DB Trans

W dobie coraz częstszej współpracy firm produkujących okna z dealerami za granicą, jest to bardzo przydatne narzędzie. Służy do tłumaczenia baz danych na inne języki, zapewniając przy tym ich spójność. Po zastosowaniu tego narzędzia dealer pracujący np. w Niemczech utworzy dokument w języku niemieckim, który po przesłaniu do producenta w Polsce zostanie automatycznie przetłumaczony na język polski.
DB Trans
  • pozwala na obsługę kontrahentów zagranicznych wyposażonych w program WH OKNA, w taki sam sposób, jak dealerów krajowych.
Zapytaj specjalistę
Moduły programu WH Okna

Wybierz moduł: