blueSmart zarządza dostępem w fabryce okien

Referenz_Domel_PL_700x324

blueSmart zarządza dostępem w fabryce okien


Producent okien i drzwi z Łomży, firma Domel dołączyła w tym roku do grona użytkowników systemu dostępowego blueSmart. Rozwój firmy, inwestycja w nowy zakład i związane z tym zmiany organizacyjne wymogły zakup narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie firmą. Technologia firmy Winkhaus spełniła wymagania inwestora, ponieważ umożliwia dalszy rozwój i optymalizację procesów. W obiekcie zainstalowano 38 wkładek elektronicznych, 2 czytniki online i 220 kluczy blueSmart.

Elektroniczne wkładki i klucze blueSmart działają w tzw. sieci wirtualnej: komunikują się ze sobą w momencie włożenia klucza do wkładki. Ten kontakt wystarcza, by przekazać na klucz dane z wkładki, czyli informacje o wejściach do danego pomieszczenia. Z klucza do wkładki przekazywane są natomiast aktualne uprawnienia dostępowe pobrane z czytnika, który znajduje się przy wejściu do budynku. Czytnik połączony jest z komputerem administratora z zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu w obiekcie. W nim wprowadzane są wszelkie zmiany w strukturze dostępu do pomieszczeń.

- Poszukiwaliśmy rozwiązania, które umożliwi wygodne administrowanie złożonym systemem sieci dostępu - mówi Paweł Kicun, Dyrektor Zarządzający - Prokurent firmy Domel. - System blueSmart spełnił nasze oczekiwania dzięki możliwości łatwego administrowania przy pomocy oprogramowania blueControl. Nie ma konieczności ręcznego programowania każdej wkładki z osobna, jest za to możliwość nadawania indywidualnych uprawnień do określonych pomieszczeń na określony czas. Oczekiwaliśmy, że wybrany system będzie dostosowany stopniem innowacyjności do wyposażenia nowej siedziby. Dlatego odpowiednie okazały się takie cechy systemu jak: bezprzewodowy sposób wymiany danych w ramach użytkowania klucza oraz wyposażenie kluczy w chipy, które oprócz praw dostępu zapisują dane sczytane z wkładek elektronicznych, przekazują je innym wkładkom i przesyłają do oprogramowania. Oczywiście nie bez znaczenia okazał się fakt możliwości natychmiastowej blokady dostępu w przypadku zgubienia klucza. Ważnym argumentem dla nas była także elastyczność systemu, który w przyszłości pozwoli na integrację z siecią komputerową, urządzeniami biurowymi i systemem rejestracji czasu pracy.
Informacje o produkcie

Nasi dystrybutorzy systemów zabezpieczeń

Znajdź dostawcę zabezpieczeń
Wyszukaj
Zapytaj specjalistę

Dział Techniki Drzwiowej

ul. Przemysłowa 1

64 - 130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800