Jak długo ważna jest oferta?

Nowa funkcja w programie WH Okna sprawdza datę, ostatniej wyceny oferty.
W programie jest możliwość ustawienia różnego terminu ważności oferty dla danego kraju, czy grupy dealerów.
Po przekroczeniu tego terminu, program blokuje opcje wysłania dokumentu do producenta.
W takiej sytuacji pojawi się komunikat o przekroczeniu terminu. Zlecenie trzeba będzie wycenić jeszcze raz i dopiero wówczas wysłać do produkcji.
Nowa funkcja w programie ma dwie zalety:
- klient ma gwarancje ceny w ustalonym terminie,
- producent ma gwarancję, że stare oferty zostaną wycenione ponownie, według aktualnych cen.
Zapytaj specjalistę