pyroLock

De meervoudige vergrendeling voor rook- en brandwerende toepassingen

De plek waar een brand kan overslaan naar andere delen van een gebouw, is vaak een deur. Daarom moet een deur in noodsituaties permanent en betrouwbaar gesloten blijven om de brand en de rook tegen te houden en kostbare tijd te winnen voor reddingsacties.

Bescherming heeft prioriteit

Bij maatregelen tegen brand staat de veiligheid absoluut op de eerste plaats. Dat blijkt ook uit de veranderde maatschappelijke randvoorwaarden waarbij het thema veiligheid in openbare en particuliere setting steeds belangrijker wordt. Bij brand staan mensenlevens op het spel. Tegelijkertijd moeten bezittingen worden beschermd en moet de brand worden ingeperkt. De plek waar een brand kan overslaan naar andere delen van een gebouw, is vaak een deur. Daarom moet er bij een deur die als centrale toegang of als ruimteafscheiding dient, op gelet worden dat deze in noodsituaties permanent en betrouwbaar gesloten blijft. Omdat daardoor de brand en de rook tegengehouden worden en er kostbare tijd worden gewonnen voor reddingsacties. De meervoudige vergrendeling heeft in dergelijke situaties een zeer belangrijke functie.

Juridische basis

Bij brand- en rookwerende afsluitingen moeten alle beslagcomponenten en toebehoren op hun geschiktheid en permanente werking getest gecertificeerd zijn. Voor het in brand- en rookwerende afsluitingen gebruikte beslag en de toebehoren is een certificaat van geschiktheid/conformiteit voorgeschreven. Het bewijs van de conformiteit dient met een algemeen bouwtechnisch testcertificaat, i.o.m. bouwvoorschriftenlijst A deel 2, volgnr. 2.11, door elke producent geleverd te worden in de vorm van een conformiteitscertificaat van een erkende certificeringsinstantie. Een exacte definitie van de geschiktheid van de producten is vastgelegd in het "algemene bouwtechnische testcertificaat". Elk voor brand- en rookwerende afsluitelementen gebruikt bouwproduct moet dus zijn geschiktheid aantonen met het conformiteitsteken ("Ü"-teken), het CE-keurmerk of een algemeen bouwtechnisch testcertificaat.  De meervoudige vergrendelingen worden volgens de eisen van DIN 4102-18: 1991-03, aan interne productiecontroles onderworpen en de conformiteit met de „Ü“-markering wordt gecertificeerd.

Meervoudige brandwerende Winkhaus-vergrendeling

Winkhaus beschikt over een "algemeen bouwtechnisch testcertificaat" voor 1- en 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren, gecertificeerd door het MPA NRW, Do. nr. 9.19. Hierdoor is de geschiktheid voor brandwerende deuren aangetoond. In individuele gevallen dient het gebruik afgestemd te worden met de instantie die het bouwelement gecertificeerd heeft. Bovendien zijn meervoudige vergrendelingen van Winkhaus met paniekfunctie geschikt voor 1- en 2-vleugelige brandwerende deuren en zijn deze volgens EN 179/EN 1125 geclassificeerd en gemarkeerd.

Aanwijzing

Brandwerende draaivleugeldeuren mogen alleen in combinatie met gecertificeerde vergrendelingen, deursluiters, scharnieren en greepwisselgarnituren worden gebruikt. Welk beslag en welke toebehoren bij een brandwerend element mogen worden gebruikt, is vermeld in de "algemene bouwtechnische toelating" van het brand- en rookwerende element. Bij gebruik van sluitplaten dient met op de speciale geschiktheid voor brandwerende toepassingen te letten.
pyroLock

pyroLock M haakschoot

pyroLock

pyroLock slotkast

pyroLock

pyroLock B pen

Bij maatregelen tegen brand staat de veiligheid absoluut op de eerste plaats: als het brandt, staan mensenlevens op het spel. Tegelijkertijd moeten bezittingen worden beschermd en moet de brand worden ingeperkt.

Winkhaus pyroLock B is gecertificeerd door het MPA NRW, do. nr. 9.19. via een „algemeen bouwtechnische testcertificaat“ voor 1-vleugelige en de gebruiksvleugel van 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren (alleen met een tegen foute bediening beveiligde standvleugelsluiting).

Bovendien zijn Winkhaus veiligheidsdeurvergrendelingen met anti-paniekfunctie volgens DIN EN 179 en DIN EN 1125 standaard geschikt voor brand- en rookwerende deuren.

Toepassingsgebieden

  • FS – Brandwerende deuren ('Feuerschutz-Verriegelung')
  • RS – Rookwerende deuren ('Rauchschutz-Verriegelung')

Uitvoeringen

  • pyroLock B ('Bolzenreigel')
  • panicLock M ('Massivschwenkriegel') en BM ('bleuMotion'), volgens DIN EN 179/1125
  • panicLock AV2OR 179 ('Automatik-Verriegelung ohne Riegel') volgens DIN EN 179)
  • verdere details/concrete uitvoeringen op aanvraag
Prüfzeichen MPA NRW

Certificaat MPA NRW

Standaardvariant 60

met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm (F2060 M2 = vlakke voorplaat, 20 mm voorplaatbreedte, 2 zwenkschoten)

Standaardvariant 60 met kierstandhouder

met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm (FW2060 M2 = vlakke voorplaat, met kierstandhouder, 20 mm voorplaatbreedte, 2 zwenkschoten)

Standaardvariant 60

met 4 zwenkhaken voor standaard buiten met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm (F2060 M4 = vlakke voorplaat, 20 mm voorplaatbreedte, 4 zwenkschoten)

Variant 06

met 2 pennen voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm (F2006 B2 = vlakke voorplaat, 20 mm voorplaatbreedte,2 penschoten of F2406 B2 = vlakke voorplaat, 24 mm voorplaatbreedte, 2 penschoten)

Aanwijzing

Daarnaast zijn Winkhaus veiligheidsdeurvergrendelingen met antipaniekfunctie volgens DIN EN 179 en DIN EN 1125 standaard geschikt voor brand- en rookwerende deuren.
Prestatieverklaringen conform Bouwbesluit

Hier vindt u de actuele prestatieverklaringen van de betreffende producten

Prestatieverklaringen