Zmiany w programie od wersji 4.7.8.0

Nowe reguły dla adaptorów

We właściwościach profili zwanych adaptorami dodano kilka nowych reguł, które pozwolą precyzyjniej korzystać z ich parametrów w konstrukcji.
  • Ilość zakończeń 90 stopni,
  • Ilość zakończeń 45 stopni,
  • Ilość zakończeń skośnych,
  • Poziomy,
  • Pionowy,
  • Skośny.

Zmiany w obsłudze doborów specjalnych w okuciach.
Cała seria zmian związanych z automatycznymi doborami specjalnymi poza ich zakresem stosowania. Zamiana doborów specjalnych pozwala teraz zamieniać także "z" i "na" dobory poza ich zakresem - pozwala to większą kontrolę nad zawartością zlecenia.

Wykończenia jako dodatki.
Wykończenia ze względu na swą specyfikę stosowania mogą teraz być wyceniane jako dodatki, czyli dodano możliwość wyceny wykończeń jako dodatki.

Przypomnę tylko, że dodatki w programie WH Okna są inaczej traktowane w procesie wyceny pozycji w zleceniu.
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800