Filtrowanie rodzajów klamek

Zamiana klamek ze standardowych na klamki wybrane przez klienta lub klamki dostarczone przez klienta, może wprowadzić zamieszanie skutkujące pomyłką w zamówieniu.
Może się zdarzyć, że wprowadzimy w zamówieniu klamkę, która nie pasuje do okna, bo ma inny przekrój trzpienia, czy inną długość trzpienia.
W uporządkowaniu klamek pomoże nam nowa funkcjonalność w WH Okna - wersji 6.
Jest to opcja przypisania klamek, do odpowiednich grup, klamek okiennych, drzwiowych czy obustronnych. Przyporządkowania klamek do odpowiednich grup dokonujemy w bazach okuciowych, w zakładce: Klamki do zamiany oraz w Parametrach zasuwnic.
Od teraz klamki w centrum zamian będą filtrowane, a niewłaściwe nie pojawią się na liście do wyboru.
W ten sposób zminimalizujemy ilość pomyłek w wycenie.

 


Zapytaj specjalistę