Používanie súborov cookie zo strany Winkhausu

Keď navštívite internetovú stránku Winkhausu a nastavenia vášho prehliadača akceptujú prijímanie súborov cookie, uvedené pre nás znamená, že máte záujem o výrobky a/alebo služby Winkhausu a súhlasíte s používaním súborov cookie na tento účel tak, ako je to popísané v nasledujúcom texte.

Súbory cookie a ako ich používame

Pri súboroch cookie ide o špecifické identifikačné značky, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača alebo iné koncové zariadenia, aby naše systémy mohli identifikovať vaše zariadenie a mohli sme vám dávať k dispozícii úplný rozsah funkcií našich internetových stránok.

Súbory cookie a nastavenia prehliadača

Funkcia pomoci väčšiny prehliadačov vám vysvetľuje, ako môžete vášmu prehliadaču zabrániť v akceptovaní súborov cookie, ako môžete váš prehliadač nechať upozorňovať na dostávanie nových súborov cookie alebo tiež to, ako môžete všetky p
rijaté súbory cookie vypnúť. Podobné funkcie, ako sú flashové súbory cookie, ktoré sa používajú zo strany doplnkov prehliadača, môžete vypnúť alebo vymazať zmenou nastavení doplnku prehliadača alebo prostredníctvom internetovej stránky výrobcu doplnku prehliadača.
V nasledujúce časti vám vysvetľujeme, ako môžete vykonať nastavenia na účely odmietnutia alebo akceptovania súborov cookie v 5 najviac používaných prehliadačoch (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari):

Internet Explorer:

 1. Kliknite v otvorenom prehliadači Internet Explorer na tlačidlo „Nástroje“ a potom na „Možnosti internetu“.
 2. Kliknite na kartu „Ochrana osobných údajov“. Nastavenia pre akceptovanie alebo odmietnutie súborov cookie môžete potom vykonať prostredníctvom posuvníka a nastavení „Vysoká, Stredná, Nízka“.
  • Akceptovanie všetkých súborov cookie: posuňte posuvník nadol pre akceptovanie všetkých súborov cookie
  • Odmietnutie všetkých súborov cookie: posuňte posuvník nahor pre zablokovanie všetkých súborov cookie. Vedľa posuvníka sa zakaždým presne ukazuje, ktoré súbory cookie sa vo zvolenom nastavení blokujú, resp. povoľujú.
  • Odmietnutie iba súborov cookie tretích strán: Kliknite na karte „Ochrana osobných údajov“ na položku menu „Spresniť“ a zvoľte tam príslušné pole „Blokovať súbory cookie tretích strán“.
 3. Kliknite následne na „OK“ pre potvrdenie zvoleného nastavenia.

Mozilla Firefox:

 1. Kliknite v otvorenom okne prehliadača Firefox na tlačidlo „Firefox“ (v rámci Windows XP na položku menu „Príslušenstvo“) a následne vyberte podmenu „Nastavenia“.
 2. Kliknite na kartu „Ochrana osobných údajov“. 
 3. Kliknite v oblasti „História“ vo výberovom zozname „Uchovávanie histórie:“ na tlačidlo: „Použiť vlastné nastavenia“.
  • Akceptovanie všetkých súborov cookie: Odfajknite pri „Povoliť serverom nastavovať cookies“
  • Odmietnutie všetkých súborov cookie: Odstráňte zafajknutie pri „Povoliť serverom nastavovať cookies“
  • Odmietnutie iba súborov cookie tretích strán: Odstráňte zafajknutie pri „Povoliť cookies tretích strán“.
 4. Pri prehliadači Mozilla Firefox môžete navyše vybrať, ako dlho súbory cookie smú zostať uložené:
  • Uchovávať cookies do: „vypršania platnosti“: Každý súbor cookie sa vymazáva po uplynutí dátumu platnosti. Túto hodnotu stanovuje internetová stránka, z ktorej súbor cookie pochádza.
  • Uchovávať cookies do: „ukončenia Firefoxu“: Súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači, sa vymazávajú po ukončení prehliadača Firefox.
  • Uchovávať cookies do: „vždy sa opýtať“: Zakaždým, keď sa internetová stránka pokúša uložiť cookie, sa objaví výstražné hlásenie. Súbor cookie potom môžete povoliť alebo odmietnuť.
 5. Pomocou „OK“ potvrďte vaše nastavenia.

Google Chrome:

 1. Kliknite na paneli nástrojov prehliadača na symbol kľúča na skrutky.
 2. Zvoľte „Nastavenia“. 
 3. Kliknite na konci stránky na „Zobraziť rozšírené nastavenia“. 
 4. Kliknite v časti „Ochrana súkromia“ na tlačidlo „Nastavenia obsahu“. 
 5. V oblasti „Súbory cookie“ môžete uskutočniť želané nastavenia pre súbory cookie:
  • Akceptovanie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Povoliť nastavenie miestnych údajov“.
  • Odmietnutie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Blokovať webovým stránkam nastavenie akýchkoľvek údajov“ 
  • Odmietnutie iba súborov cookie tretích strán: V rámci tejto položky menu môžete kliknutím na políčko „Blokovať súbory cookie tretích strán a údaje webových stránok“ zablokovať súbory cookie tretích strán nezávisle od vyššie zvoleného nastavenia 
  • Okrem toho Google Chrome ponúka nasledujúce nastavenie: „Uchovávať miestne údaje iba do zavretia prehliadača“, t. j. akceptujú sa všetky súbory cookie, avšak po zatvorení prehliadača sa znova vymazávajú.

Opera:

 1. Kliknite v otvorenom prehliadači v menu prehliadača na tlačidlo „Nastavenia“
 2. Kliknite na tlačidlo „Rozšírené voľby“ 
 3. Kliknite na tlačidlo „Cookies“
  • Akceptovanie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Prijímať cookies“
  • Odmietnutie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Neprijímať žiadne cookies“ 
  • Odmietnutie iba súborov cookie tretích strán: „Prijímať cookies len z navštívenej stránky“, t. j. súbory cookie z iných serverov, ako je stránka, ktorú práve navštevujete, sa odmietajú.

Safari:

 1. Kliknite na tlačidlo „Safari“
 2. Kliknite v otvorenom prehliadači v menu prehliadača na tlačidlo „Nastavenia“ 
 3. Kliknite na tlačidlo „Blokovať cookies“
  • Akceptovanie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Vždy povoliť“
  • Odmietnutie všetkých súborov cookie: Zvoľte nastavenie „Vždy blokovať“
  • Odmietnutie súborov cookie tretích strán: Zvoľte nastavenie „Okrem navštívených“, t. j. súbory cookie sa akceptujú len od navštívených internetových stránok