Wersja dealerska - hasło dealera

Od niedawna pojawiły się nowe możliwości administracyjne w zarządzaniu programem WHOkna w wersji dealerskiej. Częstym problem zgłaszanym przez producentów i dealerów z nimi współpracujących był brak możliwości zalogowania się do serwera dealerskiego. Po dokładniej analizie poszczególnych zgłoszeń  okazywało się, że wynikiem problemów była zmiana hasła, albo jego zapominanie. Uruchomiona została usługa zmiany haseł dealerów przez producenta, z którymi współpracują. Odbywa się to za pośrednictwem Statystyk Online WHOkna.
Jak to zrobić?
Producent po zalogowaniu się do Serwera Dealerskiego ma dostęp do statystyk, które wyświetlają historię połączeń z podziałem na poszczególnych jego odbiorców. Po kliknięciu, w lewej części strony  nazwy dealera pojawia się ekran z ustawieniami wybranego dealera. W tym miejscu można dokonać opisywanej zmiany.

Radosław Czwojdrak

Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800