Nawiewniki naszybowe

Coraz częściej zwracamy uwagę na zdrowy klimat, w naszych mieszkaniach czy domach.
Właściwa wentylacja to podstawa, ale - aby działała właściwie - potrzebny jest przepływ powietrza.
Pomagają w tym nawiewniki, dostarczając świeże powietrze do pomieszczeń.
Nawiewniki naramowe czy naskrzydłowe w programie WH Okna są już od dawna,łatwe do deklaracji i dodania do konstrukcji. Problemem były jednak nawiewniki naszybowe. Ten nawiewnik jest wstawiany w górnej części pakietu szybowego, powodując potrzebę zmniejszenia jego wymiaru.
Do tej pory tego typu napowietrzenia deklarowano jak słupki i wstawiano przed szybą do konstrukcji. Rodziło to kolejny problem w chwili dołożenia takiego nawiewnika do narysowanej już konstrukcji: trzeba było usunąć pakiet szybowy wstawić nasz nawiewnik i znowu odszukać na liście właściwy pakiet. A wiemy doskonale, jak wiele ich używamy w programie.
Dlatego powstała nowa funkcja, która wmontowuje nawiewnik naszybowy przy pomocy jednego przycisku, gdy pakiet jest już wstawiony. Nowa funkcja doczekała się własnego przycisku na pasku narzędzi. Wystarczy wybrać właściwy typ nawiewnika i jego kolor oraz kliknąć w pakiet szybowy na naszej konstrukcji. Automatycznie zostanie wstawiony nawiewnik, zmniejszone zostaną wymiary pakietu oraz wybrane właściwie części składowe i to we właściwych kolorach.
Deklaracji nawiewników dokonujemy w programie Bazy w artykuły dodatkowe => nawiewniki => nawiewniki naszybowe. Funkcja uwolniła nas od półśrodków i możliwości pomyłki, takich jak wstawienie przypadkowo niewłaściwego słupka. Teraz oszczędzamy czas w monecie rysowania konstrukcji i zabezpieczamy się przed pomyłkami. Cena kawałka słupka jest dużo mniejsza niż nawiewnika, pomyłka może nas też kosztować potrzebę wykonania nowego pakietu szybowego.
Warto przemyśleć już teraz skorzystanie z nowych funkcji wersji Wh Okna V6.


Zapytaj specjalistę