Mocowany do ...

W programie WH Okna doszła opcja "Mocowany do ramy" w poszerzeniach.
Dzięki tej opcji oraz nowej regule w poszerzeniach jesteśmy w stanie policzyć odpowiednią ilość wkrętów oraz kwotę robocizny za zamontowanie poszerzeń.
Po wstawieniu poszerzenia/łącznika oraz dodaniu ościeżnicy mamy możliwość kliknięcia we właściwości poszerzenia i wybrania opcji czy ma być ono zamontowane, jest też możliwość wyboru kierunku mocowania.
Jeśli łącznik jest styczny z dwoma ościeżnicami można wybrać do której strony ma być mocowany lewy - prawy czy góra-dół
Informacja o „mocowaniu do” znajduje się w tabeli rep_slupki, kolumna moc_guid.
Są tam unikalne identyfikatory odpowiadające każdemu kawałkowi oraz informacja do którego kawałka zostało przymocowane poszerzenie.
Łatwo można skorzystać z tej informacji na wydrukach produkcyjnych, informując pracownika do którego kawałka ma przykręcić to poszerzenie.


Zapytaj specjalistę