Automatyczna aktualizacja baz danych w programach dealerskich

W programie WHOkna od dawna jest możliwość komunikacji pomiędzy programem producenckim i dealerskim. Producent i jego przedstawiciele handlowi mogą wymieniać się dokumentami poprzez nasz program.

Producenci okien i drzwi, aby nadążyć za rozwijającym się rynkiem wprowadzają zmiany w swojej ofercie. Te zmiany powinny być wprowadzane również w bazie danych programu producenta i co jakiś czas udostępniane przedstawicielom handlowym.
Dlaczego udostępniane dealerom?

Identyczne ustawienia technologiczne są gwarancją identycznych konstrukcji, które po przesłaniu do producenta będą właściwie zinterpretowane przez jego program. Aby bazy danych były identyczne pod względem technologicznym producent przygotowuje odpowiedni plik z aktualizacją i umieszcza go na serwerze dealerskim.

Aktualizacja u dealera?

W starszych wersjach programu trzeba było ręcznie pobrać oczekujący plik po otrzymaniu informacji w programie Okna. W nowych wersjach odbywa się to automatycznie. Zadbać należy, aby w konfiguracji programu Okna wpisać hasło do komunikacji z serwerem, które dotychczas trzeba było wpisywać ręcznie przy każdej próbie połączenia.

info_73_460_2
Dzięki temu prostemu zabiegowi program pobierze aktualizację w trakcie pracy programu Okna i przy następnym uruchomieniu poinformuje użytkownika o możliwej aktualizacji.

info_73_460_5Użytkownikowi wyświetla się komunikat z informacją o możliwej aktualizacji i zapytanie czy dokonać tego w tej chwili. Po wyrażeniu zgody na aktualizację uruchamiany jest program Bazy i cały proces aktualizacji odbywa się automatycznie.

info_73_460_4
Od jakiegoś czasu otrzymywaliśmy informacje od dealerów o pewnym problemie, który polegał na powtarzającym się komunikacie z informacją o potrzebie uaktualnienia bazy danych. Pomimo wgrania uaktualnienia bazy, po ponownym uruchomieniu programu Okna nadal pojawiał się komunikat z propozycją aktualizacji.
Od wersji 4802 jest na to lekarstwo. Wystarczy we właściwościach skrótu do aplikacji Okna.exe dopisać  /CLEAR_UPDATE i jednorazowo uruchomić program z tym przełącznikiem.

info_73_460_1
Spowoduje to  uporządkowanie informacji o pobranych plikach i program nie będzie już próbował wgrywać tej samej aktualizacji.

WAŻNE!!!
Nie wolno zostawiać tego wpisu na stałe.

Zapytaj specjalistę

Karol Poniży

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800