Wersja programu 4.7.7.2

Dodano kilka nowych funkcji:

Rozwijanie kompletów pod kątem optymalizowania składowych.

Dotychczas można było optymalizowac tylko wybrane profile. Zdarza się, że niektóre elementy trzeba zadaklarowac w bazie danych jako komplety. Dodanie tej funkcji oznacza, że także również z kompletów można optymalizować ich składowe elementy.
Dodano nowy typ pozycji - Drzwi przesuwne.
Pojawia się w kreatorze dodawania nowej pozycji na trzecim miejscu. Dla tego rodzaju pozycji domyślnym rozmiarem konstrukcji jest wymiar 2000 x 2000 mm. Dzieki temu typowi pozycji uzyskaliśmy nowy parametr potrzebny dla rozróżnienia konstrukcji w programie WH Okna i w WH Planerze. Dzięki temu będzie łatwiej zidentyfikować takie konstrukcje i zaplanować im odpowiednie miejsce w procesie produkcji. W bazie danych ten tym oznaczony jest jako 'A' w tabeli rep_pozycje.

Zmiany w serwisie dealerskim.
Obsługa waluty dealera. Dotyczczas nie wykorzystywana opcja z właściwości dealera w bazie producenta znalazła zastosowanie dla przenoszenia informacji o domyślnej walucie do programu dealera. Dzięki temu rozwiązaniu jest możliwość ustawienia właściwej waluty domyślnej w bazie programu dealerskiego. Przy zablokowanej edycji walut nie było możliwości ustawienia waluty w programie dealerskim, która byłaby odpowiednia dla rynku na którym pracuje przedstawiciel handlowy.
Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwośc automatycznego przeliczenia cen przy wgrywaniu dokumentów wycenianych w innej walucie. Do poprawnego działania wymagana jest rejestracja nowej dll-ki "httpproxy.dll". Domyślna waluta dealera przenoszona jest przez serwer dealerski i aktualizowana dealerowi zawsze przy przesyłaniu przez serwer zleceń.

Wykończenia jako dodatki.
Pojawiła się opcja wyceny wykończeń jako dodatki i z tego powodu wprowadzono szereg zmian w programie, aby w kalkulacji pozycji zlecenia zmienianie tej opcji wnosiło właściwy efekt.

Optymalizacja artykułów dodanych poprzez skrypt.
W programie WH Okna jest możliwość dodawania towarów przez skrypty.
Do dyspozycji mamy:
  • Skrypt ościeżnicy we właściwościach typu,
  • Skrypt skrzydła we właściwościach typu,
  • Wycena przez skrypt w Regułach rożnych elementów.
Wykorzystanie tych skryptów w budowaniu konstrukcji przewiduje również wykorzystanie dodanych w ten sposób elementów do procesu optymalizacji rozkroju.

Poszerzona lista kolorów w kreatorze artykułów handlowych.
Zmiana w zasadzie kosmetyczna, a wynikająca z tego, że opisy nazw kolorów używane przez systemodawców są coraz bardziej rozbudowane i nie mieściły się w panelu dostępnym w kreatorze.
Dzięki temu zabiegowi dodawanie nowych towarów jest bardziej czytelne.
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800