Załączniki

Wielu użytkowników programu WH Okna ma problem z dodatkowymi plikami do wycen.
Są to na przykład pliki z pomiarów czy protokołów odbioru.
Albo trzymamy je dodatkowych katalogach i najczęściej opisujemy numerem zlecenia, albo nie opisujemy i w razie potrzeby szukamy godzinami.
W najnowszych wersjach v6.2 można do każdej oferty, zlecenia czy zamówienia dodać dodatkowe pliki jako załączniki, znajdziemy dodatkową ikonkę w postaci spinacza.
Funkcja jest o tyle innowacyjna że nie powoduje powiększania się bazy danych. Pliki są przechowywane w dodatkowym katalogu. Dostęp do plików mamy z poziomu zlecenia, oferty i zamówień oraz z okienka „otwórz istniejący dokument”. Mamy tez dobrą informacje dla administratorów serwerów w razie backupu bazy danych, baza zostanie zarchiwizowana z dodatkowymi załącznikami. W prosty sposób z poziomu SQL-a można taką kopie przywrócić z wszystkimi załącznikami , baz dodatkowych operacji. Na razie nie przewidujemy przesyłania załączników od dealera do producenta, pliki są zapisywane lokalnie do zapisu i odczytu, dla użytkowników konkretnej bazy danych.
Nowa funkcja już wzbudziła zainteresowanie, ale nie ma róży bez kolców. Uruchomienie funkcji wymaga wykonania pewnych działań na serwerze SQL i uruchomieniu funkcji „FileStream”. Dokona tego tylko osoba mająca tam dostęp i odpowiednie uprawnienia. Wystarczy wykonać proste zapytanie na bazie danych.
Zapytaj specjalistę