panicLock

Nood- en anti-paniekvergrendeling

Sinds april 2003 zijn in Nederland de geharmoniseerde normen NEN EN 179 en EN 1125 van kracht die het gebruik van vergrendelingen voor deuren in vlucht- en reddingsroutes regelen. De moderne nooduitgangs- en anti-paniekvergrendelingen van Winkhaus bieden deze volgens de normen gecertifieerde veiligheid.

Levens beschermen

Of het nu gaat om een brand, een aardbeving of iemand die door het lint gaat - er zijn situaties waarin men maar een ding voor ogen heeft: Wegwezen hier! Zo snel en zo veilig mogelijk. Juist wanneer paniek uitbreekt, moeten de nooduitgangs- en paniekoplossingen voor de deuren en uitgangen functioneren en zelfs door vluchtende mensen intuïtief bediend kunnen worden. Winkhaus biedt juist voor deze noodgevallen een omvangrijk scala van geteste producten aan, die in kritieke gevallen levens kunnen redden.
De anti-paniekvergrendelingen panicLock volgens DIN EN 179 (nooddeur, d.m.v. krukbediening) en DIN EN 1125 (anti-paniekdeur, d.m.v. duwbalk) voldoen aan alle eisen voor een snelle openingsfunctie van binnenuit en bieden door de massieve zwenkhaken toch voldoende bescherming tegen betreding van buitenaf. Geschikt voor 1- en 2-vleugelige deuren van aluminium, hout en kunststof.
Meervoudige vergrendelingen voor vluchtdeuren laten zich over het algemeen - ook in vergrendelde toestand - zonder sleutel in vluchtrichting openen. Afhankelijk van de sluitfunctie kan de mogelijkheid om de deur tegen de vluchtrichting in te openen verschillend zijn.
In het Winkhaus-programma is het volgende verkrijgbaar:

 • Omschakelfunctie B 
 • Doorgangsfunctie D
 • Wisselfunctie E 

 

Bovendien zijn meervoudige vergrendelingen van Winkhaus geschikt voor 1- en 2-vleugelige brandwerende deuren en zijn zij geclassificeerd en gemarkeerd volgens DIN EN 179/1125.
Belangrijk: Bij de montage van panicLock-vergrendelingen in deuren dient op de correcte combinatie van de binnen het systeem gecertificeerde componenten te worden gelet - bijv. eisen aan de greepgarnituren, profielcilinders etc.

panicLock

Paniekbalk DIN EN 1125

panicLock AP3 179 en 1125, anti-paniekfuncties E / B / D

De mechanische antipaniekvergrendelingen in de variant panicLock AP3 (volgens DIN EN 179 en DIN EN 1125), leverbaar met

 • omschakelfunctie B (met gedeelde tuimelaar, gedeeld krukgat)
 • doorgangsfunctie D (met gedeelde tuimelaar, gedeeld krukgat)
 • wisselfunctie E (met ingebouwde wissel, doorgaand krukgat),


voldoen aan alle eisen voor een snelle openingsfunctie van binnenuit en bieden desondanks bescherming tegen betreding van buitenaf door de massieve zwenkhaak. Geschikt voor 1-vleugelige deuren en/of 2-vleugelige* deuren van aluminium, hout en kunststof. Eenvoudige montage van de oplossing met 2 vleugels door af te zien van schroefdraadstangen of van een zelfactiverende, vlak aansluitende drijfgrendelstang.

Winkhaus panicLock AP3 vereist een profielcilinder met meenemerpositie ± 30°, telkens met licht beweegbare vrijloopfunctie of starre meenemerstand.
*Profielaangepaste varianten op aanvraag

panicLock AV2 OR 179 - meervoudige vergrendeling, automatisch met wisselfunctie E

De mechanische antipaniekvergrendeling met automatische veiligheid door twee zelfactiverende zwenkgrendels en schoot in de variant panicLock M 179 (volgens DIN EN 179) met wisselfunctie E (doorgaand krukgat) voldoet aan alle eisen voor een snelle openingsfunctie van binnenuit en biedt desondanks bescherming tegen betreding van buitenaf door de massieve zwenkhaken.  Geschikt voor 1-vleugelige deuren en/of 2-vleugelige deuren met vaststaande gebruiksvleugel van aluminium, hout en kunststof.

Winkhaus panicLock AV2OR (zonder hoofdgrendel) vereist over het algemeen een profielcilinder met meenemerpositie ± 45°, telkens met licht beweegbare vrijloopfunctie of starre meenemerstand.

Optioneel: Deuropenerfunctie door elektrische motorkast aan de slotstolp

panicLock BM 179 / 1125 – volledig motorische meervoudige vergrendeling met wisselfunctie E

De volledig motorische antipaniekvergrendeling blueMotion kan optimaal worden uitgerust als panicLock BL 179 (volgens DIN EN 179) en als panicLock 1125 (volgens DIN EN 1125).

AANWIJZING: Bij panicLock B M moet altijd het toegelaten STV-accupack met laadschakeling 24 VDC worden gebruikt (zie toebehoren - elektronische vergrendelingen).

OPGELET! Alleen paniek-vrijloopcilinders met FZG-antiblokkeerfunctie ('met ' direkt ontkoppeling') en meenemerstand max. ± 30° gebruiken!

Voordelen:

 • Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
 • DIN-richting instelbaar (behalve panicLock AV2 OR)
 • Vanaf 35 mm doornmaat
 • Afstandsmaat / PC-maat 92 mm
 • Met rozetgaten
 • Combineerbaar met Winkhaus standaard-sluitplaten voor zwenkhaken

Varianten

 • panicLock M 179/1125, wisselfunctie E STV-variant 60 met 2 zwenkhakens voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm
 • panicLock M 179/1125, wisselfunctie E STV-variant 62 met 2 zwenkhaken voor lagere buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1735 tot 1875 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaste standvleugel zonder paniekfunctie STV-variant 60 met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaste standvleugel zonder paniekfunctie STV-variant 62 met 2 zwenkhaken voor lagere buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1735 tot 1875 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaste standvleugel zonder paniekfunctie STV-variant 69 met 2 zwenkhaken voor hoge buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 2230 tot 2400 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D meervoudige vergrendeling Anti-paniek 179/1125 voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel) STV-variant 60 met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D meervoudige vergrendeling Anti-paniek 179/1125 voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel) STV-variant 62 met 2 zwenkhaken voor lage buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1735 tot 1875 mm
 • panicLock AP3, functies E / B / D meervoudige vergrendeling Anti-paniek 179/1125 voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel) STV-variant 69 met 2 zwenkhaken voor hoge buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 2230 tot 2400 mm
 • panicLock AV2 OR 179 – meervoudige vergrendeling automatisch met wisselfunctie E STV-variant 60 met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm
 • panicLock BM 179 / 1125 – volledig motorische meervoudige vergrendeling met wisselfunctie E STV-variant 60 met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm

Wisselfunctie E

Beslag: Binnen (gevaarzijde): deurkruk of paniekbalk / buiten: niet bewegende knop of greep
Voor deuren waarbij een onbevoegde opening van buitenaf absoluut verhinderd moet worden. Het openen van de deur tegen de vluchtrichting in is pas na ontgrendeling en uitsluitend via de sleutel mogelijk.

Noodopening (in vluchtrichting)
De deur van binnenuit via de deurkruk openen.
Het openen van buitenaf is pas mogelijk na het draaien van de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag (incl. schootterugtrekking).

Opening
Werking van binnenuit (gevaarzijde):

De sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag draaien of via de deurkruk/paniekbalk de schoot bedienen: doorgang mogelijk.
Werking van buitenaf:
Draai de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag zodat de sluiting volledig ontgrendeld wordt en incl. terugtrekking van de schoot geopend wordt.

Vergrendeling (beide richtingen)
De deur met de sleutel vergrendelen. Draai de sleutel daarbij tot aan de vergrendelingsaanslag om de sluiting volledig te vergrendelen. Daarmee is de basispositie bereikt.

Omschakelfunctie B

Beslag: binnen deurkruk/buiten deurkruk
Voor deuren waarbij een onbevoegde opening van buitenaf verhinderd moet worden. Af en toe een doorgang van buiten naar binnen via de deurkruk is mogelijk. Een opening van de deur met de deurkruk tegen de vluchtrichting in is pas mogelijk na de ontgrendeling met de sleutel.

Noodopening (in vluchtrichting)
De deur van binnenuit via de deurkruk openen.
Een opening van buitenaf is pas mogelijk na het draaien van de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag en een daaropvolgende bediening van de deurkruk om de schoot terug te trekken.

Opening (van de vergrendelde deur met de sleutel)
Werking van binnenuit:
sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag draaien, de deurkruk bedienen.
Aanwijzing: doorgang vanaf beide zijden mogelijk!
Werking van buitenaf:
met de sleutel ontgrendelen, daarna de deurkruk bedienen om de schoot terug te trekken.
Aanwijzing: doorgang vanaf beide zijden mogelijk!

Doorgangsfunctie D

Beslag: binnen deurkruk/buiten deurkruk
Voor deuren die een passage van binnenuit EN van buitenaf tijdelijk mogelijk moeten maken. Na de bediening van het beslag van binnenuit kan de deur ook van buitenaf via de deurkruk geopend worden, bijv. voor noodhulpdiensten en/of een terugvluchten tegen de vluchtrichting in. Om opening van buitenaf te verhinderen, moet de deur van buitenaf in elk geval weer met de sleutel worden vergrendeld.

Noodopening (in vluchtrichting)
De deur via de deurkruk openen.
Daarna is een opening van de deur via de deurkruk van buitenaf en van binnenuit (bijv. voor hulpverleners en noodhulpdiensten) gegarandeerd.

Opening (van de vergrendelde deur met sleutel)
Werking van binnenuit:
de sleutel tot aan de vergrendelingsaanslag draaien, daarna de deurkruk bedienen om de schoot terug te trekken.
Aanwijzing: Doorgang vanaf beide zijden mogelijk!
Werking van buitenaf:
Met de sleutel ontgrendelen, daarna de deurkruk bedienen.
Aanwijzing: Doorgang vanaf beide zijden mogelijk!

panicLock

Wisselfunctie E

panicLock

Omschakelfunctie B

panicLock

Doorgangsfunctie D

Prestatieverklaringen conform Bouwbesluit

Hier vindt u de actuele prestatieverklaringen van de betreffende producten

Prestatieverklaringen