Nowe opcje w wersji 5

W najnowszych wersjach programu WHOkna pojawiła się długo oczekiwana funkcja exportu i importu cen pakietów szybowych.
Dotychczas zmiana cen w Pakietach szyb była to operacja wymagająca dużego nakładu czasu, ze względu na ich ilość. Każdy dobrze wie jaka jest ich różnorodność.
Dajemy możliwość wyeksportowania listy pakietów w opcjach programu Bazy- Narzędzia – „Export cen szkleń”, wtedy zostanie przygotowany plik w formacie *.XML.
Wyeksportowaną listę łatwo przygotować do importu w każdym edytorze kalkulacyjnym i przygotować plik w Formacie CSV. Natomiast importu dokonamy w opcji” Import cen szkleń” z tym że plik musi być w formacie *.CSV.
W właściwościach artykułów handlowych doszła opcja „Cena z ręki”.
Jeśli ktoś wybierze taki artykuł z opcji „Inny artykuł” to może ręcznie zmienić cenę takiego artykułu.