Rozszerzenie funkcjonalności automatycznego doboru stali.

Od wersji 5.6.1.201 została rozszerzona opcja automatycznego doboru wzmocnień.
Doszły między innymi opcje:
• Próg
• Kolumna okucia
• opcja "każda" w pozycji
• słupek/skos
Krótki opis funkcjonalności:
Zaznaczenie opcji próg oraz wybranie kierunku pozycji spowoduje dobranie wzmocnienia w interesującej nas kategorii do elementu danego artykułu w którym ustawiamy dobór w odpowiedniej pozycji
Należy również pamiętać, aby w ościeżnicy która jest progiem, zaznaczyć checkboxa "Próg".
Przykład ustawienia:

info_82_1_800

info_82_3_800
W takiej konfiguracji interesującej nas ramy program dobierze dla niej w elementach pionowych i poziomych wzmocnienie kategorii F, jeśli wystąpi w tej konstrukcji rama oznaczona jako próg.

Wybranie odpowiedniej kategorii okuć w kolumnie okucia działa analogicznie do ustawień w progu. Tym razem w tej samej ościeżnicy ustawiłem, że wystąpienie typu okuć RC1 lub RC2 w każdym elemencie tej ramy wymusi automatycznie wzmocnienie typu F. Klasy okuć musimy zadeklarować w bazach (Typy okuciowe -> klasy bezpieczeństwa), a następnie przypisać je w interesujących nas typach okuciowych.

info_82_4_800

info_82_5_800

info_82_6_800

Jak już wspomniałem wcześniej o opcji 'Każda' w kolumnie pozycja - możemy od teraz wybierać dobór wzmocnień dla każdej pozycji przy spełnieniu danych warunków.
Wcześniej byliśmy zmuszeni do ustawienia np. [PION,(0 - 1000),WSZYSTKIE KOLORY, kat 'F'], [POZIOM,(0-1000),WSZYSTKIE KOLORY,'F'], [SKOS,(0-1000),WSZYSTKIE KOLORY,'F'] - teraz takie ustawienie możemy załatwić jednym wierszem: [Każda,(0-1000),WSZYSTKIE KOLORY,'F']
Przykład:

info_82_7_800

Natomiast opcja słupek/skos jest czymś rewolucyjnym, o co wielu klientów pytało już wcześniej. Zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie wzmocnienia interesującej nas kategorii do profili stycznych z słupkiem w kwaterze z łukiem lub skosem. Przykład ustawienia:

info_82_8_800

info_82_9_800

Przy takim ustawieniu dolny i górny kawałek ramy będzie miał kategorię 'F' wzmocnienia.
Zapytaj specjalistę