Impressum

Firma skupiny Winkhaus

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Sídlo spoločnosti: Telgte
Obvodný súd Münster, HRA 6525 Münster

Komplementár: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Obvodný súd Münster, HRB 9553 Münster

IČ DPH DE 126046759

Vedenie firmy: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Vylúčenie ručenia

Informácie z týchto webových stránok neustále aktualizujeme a kontrolujeme. Napriek všetkej starostlivosti sa môžu údaje medzičasom zmeniť. Preto nemôžeme prevziať záruky za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých k dispozícii. Vyhradzujeme si právo informácie na tejto internetovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo aktualizovať. To platí aj pre vylepšenia a/alebo zmeny výrobkov, príp. programov popísaných na tejto stránke. Naša internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Spoločnosť Winkhaus nie je zodpovedná za obsah týchto internetových stránok a dodržanie ustanovení o ochrane údajov prevádzkovateľmi týchto stránok.

Copyright a značky

Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, zvuky a iné obsahy tejto internetovej stránky a tiež ich usporiadanie sú chránené zákonom o autorskom práve a inými zákonmi na ochranu. Rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedených obsahov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG je zakázané. Všetky značky sú, pokiaľ nie je uvedené inak, chránené zákonom o značkách, obzvlášť značky, logá, emblémy a typové štítky Winkhaus. Patenty a značky prezentované na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG