Nowy narzut na pozycję szklenie w dokumencie

W Bazach, w regułach pakietów szybowych doszła nowa reguła „Osobna pozycja”.
Dzięki niej można ustawić dodatkowy narzut, który będzie liczony tylko i wyłącznie w pozycji „Szklenie” w wycenianym dokumencie.
Jest to bardzo przydatne, gdyż transport pakietu szybowego bez okna wymaga szczególnego zabezpieczenia i dzięki niej możemy te dodatkowe koszty łatwo doliczyć.

Zapytaj specjalistę

Mariusz Jankowski

Dział IT

T +48 65 52 55 745

F +48 65 52 55 800

Tomasz Hoffmann

Dział IT

T +48 65 52 55 793

F +48 65 52 55 800

Damian Radziejewski

Dział IT

T +48 65 52 55 746

F +48 65 52 55 800