Jak sprawdzić wersję bazy danych

Nowe funkcje

W najnowszych wersjach programu WHOKNA producent podczas przygotowywania aktualizacji baz dla dealera może podać wersję bazy jaka zostanie przesłana do partnerów handlowych.
To pole umożliwia identyfikację bazy z jakiej korzysta dealer. W celu sprawdzenia w jakiej wersji bazy była stworzona dana oferta czy zlecenie, otwieramy dokument, następnie wybieramy z menu "Operacje" opcje "Wersja bazy". W wyświetlonym oknie oprócz wersji bazy jest również podana dokładna data i czas przygotowania bazy przez producenta .

Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800