Wersja dealerska

Pełna obsługa dealerów przez producenta okien, bezpieczna komunikacja elektroniczna, przesyłanie aktualizacji baz danych, cenników, zamówień i inne.
Program WH OKNA zapewnia możliwość:
  • bezpiecznego elektronicznego komunikowania się producenta z dealerem w zakresie przesyłania zamówień na stolarkę
  • przygotowania oferty dla klienta na podstawie:
  • wyceny konstrukcji wg kosztów materiałowych
  • wyceny konstrukcji wg cenników rastrowych
  • wyceny konstrukcji wg reguł arytmetycznych oraz rozbudowanej galerii konstrukcji gotowych
  • wydruku oferty wraz z rysunkami
  • wysłanie oferty do klienta przez Internet
  • przesyłania aktualizacji bazy danych