Pakiety szybowe

Prace w programie WH Okna nie zwalniają tempa.
W ostatnim czasie wprowadzone zostały zmiany w pakietach szybowych.

Jedną z istotnych zmian jest dodanie funkcji zablokowania zamian szyb i ramek w pakiecie.
Do tej pory w programie WH Okna, szyby i ramki można było zmieniać we właściwościach pakietu szybowego.
Tutaj, ważna informacja: zamiana szyb lub ramek na inne grubości, powoduje zmianę szerokości pakietu i jego parametrów przenikalności cieplnej!

Następną zmianą w programie jest możliwość wyceny przy pomocy skryptu, zamiast wpisywania wyceny za m2.

Dużą modyfikacją jest przeniesienie przenikalności ramek do grup ramek.
Działa to w następujący sposób:
Przenikalność dla ramek jest pobierana z właściwości pakietu, z zakładki „Parametry fizyczne”. Gdy zamienimy ramki, zostaną sprawdzone parametry w „Grupach ramek” i przenikalność zostanie pobrana z tego miejsca. Po wypełnieniu właściwymi parametrami tych pól, mamy zagwarantowany poprawny parametr przenikalności dla całego pakietu. Ważne jest, aby przyporządkować odpowiednio ramki do grup. W tym celu należy odszukać ramki w danych handlowych, a następnie w zakładce „Właściwości 2” wybrać odpowiednią grupę.

Sama zamiana współczynnika przenikalności cieplnej ramek, to nie wszystko. Zmiana z aluminiowych na ciepłe czy TGI powinna spowodować zmianę ceny za m2 pakietu szybowego. Jest na to sposób :) w pakiecie szybowym w zakładce „Wycena” jest pole „skrypt narzutów”. Można tam podpiąć prosty skrypt, który spowoduje doliczenie dopłaty do m2 powierzchni, w zależności od koloru czy typu ramki.

Kilka dodatkowych opcji spowodowało, że wycena pakietów szybowych stała się bardziej dokładna.
- Zmiany elementów składowych powodują odpowiednio zmianę ceny.
- Następną zaletą jest możliwość zmniejszenia ilości pakietów na liście do wyboru.

Nowe funkcje w programie z pewnością ucieszą osoby sporządzające wyceny.
W trakcie przygotowania wyceny, na liście trzeba wyszukać właściwy pakiet, a rodzaj ramki i jej kolor wybrać z listy.

Wdrożenie zmian w programie wymaga trochę pracy. Trzeba przygotować bazy szkleń, ramek i właściwych parametrów.
Zapytaj specjalistę