Harmonogram Zleceń w poznańskiej firmie MIROX

W mieszczącej się w Poznaniu firmie MIROX, odbyła się niedawno implementacja niewielkiej, ale dość istotnej funkcji WH Net-u. Stanowisko wyświetlające zlecenia do zrealizowania na produkcji, jest jedną z najnowszych funkcji tego dobrze wszystkim znanego modułu.
Generator harmonogramu zleceń jest bezobsługowym stanowiskiem wyświetlających listę zleceń, które powinny byc aktualnie produkowane oraz tych które czekają w kolejce do produkcji.
W szczególności dedykowany jest on pracownikom końcowego etapu produkcji.
Przeterminowane zlecenia zaznaczone są na liście harmonogramu kolorem czerwonym, co widać na zamieszczonym powyżej zdjęciu. Co ważne jest w tym harmonogramie, to fakt, że lista zleceń pobierana jest bezpośrednio z bazy danych programu WH Okna oraz automatycznie odświeżana. Pozwala to na bieżąco śledzić tok produkcyjny, a ewentualne "ekspresy" są od razu widoczne na tym stanowisku. Umożliwia to bardzo płynny obieg informacji o aktualnym toku produkcyjnym na hali produkcyjnej. Sprawdzenie czy wszystko schodzi z linii produkcyjnej zgodnie z planem i czy nic nie "ugrzęzło", a także czy nie jest w jakikolwiek sposób przeterminowane staje się dziecinnie proste.

Generator harmonogramu zleceń dedykowany jest dla wszystkich pracowników z działu produkcyjnego i tam jest umieszczony. Każdy ma możliwość sprawdzenia bieżących zleceń poprzez podejście i zapoznanie się z informacjami wyświetlanymi na ekranie stanowiska. Dzięki temu o wiele wcześniej można wdrażać ewentualne alarmowe scenariusze produkcyjne.
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800