Zakład Komunalny z elektronicznym systemem kontroli dostępu blueSmart

W jednym z urokliwych miasteczek Górnej Bawarii, Weilheim, kompleksem obiektów Zakładu Komunalnego zarządza elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart. Kompleks składa się wielu budynków rozproszonych w terenie, a także z wielu punktów dostępowych miejskiej bazy operacyjnej, które wymagają ścisłej kontroli.

Pierwszym etapem wdrożenia systemu były instalacje w szeregu stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych usytuowanych na placu festynów miejskich. Odporność systemu na niskie temperatury, wygoda użycia klucza aktywnego w momencie ewentualnego rozładowania baterii wkładki, elastyczne przydzielanie dostępu do podłączeń elektrycznych wystawcom miejskich jarmarków zdecydowały o wyborze i wykorzystaniu funkcji systemu blueSmart. 

Kolejnym etapem rozbudowy systemu kontroli była integracja pozostałych budynków komunalnego kompleksu, czyli oczyszczalni ścieków, przepompowni, zewnętrznych stacji zaopatrujących w wodę pitną oraz zewnętrznych obiektów technicznych jak elektrownia wodna i stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Zbiorniki wodne to obszary wyjątkowej troski o bezpieczeństwo. Trudno wyobrazić sobie konsekwencje nieuprawnionego i pozbawionego kontroli wejścia na tereny bezpośrednio związane z dostawami wody pitnej dla mieszkańców miasta i okolic. 

Dzięki systemowi blueSmart indywidualne uprawnienia dostępowe mogą być w każdej chwili elastycznie i szybko przydzielane lub odbierane. Poza tym można łatwo odtworzyć, który klucz kiedy i jaką wkładkę otworzył lub zamknął. 

Zakłady Komunalne w Weilheim  wyposażono w 135 elektronicznych wkładek blueSmart, 54 klucze i 10 kluczy aktywnych.