Licencja na program WH OKNA

Co zrobić, gdy program WHOKNA wyświetli komunikat o końcu licencji na program?
01
Po zainstalowaniu programu WHOKNA pojawi się komunikat: "Koniec licencji na
program".
02
Standardowo licencja programu ważna jest przez 59 dni. Można więc uży opcji
"Zarejestruj później".
03
Po upływie 59 dni wygasa licencja na program i opcja "Zarejestruj później"
staje się nieaktywana.
04
Chcąc korzystać z programu po wygaśnięciu licencji musimy przeprowadzić
jego rejestrację (wymagany jest dostęp do internetu). Wybieramy opcję
"Przejdź na stronę Winkhaus".
5
Zostanie uruchomiona odpowiednia strona internetowa, która umożliwi
zdalną rejestrację programu.

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku "Odnów licencję" wyświetli się okno: "Dane
rejestracyjne".

Uwaga!
Na podstawie parametrów przeglądarki internetowej rozpoznawany jest język, którego
używa użytkownik.Na podstawie tej informacji przyporządkowany jest kraj w którym
zainstalowany jest program. Jeśli wybrany przez przeglądarkę język nie odpowiada
użytkownikowi można to zmienić w menu "Język strony".
06
W tym miejscu można jeszcze wprowadzić korektę danych znajdujących się w
2, 3 i 4 linii. Poprawność tych danych jest ważna, gdyż będą się znajdować
w nagłówkach dokumentów drukowanych z programu WHOKNA. Kliknięcie
przycisku "OK" powoduje zakończenie aktualizacji licencji.
07
Jeżeli z jakiś względów nie możemy dokonać rejestracji przez internet lub nie mamy
dostępu do internetu, wówczas możemy skorzystać z opcji: "Otwórz formularz
do wysłania faxem".
08
Gotowy do wypełnienia formularz otworzy się domyślnym edytorze tekstu. Po wypełnieniu
formularza należy dodać jako załącznik i wysłać e-mailem na adres: licencje@winkhaus.pl
09
Po weryfikacji danych przez Winkhaus zostanie przesłana odpowiedź z numerem
licencyjnym. Otrzymaną licencję należy wprowadzić do progrmau WHOKNA. Ponownie
przechodzimy do okna "Koniec licencji na program" i wybieramy opcję "Wprowadź
uzyskany numer".
10
W oknie "Wprowadź informacje licencyjne" wpisujemy otrzymane dane licencyjne.
Zadaniem użytkownika jest przepisać dokładnie nazwę firmy z faksu licencyjnego
i podany klucz. Dla ułatwienia identyfikacji klucza ważna jest informacja, że "Duże"
znaki to cyfry, natomiast "małe" to litery. Po wypełnieniu klikamy przycisk "OK".
Po prawidłowym wprowadzeniu danych z otrzymanej licencji wyświetli się okno
"Dane rejestracyjne". W tym miejscu można jeszcze dokonać korekty informacji
teleadresowych zawartych w 2, 3 i 4 linii. Raz jeszcze przypominamy, że
wprowadzone dane znajdą się w nagłówkach dokumentów
drukowanych z programu WHOKNA.
11
Kliknięcie przycisku "OK" powoduje zakończenie aktualizacji licencji.
Dostarczony numer licencyjny należy zachować przez rok od daty podanej na tym
dokumencie. Może się zdarzyć, że program po czasie użytkowania zapyta ponownie
o numer licencyjny. Jeżeli licencja jest nadal ważna, należy raz jeszcze wybrać opcję
"Wprowadź uzyskany numer" i wpisać przyznany numer licencyjny.
Zapytaj specjalistę