Upotreba kolačića kod Winkhausa

Kada posećujete Winkhaus veb stranu i ako u podešavanjima Vašeg veb pretraživača prihvatate kolačiće to znači da ste zainteresovani za proizvode i/ili usluge od Winkhausa i da prihvatate korišćenje kolačića kao što je opisano u sledećem tekstu.

O kolačićima i kako ih mi koristimo

Kolačići su specifični oblici identifikacionih elemenata koje prenosimo na hard disk Vašeg računara ili drugih krajnih uređaja kako bi naši sistemi prepoznali Vaš uređaj i obezbedili puni obim funkcionalnosti naše veb strane.

Podešavanja kolačića i veb pretraživača

Funkcija pomoći većine veb pretraživača pružiće Vam objašnjenje kako možete da sprečite da prihvatate nove kolačiće i na koji način možete u Vašem veb pretraživaču da odredite kada želite da preuzmete novi kolačić ili kako da isključite preuzimanje svih kolačića. Slične funkcije kao što su Flash kolačići koje koriste dodaci pretraživača možete da isključite ili izbrišete promenama u podešvanjima dodatka veb pretraživača ili putem veb strane proizvođača dodatka pretraživača.

U nastavku objasnićemo Vam kako ćete izmeniti podešavanja u vezi preuzimanja ili ne preuzimanja kolačića u 5 najčešće korišćenih veb pretraživača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari).

Internet Explorer:

 1. U pokrenutom Internet Exploreru kliknite na dugme "Alatke" i onda na "Internet opcije".
 2. Kliknite sada na karticu "Bezbednost" Podešavanja da se prihvate ili odbiju kolačici može se izvršiti putem klizača i postavkom nivoa bezbednosti "Visok, srednji, niski".
  • Preuzimaj sve kolačiće sa sajtova: pomerite klizač do kraja nadole kako bi prihvatili preuzimanje svih kolačića
  • Uopšte ne preuzimaj kolačiće: pomerite klizač do kraja nagore kako bi blokirali sve kolačiće. Pored klizača se tačno prikazuje koji kolačići se na odgovarajućem podešavanju blokiraju, tj. čije preuzimanje se dozvoljava.
  • Ne preuzimaj kolačiće samo od trećih lica.: Na kartici "Bezbednost" kliknite na tačku menija "Prilagođeni nivo" i dalje na odgovarajuće polje "Blokirati kolačiće trećih lica".
 3. Na kraju kliknite na dugme "Primeni" kako bi potvrdili izabrano podešavanje

Mozilla Firefox:

 1. U pokrenutom prozoru Firefox-a kliknite na dugme "Firefox" (a u operativnom sistemu XP na dugme "Alatke") i izaberite podmeni "Postavke".
 2. Kliknite na karticu "Privatnost". 
 3. U delu "Istorijat" kliknite na padajući meni pored "Firefox:" na opciju "koristi posebna podešavanja za istorijat".
  • Prihvataj kolačiće sa sajtova: Stavite oznaku potvrde pored "Prihvataj kolačiće sa sajtova"
  • Uopšte ne preuzimaj kolačiće: Uklonite oznaku potvrde pored "Prihvataj kolačiće sa sajtova"
  • Ne preuzimaj kolačiće samo od trećih lica.: Pored "Prihvataj kolačiće od trećih lica" izaberite u padajućem meniju "Nikad".
 4. Pored toga možete u Mozilla Firefox da podesite koliko dugo će se čuvati kolačići:
  • Čuvaj dok: "ne isteknu": Svaki kolačić se briše nakon isteka njegovog roka važenja. Ovu vrednost određuje veb strana sa koje potiče kolačić.
  • Čuvaj: "dok ne zatvorim Firefox": kolačići sačuvani na računaru se čuvaju dok se ne zatvori Firefox.
  • Čuvaj: "Svaki put pitati": Prikazuje se svaki put upozorenje kada veb strana pokuša da sačuva kolačić. Tada možete da odlučite da li ćete sačuvati ili da odbijete čuvanje kolačića.
 5. Sa "Primeni" potvrđujete Vaše podešavanje.

Google Chrome:

 1. Kliknite pored trake sa alatkama na simbol ključa.
 2. Izaberite "Podešavanja". 
 3. Kliknite na kraju strane na "Prikaži napredna podešavanja". 
 4. U odeljku "Privatnost" kliknite na dugme "Podešavanje sadržaja". 
 5. U delu "Kolačići" možete da izvršite željena podešavanja za kolačiće:
  • Prihvataj kolačiće sa sajtova: Dozvoli postavljanje lokalnih podataka
  • Uopšte ne preuzimaj kolačiće: Izaberite podešavanje "Blokiraj sajtove tako da ne postavljaju nikakve podatke" 
  • Ne preuzimaj kolačiće samo od trećih lica.: Ispod ove tačke menija možete klikom na polje za potvrdu "Blokiraj kolačiće treće strane i podatke sajta" da blokirate kolačiće trećih strana nezavisno od gornjih podešavanja. 
  • Pored toga postoje u Google Chrome sledeća podešavanja: "Zadrži lokalne podatke samo dok ne zatvorim pregledač", t.j. svi kolačići se čuvaju, ali se brišu nakon što se veb pretraživač zatvori.

Opera:

 1. U otvorenom veb pretraživaču u meniju pretraživača kliknite na "Podešavanja"
 2. Kliknite na dugme "Napredna podešanja" 
 3. Kliknite na dugme "Kolačići"
  • Prihvataj kolačiće sa sajtova: Izaberite podešavanje "Sačuvaj kolačiće"
  • Uopšte ne preuzimaj kolačiće: U podešavanjima izaberite podešavanja "Nikada ne čuvaj kolačiće" 
  • Ne preuzimaj kolačiće samo od trećih lica.: "Čuvaj samo kolačiće veb strane koja se posećuje", t.j. kolačići sa drugih servera od veb strane koje posećujete se odbijaju i ne prihvataju.

Safari:

 1. Kliknite na dugme "Safari"
 2. U otvorenom veb pretraživaču u meniju pretraživača kliknite na "Podešavanja" 
 3. Kliknite na dugme "Privatnost"
  • Prihvataj kolačiće sa sajtova: Izaberite podešavanje "Uvek"
  • Uopšte ne prihvatiti čuvanje kolačića: Izaberite u podešavanjima "Nikad"
  • Ne prihvataj kolačiće trećih lica: Izaberite u podešavanjima "Od posećenih veb strana", t.j. prihvataju se samo kolačići veb strana koje su bile posećene.