Online

Zarządzanie systemami online

Komponenty działające online są połączone siecią - posiadają stałe połączenie z komputerem administratora/serwerem lub jednostką nadrzędną. Takie systemy umożliwiają zmiany uprawnień dostępowych i dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Drzwiami można także zarządzać zdalnie np. w sytuacjach awaryjnych takich jak np. alarm przeciwpożarowy.
Projektowanie i instalacja takich systemów wymaga znacznie większych nakładów niż w przypadku systemów działających offline – jednak ich szybkość działania i komfort użytkowania są bardzo wysokie.

Porównanie oprogramowania intrasControl i blueControl Pro

Oprogramowanie intrasControl (IC) jest skierowane do użytkowników, którzy korzystają wyłącznie z komponentów online. Program jest wyposażony we wszystkie niezbędne funkcjonalności dla takich zastosowań. Do wyboru są różne technologie transponderowe. blueControl Professional (BC Pro) z kolei przygotowano dla użytkowników, którzy dodatkowo stosują komponenty blueSmart działające offline lub w sieci wirtualnej.

Porównanie

  IC BC Pro

Pracownicy i klucze

Pracownicy/Klucze

1000 możliwe rozszerzenie 1000 możliwe rozszerzenie

Komponenty Offline (wkładki, czytniki, klamki EZK)

  nieograniczone
Maks. liczba czytników aktualizujących / dostępowych
1.800 1.800

Profile czasowe wkładek

  127

Rozszerzenia (wyciąg)

Licencja typu Klient

Moduł lokalnego zarządzania

Moduły dodatkowe (wyciąg)

Zarządzanie odwiedzającymi

Zarządzanie miejscami parkingowymi

*

Zarządzanie strefami pomieszczeń

*

Identyfikacja wizualna

*

Kontrola obecności

*

Sieć wirtualna

  *

Zarządzanie alarmami

*

Zarządzanie salami konferencyjnymi

*

Intefejs do Siemens HiMed

*

Zarzadzanie systemem

 

Interfejs TCP/IP z systemami zewnętrznymi

*

Funkcja hotelowa

 

*Tylko w połączeniu z modułem rozszerzenia blueLine

Dla wszystkich technologii transponderowych

intrasControl jest wielostanowiskowym oprogramowaniem do zarządzania systemami kontroli dostępu. Może sterować i administrować do 1.800 czytników dostępowych oraz do 100.000 identyfikatorów lub pracowników. Dzięki przyjaznemu elastycznemu interfejsowi o wysokiej zdolności parametryzacji i wydajności, wdrożenie do obsługi oprogramowania jest proste nawet dla niedoświadczonych użytkowników.
intrasControl obsługuje wszystkie komponenty działające online i może służyć jako podstawa późniejszych rozszerzeń programu.

Parametry oprogramowania
 • Zarządzanie i sterowanie komponentami online

 • Sterowanie elektrozaczepami, szlabanami parkingowymi, bramkami obrotowymi, windami itp.

 • Automatyczne otwarcie wybranych drzwi w sytuacjach alarmowych

 • Wyświetlacz optyczny aktualnego stanu drzwi

 • Bezpośrednie otwarcie drzwi przez kliknięcie myszką

 • Zasada czterech oczu, Sprawdzanie stref w pomieszczeniach, Sterowanie śluzami (opcjonalne)

 • Możliwość ustawienia czasu, w którym drzwi będą otwierać się automatycznie oraz czasu monitorowania przejścia

 • Blokowanie i akceptowanie poszczególnych identyfikatorów

 • Roczny kalendarz stałego dostępu dla poszczególnych drzwi

 • Automatyczne generowanie dni świątecznych

 • Komunikacja poprzez sieć LAN (TCP/IP), RS485, RS232, ISDN/Modem 

Wymagania sprzętowe:

 • Min. Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM

 • Min. 2 GB dostępnej przestrzeni dyskowej

 • Prędkość sieci LAN dla komputera z oprogramowaniem Client minimum 10Mbit

 • Windows 7 lub 8 (32 i 64 Bit), Vista lub XP

 • 1 x USB (2.0)

Do profesjonalnego zarządzania systemem blueSmart

Oprogramowanie blueControl Professional (BC Pro) ma budowę modułową. Moduły dodatkowe blueLine lub blueLine Start umożliwiają korzystanie z funkcjonalności online. W przeciwieństwie do modułu blueLine Start, który może zarządzać maksymalnie 6 czytnikami online lub czytnikami aktualizującymi, oprogramowanie blueLine obsługuje systemy praktycznie nieograniczonej wielkości. Programowanie komponentów w drzwiach odbywa się za pośrednictwem łączy przewodowych. Do dyspozycji są dalsze moduły dodatkowe, jak np. Zarządzanie odwiedzającymi, Zarządzanie miejscami parkingowymi, Zarządzanie salami konferencyjnymi, które dopasowują oprogramowanie do indywidualnych wymagań klienta. Jeśli w systemie mają być stosowane komponenty działające w sieci wirtualnej, oprogramowanie blueControl Professional może być opcjonalnie wyposażone w odpowiednie moduły dodatkowe.

Wymagane oprogramowanie/moduły oprogramowania:

 • blueControl Professional

 • moduł dodatkowy blueLine Start lub blueLine


Parametry systemu

 • Zarządzanie czytnikami online dla stref wewnętrznych i zewnętrznych obiektu

 • Wyświetlacz stanu drzwi w czasie rzeczywistym

 • Zdalne sterowanie drzwiami

 • Pełna funkcjonalność w przypadku komponentów blueSmart offline

 • Programowanie komponentów offline przy pomocy programatora

 • Zarządzanie licencjami typu Klient

 • Opcjonalne moduły dodatkowe lub rozszerzenia:

  - wszystkie moduły dodatkowe dla komponentów offline
    
  - Zarządzanie odwiedzającymi

  - Zarządzanie miejscami parkingowymi

  - Zarządzanie strefami pomieszczeń

  - Identyfikacja wizualna

  - Interfejsy do systemów zewnętrznych

  - Sieć wirtualna

  - inne na zapytanie


Wymagania sprzętowe:

 • Min. Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM

 • Min. 2 GB dostępnej przestrzeni dyskowej

 • Prędkość sieci LAN dla komputera z oprogramowaniem Client minimum 10Mbit

 • Windows 7 lub 8 (32 i 64 Bit), Vista lub XP

 • 1 x USB (2.0 / 3.0)

 • System dostępowy blueSmart

Online

Softwarekombinationen für die Onlineverwaltung