Nowe wyszukiwanie wzmocnień

W trakcie przygotowywania nowych profili do wyboru, w programie WH Okna, trzeba wypełnić parametry technologiczne w programie Bazy. Jednym z nich jest dobór wzmocnień z zależności od kategorii wzmocnień. Kategorii jest kilka, od A do F, w każdej musimy wybrać z rozwianej listy odpowiednie wzmocnienie. Gdy lista jest krótka, jest to proste, ale gdy wzmocnień jest kilkaset to jest już problem. W najnowszych wersja 6 programu, kliknięcie w pole rozwijane powoduje otwarcie okienka, gdzie wyszukamy odpowiednie wzmocnienie, bez potrzeby przewijania listy.


Zapytaj specjalistę