Användning av cookies hos Winkhaus

När du besöker en webbsida från Winkhaus och alternativet för att acceptera cookies är inställt i din webbläsares inställningar innebär det för oss att du intresserar dig för produkter och/eller tjänster från Winkhaus och att du samtycker till användningen av cookies på det sätt som beskrivs nedan.

Cookies och hur vi använder dem

Cookies är specifika ID-filer som vi överför till hårddisken på din dator eller annan slutenhet för att våra system ska kunna identifiera din enhet. Det gör att du kan använda alla funktioner på våra webbsidor.

Cookies och webbläsarinställningar

Hjälpfunktionen som finns i de flesta webbläsare erbjuder dig mer information om hur du kan blockera nya cookies, hur du ställer in din webbläsare så att den uppmärksammar dig på nya cookies eller hur du blockar alla cookies som skickas till din enhet. Du kan avaktivera eller radera liknande funktioner, såsom Flash-cookies som används av webbläsarens tilläggsprogram, genom att ändra inställningarna för webbläsarens tillägg eller via webbplatsen för tillverkaren av dessa tillägg.

Nedan förklarar vi hur du genomför inställningarna för att tillåta eller blockera cookies i de fem vanligaste webbläsarna (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari).

Internet Explorer:

 1. Öppna Internet Explorer, gå till ”Extra” och klicka på ”Internetalternativ”.
 2. Klicka på registerfliken ”Sekretess”. Inställningarna för att tillåta eller blockera cookies sker med hjälp av alternativen ”hög”, ”medel” eller ”låg”.
  • Tillåta alla cookies: skjut reglaget nedåt för att tillåta alla cookies
  • Blockera alla cookies: skjut reglaget uppåt för att blockera alla cookies. Intill reglaget visas exakt vilka cookies som blockeras resp. tillåts med vald inställning.
  • Blockera endast cookies från tredje part: Under registerfliken ”Sekretess” ska du klicka på menypunkten ”Avancerat” och välja alternativet ”Blockera cookies från tredje part”.
 3. Klicka därefter på ”OK” för att spara inställningen.

Mozilla Firefox:

 1. Öppna Firefox-fönstret och klicka på ”Firefox” (menypunkten ”Extra” i Windows XP) och välj undermenyn ”Inställningar”.
 2. Klicka på fliken ”Sekretess”. 
 3. Vid alternativet ”Firefox kommer att:” under ”Historik” ska du välja ”Använda anpassade inställningar för historiken”.
  • Tillåta alla cookies: Kryssa för ”Tillåt cookies”
  • Blockera alla cookies: Kryssa av ”Tillåt cookies”.
  • Blockera endast cookies från tredje part: Kryssa av alternativet ”Tillåt tredje part cookies”.
 4. I Mozilla Firefox kan du dessutom välja hur länge cookies ska sparas.
  • Behåll tills: ”de förfaller”: Varje cookie tas bort när giltighetsdatumet har gått ut. Detta värde fastställs av den webbplats som har skickat cookien.
  • Behåll tills: ”Firefox stängs”: Cookies som har sparats på din dator tas bort när du stänger Firefox.
  • Behåll tills: ”fråga varje gång” Ett varningsmeddelande visas varje gång en webbplats försöker spara en cookie. Du kan då välja att tillåta eller blockera cookien.
 5. Bekräfta din inställning med OK.

Google Chrome:

 1. I webbläsarens symbolrad ska du trycka på skruvmejseln.
 2. Välj ”Inställningar”. 
 3. På slutet av sidan ska du välja ”Visa avancerade inställningar”. 
 4. Klicka på ”Innehållsinställningar” i avsnittet ”Sekretess”. 
 5. Under ”Cookies” kan du genomföra önskade inställningar för cookies.
  • Tillåta alla cookies: Välj inställningen ”Tillåt att lokala data sparas”.
  • Blockera alla cookies: Välj inställningen ”Förhindra att webbplatser sparar data”. 
  • Blockera endast cookies från tredje part: Genom att klicka på rutan ”Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part” under denna menypunkt kan du blockera cookies från tredje part oberoende av den inställning som valts ovan. 
  • Google Chrome erbjuder dessutom följande inställning:”Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren”, dvs. alla cookies tillåts, men tas bort igen när webbläsaren stängs.

Opera:

 1. Öppna webbläsaren och klicka på knappen ”Inställningar” i webbläsarens meny.
 2. Klicka på ”Avancerat”. 
 3. Klicka på ”Cookies.
  • Tillåta alla cookies: Välj inställningen ”Ta emot cookies”.
  • Blockera alla cookies: Välj inställningen ”Ta aldrig emot cookies”. 
  • Blockera endast cookies från tredje part:”Ta enbart emot cookies för platsen jag besöker”, dvs. cookies från andra servrar än den webbplats som just besöks avvisas.

Safari:

 1. Klicka på knappen ”Safari”.
 2. Öppna webbläsaren och klicka på knappen ”Inställningar” i webbläsarens meny. 
 3. Klicka på knappen ”Sekretess och säkerhet”.
  • Tillåta alla cookies: Välj inställningen ”Alltid”.
  • Blockera alla cookies: Välj inställningen ”Aldrig”.
  • Blockera cookies från tredje part: Välj inställningen ”Från besökta sidor”. Endast cookies från sidor som besökts tillåts.