Nowe ograniczenia w okuciach

W wielu kartach katalogowych profili znajdziemy tzw. nomogramy obrazujące ograniczenia.
W najnowszych wersjach 6 dodano nowy sposób walidacji i sprawdzania tych ograniczeń.
Sprawdzany jest zakres wymiarowy i ciężar skrzydła.
Co więcej ograniczenia możemy wykorzystać również do technologii, nie tylko w okuciach, polega to na dopięciu wykresu w skrypcie ościeżnicy czy skrypcie skrzydła. Program po przekroczeniu, poinformuje odpowiednim komunikatem ”Przekracza ograniczenia czy kontynuować? ”.
Definiowanie ograniczeń dla okuć w Bazy\Bazy okuciowe\Ograniczenia
Edycja:
Ładujemy plik PNG z wykresem.
Kalibracja: wskazujemy zakres wartości szerokości i wysokości w milimetrach a jednocześnie wskazujemy ten zakres na rysunku przesuwając prostokąt.
Zaznaczamy na obrazku kolejne zakresy ograniczeń - dodawanie punktów Ctrl + klik lewym, usuwanie prawym myszy.
Skalowanie obrazka albo suwakiem, albo Ctrl + rolka myszy.
Ograniczenia przypisujemy do grupy okuciowej lub do typu okuciowego w zakładce 'Ograniczenia doboru'.
Zapytaj specjalistę