Wyświetlanie numeru artykułu pakietu na szybie w trybie edycji


Teraz, podczas budowania konstrukcji w programie, mamy możliwość wyświetlania informacji bezpośrednio na ekranie o zastosowanym pakiecie szybowym (numer artykułu). Dzięki tej nowej funkcji możemy na bieżąco kontrolować zastosowane pakiety w poszczególnych pozycjach zlecenia lub oferty bez konieczności wchodzenia do właściwości pakietów szybowych. Funkcję te możemy w prosty sposób uruchomić

 
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800

Poznaj program WH Okna

Nasze propozycje