Wersja programu 4.7.7.4

Nowa wersja wniosła kilka przydatnych funkcji:

Dodatkowe dane przenoszące się do tabeli rep_pozycje.

Począwszy od tej wersji programu tabela rep_pozycje uzupełniana jest o całą listę wartości pochodzących z właściwości konstrukcji. Dotychczas te dane były dostępne w 4-tej zakładce panelu wyceny pozycji. Również kursy walut z chwili kalkulacji pozycji będą teraz dostępne w tej tabeli. Dzięki tej zmianie będzie można szerzej je wykorzystywać w raportach wydruku i aplikacjach związanych z naszym programem.
Usprawniono obsługę szkleń z adaptorem podszybowym.
W projektowaniu okien w systemach profilowych, które wymagają zastosowania adaptora podszybowego usprawniono obsługę wstawiania i usuwania pakietów szybowych. Obecnie usuwanie szyby z konstrukcji będzie również usuwało zastosowany adaptor podszybowy. Wstawianie adaptora podszybowego będzie miało również miejsce także po skopiowaniu szyby.


Funkcja czyszczenia cache'y Okien w menu Narzędzia.
Większość użytkowników programu WH Okna wie, że każda modyfikacja baz danych programu w trakcie działania programu Okna wymagała ponownego uruchomienia tej aplikacji, aby mieć pewność korzystania z właściwych informacji. Funkcja "Wyczyść bufory danych" dostępna z menu "Narzędzia" pozwala na odświeżanie dostępnych danych bez potrzeby ponownego uruchomienia Programu Okna. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna przy projektowaniu nowych elementów technologii, bo dzięki niej będzie można szybciej przetestować efekty pracy.


Możliwość ukrycia pola dodatkowego w interfejsie użytkownika.
O możliwości dodawania dodatkowych pól do tabel programu WH Okna zapewne każdy wie. Pola te są dość powszechnie wykorzystywane w wielu firmach do umieszczania dodatkowych informacji o produktach w bazie danych i w różny sposób wykorzystywane. Do tej funkcjonalności dodano jeszcze możliwość zdecydowania o tym, czy konkretne pole ma być widoczne dla użytkownika.
Efekt wyłączenia wyświetlania widoczny jest na obrazku umieszczonym niżej.
Tym sposobem można praktycznie do każdej tabeli dodać dodatkowe pola. Następnie napełnić je danymi z poziomu interfejsu użytkownika, a potem wyłączyć "Pokazywanie" w oknie "Dodawanie dodatkowych pól". Dzięki takiemu zabiegowi wprowadzone dane pozostaną ukryte, ale dostępne dla aplikacji.
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800

Mariusz Jankowski

Dział IT

T +48 65 52 55 745

F +48 65 52 55 800