Okucia na 2 klamki i właściwy przymyk

Ten sam przymyk może być użyty w 2 różnych rozwiązaniach technicznych.

Jedno rozwiązanie wymaga okucia skrzydła z przymykiem w taki sposób, że okucie jest zamontowane na ruchomym słupku.

Na załączonym przykładzie, czoło okucia jest widoczne na niebieskiej linii.

W takim rozwiązaniu program oblicza szerokość we wrębie na skrzydle biernym, większą o szerokość przymyka pomniejszoną o wartość W5.

Dla rozwiązania na dwie klamki, okucie jest prowadzone pod ruchomym słupkiem. Na pokazanym przykładzie, czoło okucia jest na linii czerwonej.

Do dziś rozwiązywaliśmy to w taki sposób, że budowaliśmy 2 przymyki, co mogło sprawiać problemy z wyborem tego właściwego przy wstawianiu przymyka.

Od wersji  6.3.0.200 mamy na to lekarstwo.

W Bazach: do zakładki "Parametry przymyka" dodany został parametr "Klamka tylko na aktywnym" (na samym dole).

Okna: przy wstawianiu przymyka (a także we właściwościach przymyka) pojawia się opcja "Klamka na biernym".

Opcja ta dostępna jest do zmiany, gdy nie wykluczono tego parametrem "Klamka tylko na aktywnym".

W zależności od opcji "Klamka na biernym", przy wstawianiu okucia do skrzydła biernego, zachodzi filtrowanie typów okuciowych.

Jako wyróżnik filtrowania używany jest obecność klamki (lub jej brak) na rysunku okucia.

Zaznaczenie opcji od "Klamka na biernym" zmienia sposób liczenia SWO skrzydła biernego.

Dodatkowo w "Opcjach technologicznych 3" dodany został przełącznik "Preferuj drugą klamkę na przymyku".

Włączenie go powoduje automatyczne zaznaczanie "Klamka na biernym", gdy dany przymyk na to pozwala.Zapytaj specjalistę