Condițiile de protecție și utilizare a datelor ale Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Acordăm o mare importanță protejării datelor și vieții dvs. private. Pentru a garanta faptul că sunteți informat în totalitate cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de pe paginile noastre web, vă rugăm să luați cunoștință de informațiile ce urmează:

1. Protecția datelor pe scurt


Indicații generale

Următoarele indicații oferă o prezentare generală simplă despre ceea ce se întâmplă cu datele dvs. atunci când ne vizitați pagina web. Datele cu caracter personal sunt toate datele prin intermediul cărora puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați declarația de protecție a datelor inclusă sub acest text.

Colectarea datelor de pe pagina noastră web

Cine răspunde pentru colectarea datelor de pe această pagină web?

Prelucrarea datelor de pe această pagină web este realizată de operatorul paginii web. Datele sale de contact pot fi luate din caseta redacțională de pe această pagină web.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate odată ce dvs. le comunicați. Aici poate fi vorba, de exemplu, de date pe care le indicați într-un formular de contact.
Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați pagina web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de ex., navigatorul de internet, sistemul de operare sau ora accesării paginii). Colectarea acestor date are loc automat, de îndată ce accesați pagina noastră web.

În ce scop utilizăm datele dvs.?

O parte a datelor este colectată pentru a garanta furnizarea fără erori a paginii web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dvs. ca utilizator.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs.?

Aveți dreptul să obțineți gratuit în orice moment informații despre proveniența, destinatarul și scopul datelor dvs. cu caracter personal care au fost stocate. În plus, aveți dreptul să solicitați rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema protecției datelor, puteți să ni le adresați în orice moment la adresa indicată în caseta redacțională. În plus, aveți dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Atunci când vizitați pagina noastră web, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat. Acest lucru are loc în primul rând prin intermediul modulelor cookie și al așa-numitelor programe de analiză. De regulă, analiza comportamentului dvs. de navigare are loc în mod anonim; nu puteți fi identificat personal prin comportamentul de navigare. Vă puteți opune acestei analize sau o puteți împiedica neutilizând anumite instrumente. Informații detaliate în acest sens se găsesc în următoarea Declarație de protecție a datelor.
Vă puteți opune acestei analize. Vă vom informa în această Declarație de protecție a datelor cu privire la posibilitățile de opunere.


2. Indicații generale și informații obligatorii


Indicație privind entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor de pe această pagină web este:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Sediul societății: Telgte
Tribunalul Münster, HRA 6525 Münster

Complementar: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Tribunalul Münster, HRB 9553 Münste
Cod de identificare fiscală DE 126046759
Directori: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Telefon: +49 2504 921 0
E-mail: info@winkhaus.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care decide singură sau împreună cu alții scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex., nume, adrese de e-mail sau altele similare).

Dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă

Dacă se încalcă legislația de protecție a datelor, persoana vizată are dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere competentă în probleme privind legislația de protecție a datelor este responsabilă cu protecția datelor al landului în care compania noastră își are sediul. Pentru o listă cu responsabili cu protecția datelor și cu datele de contact ale acestora, consultați următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să solicitați să vi se furnizeze dvs. sau unui terț în format electronic datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dvs. sau pentru îndeplinirea unui contract. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru va avea loc doar în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL, respectiv TLS

Din motive de securitate și pentru protejarea transferului de conținut confidențial, de exemplu comenzi sau cereri pe care ni le transmiteți în calitatea noastră de operator al paginii, utilizăm criptare SSL, respectiv TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată după transformarea din „http://” în „https://” a rândului care conține adresa din navigator și după simbolul cu lacăt.
Atunci când criptarea SSL, respectiv TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți în orice moment, în mod gratuit, dreptul la informare cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, proveniența acestora, destinatarul și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema datelor cu caracter personal, puteți să ni le adresați în orice moment la adresa indicată în caseta redacțională.

Opunere împotriva mesajelor publicitare

Prin prezenta are loc opunerea împotriva utilizării datelor de contact publicate în cadrul obligației de furnizare a unei casete redacționale pentru trimiterea de reclame și materiale de informare care nu au fost solicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a intenta acțiuni în justiție, în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu prin e-mailuri de tip spam.


3. Responsabilul cu protecția datelor


Responsabilul cu protecția datelor desemnat în mod legal

Pentru compania noastră am numit un responsabil cu protecția datelor.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Andre Wortmann
Responsabil cu protecția datelor (TÜV)
August-Winkhaus-Str. 31 
48291 Telgte

Telefon: +49 2504 921 703
E-mail: datenschutz@winkhaus.de

4. Colectarea datelor de pe pagina noastră web


Module cookie

Paginile de internet utilizează, în unele cazuri, așa-numite module cookie. Modulele cookie nu provoacă daune calculatorului dvs. și nu conțin viruși. Scopul modulelor cookie este de a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în calculatorul dvs. și care memorează navigatorul dvs.

Majoritatea modulelor cookie utilizate de noi sunt așa-numite „module cookie de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după încheierea vizitei dvs. Alte module cookie rămân în terminalul dvs. până când le ștergeți. Aceste module cookie ne oferă posibilitatea de a recunoaște navigatorul dvs. la următoarea vizită.

Puteți seta navigatorul astfel încât să fiți informat cu privire la plasarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie doar de la caz la caz, să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la momentul închiderii navigatorului. Dacă se dezactivează modulele cookie, funcționalitatea acestei pagini web poate fi limitată.

Modulele cookie necesare pentru desfășurarea procesului de comunicare electronică sau pentru punerea la dispoziție a funcțiilor dorite de dvs. (de ex., funcția coșului de cumpărături) sunt stocate în temeiul art. 6 para. 1 lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim pentru stocarea modulelor cookie, în vederea furnizării serviciilor sale fără erori de natură tehnică și în mod optimizat. Dacă se stochează alte module cookie (de ex., module cookie pentru analiza comportamentului dvs. de navigare), acestea vor fi tratate separat în această Declarație de protecție a datelor.

Fișierele de jurnalizare pentru server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere de jurnalizare pentru server, pe care navigatorul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

• tipul și versiunea de navigator

• sistemul de operare utilizat

• URL de referință

• numele gazdei calculatorului care accesează pagina

• ora solicitării serverului

• adresa IP

Aceste date nu vor fi colate cu alte surse de date.

Temeiul prelucrării datelor este art. 6 para. 1 lit. f RGPD, care permite prelucrarea datelor în vederea îndeplinirii unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

Formular de contact

Dacă ne transmiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, vom stoca datele dvs. din formularul de cerere, inclusiv datele de contact indicate acolo, în scopul procesării solicitării și al eventualelor întrebări ulterioare. Nu transmitem mai departe aceste date fără consimțământul dvs.

Așadar, prelucrarea datelor indicate în formularul de contact are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 para. 1 lit. din RGPD). Puteți revoca în orice moment acest consimțământ. Pentru aceasta, este suficient să ne transmiteți pe e-mail un mesaj netipizat. Revocarea nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor desfășurate până la momentul revocării.

Datele indicate de dvs. în formularul de contact rămân la noi până când ne veți solicita ștergerea acestora, veți revoca consimțământul sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., după finalizarea procesării solicitării dvs.). Nu se aduce atingere prevederilor legale obligatorii – în special în ceea ce privește termenele de păstrare.

Funcția de comentarii de pe această pagină web

Pentru funcția de comentarii de pe această pagină, în afară de comentariul dvs., se stochează și informații referitoare la momentul redactării comentariului, adresa dvs. de e-mail, iar dacă nu publicați anonim comentariul, numele de utilizator ales de dvs.

Stocarea adresei IP

Funcția noastră de comentarii stochează adresele IP ale utilizatorilor care scriu comentarii. Întrucât nu verificăm comentariile de pe pagina noastră înainte ca acestea să fie publicate, avem nevoie de aceste date pentru a putea interveni împotriva autorului, în cazul unor încălcări, precum insulte sau propagandă.

Durata stocării comentariilor

Comentariile și datele asociate (de ex., adresa IP) sunt stocate și rămân pe pagina noastră web până la ștergerea integrală a conținutului comentat sau până când comentariile trebuie șterse din motive juridice (de ex., comentarii ofensatoare).

Temei juridic

Stocarea comentariilor are loc pe baza consimțământului dvs. (art. 6 para. 1 lit. din RGPD). Puteți revoca oricând un consimțământ dat de dvs. Pentru aceasta, este suficient să ne transmiteți pe e-mail un mesaj netipizat. Revocarea nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor desfășurate deja.


5. Instrumente de analiză și reclame


Google Analytics

Această pagină web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează așa-numite „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și fac posibilă o analiză a utilizării de către dvs. a paginii web. De obicei, informațiile generate prin intermediul modulului cookie referitoare la utilizarea de către dvs. a acestei pagini web sunt transferate către un server Google din SUA și stocate acolo.

Stocarea modulelor cookie Google Analytics are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim asupra analizei comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât oferta web, cât și reclamele.

Anonimizarea IP-ului

Am activat pe această pagină web funcția de anonimizare a IP-ului. Prin aceasta, adresa dvs. IP este trunchiată de Google în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte ca aceasta să fie transmisă în SUA. Doar în cazuri excepționale, adresa IP este transmisă integral către un server Google din SUA și trunchiată acolo. În numele operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a paginii web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile de pe pagina web și pentru a presta pentru operatorul paginii web alte servicii asociate utilizării paginii web și internetului. Adresa IP transmisă de navigatorul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi colată de Google cu alte date.

Plugin pentru navigator

Puteți împiedica stocarea modulelor cookie setând în mod corespunzător software-ul navigatorului dvs., însă vă atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, există posibilitatea să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile de pe această pagină web. În plus, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor (inclusiv adresa dvs. IP) generate prin intermediul modulului cookie și corelate cu utilizarea de către dvs. a paginii web, dacă descărcați și instalați pluginul pentru navigator disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opunere împotriva colectării datelor

Puteți împiedica colectarea datelor dvs. prin intermediul Google Analytics dacă faceți clic pe următorul link. Va fi plasat un modul cookie opt-out care împiedică colectarea datelor dvs. la următoarele vizite pe această pagină web: dezactivarea Google Analytics.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor în cadrul Google Analytics, consultați Declarația de protecție a datelor de la Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prelucrarea datelor prin delegare

Am încheiat cu Google un contract de prelucrare a datelor prin delegare și implementăm prevederile stricte ale autorităților germane de protecție a datelor în utilizarea Google Analytics.

Caracteristici demografice în Google Analytics

Această pagină web utilizează funcția „caracteristici demografice” a Google Analytics. Prin aceasta, se pot redacta rapoarte care conțin afirmații despre vârsta, sexul și interesele vizitatorului paginii. Aceste date provin din reclame Google bazate pe interese, precum și din date despre vizitatori oferite de furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei persoane anume. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările de afișare din contul dvs. Google sau puteți interzice în general colectarea datelor dvs. prin intermediul Google Analytics. conform prezentării de la punctul „Opunere împotriva colectării datelor”.

Google Analytics Remarketing

Paginile noastre web utilizează funcțiile Google Analytics Remarketing împreună cu funcțiile Google AdWords și Google DoubleClick disponibile pe toate dispozitivele. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Această funcție face posibilă asocierea grupurilor țintă de promovare prin reclame realizate cu Google Analytics Remarketing, cu funcțiile Google AdWords și Google DoubleClick disponibile pe toate dispozitivele. În acest mod, mesajele promoționale personalizate, bazate pe interese, care au fost adaptate în funcție de comportamentul dvs. anterior de utilizare și navigare pe un terminal (de ex., telefon mobil), pot fi afișate și pe un alt terminal al dvs. (de ex., tabletă sau PC).

Dacă v-ați dat consimțământul în mod corespunzător, Google asociază în acest scop desfășurarea activității de navigare pe web și în aplicații cu contul dvs. Google. Astfel, pe fiecare terminal pe care vă conectați cu contul dvs. Google pot fi plasate aceleași mesaje publicitare personalizate.

Pentru a susține această funcție, Google Analytics colectează ID-uri autentificate prin Google ale utilizatorilor, care sunt corelate temporar cu datele noastre Google Analytics, pentru a defini și crea grupuri țintă pentru reclame pe dispozitive multiple.

Vă puteți opune cu efecte permanente împotriva remarketingului/targetingului dacă dezactivați reclamele personalizate din contul dvs. Google; pentru aceasta, urmați acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Centralizarea datelor colectate în contul dvs. Google are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți trimite sau revoca la Google (art. 6 para. 1 lit. f din RGPD). În cazul procedurilor de colectare a datelor care nu sunt colate în contul dvs. Google (de ex., deoarece nu aveți un cont Google sau v-ați opus fuzionării), colectarea datelor se bazează pe art. 6 para. 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim reiese din faptul că operatorul paginii web are interesul de a analiza în mod anonim vizitatorii paginii web, în scop publicitar.

Pentru mai multe informații și politica de confidențialitate, consultați Declarația de protecție a datelor Google la adresa: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords și Google Conversion-Tracking

Această pagina web utilizează Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google”).

În cadrul Google AdWords, folosim așa-numita Conversion-Tracking. Când faceți clic pe un anunț afișat de Google, va fi plasat un modul cookie pentru Conversion-Tracking. Modulele cookie sunt fișiere text mici pe care navigatorul de Internet le stochează pe calculatorul utilizatorului. Aceste module cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestei pagini web și modulul cookie nu a expirat încă, noi și Google avem posibilitatea de a vedea dacă utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit. Modulele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul paginilor web ale clienților AdWords. Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu veți primi informații prin care utilizatorii ar putea fi identificați personal. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți să dezactivați această funcție prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie de Conversion-Tracking Google prin intermediul navigatorului dvs. de Internet, la secțiunea setările utilizatorului. Prin urmare, nu veți fi inclus în statisticile de Conversion-Tracking.

Stocarea „modulelor cookie de conversie” are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim asupra analizei comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât oferta web, cât și reclamele.

Pentru mai multe informații despre Google AdWords și Google Conversion-Tracking, consultați Politica de confidențialitate Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Puteți seta navigatorul astfel încât să fiți informat cu privire la plasarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie doar de la caz la caz, să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la momentul închiderii navigatorului. Dacă se dezactivează modulele cookie, funcționalitatea acestei pagini web poate fi limitată.

Facebook Pixel

Pentru măsurarea conversiei, pagina noastră web utilizează pixelul pentru acțiunile vizitatorilor de la Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”).

Astfel, comportamentul vizitatorilor paginii web poate fi urmărit după ce aceștia au fost redirecționați pe pagina web a furnizorului, făcând clic pe un anunț pe Facebook. Prin aceasta, poate fi evaluată eficacitatea anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și se pot optimiza măsurile viitoare de publicitate.

Datele colectate sunt anonime pentru noi în calitate de operator al acestei pagini web și nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de către Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune cu profilul utilizatorului în cauză și Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu directiva Facebook privind utilizarea datelor. Prin aceasta, Facebook poate permite afișarea anunțurilor publicitare atât pe paginile Facebook, cât și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi în calitate de operator de pagină web.

Consultați politica de confidențialitate Facebook pentru mai multe informații privind protejarea vieții dvs. private: https://www.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, puteți să dezactivați funcția de remarketing „Custom Audiences” din secțiunea Setări pentru anunțuri publicitare la adresa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru aceasta, trebuie să fiți conectat(ă) la Facebook.

Dacă nu aveți un cont de Facebook, puteți dezactiva publicitatea Facebook bazată pe comportamentul utilizatorului pe pagina web a Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Newsletter


Date newsletter

Dacă doriți să primiți newsletter-ul (buletinul informativ) oferit pe pagina web, vă solicităm o adresă de e-mail, precum și informații care ne permit să verificăm dacă sunteți titularul adresei de e-mail furnizate și dacă sunteți de acord să primiți buletinul informativ. Nu sunt colectate date suplimentare decât în mod voluntar. Utilizăm aceste date exclusiv pentru furnizarea informațiilor solicitate și nu le transmitem către terți.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare a buletinelor informative are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 para. 1 lit. din RGPD). Consimțământului dat pentru stocarea datelor, adresa de e-mail, precum și utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat în orice moment, de exemplu prin intermediul link-ului de „dezabonare” din buletinul informativ. Revocarea nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor desfășurate deja.

Datele stocate la noi în scopul obținerii buletinului informativ vor fi salvate de noi până la dezabonarea dvs. de la buletinul informativ și vor fi șterse după anularea buletinului informativ. Datele stocate la noi în alte scopuri (de ex., adresele de e-mail pentru zona membrilor) rămân astfel neafectate.

CleverReach

Această pagină web utilizează CleverReach pentru a trimite buletine informative. Furnizorul este CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach este un serviciu prin intermediul căruia poate fi organizată și analizată trimiterea buletinelor informative. Datele introduse de dvs. în scopul primirii buletinului informativ (de ex., adresa de e-mail) vor fi stocate pe serverele CleverReach din Germania sau Irlanda.

Buletinele noastre informative trimise prin intermediul CleverReach ne permit să analizăm comportamentul destinatarilor buletinelor informative. Printre altele, se poate analiza numărul destinatarilor care au deschis mesajul buletinului informativ și cât de des se face clic pe link-ul din buletinul informativ. Cu ajutorul așa-numitelor Conversion-Trackings, se poate analiza și dacă a avut loc o acțiune predefinită (de ex., cumpărarea unui produs de pe pagina noastră web) după ce ați făcut clic pe link-ul din buletinul informativ. Pentru mai multe informații despre analiza datelor prin intermediul buletinelor informative CleverReach, consultați: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Prelucrarea datelor are loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 para. 1 lit. din RGPD). Puteți revoca în orice moment acest consimțământ prin dezabonarea de la buletinul informativ. Revocarea nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor desfășurate deja.

În cazul în care nu doriți o analiză prin intermediul CleverReach, trebuie să vă dezabonați de la buletinul informativ. În acest scop, vă oferim un link corespunzător în fiecare buletin informativ. În plus, vă puteți dezabona de la buletinul informativ direct de pe pagina web.

Datele stocate la noi în scopul obținerii buletinului informativ vor fi salvate de noi până la dezabonarea dvs. de la buletinul informativ și vor fi șterse după anularea buletinului informativ, atât de pe serverele noastre, cât și de pe serverele CleverReach. Datele stocate la noi în alte scopuri (de ex., adresele de e-mail pentru zona membrilor) rămân astfel neafectate.

Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate CleverReach la adresa: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Încheierea unui contract de prelucrare a datelor prin delegare

Am încheiat cu CleverReach un contract de prelucrare a datelor prin delegare și implementăm prevederile stricte ale autorităților germane de protecție a datelor în utilizarea CleverReach.


7. Plugin-uri și instrumente


YouTube

Pagina noastră web utilizează plugin-uri de pe pagina YouTube administrată de Google. Operatorul paginii web este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Când vizitați una dintre paginile noastre web dotate cu un plugin YouTube, se va stabili o conexiune la serverele YouTube. Astfel se comunică serverului YouTube paginile pe care le-ați vizitat.

Dacă v-ați conectat la contul dvs. YouTube, YouTube vă va permite să asociați comportamentul dvs. de navigare direct cu profilul dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. YouTube.

Utilizarea YouTube are loc în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 para. 1 lit. din RGPD.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorului, consultați Politica de confidențialitate YouTube la adresa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Această pagină web utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul unei API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesară salvarea adresei dvs. IP. De obicei, aceste informații sunt transferate pe un server Google din Statele Unite și stocate acolo. Furnizorul acestei pagini web nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps are loc în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și al găsirii cu ușurință a locurilor indicate de către noi pe pagina web. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 para. 1 lit. din RGPD.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, consultați Declarația de protecție a datelor de la Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


8. Parteneri de cooperare

Compania noastră vă verifică în mod regulat bonitatea, în cazul încheierii unui contract și în anumite cazuri când există un interes legitim. Pentru aceasta, colaborăm cu Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46 , 48151 Münster, de la care primim datele necesare. În acest scop, vom trimite numele și datele dvs. de contact către Creditreform. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor în cadrul Creditreform, consultați www.creditreform-muenster.de/EU-DSGVO.

9. Drepturi de proprietate intelectuală


Toate textele, imaginile, reprezentările grafice, animațiile, videoclipurile, sunetele și alte materiale conținute în această pagină web, precum și dispunerea acestora, sunt protejate de legile privind dreptul de autor și alte legi similare. În principiu, multiplicarea, modificarea sau utilizarea materialelor de mai sus în alte publicații electronice sau tipărite sunt interzise fără acordul scris prealabil al firmei Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Toate mărcile sunt protejate, în măsura în care nu se specifică altfel, și în special mărcile, logourile, emblemele și plăcuțele de identificare Winkhaus. Brevetele și mărcile prezentate pe această pagină web reprezintă proprietatea intelectuală a firmei Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

10. Sistem de comandă online


Datele dvs. personale sunt criptate în procesul de comandă (Online Order System) prin SSL, prin Internet. Prin măsuri tehnice și organizatorice, asigurăm pagina web și alte sisteme împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau partajării datelor dvs. de către persoane neautorizate. Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale și a cheii de securitate. Trebuie să păstrați întotdeauna confidențialitatea datelor dvs. de acces și să închideți fereastra navigatorului atunci când încheiați comunicarea cu noi, în special dacă partajați calculatorul cu alte persoane.

11. Portalul partenerilor Winkhaus


Winkhaus este titularul drepturilor întregului conținut, care poate fi găsit pe portalul partenerilor (de ex. documente PDF, fotografii, conținut editorial etc.), precum și al portalului partenerilor propriu-zis în forma sa concretă.


Utilizatorul dobândește un drept simplu, valabil în întreaga lume, neexclusiv, netransferabil, care nu este sublicențiabil asupra fotografiilor și documentelor PDF, în următoarele condiții:

Utilizatorul are dreptul să folosească fotografii și documente PDF în scopuri proprii comerciale și publicitare. În special, este permisă utilizarea în medii tipărite și online (de ex., broșuri, cataloage, pliante, paginii web, buletine informative electronice). Dreptul de utilizare se extinde asupra tuturor unităților și filialelor, în care utilizatorul deține în mod direct sau indirect mai mult de 50% din acțiunile societății. Utilizatorul are obligația ca, în cazul publicării, să se adreseze în mod expres către Winkhaus, în calitate de titular al drepturilor.

Fotografiile nu trebuie modificate, prelucrate, completate, grupate sau falsificate în alt mod.
 
Dreptul de utilizare expiră în cazul în care utilizatorul se deconectează de la portalul partenerilor sau contul de utilizator este șters sau blocat de Winkhaus. 

12. Răspundere și instanța competentă


Winkhaus este pe deplin răspunzător în conformitate cu dispozițiile legale (I) pentru daunele rezultate din vătămarea vieții, integrității corporale sau a sănătății (II) cu premeditare (III) în caz de neglijență gravă; și (IV) în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse.


Fără a limita cele menționate de mai sus, Winkhaus este răspunzător pentru neglijența ușoară numai în cazul încălcării unei obligații contractuale „semnificative”. În acest sens, obligațiile „semnificative” sunt obligații necesare pentru executarea contractului, a căror încălcare ar periclita îndeplinirea scopului contractului și pe a căror respectare trebuie să se bazeze de regulă utilizatorul. În aceste cazuri, răspunderea este limitată la daune tipice și previzibile; în alte cazuri, nu există nicio răspundere pentru o neglijență ușoară.

Utilizarea tuturor ofertelor Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG este supusă exclusiv legislației germane. Instanța competentă exclusivă pentru soluționarea litigiilor cu un utilizator care este comerciant, persoană juridică de drept public sau de fond public special este Münster/Westfalen.