Odległość nie ma znaczenia

Dla dzisiejszych zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie automatyki i informatyki oraz w dobie szybkich połączeń internetowych "odległość" nabrała zupełnie nowego znaczenia. Przekonała się o tym niedawno firma WINDOWS 2000 z Rumii, która to postanowiła otworzyć nową halę produkcyjną okien i drzwi PVC oddaloną o około 200 km i zakupić tam nowoczesną linię zgrzewająco - czyszczącą firmy URBAN, WHPiłę oraz skorzystać z dobrodziejstw jakie daje WHNet.
 W nowej hali zainstalowano sieć komputerową, którą spięto wszystkie komputery, zarówno te od stanowisk produkcyjnych korzystających z WHNet-u, jak i te od maszyn oraz pod komputer kierownika produkcji. Wszystko to na koniec zostało podłączone do łącza internetowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się przyjąć strategię nie instalowania oddzielnej bazy WHOkien na nowej hali produkcyjnej.
Wszystko odbywa się przy pomocy Internetu. Mianowicie wszystkie pliki sterujące maszynami są generowane w centrali w Rumii, zarówno te do WHPiły, jak i te do linii zgrzewająco - czyszczącej i następnie przesyłane e-mailowo do komputera kierownika produkcji w nowej hali. Zadaniem kierownika produkcji jest odebranie poczty na swoim komputerze i odpowiednie rozmieszczenie plików na komputerach spiętych w sieć. Nie wymaga to dużego nakładu pracy i działa bardzo sprawnie. Natomiast komputery na stanowiskach, które korzystają z WHNet-u łączą się bezpośrednio z serwerem w centrali za pomocą przeglądarki internetowej, zupełnie jak ze zwykłych stron internetowych.
Ciekawostką wartą nadmienienia, że nowa hala znajduje się w jednym z Zakładów Karnych, a pracownikami, którzy produkują okna są aktualnie przebywający tam. więźniowie :-]

  Daniel Łudziński


Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800