Optymalizowanie rozkroju profili

Program zapewnia rozkrój elementów wg różnych strategii optymalizacji, magazyn odpadów użytecznych, wydruki wszelkiego rodzaju raportów związanych z optymalizacją.
Program WH Okna zapewnia możliwość:
  • rozkroju elementów wg różnych strategii optymalizaycjnych
  • edycji i dodawania własnych schematów optymalizacyjnych
  • prowadzenia magazynu odpadów użytecznych
  • generowania i drukowania etykiet na poszczególne elementy okna oraz na wyrób gotowy
  • drukowania wielu raportów optymalizacyjnych
  • sortowanie pociętych elementów na stojaki


Optymalizacja rozkroju profilu - to proces, który ma na celu zmniejszenie zużycia profilu okiennego potrzebnego do wykonania grupy okien lub drzwi. Proces ten polega na takim rozłożeniu poszczególnych elementów okna na każdej beli profilu, aby odpad z beli był minimalny lub wręcz zerowy.
Im więcej elementów okiennych (zleceń produkcyjnych) wprowadzamy do procesu optymalizacji tym większe szanse na minimalizację odpadu, ponieważ w większej ilości zleceń istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo występowania długich i krótkich elementów okna, a co za tym idzie większe prawdopodobieństwo znalezienia takiej kombinacji długich i krótkich elementów aby po rozłożeniu ich na beli profilu odpad był minimalny a wręcz zerowy. Łatwo sobie wyobrazić, że bardzo trudno zoptymalizować zlecenie w którym znajdują się identyczne okna, właśnie ze wspomnianego wyżej powodu, ponieważ trudno jest znaleźć elementy długie i krótkie które zapewnią minimalne zużycie profilu.
Dlatego warto optymalizować większą ilość zleceń. Jednak optymalizacja większej ilości zleceń pociąga za sobą dodatkowe czynności, a mianowicie sortowanie uciętych elementów. W wyniku optymalizacji kilku zleceń jednocześnie, następuje "wymieszanie" elementów, tzn może zdarzyć się tak, że najpierw utniemy pierwszy element okna z drugiej pozycji trzeciego zlecenia a następnie 4 element okna z 3 pozycje 1 zlecenia itd. W efekcie gdyby nie ponumerowane przegrody na stojakach odnalezienie kompletu elementów jednego okna byłoby czasochłonne.
Odpowiednio ponumerowane stojaki zapewniają łatwe sortowanie poszczególnych kolejno ciętych elementów. Etykiety ułatwiają pracę ponieważ nie trzeba ręcznie opisywać elementów okna a można przykleić etykietę z wszelkimi informacjami w tym też o miejscu ułożenia elementu na stojaku.
Poznaj program WH Okna

Powiązane działy