Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, jednej z najnowocześniejszych szkół zawodowych w Polsce, działa od października 2018 roku.

Wzorowane na placówkach niemieckich, norweskich i szwedzkich, reprezentuje zachodnioeuropejski standard kształcenia, zachwyca rozmachem, śmiałą wizją architektoniczną i poziomem wyposażenia.

Pomysł stworzenia Centrum poddał Powiat Poznański jako organ prowadzący szkołę w Swarzędzu na czele ze starostą Janem Grabkowskim, a zaprojektowało je biuro architektoniczne PLICH ARCHITEKCI z Gdańska.

Centrum obejmuje nie tylko 18 znakomicie wyposażonych, specjalistycznych pracowni do nauki zawodu, ale także stację obsługi diagnostycznej samochodów oraz część hotelowo-gastronomiczną, która służy nauce zawodu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu wynosi ponad 3,7 tys.m2, a nauki pobiera w nim obecnie ponad 1000 osób w systemie dziennym, w tym osoby niepełnosprawne, do potrzeb których placówka jest przystosowana. W sumie obiekt może pomieścić ponad 2000 uczniów. Centrum kształci w kilkudziesięciu zawodach, wśród nich są: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechatronik, automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, operator obrabiarek skrawających, elektryk, kucharz, tapicer, stolarz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz wiele innych.

CKP w Swarzędzu wybudowano kosztem 34 mln złotych. W budynku zainstalowano wiele nowoczesnych technologii, wśród nich system master key złożony z wkładek mechanicznych Winkhaus VS. Decyzja o zainstalowaniu właśnie tego rozwiązania zapadła po analizie, iż system Winkhaus zdecydowanie poprawi jakość bezpieczeństwa i zapewni lepszy nadzór nad sprzętem znajdującym się w CKP - wyjaśnia Dyrektor Szkoły Przemysław Jankiewicz. – System ma na celu zróżnicować dostęp do różnych pomieszczeń w CKP dla uczniów i nauczycieli.