Kosmetyka czyli wersja 4.7.8.5

W tej wersji programu dodano możliwość wstawiania szprosów klejonych do wypełnienia.

Część producentów ma w swoich bazach zadeklarowane wypełnienia jeszcze jako szyby i takie rozwiązanie ich nie zaskoczy. Jeśli jednak skorzystamy z możliwości programu i zaprojektujemy bazę tak, aby wypełnienia znalazły się w miejscu do tego przewidzianym to otrzymamy szereg nowych możliwości. Na zamieszczonym niżej rysunku pokazana jest ikona z której uruchamiamy wstawianie wypełnień i zaprezentowano również wstawione szprosy naklejane.
Wybranie funkcji wstawienia szprosu nie ogranicza się tylko do szprosów klejonych, bo dostępne są wszystkie - klejone, wewnątrzszybowe i wiedeńskie. Związane jest to z tym, że często konstrukcje są mieszne, jak w przedstawionym przykładzie. Program nie może przewidzieć intencji użytkownika, co do kolejności umieszczania szprosów w budowanym oknie. Jeśli jednak użytkownik będzie chciał zmusić program do wstawienia szprosu innego niż klejony do wypełnienia, to program zakończy jego działania komunikatem przedstawionym poniżej.


- Minimalny odstęp nawietrzaka i obsługa ujemnych wartości.
W tym przypadku program pozwalał zapisać we właściwościach napowietrzeń wartość, która zabezpiecza przed powstawaniem nieprawidłowych konstrukcji. Okazuje się, że operowanie tylko dodatnimi wartościami jest niewystarczające i począwszy od tej wersji można również wpisywać wartości ujemne tego parametru. Na rysunku przedstawione jest okienko właściwości napowietrzeń.
Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800