Dynamiczne numery artykułów dla pakietów szybowych

Od wersji 5.6 w bazie SQL automatycznie powstaje widok(View) tabeli rep_szklenia. Widok ten nosi nazwę "rep_szkleniaEXT". Zawiera on dodatkową kolumnę "pakiet_dyn". Pola tej kolumny wypełniane są informacjami dotyczącymi zastosowanej szyby oraz ramki w danym pakiecie szybowym. Informacje te oddzielone są od siebie separatorami "/" co powoduje, że zamieszczona informacja w kolumnie przyjmie format szyba/ramka/szyba/ramka/szyba... itd.
Po stworzeniu odpowiedniej konstrukcji początkowo kolumna pakiet_dyn wypełni się takimi informacjami na temat pakietu szybowego jakie zostały zdefiniowane w programie Bazy, natomiast przy zamianie szyb lub ramek w programie Okna te informacje zostaną dynamicznie uaktualnione o takie jakie użytkownik zastosował w danej konstrukcji.

Przejście z tradycyjnych numerów artykułu na dynamiczne nie stwarza żadnych problemów w skryptach ,raportach, integracjach czy nawet w sterowaniu (sortownia szkła). Jedyne co należy zrobić to podmienić tabelę rep_szklenia na rep_szkleniaEXT i następnie wyciągnąc pole pakiet_dyn. Jeśli występują relacje z tabelą pakszyb, to pole pakiet w viewsie jest takie samo jak w oryginale i relacje np. dla join’ów będą działały.

Zastosowanie viewsa znacznie upraszcza budowanie numeru art. ze składowych pakietu i dba o poprawność dzięki funkcji które pole pakiet_dyn napełnia.
Zapytaj specjalistę