
 • Poprawka w klamkach.
 • Możliwość wymuszenia wersji bazy u dealera. Dokumenty kalkulowane w innych wersjach nie dadzą się przesłać.
 • Poprawka problemu z Marsela ze skrzydłem z przymykiem.
 • Okna: Poprawka eksportu galerii do plików.
 • NewProp: poprawka sortowania po numerze pozycji w Centrum Zamian.
 • Poprawki bugów:
  • kopiowanie 'Innych zależnych...' wyrzucało błąd,
  • nie działała edycja rabatu w klientach w Bazach,
  • w sterowaniu w określaniu 'typu w przedziale' był błąd dla przedziałów utworzonych przez przymyk
 • Poprawki w moskitierach.
 • Ustawienie listew przyszybowych w opcjach technologicznych.
 • W oknie edycji odpadów:
  • w ogóle nie działało szukanie po numerze odpadu,
  • szukanie po numerze od razu po wciśnięciu ENTER,
  • po dodaniu nowego odpadu kursor wchodzi na długość.
 • Po skasowaniu pozycji nie była wymuszana aproksymacja.
 • Poprawka otwierania dokumentów w zakładkach.
 • Możliwość kasowania wielu pozycji na raz.
 • Okna.Documents: added project with skeleton of user-columns designer.
 • Okna.Documents: proper loading of views into designer; modified table for storing user configuration.
 • Okna.Documents: IValueConverter support for bound columns.
 • NewProp:
 • Ikonki stanu w zakładkach.
 • Toolbar zgodny z okna.dokuments.
 • Cofanie opracji (undo) w zamianie kolorów pozycji i typów profili.
 • Poprawka funkcji aktualizacji dokumentu.
 • Możliwość wywołania zewnętrznego pliku/strony z opisem typu, typu okuciowego i doboru specjalnego.
 • Możliwość utworzenia toolbarów użytkownika + zapisywanie ustawień menu/toolbarów.
 • Wycofanie z multiselection w liście pozycji.
 • Wycofanie z zapisywania opcji 'listwy do listy cięcia' do bazy.
 • Zmiany w pluginie DodInfo i NotatkaPozycji.
 • Ograniczenia powierzchni maksymalnej i stosunku długości boków w szybach. Zaczęte okienko ograniczeń z uwzględnieniem grubości ramek.
 • Zmiany pod nowe okienko wyboru artykułów.
 • Okna.Documents: shared template for external info link; fixed signing of assembly.
 • Rabaty kaskadowe dla dodatków dodanych przez użytkownika (pola RABAT_D1 do RABAT_D8 w rep_oferta).
 • Przycisk rozbicia dodatków w szczegółach kalkulacji.
 • Kasowanie rabatów kaskadowych przy przyjęciu nowej wyceny.
 • Okno wyboru towarów w okuciach + wybór wielu na raz.


5.0.6.2
 • Kolumna rodzaj w wyborze koloru.
 • Okna.Documents: fixed editing of optimalization (in case when whole document was added to opt); logging of exceptions in dialogs' public members; avoid
 • needles boxing/unboxing in ISelectOneDialog's.
 • Projekty budowały się za każdym razem - poprawka.
 • W tabeli wycszkl zostawały historyczne wpisy i mogły powodować komunikaty ostrzeżeń przy szyfrowaniu. Usuwam w indeksowaniu.
 • Nie eksportowały się powiązania klamek z nhandlo.
 • Próba rozwiązania problemu raportowania powielonych czynności.
 • NewProp: Zmiany w QuickInsert.
 • Powiększanie obrazków przez ToolTip.
 • Podział na słupki ramy i skrzydła.
 • Okna.Documents: implementation of select all/nothing in group's context menu in dialog for selecting positions; fixed SelectHandle view definition
 • Nie generowały się okucia w Excelu dla handlowców.
 • Lorneta do kolorów zaczyna działać. 5.0.6.1
 • Gallery viewer causes problems - blocked for now.
 • Ze starego okienka nie otwierały się dokumenty.
 • Nie działało zaznaczanie nieprzetworzonych dokumentów w 'Zmień status' w nowym oknie dokumentów.
 • Dokończona możliwość zamiany klamki
 • Przy tworzeniu zbiorówek w nowym oknie zostawały zablokowane dokumenty składowe do momentu wyjścia z programu
 • Okna.Documents: fixed editing of summary order, modified view for article selection
 • MetroDesktop: fixing commit
 • Poprawka serializacji dla Cala.
 • Poprawka we wstawianiu zestawów wykończeń.
 • Nie działał import selektywny z XMLi.
 • Zrąb skryptu do Emmegi
 • Kolumna projekt w nowym oknie otwierania dokumentu
 • Optymalizacja na pozycje cd
 • Zamiana klamek
 • Okna.Documents: info link in "Select handle" dialog
 • Poprawione zaokrąglanie w kompletach - do sprawdzenia.
 • Otwieranie karty towaru w klamkach
 • Zmiana blokowania dokumentów w oknach zbiorówek
 • Poprawka optymalizacja na pozycje
 • Optymalizacja na pozycje cd
 • Wywołanie wszystkich powiadomień z pluginów przed podglądem wydruków i nagraniem dokumentu
 • Pomijanie ładowania podglądu dokumentu dla optymalizacji i zbiorczych
 • Przekroczyliśmy limit 250 tabel
 • Poprawka w opt na pozycje
 • Bezpośrednia referencja do NewProp w OknaDoc.
 • Wybór grupy kolorów w kolorach złożonych - dla bi-kolorów.
 • Poprawione zapisywanie dodatkowych opisów typów okuciowych.
 • Własności do kalkulacji po powierzchni i od koloru.
 • Uwspólnienie kodu od bitmapy lornety.
 • Przygotowania do lornety w kolorach. 5.0.5.9a
 • Jeszcze poprawka w doborze wzmocnień z klamką.
 • Zmiany roku w copyrightach i zakładaniu nowej bazy.5.0.5.9
 • Wybór artykułu w pozycji 'Inny artykuł' w WPF.
 • Checkbox 'Wykończenia' w wizardzie od wstawiania pozycji 'Parapety' .
 • W zamówieniu zbiorczym artykuły, które były w kalkulacji dodatkami, pojawiały się w osobnej linijce (nie sumowały się). 5.0.5.8
 • Poprawka wczytywania dokumentu. Błąd w serializacji słupka.
 • Dodane parametry do pakietów szyb.5.0.5.7
 • Zabezpieczenie przed zapisem tymczasowym, jeśli nie ma wypełnionego pola dealer
 • Program wywalał błąd przy sterowaniu maszynami gdy nawietrzak był wstawiony do ramy
 • Tabela receptur w Bazach.
 • Przy rejestracji programu resetowana jest data ostatniego użycia programu (w kółko pojawiało się okno rejestracji)
 • W doborach wzmocnień pozycja Klamka.
 • W ograniczeniach długości elementu ościeżnicy i skrzydła maksymalna długość.
 • Poprawione liczenie kąta rozwartego w ograniczeniach.
 • Błąd w liczeniu własności liczby łączeń T słupków.
 • Wypełnienie jako osobna pozycja: nie dawało się zatwierdzić kreatora dla multikolorów.5.0.5.6
 • Errata galerii.
 • Zaczątki kopiowania dostępnych kolorów pomiędzy elementami.
 • Okna.Documents: fixed DataExport and ExportWZ (field oferty.stan)
 • Okna.Documents: bug fix (sorting by user fields)
 • Dobory specjalne:
  • pojawianie się doboru w liście źle działało na granicach zastosowania,
  • zmiana o 1 mm wymiaru skrzydła nie usuwała doborów specjalnych po przekroczeniu granicy stosowania.
 • Wysokość klamki nie uaktualniała się po zmianie zasuwnicy GPK.
 • Nie działała zmiana koloru listwy przyszybowej z poziomu własności.
 • Brakowało ukrywania grup szprosów klejonych.
 • Nie działało zmienianie krotności w zamówieniu zbiorczym.
 • Lornety we właściwościach typu i pakietu szybowego.
 • Dodana edycja tablicy doborów specjalnych przez AutomationDoc.
 • Poprawka filtrowania pakietów szybowych w lornecie właściwości szyby.
 • Poprawka pod "lornetę" z filtrowaniem w zależności od wybranego dilera.
 • Edycja tylko zaznaczonych pozycji z Galerii.
 • Długi nr artykułu w pakietach na potrzeby eksportu.
 • Modyfikacja w transmisji dokumentów - teraz stan dokumentu producenta aktualizuje się do 7 dni po terminie odbioru
 • Notatki przy dealerze i kliencie, z możliwością wyświetlenia ich po wybraniu klienta/dealera
 • Po dodaniu klienta jeśli podobny znajduje się w bazie możliwość skojarzenia z istniejącym bądź nadpisania
 • Lorneta w oknach łączenia klientów
 • Pole handlowiec odpowiedzialny we właściwościach dokumentu
 • Uwzględnienie rabatu dealera w narzucie procentowym z reguł
 • Możliwość odsyłania dokumentów w formacie 48 do dealerów uzależniona od wpisu w ini (Opcje/Odsylaj48=1)
 • Dużo zmian dla Cal-a
 • Naddatek na długość oraz grubość w słupku w Automation.5.0.5.4
 • Okna.Documents: finalized views in opt dialog (proper calculation of units etc.)
 • Okna.Documents: fixed summary order view (field oferty.stan)
 • Okna.Documents: custom view (de)serialization
 • Okna.Documents: bug fixes; removed unused serialization settings
 • Okna.Documents: dialogs for "Lemuth" and "Export WZ"
 • Przeróbki w komunikacji dealerskiej związanej z obiegiem dokumentów
 • Przyspieszenie otwierania się okna właściwości dokumentu
 • Plugin dla O+
 • Okna.Documents: dialog for dealer's transmission
 • Zaznacz wszystkie w wyborze tabel do archiwum.
 • CommonColors nie uwzględniało ustawionego koloru Neutral.
 • Funkcja SQL XMLSafeString - uwzględnienie wszystkich znaków specjalnych XMLa.
 • Kolejne zmiany pod kolory uszczelek koekstrudowanych - w trakcie.
 • Okna.Documents: Column "WorkflowState" (Stan) in DataExport
 • Poprawka w usuwaniu funkcji.5.0.5.3
 • Okna.Documents: raw "Optimalization dialog"
 • Okna.Documents: removed files for previous new opt dialog
 • Okna.Documents: opt dialog fix (refreshing left grid after editing positions); editing of columns must be allowed at view level (allows safe sharing of
 • editable columns in non-editable views)
 • Zmiany dotyczące obiegu dokumentów i komunikacji dealerskiej
 • Okna.Documents: general updating from configured views (only for base table in view)
 • Poprawka w liczeniu U.5.0.5.2
 • Poprawka złej wersja serializacji w słupku
 •  Okna.Documents: added hitcnt to view definition for type and glass selection; fixed view definition for data export; general implementation of "enum
 • editor" (editor for columns "rodzaj" etc)
 • New views for "Centrum zamian"
 • Okna.Documents: minor fixes (ESC key handling, view definitions fixes, new toolbar buttons for search-one dialog)
 • Okna.Documents: better user experience in "Summary order dialog"
 • Reversed dependency between Okna.Documents.dll and Okna.GalleryControl.dll (for code reuse); Gallery viewer remembers window state
 • Opcja równego rozkładania szprosów w wypełnieniu.
 • Opcja dwustronnego dobierania listew przyszybowych w automation i w interfejsie.
 • Tworzenia plików whp z xml - w rozwoju.
 • Okna.Documents: Changing "odbior" from "Open existing document" fixed
 • Nie zapisywały się opcje wyceny dodatków u dilera
 • Zabezpieczenie w CommonColors przed znakiem '&' w numerze artykułu. Zabezpieczenie przed wartością null w polach tłumaczonych. Rola aut_minimum nie miała praw do tabeli REP_LACZENIA
 • Konwerter z XML do WHP.
 • System montażowy w automation.
 • Okna.Documents: New columns ("ZodNumber", "ProducerDocumentNumber", "ProducerDocumentNumber2") in dealers OpenDocument view.
 • Błąd w serializacji CSlupka.5.0.5.1
 • Filters for search-one dialog with table aliases
 • Okna.Documents: skeleton for search-one dialog with grouping support; view definitions updated to match table alias in filter from Okna; SQL generation - always safe column names.
 • Możliwość dodawania elementów użytkownika do kalkulacji przez automation (pod CAL).
 • Ustawianie profilu okuciowego w automation.
 • Ładowanie zestawu łączników przez automation.
 • Zmiana wywołania GetSearchDialog w Okna.Documents. Metoda wymaga dodatkowego parametru.
 • Okna.Documents: implementation of search-one dialog with grouping support.
 • Możliwość wstawiania całej dziury jako dodatkowy profil.
 • Program wywalał się przy wstawianiu szyby
 • poprawka w systemach montażowych
 • Grubość w słupkach.
 • Property External w parapecie (automation)
 • Zmiana wersji userextcontract
 • Okno.Documents: new optimization - demo dialog
 • Kolejne zmiany pod obsługę dziury jako profil dodatkowy
 • Reguły update'u kwatery pozwalają teraz na nakładanie ujemnych marginesów.
 • Prevent double loading of "Open document dialog", changed culture initialization5.0.5.0
 • Plugin pozwalający określić które dodatki/szyby/pakiety mają być montowane.
 • WHPatch 2.1.0.0 (wersja wielojęzykowa do testów)
 • Wstawianie do rep_laczenia - początek.
 • Usuniecie podwójnego wstawiania wzmocnień MAX w wycenie.
 • QuickInsert:
  • Zmiana rysunków na wyraźniejsze.
  • Drobna poprawka jednej z konstrukcji.
 • Liczenie czopów inaczej
 • Okna.Documents: fixed loading of filter from documents workflow for summary order dialog.
 • Silver Okna:
  • kalkulacja na wyjściu z serwera dealerskiego,
  • zmiany w kalkulacji
  • zmiany w statusach pozycji,
  • dodane notatki do raportow,
  • kalkulacja, kalkulacja, kalkulacja... - na powrocie z dealerskiego dealer otrzymuje cenę z uwzględnionym narzutem i rabatem (z zakładki Wycena),
  • bizApp powinien wyceniać okna wg standardowych parametrów wyceny,
  • na podstawie ceny od producenta wysłanej via serwer dealerski skalkuluj nową cenę okna dealera (komunikat o rekalkulacji) tak jak by tą cenę dostał z bizAppa,
  • poprawki w UI,
  • ujednolicenie wyboru szprosów (jednolite kontroliki) w okienku właściwości konstrukcji,
  • zabaezpieczenie przed brakmiem notatki podczas generowania raportu,
  • dodawanie nowego klienta podczas tworzenia nowego dokumentu,
  • początki "dociągania" dokumentów z serwera w liście dokumentów,
 • Poprawka wstawiania słupków w predefiniowanych konstrukcjach. Nie działało na typach z PVC + ALU.
 • Okna.Documents: Grouping functions deleted.
 • Dodanie filtrowania słupków i przymyków ze względu na wybrany typ w gridzie lornety.
 • Nie doliczała się cena okuć via Automation
 • Zwracanie wyniku wyceny pozycji przesłanych od producenta przez serwer dilerski.
 • For Okna.Documents: Bazy creates new tables cv_cols, cv_cols_views for external column definitions.
 • Cal: poprawka kopiowania naświetli z galerii.
 • Poprawka braku kolumny "METAL".
 • Wersja 2.1.0.1 (Poprawka braku kolumny "METAL".)
 • Okna.Documents: bux fixes (grid refresh after deleting document; dummy dialog in case that there are no available tabs)
 • Przeróbka zamow.dll ze względu na euro na Litwie.
 • Poprawka pluginu Dodatki2.
 • Nie działało ukrywanie u dealera.
 • Kopiowanie rastra okuć między typami.
 • Cal:
 • Możliwość liczenia listew przyszybowych z dwóch stron.
 • Wybieranie głębokości wchodzenia słupka w skrzydło.
 • Początek przenoszenia translatora z Calkulatora do serwisu.
 • Okna.Documents: added groupFilter parameter for search-one dialog.
 • Inne poprawki i zmiany pod Cala.5.0.4.9
 • Skrypt generowania złożeń z grupami ramek i liczbą komór 1 i 2.
 • Dodatkowe konstrukcje szybkiego wstawiania.
 • Pluginy Integracja i DodInfo .
 • Zmiany pod typy .
 • Okna.Documents - column 'Dealer' was not accessible in offers and commissions created on the site.
 • Nie szło zapisywanie ustawień optymalizacji (czy paczki, podział na stojaki itd) chyba że zmieniało się też inne opcje.
 • Cięcie modułowe wzmocnień - edycja w Bazach.5.0.4.8
 • Obsługa grup ramek w liczeniu przenikalności i poprawienie błędu nakładania się przenikalności z szyb/wypełnień i grup szyb/wypełnień.
 • Poprawka w edycji grup ramek.5.0.4.7
 • Poprawki w listach kolorów do zamian i w samej zamianie.
 • Silver Okna:
  • lepsze UI w zamianach (lepsze grupy, ikonki, numery artykułów...),
  • dodana większa quota na wywoływanie BizAppa - nie powinno wywalać błędów z wielkością obrazka,
  • poprawka wielokrotnie wyskakującego okienka dodawania pozycji do dokumentu w przypadku braku pozycji w nowym dokumencie
  • dodany zapis kalkulacji z WH OKNA do DB w celach porównawczych po odebraniu dokumentu od producenta,
 • Scroler w oknie pluginów.
 • Poprawki w okna.documents.
 • program wywalał się przy wczytywaniu xmlzam.
 • Autozapis dokumentów gryzł się z pluginami.
 • Usunięcie zbiorczego okienka komunikatów z Centrum Zamian.
 • Grupy ramek na potrzeby uproszczonego liczenia przenikalności - edycja.
 • Odtwarzanie statystyk z automation i 'Otwórz istniejący dokument' bez sprawdzania warunków z opcji.5.0.4.6
 • CommonColors działało tylko dla multikoloru.
 • Silver Okna:
  • zmiany w oznaczaniu narzędzi dodawania szprosów,
  • dalsze zmiany w UI w zamianach,
 • Poprawka w metodzie set property Index w dokumencie
 • Możliwość zapisania dokumentu pod nową nazwą przez automation
 • Okna.Documents Silver Oknarting by lp in "binoculars".
 • Nowe wywołanie okna Centrum Zamian. Były kłopoty z przechodzeniem fokusa do innych okien aplikacji.
 • Centrum Zamian:
 • Osobno pokazywany stan błędu i ostrzeżenia przy zamianie + opis w odpowiednim wierszu zamian.
 • Pierwsza zakładka jako zamiana koloru w pozycji.
 • Możliwość zaznaczania wielu wierszy w gridzie zamian.
 • Możliwość zapisu nowego dokumentu z okna zamian.
 • Okno wyszukiwania "lornety" wywołuje się prawym klawiszem myszy (ze względu na możliwość zaznaczania wielu wierszy). Rezygnacja z dwukliku na gridzie zamian.
 • Plugin szybkiego wstawiania:
 • Przycisk usuwania całej konstrukcji.
 • Możliwość zapisania i usuwania schematów ustawień.
 • Poprawka liczenia kąta dla elementów łukowych - ostatecznie nie wiadomo jaki kąt jest potrzebny.
 • Wydłużenie pola opis (do 84 znaków) w nhandlo i powiązanych miejscach.
 • Pole W10 w elementach skrzydeł - grubość przylgi do liczenia grubości w Planerze.
 • MApp::GetDocument najprawdopodobniej niepotrzebnie otwierało połączenie do bazy.


5.0.4.5
 • Ujednolicenie opcji odpalania skryptów dla maszyn.
 • Przeróbka procedury dbo.CommonColors do współpracy z SilverOknami.
 • Silver Okna:
  • skalowanie obrazka okna w widoku konstrukcji,
  • początki wstawiania szprosów,
  • inne kontrolki dropdown (z wyszukiwaniem),
  • szprosy pojedyncze, szprosy krzyżowe, nadpisywanie, ciągłość, równe światło, cały UI,
  • dodana komenda "close progress" dla force close okienka progress,
  • kasowanie czerwonej * przy nazwie dokumentu przy zapisaniu pozycji lub wielu pozycji,
  • nowe ikony warstw,
  • poprawione ładowanie obrazka z dynamiczną wielkością zależną od rozmiaru pulpitu roboczego,
  • usprawnienia UI (animacje, podpowiadanie) przy wybieraniu słupków oraz szprosów w części właściwości,
  • dodane numery artykułów przy wstawianiu słupków oraz wstawianiu szprosów,
  • poprawka w krzyżowych szprosach,
  • poprawki w wstawianiu szprosów,
  • nowe zamiany, początki,
 • Zmiany pod wstawianie szprosów.
 • Poprawka w użyciu CommonColors ze względu na okleinowane kolory.
 • Słupki wstawiały się nieco przesunięte względem punktem kliknięcia.
 • Wstawianie wielu pól przez automation.
 • Wstawianie wielu pól zaczyna działać w Silver Okna.
 • Przy automatycznej zamianie nie dopaSilver Oknawuj słupków (weź pierwszy z listy)4 zakładka nie działała dla drzwi przesuwnych.


5.0.4.4
 • Aproksymacja wywalała się po skaSilver Oknawaniu wcześniejszych pozycji dokumentu. Brakowało wewnętrznego przenumerowania pozycji.


5.0.4.3
 • Nowe reguły: ilość słupków poziomych i pionowych wyrzucały błąd.


5.0.4.2
 • Silver Okna:
  • poprawka w odbieraniu dat odbioru i instalacji z serwera dealerskiego,
  • początki WCF Data Service dla listy dokumentów, przygotowanie pod server mode dla dokumentów,
  • poprawne zdefiniowanie kontekstu WCF Data Service'u,
  • poprawki przy kaSilver Oknawaniu dokumentu,
  • poprawka w przeniesieniu datinstalacji i odbioru do pozycji,
 • Dla drzwi przesuwnych nie zrzucały się do repów wartości reguł
 • Nie można było podmienić pionowych elementów skrzydła jeśli były zdefiniowane podmiany skrzydeł w konfiguracji przymyka.
 • 3000 dokumentów w zbiorczym w nowym oknie.


5.0.4.1
 • Okna.Documents: poprawki i udogodnienia
 • Okna.Documents: added button for showing GalleryViewer (dodano przycisk pokazywania GalleryViewer)
 • Usunięcie komunikatu o wysokości klamki.
 • Uprawnienie do kasowania nagłówków/stopek.
 • Dodatkowe uprawnienie do zmiany tymczasowych kursów walut.
 • Poprawki w pluginie Zaliczka.
 • Czasem program wywalał się po wybraniu odpowiedzi nie na pytanie o otwarcie dokumentu tylko do odczytu.
 • Poprawka w datach dokumentu (Automation).
 • Okna.Documents:
 • Statistics refresh works now. (Statystyki odświeżają teraz obieg).
 • Universal support for database calculated columns. Not sure if MVVM ...
 • Some changes in columns definitions. (kilka zmian w definicji kolumn)
 • I have to revert to creating IOknaDocument object for every call - Okna process didn't close correctly.
 • Exceptions in converters were slowing down filling grids. Still problems with speed on many computers.
 • Łączenie do optymalizacji po dwie bele artykułów dodanych ręcznie.
 • Do il_osc i il_skr z tabeli oferty doliczały się szklenia i okucia.
 • W zbiorczych do 3000 dokumentów.
 • W oknie logowania zwykły combobox z bazami.


5.0.4.0
 • Okna.Documents - faster document loading for positions preview (szybsze wgrywanie dokumentu do przeglądu pozycji)
 • Systemy montażowe - możliwość korzystania z własności jak w 4 zakładce wyceny. Czyli są to reguły na poziomie pozycji.
 • Systemy montażowe można przypisać na poziomie pozycji.
 • 4 zakładka nie działała dla drzwi przesuwnych.


5.0.3.9
 • Przekazanie aktywnego języka bazy danych z programu Okna do NewProp.dll poprzez connection string.
 • Kolor moskitiery lub żaluzji nie zmieniał się wraz ze zmianą koloru skrzydła.
 • Rola AUT_ZMIANA_NARZUTU pozwala widzieć okno narzutu końcowego w wycenie mimo wyłączenia AUT_WGLAD_W_KOSZT_KONSTRUKCJI.
 • Silver Okna: data odbioru i data montażu dodana do UI do nagłówka dokumentu,
 • Okna.Documents: payment progres (postęp płatności)
 • Poprawka problemów z uprawnieniami
 • Możliwość odtwarzania bazy dealerskiej z command line programem Bazy
 • Tabela "wersje" nie wysyła się z uaktualnieniem dealerskim
 • Nie działała zmiana strony przymyka
 • Domyślny klient przy dealerze
 • Poprawki w wywołaniu okna zamówień zbiorczych
 • Ergonomia wyceny (podobno było tak w wersji 4): po wejściu w okno wyceny kurSilver Oknar jest w polu rabat procentowy.
 • Po zmianie właściwości przymyka nie uaktualniały się elementy skrzydeł zdefiniowanych w przymyku.
 • Poprawka w tworzeniu zbiorówek
 • Okna.Documents: fixed deleting of documents - poprawione usuwanie dokumentów. Wyświetlanie wszystkich obrazków pozycji w okienku nowego grida (ikona lupy)
 • Nie wyświetla się nazwa dokumentów zbiorczych po załadowaniu.
 • Silver Okna:
  • dodana obsługa daty odbioru oraz montażu,
  • poprawki w zapisywaniu "Save all" pozycji,
  • dodany przycisk tworzenia nowego wpisu w książce adreSilver Oknowej,


5.0.3.8
 • Zmiany w skrypcie od ZORa
 • Poprawka wczytywania ar3
 • Alternatywne Silver Oknartowanie bel w paczkach
 • Próba rozwiązania problemu importu w tłumaczonych bazach (za długie tłumaczenia pól np. nazwa)


5.0.3.7
 • Poprawki w imporcie
 • Wbudowane nowe okno zbiorówek
 • Wyłączone cacheowanie lokalnych dokumentów.
 • Atrybut 'type' pozycji w ReceiveDocument.
 • Poprawka przy wywołaniu okna zbiorówek
 • Okna.Documents: fixed problem with non-standard user fields
 • Okna.Documents: Silver Oknalved possible overflow of buttons in "Open document" window
 • Poprawka w eksporcie wz po optymalizacji - nie znikały wyeksportowane z listy
 • Przeróbka wyciągania dat dokumentu z automation
 • Suma kontrolna okuć nie importowała się poprawnie z XMLa z cenami.
 • Kolejne zmiany w kolorze złożonym pod szprosy.
 • Opcja czy parametry do logowania pamiętać w okna.ini czy w rejestrach. Opcje\CommonLoginData5.0.3.6
 • Nazwa dokumentu w okienkach od zmiany stanu i statusu.
 • Zmiany w logu odtwarzania archiwum.
 • Okna.Documents: fixed loading of possible substates.
 • Zmiany w Centrum Zamian.
 • Okna.Documents: fixed bugs (DELETE key in search panel; filtering commissions with autofilter row)
 • Okna.Documents:500 ms delay before loading document from WHOkna (Silver Oknalves long scrolling via down/up arrow keys).
 • Opcja czy ma kalkulować jako dodatek w profilach łączących.
 • Własność 'Długość mocowania' w profilach łączących.
 • Fixed creating of new summary order type (records in table zb_vs_ko was created with zero idx_zbior for the first time).
 • Okna.Documents: dialog for summary order.
 • Poprawki z filtrowaniem kolorów złożonych profili.
 • Kolory złożone i laminowanie dla wypełnień i (niedokończone) dla szprosów wewnętrznych.5.0.3.5
 • Opcja w 'Wyświetlanie' czy domyślnie używać nowych WPFowych okienek.
 • Polskie zaSilver Oknaby do grida Okna.Documents
 • Okna.Documents: basic support for APPLY clause
 • nowe toolbary w oknach i bazach
 • splash połączony z ekranem logowania
 • Okna.Documents: keeps selection for unprocessed documents via commands Export, Print, Change status, Send via Email;   refreshing all tabs after status change
 • Poprawka w tworzeniu viewsów
 • Próba zwalczenia problemów z uszkodzonymi parametrami
 • Parametr pomocniczy 'x' w zestawach schematów okuć.
 • Łączenie z serwerem od dilera by odświeżyć ważność bazy.
 • Zminimalizowanie zapisów do tabeli parametrów.
 • Added MetroDesktop (with Tools button; buttons for creating documents are hidden when user hasn't appropriate permission)
 • Fixed documents filters for dealer version in Okna.Documents.
 • Changed OpenStatistics method signature.
 • Początki opcji by nie traktować wybranych artykułów jako dodatki.
 • Okna.Documents: list of aggregated orders (in case of multiple aggr. orders from commission or order) + minor fixes
 • Okna.Documents: fixed grouping by customer or dealer
 • Poprawki w imporcie ar3/tworzeniu tabel/indeksowaniu
 • Silver Okna:Nowy plik z toolbarem
 • Okna.Documents: handled new parameters for open document; possibility to open original version of document5.0.3.2
 • Silver Okna:- poprawki w gridzie dokumentów,- wyłączanie progresbara podczas pobierania obrazków w pozycji jeżeli request mniejszy od 500ms, derejestracja bizapów z poziomu UI, wyświetlanie logo na główenej w zależności od URLStringa
 • Interfejs do tabeli wycenajak
 • Poprawka w serializacji (do sprawdzenia).
 • Własność ilość łączeń T słupków w ościeżnicy i skrzydle.
 • Uwspólnienie kodu eksportu dokumentów, zmiany statusu i drukowania z 'Otwórz istniejący dokument' dla nowego i starego okna.
 • Poprawka importu baz z XMLi. Nie były obsłużone kolumny typu xml.
 • Cal cd.
 • Nowe ikony, ekran logowania
 • Interfejs do funkcjonalności 'wycenajak'
 • Próba obsługi wycena jak na poziomie pakietów5.0.3.1
 • Okna.Documents: fixed selecting of documents; removed button "Read all documents".
 • Nie wszędzie zwalniały się przydzielone dokumenty automation.
 • Okna.Documents: error handling in server mode component; fixed data loading when column visibility changes; saving views for each tab separately in case of documents workflow.
 • Okna.Documents: switch to server mode for "Select client dialog" & "Search ... dialog"; removed duplicated or unused code
 • Okna.Documents: fixed loading a saving settings to registr.y
 • Okna.Documents: fixed loading of images; improvements to displaying position's image (document loading animation, mouse wheel support).
 • Silver Okna: Rozwiązanych kilka problemów związanych z wywołaniami okien przez automation.
 • Poprawki w zwalnianiu dokumentów w bizappie.
 • Okna.Documents: dialog for data export.
 • Okna.Documents: pokazuje komunikat ostrzegawczy, gdy obecny klient nie jest obecny w widoku.
 • Możliwość wysłania na serwer 3 dodatkowych ar3 i przyporządkowania ich dealerom/grupom dealerów.
 • Możliwość ustawienia dealerowi/grupie dealerów by nie wymuszało pobierania w oknach.
 • Zmiany w nowym oknie wyboru elementów do optymalizacji.
 • Przeróbki w serwisie dealerskim i HttpProxy.
 • Przeróbki w serwisie dealerskim i HttpProxyPoprawki w serwisie dealerskim.
 • Ankieta cd.


5.0.3.0
 • Przypisywanie ofert do 'projektów' - początek
 • Okna.Documents: server mode (only Silver Oknarting yet)
 • Okna.Documents: server mode (filtering, group summary)
 • Zmiany w pluginie właściwości
 • Próba zwalczenia problemu pojawiania się okien z gridami
 • Drobiazgi w oknie wyboru klientów
 • Zabezpieczenie przed wartością null
 • Dodana pozycja "Centrum zamian" w menu Edycja. Centrum zamian korzysta z NewProp.dll.
 • Okna.Documents: finished server mode (grouping by date intervals); minor fixes


5.0.2.9
 • Poprawka w tworzeniu dokumentu automation.
 • Optymalizacje na pozycje.
 • Wywołanie okna eksportu danych z okna.documents.dll.
 • Funkcje LockDocument/UnlockDocument w IOknaApplication.
 • Silver Okna: zmiany w UI grida dokumentów .
 • Możliwość sprawdzenia watrości reguły przez automation (funkcje PropertyValue).
 • SQL Server nie odróżnia czasu 2014-07-09 23:59:59.999 od 2014-07-10 00:00:00.000, ale 23:59:59.998 już tak.
 • Poprawki z numerami ościeżnic dla mocowanych profili łączących i części z reguł okuć.
 • Reguły listew ozdobnych nie działały.
 • Okna.Documents: possibility to delete view from available views menu.
 • U dealera maska dokumentu wczytywała się z tabeli dealerzy a nie z ini.
 • Uzależnienie rzezu od kąta cięcia źle działało dla łuków. Powodowało to znikanie elementów w optymalizacji.
 • Dodanie lornety w słupkach.
 • Przeróbki w rySilver Oknawaniu profili dodatkowych (integracja CAL).
 • Okna.Documents: Removed property "OknaFilter".
 • Możliwo zamiany typu przez automation.
 • Nowy kod Silver Okna dodawaniu dokumentów/zbiorówek (do testów).
 • Wyświetlanie okna tłumaczeń na podwójnym kliknięciu.
 • Przycisk lornety w przymykach.
 • Język interfejsu użytkownika dostępny przez automation.
 • Zmiany w Silver Okna w  rysowaniu ram.
 • Silver Okna: dalsze prace nad przesyłaniem dokumentów.
 • Początki funkcji autosave.
 • RodzajDybli w skrypcie od dyblowania.
 • Przygotowania pod reguły update'u w kwaterze.
 • Obsługa typu xml w polach dodatkowych.
 • Próba obsługi równego rozkładania w świetle słupków już wstawionych poprzez znacznik w m_desciption_ext.
 • Poprawki w Cal_WHOkna.4.8.1.9
 • Możliwość wyceny żaluzji i moskitier z cennikiem z pominięciem narzutów (opcja wyceny)
 • Nie działało przypisywanie wkrętów do okuć - zmiana procedur zachowanych od sterowania.4.8.1.7
 • W kreatorze pozycji pokazywały się ukryte kolory profili.
 • Plugin Zaliczka.
 • Poprawki we wstawianiu pakietów (dobór listew).


4.8.1.6
 • Okno importu klientów blokowało bazę.
 • Artykuły zaczynające się na ERROR - przerywanie doboru okuć. Do testów.
 • Duże zmiany dotyczące doboru listew. Do tej pory wstawić można było pakiet o grubości .obsługiwanej przez pierwszy z podłączonych do typu profilowego doborów listew. Teraz program (w kolejności wstawienie) przegląda wszystkie dostępne dobory.
 • Blokada komunikatów ze skryptów z poziomu optymalizacji i zamówienia.4.8.1.5
 • Filtrowanie po atrybutach doborów specjalnych.
 • Można znowu wybierać listwy przyszybowe w pozycji typu Szklenie.4.8.1.4
 • Przypisywanie atrybutów typom profilowym i okuciowym. Filtrowanie typów w wyborze typów na podstawie atrybutów.


4.8.1.3
 • Automatyczne łączenie do serwera dealerskiego w celu pobrania daty ważności bazy, przed pokazaniem się ostrzeżenia "Ta baza danych przestanie działać za ... dni".4.8.1.2
 • Ukrywanie moskitier/żaluzji u dealera.
 • Przeróbka w oknie wymiarowania przez proporcje. Po "dwukliku" można "zamrozić" 1 lub kilka przedziałów i zmienić tylko pozostałe.
 • Nowy wyglad ikon w interfejsie programu.
 • Obsługa wariantów położeń okuć w sterowaniu dla schematów okuć.4.8.0.6
 • Naddatek na długość dla szprosów klejonych.
 • Dodatkowa możliwość potwierdzenia zaakceptowanego dokumentu przez dealera.
 • Zamiana moskitier i żaluzji.
 • Rozbicie informacji w typach okuciowych, pod które zawiasy narożne mają być wiercone otwory podczas sterowania(górne, dolne).
 • Zapamiętywanie i raportowanie indeksu galerii, z którego wstawiono ościeżnicę do pozycji.4.8.0.5
 • Zapamiętywanie rodzaju przymyka (nut, wrąb) z jakim był wykonany dobór okuć. Zmiana jego rodzaju usuwa okucia.
 • Dodany atrybut TypProfEn w elemcie 'Cięcie' w pliku sterowania piłą.4.8.0.2
 • Dodano opcję /CLEAR_UPDATE do programu Okna na wypadek odebrania uszkodzonego uaktualnienia.
 • Dodano przycisk do kasowania przypisanej grupy alternatywnej.4.8.0.1
 • Dodano rodzaje profili łączących. Przy podmianie typów profile łączące zamieniane są w obrębie danego rodzaju.


4.8.0.0
 • Wydłużenie pól kolor w 3 tabelach statystyk do 50 znaków.
 • Opcja wymuszania wyboru dealera w zleceniu.
 • Nowe funkcje w module Automation na potrzeby raportu podsumowania.4.7.9.6
 • Zamiana profili łączących przy zamianie typu profilu. Pasujące profile do typu definiuje się jako grupę w danym typie - tak jak w przypadku grupy szprosów klejonych.
 • Zamiana parapetów w pozycji lub całym zleceniu z menu Edycja/Zamiana parapetów.
 • Obsługa w Oknach zamian listew przyszybowych.
 • Na podstawie przypisanych doborów listew program odpowiednio ogranicza listę dostępnych listew.
 • Okienko "zachęcające" do aktualizacji baz w programie Okna.
 • Przy zamianie typu profilu program stara się ustawić taki kolor jaki był wybrany w dotychczasowym typie. Jeśli nie ma takiego koloru w nowym typie to pojawia się komunikat o zamianie koloru.
 • Wgrywanie uaktualnienia programu (upgrade) do bazy przesyłanej do dealera. Możliwość automatycznego uruchomienia uaktualnienia programu.
 • Dodane sprawdzanie maksymalnego współczynnika U - nowa zakładka 'Parametry technologiczne 2'.4.7.9.5
 • Powiększone okienko od odpadów użytecznych.
 • Zamówienie zbiorcze po optymalizacji.
 • Funkcja Komunikat w aproksymacji odpadów na potrzeby debugowania skryptów.
 • Nowy plug-in z raportem właściwości konstrukcji.
 • Dodano możliwość wstawiania drugiego nawietrzak do ościeżnicy.
 • Przypisywanie użytkowników u producenta do grup dilerów.
 • Filtrowanie typów, pakietów itd. wg grupy dilerów.
 • Zwiększenie liczby jednostek z 99 do 999 w regułach.
 • Możliwość zamiany profili łączących w pozycji lub całym dokumencie.
 • Ukrywanie nawietrzaków wg grup dilerów.
 • Przypisywanie wielu alternatywnych doborów listew przyszybowych do typu.
 • Wyłączenie ustawiania domyślnego koloru szprosu międzyszybowego przy podmianie kolorów profili.
 • Automatyczne odbieranie bazy dealera w programie Okna.4.7.9.4
 • Rozszerzenia funkcji dostępnych w skrypcie aproksymacji. Szczegóły znane programistom.4.7.9.3
 • Ustawienia sortowania w oknie otwierania dokumentu zapamiętują się teraz osobno dla każdego użytkownika.
 • Obsługa ilości kopii na wydruku dla modułu zarządzania dokumentami.
 • Dodano pole: Rodzaj dybli w tabeli rep_oferta.
 • Opis wybierania strony mocowania łącznika był niejasny dla użytkowników. Został zmieniony na: „od lewej”, „od góry”, itd) – teraz jest lepiej.
 • Została dodana opcja wymuszania unikalności NIP-u w klientach (jeśli jest to firma).
 • Opcja 'Wymuś ponowną wycenę dokumentu po aproksymacji'.
 • Grubość linii przy rysowaniu żaluzji uzależniona została od grubości linii konstrukcji.
Zapytaj specjalistę

Mariusz Jankowski

Dział IT

T +48 65 52 55 745

F +48 65 52 55 800

Tomasz Hoffmann

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800

Damian Radziejewski

Dział IT

T +48 65 52 55 746

F +48 65 52 55 800