Nowe reguły

Jak wiemy reguły w programie to zaawansowane narzędzie i pozwala na doliczanie narzutów, dokładanie towarów czy kosztów montażu oraz tzw. „jednostek okiennych” to wirtualna jednostka, przy pomocy której łatwo naliczymy kwoty za wykonanie konkretnej czynności i zarazem całego okna.
W typach profilowych czyli złożeniach doszły dwie nowe reguły:
"Obwód skrzydeł bez okuć(67)"
"Obwód skrzydła bez okuć(68)"
Reguła nr 67 sumuje obwody skrzydeł bez okuć w obrębie danej konstrukcji,
natomiast reguła 68 odwołuję się do każdego z skrzydeł osobno.
Pozwalają one na rozróżnienie skrzydeł bez okuć w oraz umożliwia przypisanie im odpowiednich wartości, np.
doliczenie kosztu podkładek do szkleń czy ilości potrzebnych wkrętów do unieruchomienia skrzydła przy stałym szkleniu.


Zapytaj specjalistę