Zakład opieki Maria Hilf w Gangelt

Gangelter Einrichtungen

blueSmart zapewnia większą swobodę.


Kompleks Maria Hilf w Gangelt obejmuje 30 budynków, w których mieści się zakład dla psychicznie chorych, niepełnosprawnych i wymagających ciągłej opieki starych ludzi. Kontrolą dostępu w obiekcie o powierzchni 87.000 m2 steruje system blueSmart.

Zanim w zakładzie zainstalowano blueSmarta, dostęp do pomieszczeń regulowało kilka mechanicznych i elektronicznych systemów klucza. Było to kłopotliwe w administrowaniu i nie pozwalało na rozbudowę systemu.

Administracja obiektu poszukiwała bardziej nowoczesnego rozwiązania. Do blueSmarta przekonało ich m.in. to, że wkładki i klucze działają w sieci wirtualnej i nie potrzebują okablowania. Drugim ważnym argumentem była łatwość nadawania praw dostępu. Obecnie w zakładzie działa 2000 wkładek elektronicznych blueSmart, 9 czytników online i 30 czytników offline. Do strefy przeznaczonej dla chorych psychicznie Winkhaus przygotował specjalne wkładki, niepodatne na manipulację przez pacjentów.

W ramach systemu używanych jest 1.500 kluczy. Dzięki innowacyjnej technologii mieszkańcy zakładu mają większą swobodę poruszania się po terenie zakładu. W przypadku zagubienia klucz może zostać zablokowany lub po 24 godzinach automatycznie staje się nieaktywny.

Mieszkańcy i pracownicy kompleksu bez problemu radzą sobie z elektronicznymi kluczami, ponieważ w użyciu są one bardzo podobne do mechanicznych.

Nasi dystrybutorzy systemów zabezpieczeń

Znajdź dostawcę zabezpieczeń
Wyszukaj
Zapytaj specjalistę

Dział Techniki Drzwiowej

ul. Przemysłowa 1

64 - 130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800

Informacje o produkcie