Integracja z innymi systemami

Program posiada szybkie mechanizmy integrujące go z innymi systemami informatycznymi za pomocą prostych mechanizmów wymiany danych.
Program WH Okna zapewnia możliwość:
 • komunikacji z innymi systemami w zakresie:
  • wymiany informacji o rozchodzie materiałów
  • wymiany informacji o wyrobie gotowym
  • danych do faktury
  • dostarczenia na życzenie, elektronicznej faktury na okucia, co zapewnia szybkie przyjęcie towaru do magazynu
  • wysyłanie zamówień na towary w nietypowych formatach dostawców