Certyfikat Cekal

Świadectwem kontroli jakości w branży szyb zespolonych są certyfikaty jakości, honorowane na terenie danego kraju, a niekiedy również przez inne kraje. Jednym z takich certyfikatów jest francuski certyfikat CEKAL. Jest on dobrowolnym znakiem jakości potwierdzającym jakość i powtarzalność produkowanych szyb zespolonych. Producent sprzedając swoje wyroby musi przestrzegać obowiązujących przepisów w danym kraju i sprzedawać pakiety z odpowiednim certyfikatem.
W najnowszych wersjach programu WH Okna jest możliwość zaznaczenia ,,pakiet z certyfikatem CEKAL" dla poszczególnych dealerów lub krajów.

Druga opcja umożliwia wybranie opcji korzystania z certyfikatu lub nie.
Nadrukowanie certyfikatu na ramki szybowe, wiąże się ze zmianą ceny pakietu. Cenę można uzależnić od wybranej opcji.
W tym celu należy skorzystać z własności „PakietZCertyfikatem” (wielkość liter ma znaczenie). W zakładce „Skrypty pakietów” trzeba utworzyć nowy skrypt.
Przykładowy skrypt powoduje dodanie narzutu o wartości 20 Euro, do wartości pakietu.

Następnie skrypty należy podpiąć w pakietach szybowych w zakładce „Wycena”.

Po dokonaniu skryptu we właściwościach oferty można zaznaczać, czy skorzystamy z pakietów z certyfikatem, czy nie.
Opłata za pakiet zostanie doliczona automatycznie.

W sytuacji gdy firma będzie jednym z dealerów na rynku czy kraju, program WH Okna dostosuje ustawienia tak, aby używać tylko szyb z certyfikatem i nie pozwoli na zmianę, na bez certyfikatu.


Zapytaj specjalistę