Sterowanie maszynami w firmie EMPOL


Mieszcząca się pod Wrocławiem, firma EMPOL, to kolejny przypadek wdrożonego sterowania maszynami.
 Do funkcjonującej od kilku lat WH PIŁY dołączyły maszyny firmy ROTOX.
Powstała linia technologiczna będzie składała się z piły ZGS, centrum obróbczego ZOR oraz dwóch zgrzewarek SMK.
 W związku z tym że dotychczasowa linia wyposazona była w piłę sterowaną pod kontrolą automatyki z projektu WH PIŁA, pojawiła się konieczność jednoczesnego sterowania dwiema rożnymi piłami. Nie stanowiło to większego problemu dla naszego oprogramowania . 
Skrypty sterujące w WH OKNA kontrolują dwie linie produkcyjne.
 
Zgrzewarka SMK
Centrum ZOR
Zgrzewarka SMK połączona z ZOR
 
Dzięki możliwością piły ZGS w zakresie wydruku graficznych etykiet, udało nam się uzyskać wydruk etykiety która wygląda identycznie jak ta drukowana dotychczas w programie WH PIŁA.
 Etykieta zawiera informacje tekstowe, graficzne oraz kod kreskowy. Są to informacje wystarczające do wyprodukowania okien na podstawie samej etykiety. 
 
Adam Kijowski
 


Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800