Obliczanie współczynnika przepuszczalności energii g dla okna

W programie Okna doszło obliczanie współczynnika przepuszczalności energii dla okna, rozumianego jak we wzorze:
g=[g(s1)ps(1)+g(s2)*ps(2)+...+g(sn)ps(n)]/po
gdzie:
g(s1), g(s2)... - współczynnik przepuszczalności pakietu szybowego
ps(1), ps(2)... - powierzchnia światła pakietu szybowego
po - powierzchnia okna
g - współczynnik przepuszczalności energii okna
Wynik ten zapisuje sie w tabeli rep_osciez w polu przep_ener i jest zapisany w procentach.
Obliczenia wykorzystują pole "Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g [%]" znajdujące się w Bazach w sekcji Szklenia->Pakiety szyb, gdzie po wybraniu danego pakietu po prawej stronie wybierzemy zakładkę "Parametry fizyczne".
Zapisane tu informacje odkładają się do kolumny "przep_ener" w tabeli "pak_szyb".
Od wersji 5.6.1.702 możliwe jest zadeklarowanie tego parametru z uwzględnieniem 2 miejsca po przecinku.
Gotowe wyliczenie parametru g możemy wyciągnąć z tabeli rep_osciez w polu przep_ener.
Zapytaj specjalistę

Mariusz Jankowski

Dział IT

T +48 65 52 55 745

F +48 65 52 55 800

Tomasz Hoffmann

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800

Damian Radziejewski

Dział IT

T +48 65 52 55 746

F +48 65 52 55 800