Wymuszenie aproksymacji

Nasi programiści zaserwowali nam kolejną porcję nowych funkcjonalności programu:
Wycena zlecenia poprzez aproksymację była już znana w wersji 4. W związku z coraz większą popularnością tego modułu w wersjach 4.7.. dla artykułów które mają zaznaczone w bazach "Optymalizuj przed wyceną (rzeczywisty współczynnik odpadów)" tak jak na rysunku.1 można wymusić tą funkcje.

Rysunek 1
 Aby to osiągnąć należy w menu Opcje > Ustawienia w zakładce "Opcje wyceny" zaznaczyć pole "przed wydrukiem wymuś aproksymację odpadów" jak na rysunku 2.

Rysunek 2
 Po zaznaczeniu tej opcji program przed wydrukiem oferty lub innego raportu dokona aproksymacji i zapyta czy użyć nowej wyceny. Jeżeli użytkownik wybierze TAK do wyceny zostanie przyjęta wartość materiału po aproksymacji.

Rafał KozioZapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800