Dobory specjalne użytkownika

Dzięki doborom specjalnym, możemy dodać do standardowego doboru okuć pewne elementy dodatkowe i niektóre elementy odejmować.
Elementy odejmowane definiujemy w lewym okienku, dodawane w prawym.
Pojawiła się nowa opcja, podczas wybierania doboru specjalnego. W okienku doborów specjalnych pojawiło się drzewko "Użytkownika".
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na tym napisie - mamy do wyboru dodanie nowego doboru oraz edycję lub usunięcie istniejącego.
Każdy lokalny użytkownik może dodać swoje własne dobory - widoczne tylko dla niego lub "dostępny dla wszystkich" po zaznaczeniu odpowiedniego checkbox'u, wtedy z nich może korzystać każdy użytkownik tej bazy.
Opcja jest dostępna tylko na bazie producenckiej.

Zapytaj specjalistę